Navigace

Obsah

Kontakt:

Mgr. Jana Machová

tel.: 737 813 414 (i whatsapp)

e-mail: jana_machova@centrum.cz

Období 12. - 16. 4. 2021

Dobrý den, tento týden budeme probírat reálie USA. L 24 v učebnici i PS. 

Období 6. - 9. 4. 2021

Dobrý den, tento týden si ještě zavzpomínáme na Velikonoce a vrátíme se k reáliím Velké Británie.

Období 29. - 31. 3. 2021

Dobrý den, tento kratší týden bude velikonoční. Připomeneme si z minulých let velikonoční slovní zásobu a  zvyky v anglicky mluvících zemích.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf

Nepřeberné množství krásných aktivit je na www.liveworksheets.com

                                                                              www.wordwall.com

Období 22. - 26. 3. 2021

Dobrý den, tento týden budeme pokračovat v povídání o Velké Británii. Budeme pracovat ve skupinách s textem o Anglii, Skotsku, Walesu a Irsku. 

Období 15. - 19. 3. 2021

Dobrý den, tento týden se podíváme do Velké Británie, zjistíme zajímavosti, povíme si,  jak tam lidé žijí...Uč. i PS str. 64-65 (jen co se týká VB).

aj5 mapy gb usa.pdf (942.5 kB)

Období 8. - 12. 3. 2021

Dobrý den, užijte si prázdniny a odpočiňte od školy. Žádné úkoly nejsou. 

Nadšenci mohou trénovat na www.wordwall.com

                                                     www.liveworksheets.com

                                                     www.skolakov.eu

Období 1. - 5. 3. 2021

Dobrý den,  tento týden nás čeká kapitola: Žijeme v Evropě. Budeme cestovat alespoň virtuálně. Str. 62-63.

Období 22.- 26. 2. 2021

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=5&s=Aj&t=8cgzfh2gdz3&m=n&sr=n&l=ei&i=tznnfo&r=qn&db=0

Dobrý den, tento týden budeme hádat zvířata dle popisu z DÚ. Děti budou tvořit otázky a trénovat krátké odpovědi viz. uč. str. 36,37.

Období 15. - 19. 2. 2021

Dobrý den, tento týden bude  povinný DÚ: Vezmi papír A4 na výšku. Přelož v polovině podélně. Do horní poloviny nakresli/nalep/vytiskni obrázek zvířete, do dolní poloviny doplň jeho popis. Viz uč. 35/2,3 Hotové pošli na mail/whatsapp do pátku 19.2. do 18:00

Inspirace: aj popis zvířat.doc (149.5 kB)

Společně doděláme v PS str. 35, 36, 37.

Období 8. - 12. 2. 2021

https://wordwall.net/cs/resource/10401129/english/valentines-day

Otevři si, vyplň, vyfoť obrazovku a pošli na whatsapp(ne do skupiny) Prvních 14 správných řešení dostane 1.

Dobrý den, 

tento týden budeme pokračovat se Zoo a zvířaty, budeme je popisovat a hádat. Budeme si říkat, kde žijí, naučíme se názvy kontinentů. Uč. a PS str. 34, 35. 

Období 1. - 5. 2. 2021

Dobrý den, 

tento týden budeme ještě pokračovat v kapitole Farma. 

DÚ: Namaluj farmu se zvířaty, popiš vše anglicky. Jako inspiraci použij obrázky dětí z minulých let v příloze níže. Pokud si netroufáš na kreslení, nalep zvířátka z přílohy viz níže. (aj farma. pdf - z minulého týdne) Pošli do pátku 5.2. do 20 h. Založ do portfolia.

Druhou hodinu si přidáme exotická zvířata ze zoo, uč. str. 32.

aj pocity.doc (171 kB)

Období 25. -28. 1. 2021

Dobrý den,

tento týden začneme lekci 11 - Farma, domácí zvířata, zvuky, které vydávají, píseň Old McDonald had a farm. V PS str. 30/1 a 31/3.

aj farma.pdf (2.84 MB)

https://www.learningchocolate.com/content/sounds-farm

https://www.youtube.com/watch?v=dpnUYVezBVw

Období 18. - 22. 1. 2021

Trénovali jsme ústně datum a věty v přítomném průběhovém čase.   

DÚ do pátku 22.1. poslat seřazené věty z učebnice str. 28-29

DÚ do středy 27.1. PS 28/1,2  NEPOSÍLAT, zkontrolujeme na on-line.

Dobrý den,

tento týden si připomeneme přítomný průběhový časučebnici str. 28-29. Společně si přečteme, přeložíme a vybereme k obr. správné věty. Děti pak budou mít za úkol seřadit věty ve správném pořadí, napsat a poslat mi ke kontrole

V prac.sešitu nás čeká opakovací lekce. Vyplníme společně.

Období 11. - 15. 1. 2021

Aj 5 datum scan.pdf (1.42 MB)- k procvičování

https://wordwall.net/resource/1042991/inglese/whats-date-today

Dobrý den, 

tento týden budeme procvičovat, jak se čte datum. Také si zopakujeme názvy měsíců v roce. Děti si vyplní cv.5 na str. 23 v pracovním sešitě. Připomeneme si slovíčka z předchozích kapitol ve cv. 24/1, 26/1, 27/5 v PS.

