Navigace

Obsah

Čtvrtek - 26. 11.

PŘ - Polární pás - učebnice str. 19 - 22, DÚ ze str. 22 opsat Shrnutí do sešitu

dokument má 50 min (doporučuji shlédnout 20 min)

https://www.youtube.com/watch?v=RwYVK27gAk4

 

Středa - 25. 11.

VL - PS str. 12 cv. 1 a 2, učebnice str. 19 a 20 kapitola - Národ sobě, videa - dějiny udatného národa českého díly - 85, 86 (vláda F. Josefa i.) a díly 83 a 87  (kultura - spisovatelé a Národní divadlo)

M - půlená - PS početník str. 26 a 27 celé, PS velký str. 9 cv. 1

 

Úterý - 24. 11.

M - společná - Geo Matýsek str. 15, sčítání zlomků - vysvětlení učebnice str. 31

 

Pondělí - 23. 11.

ČJ - společná - pravopis bě/bje/vě/vje/pě/mě/mně - učebnice str. 31, 32, 33

     - PS dědoles - str. 33 cv. 4 a 5

ČJ - půlená - učebnice str. 31 cv. 4 ústně, PS dědoles str. 31 cv. 1

     - hry - puzzle s/z/vz

https://learningapps.org/display?v=p6u1v8wda20&fbclid=IwAR2R-dmLm-2TBvFXsiGjb5D25LZt3dCDLnGPmBlcfkv0OhWJaDMBdpvS70U

 

____________________________________________________________________________

Čtvrtek - 19. 11.

PŘ - Mírný pás - učebnice str. 17 - 19, DÚ opiš do sešitu žlutý rámeček Shrnutí

Hodnocení filmu - "Můj brácha loví dinosaury"

 

Středa - 18. 11.

VL -  PS trhačka str. 11cv. 1, DÚ cv. 2

      -  zápisky do sešitu podle otázek z učebnice str. 17 

M - půlená - početník - počítání se zlomky str. 23 a 24

https://wordwall.net/cs/resource/7053505/v%c3%bdpo%c4%8det-%c4%8d%c3%a1sti-z-celku-pracujeme-se-zlomky

 

Úniková hra - vdělávací k 17. listopadu

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQUMVDpvDK-iTPCUMSXB7TaZy3RYkxXPVp4xB4GWWcOTiVP7Ugso6tdD83LOOy2uiZN0HZCqLGvL5w-/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2ahtRwB-TnV2hcj0adYazQoiCpJaPawCs5zBxknpzYKbCTfY2BLD14P48&slide=id.p

 

_____________________________________________________________________________

Čtvrtek - 12. 11.

PŘ - opakovací testík, Subtropický pás - uč. str. 16, 17

      - DÚ opiš žlutý rámeček do sešitu

M - půlená - dělení dvojcifeným dělitelem, slovní úlohy

 

úniková hra - sv. Martin

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRD3BitFs61ZaWrp-e61RuOCgJP96IFoLVybx1xUTLZ009DZ7pND0KV1nyXWkt14-pOUvoh795IPgTT/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1HXhURJtMZZrpkQKlVjd7LyQnTMvNNcVS6IQrIUDmVrIrO3i1ZJVzy-m8&slide=id.p

Středa - 11. 11.

VL - opakovací testík, uč str. 14, 15 - Rozkvět kultury a umění,

      - PS trhačka str. 9 celá

 

Úterý - 10. 11.

M - počítání se zlomky - početník str. 22 celá, str. 23 cv. 1

- hra na procvičení: (uprchni příšerkám a najdi správný výsledek)

https://wordwall.net/resource/6206656/%c4%8d%c3%a1st-z-celku

ČJ - půlená

 - PS slohová výchova str. 11, DÚ str. 12 cv. 4

 

Pondělí - 9. 11.

ČJ - zdvojené souhlásky - učebnice str. 36,

     - PS dědoles str. 20 cv. 5, 6, str. 21 cv. 8,  za DÚ je str. 20 cv. 7

 

_____________________________________________________________________________

Čtvrtek - 5. 11.

PŘ - Tropický pás - uč. str. 11 - 15 - pročíst informace, prohlédnout obrázky, ze          str. 16 opsat žlutý rámeček do sešitu

 

M - půlená hodina

    - dělení dvocifeným dělitelem - PS str. 5 cv. 1 a 2, cv. 3 za DÚ

    - početník str. 19 cv. 1

 

Středa - 4. 11.

VL - videa:

století páry - poslechnout, opsat si tabuli od pana učitele do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=9sC7JDetHm8

pro shrnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

 

Úterý - 3. 11.

M - písemné dělení dvojciferným dělitelem

    - návod: https://www.youtube.com/watch?v=rUMxEbDl7gg

    - PS velký str. 5 cv. 1

 

ČJ - půlená hodina

    - opakování předpon S a Z, PS dědoles str. 28 celá

 

Pondělí - 2. 11.

ČJ - Pětiminutovky str. 16 (opakování vyjmenovaných slov + přít. tvary sloves)

      - PS dědoles - str. 29 - předložky S a Z (S-7.pád, Z-2.pád)

      - odkazy na procvičování 

předložky:

 https://wordwall.net/cs/resource/5992351/p%c5%99edlo%c5%beky-s-se-z-ze

předpony:

https://wordwall.net/cs/resource/5975101/p%c5%99edpony-s-z-

 

Pro radost úniková hra

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS4rV4-0B-jAFEakL3QSqkGsZ0NJ54rZFcqMDaaKjF2CvSbEjr9T2rSgLACpNai6W1cccGkmV2ASWGC/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR0s1PTBuFGS2upYEiED4GA46jmx4VtZlWnqvYIfDyiLugv5NvlbeO8dJ00&slide=id.p