Navigace

Obsah

Úkoly na další týden - 19. - 23. 4.

 

ČJ

- dodělávky a opravy v PS dědoles I.

- PS dědoles II. str. 32 - opakování sloves

- četba - Robinson + zápisek do sešitu

- slohové cvičení - napiš do slohového sešitu zamyšlení/úvahu- nebo sděl vlastní názor na téma: Co změnila epidemie koronaviru za poslední rokpřinesla jen samé nevýhody??, rozsah minimálně půl strany A5, samozřejmě se můžeš rozepsat více

Ve větách používej slova - myslím si, domnívám se, slyšel jsem, četl jsem, doufám - ale pozor, ať se slova v textu mnohokrát neopakují.

 

M

- PS velký str. 32 - závěrečné opakování

- rozpracovaný pracovní list z desek - násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 - dokončit

- Geo Matýsek str. 37 - vypracuj na známky, kdo tam ode mne má pětku, tak je to omyl, myslela jsem, že jsem již tento úkol zadávala, až pak jsem si uvědomila, že zatím ne, úkol si vyberu a oznámkuji v týdnu od 26. 4.

 

PŘ - technika

- DÚ ze školy PS str. 7 cv. 7, 8, 9 - doporučuji si přečíst str. 8 učebnice - viz příloha

 

____________________________________________________________________________

Úkoly na týden 6. - 9. 4.

ČJ

- pětiminutovky - procvičování koncovek podstatných jmen - str. 36, + kontrola

- PS dědoles II. - slovesný způsob oznamovací - str. 29 - cv. 5 - určování sloves zapiš do sešitu, cv. 8 - diktát - nech si nadiktovat - piš do sešitu na diktáty (opravu si udělej sám barevnou pastelkou)

- PS hravá čítanka - 112 - 116

- Robinson - třetí kapitola - Útěk z domova + zápis z kapitoly do sešitu na čtení

dobrovolná hodina/samostatný úkol - pětiminutovky str. 35, prac. list z desek (bratrov_ přátelé, tatínkov_ bratři)

 

M

- PS velký str. 29 a 30 - sčítání a odčítání desetinných čísel

- PS velký str. 44 - osová souměrnost
 

- početník str. 33 - jen cvičení 1

- početník str. 41 - sítě těles

dobrovolná hodina VE STŘEDU/samostatný úkol - Klokánek online - hodina začne dříve v 9:30, kdo nebude přítomen na hodině, splní si práci sám - ve středu odpoledne zadám odkaz na plnění do Teamsů 

 

VL 

- Zopakuj si první kapitolu (v učebnici i v PS), něco navíc - zkus si odpovědět na úkoly napsané modře

- Přečti si další kapitolu - uč. str. 6 a 7 - ukazuj si v mapě - příloha číslo 4 ve vlastivědných mapách

 

- zopakuj si princip nakloněné roviny

- shlédni video a pozoruj jak funguje páka

https://www.youtube.com/watch?v=h6r8r1cYEdY

 

____________________________________________________________________________

Úkoly na týden 29. - 31. 3.

ČJ

- pětiminutovky - procvičování koncovek podstatných jmen - str. 34 + kontrola

- PS dědoles II. str. 26 dokončit

- PS hravá čítanka - 110 - 111

- Robinson - přečti si další kapitolu - Ztroskotání + zápis z kapitoly do sešitu na čtení

- dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS dědoles II. str. 6

 

M

- PS velký dokonči str. 27 a 28 - porovnávání a sčítání desetinných čísel

- Geo - PS velký str. 42 - rýsování obdélníku a čtverce a rýsování podle návodu, kdo si potřebuje připomenout postup rýsování, shlédni videa:
https://www.youtube.com/…Sp0

https://www.youtube.com/…f7Y

dobrovolná hodina/samostatný úkol nový pracovní list - Síť krychle a povrch krychle str. 39

 

VL 

- PS (Putování po Evropě) doplň str. 1 - pracuj s učebnicí

 

- kratičká výuka (pondělí 10 min - hned po společné ČJ)

- PS (Technika) str. 2, kdo nestihl v minulé hodině - dokončí i str. 1 

 

Něco navíc - Velikonoce - studijní materiál

https://1url.cz/rKzd6

Prostuduj si v odkaze velikonoční zvyky a tradice. Ve středu v Teamsech zadám navazující aktivitu. :-)

 

___________________________________________________________________________

NOVĚ - OD PONDĚLÍ VÝUKA PŘES TEAMS - https://1url.cz/bKMwg

Úkoly na týden 22. - 26. 3.

