Navigace

Obsah

Období 23. - 27. 11. 2020

Dobrý den, 

začínáme kapitolu Nakupování. Nejprve je třeba naučit se tyto fráze:

Can I help you ? = Mohu vám pomoci? Co si přejete?

I would like.... = I ´d like... =   Chtěl/a bych......

What about this one?  =  Co třeba toto...?

How much is it?   =  Kolik to stojí?

Here you are. =  Tady máš/máte.

Přečtěte si a přeložte rozhovory na str .16 a 17 v učebnici. Pak zkuste sestavit rozhovor v PS na str. 16.

S. A. = Shop assistant = prodavač

C. = Customer = zákazník

Video - nakupování: https://www.youtube.com/watch?v=GlNbzAGZC2M

Nakonec vypracujte str. 17 v PS. Je to opakování. 

Období 16. - 20. 11. 2020

Dobrý den, 

tento týden budeme pokračovat v kapitole filmy, knihy a přidáme si čtení a zápis cen v britské měně. 

Přečtěte si v učebnici 15/4. Na internetu nebo v novinách zjisti, kolik Kč je jedna Libra.

V PS vypracuj cv. 14/1, 14/2 (ceny si vymysli) a 15/5.

Nauč se novou otázku: How much is it? = Kolik to stojí?

Období 9. - 13. 11. 2020

Dobrý den,

tento týden se naučte sovíčka z lekce 5 (str. 14, 15). Přečtěte si rozhovory         v učebnici 14/3, potom si připravte odpovědi na otázky A: sami za sebe (na papír) Jaké filmy sledujete, nejoblíbenějí film, jaké knihy čtete, oblíbená kniha.

Výrazy ze cv. 13/3 v učebnici napište na papír do 3 sloupečků, podle předložek: on    -    in    -   at

Pod každý sloupeček napište 1 větu, kde použijete tyto výrazy. Papír založte do portfolia, později předložíte ke kontrole.

PL Naughty class také založte, předložíte ve škole ke kontrole.

Období 2. - 6. 11. 2020

Dobrý den, 

v pátek se sejdeme na on-line hodině. Tyto živé hodiny budou převážně konverzační. Budeme si povídat (anglicky), trénovat správnou výslovnost, otázky a odpovědi. Také bude čas na Vaše dotazy. 

Hotové pracovní listy z předchozích období si pečlivě uchovejte v portfoliu, po návratu do škol odevzdáte ke kontrole.

V učebnici mrkněte na slovíčka 13/4. Přečtěte si a přeložte přiložený text: naughty class.doc (25 kB) Doplňte jména dětí do PL Our Naughty Class. Vypište na papír věty z textu v průběhovém času přítomném viz vzor.

V PS na str. 13, ve cv. 4 do levých 6ti rámečků napište libovolná jména dětí a nakreslete, co zrovna dělají. Pod rámečky zapište věty.  Průběhový čas- tvoří příslušný tvar slovesa být a významové sloveso s příponou -ing.                                       Např. Peter is watching TV.

 

Období 26. - 30. 10. 2020

Halloween

Milé děti, mrzí mě, že přijdeme o populární téma Halloween. Proto, i když vám nemám dávat žádné úlohy, přikládám odkazy na interaktivní hry a písničky na téma Halloween. Kdo bude chtít, ať se mrkne. Užijte si prázdniny.

https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=halloween

https://www.youtube.com/watch?v=s1yGXu9K7aw

https://www.youtube.com/watch?v=GIqVl_B6VpM

 

Období 19. - 23. 10. 2020

Dobrý den, 

tento týden dodělejte zbylé 3 PL týkající se povolání. Z toho obrázkového si můžete vyrobit DOMINO. Nelekejte se, když nerozumíte každému slovu. Zkuste domyslet význam podle toho, co znáte. Nebo použijte vylučovací metodu.

PL s křížovkou je dobrovolný.

 

Období 14. - 16. 10. 2020

Dobrý den, milé děti, vážení rodiče, 

všechny Vás zdravím a přeji hodně zdraví a trpělivosti. 

Zde máte zadání úkolů: 

Procvičujeme téma povolání - slovní zásoba, tvoření vět, čtení s porozuměním

PL(pracovní list): Jobs and Occupations - Sentence Jumble

Dej slova do správného pořadí a zapiš větu.

Např. chef/a/is/She/.                      She is a chef.     Ona je šéfkuchařka.

(judge=soudce)

interaktivní cvičení: https://learningapps.org/index.php?s=jobs