Období 4. - 8. 1. 2021

Dobrý den, 

vítám Vás po prázdninách. Tento týden začneme lekci 8 - měsíce v roce (zopakujte si) a řadové číslovky. Tentokrát už budeme společně na on-linu trávit víc času než na podzim, takže cvičení budeme procházet společně. Rodiče necháme trochu odpočinout. Na každou hodinu si připravte učebnici, pracovní sešit Click, trhačku a psací potřeby. A dobrou náladu :-)

Budeme se vídat ve středu od 8:40 do 10:25 s přestávkou 9:20 - 9:45.

https://www.learningchocolate.com/content/months

Zopakovali jsme názvy měsíců v roce, vysvětlili jsme si řadové číslovky. Zvládli jsme str. 22 v PS (někdo dodělá cv.4). Příště bude možné nechat se vyzkoušet z měsíců. záložka měsíce aj.pdf (247.84 kB)

Období 23. - 27. 11. 2020

Dobrý den, 

začínáme kapitolu Nakupování. Nejprve je třeba naučit se tyto fráze:

Can I help you ? = Mohu vám pomoci? Co si přejete?

I would like.... = I ´d like... =   Chtěl/a bych......

What about this one?  =  Co třeba toto...?

How much is it?   =  Kolik to stojí?

Here you are. =  Tady máš/máte.

Přečtěte si a přeložte rozhovory na str .16 a 17 v učebnici. Pak zkuste sestavit rozhovor v PS na str. 16.

S. A. = Shop assistant = prodavač

C. = Customer = zákazník

Video - nakupování: https://www.youtube.com/watch?v=GlNbzAGZC2M

Nakonec vypracujte str. 17 v PS. Je to opakování. 

 

Období 16. - 20. 11. 2020

Dobrý den, 

tento týden budeme pokračovat v kapitole filmy, knihy a přidáme si čtení a zápis cen v britské měně. 

Přečtěte si v učebnici 15/4. Na internetu nebo v novinách zjisti, kolik Kč je jedna Libra.

V PS vypracuj cv. 14/1, 14/2 (ceny si vymysli) a 15/5.

Nauč se novou otázku: How much is it? = Kolik to stojí?

Období 9. - 13. 11. 2020

Dobrý den,

tento týden se naučte sovíčka z lekce 5 (str. 14, 15). Přečtěte si rozhovory         v učebnici 14/3, potom si připravte odpovědi na otázky A: sami za sebe (na papír) Jaké filmy sledujete, nejoblíbenějí film, jaké knihy čtete, oblíbená kniha.

Výrazy ze cv. 13/3 v učebnici napište na papír do 3 sloupečků, podle předložek: on    -    in    -   at

Pod každý sloupeček napište 1 větu

nici., kde použijete tyto výrazy. Papír založte do portfolia, později předložíte ke kontrole.

PL Naughty class také založte, předložíte ve škole ke kontrole.

Období 2. - 6. 11. 2020

Dobrý den, 

ve středu se sejdeme na on-line hodině. Tyto živé hodiny budou převážně konverzační. Budeme si povídat (anglicky), trénovat správnou výslovnost, otázky a odpovědi. Také bude čas na Vaše dotazy. 

Hotové pracovní listy z předchozích období si pečlivě uchovejte v portfoliu, po návratu do škol odevzdáte ke kontrole.

V učebnici mrkněte na slovíčka 13/4. Přečtěte si a přeložte přiložený text:naughty class.doc (25 kB) Doplňte jména dětí do PL Our Naughty Class. Vypište na papír věty z textu v průběhovém času přítomném viz vzor.

V PS na str. 13, ve cv. 4 do levých 6ti rámečků napište libovolná jména dětí a nakreslete, co zrovna dělají. Pod rámečky zapište věty.  Průběhový čas- tvoří příslušný tvar slovesa být a významové sloveso s příponou -ing.                                       Např. Peter is watching TV.

Období 26. - 30. 10. 2020

Halloween

Milé děti, mrzí mě, že přijdeme o populární téma Halloween. Proto, i když vám nemám dávat žádné úlohy, přikládám odkazy na interaktivní hry a písničky na téma Halloween. Kdo bude chtít, ať se mrkne. Užijte si prázdniny.

https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=halloween

https://www.youtube.com/watch?v=s1yGXu9K7aw

https://www.youtube.com/watch?v=GIqVl_B6VpM

Období 19. - 23. 10. 2020

Dobrý den, 

tento týden dodělejte zbylé 3 PL týkající se povolání. Z toho obrázkového si můžete vyrobit DOMINO. Nelekejte se, když nerozumíte každému slovu. Zkuste domyslet význam podle toho, co znáte. Nebo použijte vylučovací metodu. 

Období 14. - 16. 10. 2020

Dobrý den, milé děti, vážení rodiče, 

všechny Vás zdravím a přeji hodně zdraví a trpělivosti. 

Zde máte zadání úkolů: 

Procvičujeme téma povolání - slovní zásoba, tvoření vět, čtení s porozuměním

PL(pracovní list): Jobs and Occupations - Sentence Jumble

Dej slova do správného pořadí a zapiš větu.

Např. chef/a/is/She/.                      She is a chef.     Ona je šéfkuchařka.

(judge=soudce)

interaktivní cvičení: https://learningapps.org/index.php?s=jobs