VL 

- závěrečný test - PS trhačka - str. 31 a 32 - nejprve doplň odpovědi, které znáš - ty napiš perem, až poté dohledej informace v učebnici a napiš je do sešitu tužkou (v pátek odevzdejte do šanonu ke kontrole)

- na páteční hodinu online si prosím připravte novou učebnici a pracovní sešit - Putování po Evropě 

 

- opakování - ČLOVĚK - pracovní list - najdi si v deskách - PODEPIŠ SE - postup stejný jako v sešitě z VL - to co víš sám napiš perem, co si dohledáš napiš tužkou, pozor pracovní list je oboustranný - rozděl si práci třeba do dvou dní - (opět v pátek odevzdej ke kontrole do šanonu)

- na hodinu - již v pondělí si prosím připravte pracovní sešit Technika a sešit na zápisky (učebnici budu sdílet během hodin, děti si budou zapisovat hlavní informace

 

ČJ

- procvičování - pětiminutovky str. 27 - ve větách vyznačit podměty a přísudek

- pětiminutovky - procvičování koncovek podstatných jmen - str. 33 + kontrola

- nový pracovní list - začatý z minulého týdne - další dva sloupce - hmyzí ráj, za špinavým sklem .. vyber si jestli tyto dva sloupce rozstříháš na kartičky a pohraješ si tříděním podle doplněných i/í/y/ý nebo jestli jen doplníš chybějící písmena

- PS hravá čítanka - 105 - 109

 

- dále připomínám čtenářský deník - za první pololetí by měly mít děti zapsané dvě knihy, stejné zadání platí i pro druhé pololetí, prosím ty kdo čtenářský deník za první pololetí neodevzdaly ke kontrole, aby buď tento pátek nebo při příští výměně sešit dodaly ke kontrole

- dalším úkolem je seznámení se s půjčenou knihou - Robinson Crusoe + první kapitola "Osudná plavba"
  
      - po rozpočítání kapitol a zbývajících týdnů to vychází přečíst týdně jednu kapitolu, vím, že pro některé z dětí to bude hodně stránek (průměrně 8 - 12 týdně), ale jsme páťáci a myslím, že do konce školního roku by jsme to mohli zvládnout (děti můžou číst samy, občas by bylo dobré, aby si vyzkoušely číst nahlas, někdy může přečíst část někdo z rodiny)
        - jako záznam bych chtěla, aby děti po každé kapitole zapsaly do sešitu na ČTENÍ krátké shrnutí - cca 5 vět

        - chce-li někdo číst napřed určitě může 

                                             

M

- učebnice ALTER - pracuj do sešitu - str. 4 cv. 1,2,3; str. 5 cv. 1 a 2 - u příkladů můžeš zapsat jen výsledky, u slovních úloh se pokus o zápis, výpočet + odpověď, protože jde o starší výtisk učebnice, zkus úlohu 5/2 zpracovat 2x - doplněnou o aktuální ceny.. :-)

- sčítání desetinných čísel - PS početník dokončit str. 31

- Geo - PS Matýsek - krychle str. 44

- Geo - nový pracovní list - Síť krychle a povrch krychle str. 38 (číslo stránky je špatně čitelné) cv. 1, 2, 3, 4

dobrovolná hodina/samostatný úkol - zaokrouhlování desetinných čísel - doporučuji účast na úterní hodině - učebnice FRAUS - str. 70

 

_____________________________________________________________________________

Úkoly na týden 15. - 19. 3.

ČJ

- opakování - učebnice str. 78,79 - přečti si barevné rámečky, str. 79 cv. 11 - opsat do sešitu, ve větách vyznačit podměty a přísudek

- pětiminutovky - procvičování koncovek rodu ženského - str. 32 + kontrola

- nový pracovní list - dva sloupce - tvrdohlavý kluk, žabí vajíčka .. vyber si jestli tyto dva sloupce rozstříháš na kartičky a pohraješ si tříděním podle doplněných i/í/y/ý nebo jestli jen doplníš chybějící písmena

- PS hravá čítanka - 103,104

- PS slohová výchova - sci-fi příběh - použij svou fantazii, piš doplnění příběhu ve větách str. 29 - 31

dobrovolná hodina/samostatný úkol - pětiminutovky str. 49                                

M

- desetinná čísla - PS početník dokončit str. 30

- Geo - PS Matýsek str. 25 opakování; str. 48 prostorová geometrie

- nový pracovní list - Pro počtářské chvilky A - druhá strana - cv. 5,6,7,8,9,10

- dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS Geo Matýsek str. 27

VL 

- opakování - PS trhačka - dokonči str. 30 - pracuj s učebnicí

- závěrečné opakování - křížovky - PS trhačka str. 44 (pokud něco nebudeš vědět informace vyhledej)

- učebnice Opice - přečíst str. 49 - povídejte si s rodiči.. na hodinu si připravte otázky

- video - byl jednou jeden život - mozek - https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

 

____________________________________________________________________________

Úkoly na první březnový týden 1. - 5. 3.

ČJ

- PS dědoles II. - str. 25 - opakování přídavných jmen, napište si i diktát - ideálně do diktátového sešitu

- pětiminutovky - dále procvičovat koncovky rodu mužského - str. 31 + kontrola

- pětiminutovky - podmět několikanásobný - str. 25 dokončit - ve větách podtrhej všechny jejich podměty a urči jejich rod/životnost 

- PS hravá čítanka ukázka Bílý tesák - str. 99 - 102

dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS dědoles II. str. 27

                                             

M

- desetinná čísla - učebnice str. 54 cv. 3 a 5 

- PS velký str. 27 cv. 5, 6, 7

- Geo - PS Matýsek str. 43

- narýsuj do Geo sešitu (modrý) libovolný čtverec a obdélník, každého změř délky stran a vypočítej jejich obvod a obsah

dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS Geo Matýsek str. 41

 

VL 

- PS trhačka - dokonči str. 29 - pracuj s učebnicí

- závěrečné opakování - křížovky - PS trhačka str. 43 (pokud něco nebudeš vědět informace vyhledej)

- doplňující videa - https://www.youtube.com/watch?v=9jVzchPmkqo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=109

https://www.youtube.com/watch?v=jyO3C757Y1E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=110

 

- zopakuj si oběhovou a trávicí soustavu 44, 45

- přečti si další kapitolu str. 47 - vylučování, močová soustava

- močová soustava - https://www.youtube.com/watch?v=bJd3sWlX93c

něco navíc (děti projevily zájem o videa "Byl jednou jeden život":)

- ledviny - https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=15

- vývoj/zrození člověka - https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=1

 

___________________________________________________________________________

Úkoly pro týden 22. - 26. 2.

ČJ

- PS dědoles II. - dokončit str. 21, str. 24 - opakování, procvičování přídavných jmen 

- pětiminutovky - procvičování rodu mužského - str. 30 + kontrola, dle klíče řešení

- PS hravá čítanka ukázka Kluk v sukních :D str. 95 - 98 

- PS slohová výchova - dokončení příběhu - str. 39 - 40

- dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS dědoles II. str. 23                                         

M

- PS velký str. 45 celá - obvody útvarů i početní sloupec

- Geo - PS Matýsek str. 40 - obvod trojúhelníku

- stále doporučuji trénovat výpočet povrchu krychle a kvádru 

Začínáme výuku desetinných čísel, úkoly které jsou uvedené níže - oranžově - doporučuji plnit při společných online hodinách, pokud někdo bude plnit sám - doporučuji plnit až po úterní hodině. Děkuji.

- dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS velký dokončit str. 26,
početník str. 29

VL 

- zopakuj si kapitolu - období komunistické vlády uč. str. 44, 45

- PS trhačka - doplň str. 27 - pracuj s učebnicí str. 46, 47

- zopakuj si oběhovou soustavu uč. str. 44

- přečti si další kapitolku - trávicí soustava - uč. str. 45

- video - https://www.youtube.com/…fb0

_____________________________________________________________________________

Úkoly pro týden 15. - 19. 2.

ČJ

- PS dědoles I. - dokončit str. 43, + testík na str. 52 a 53 i s diktátem, cv. 7 přeskočit (na základová slova se nejprve podíváme s dětmi společně)

- pětiminutovky str. 24 + kontrola, dle klíče řešení

- PS hravá čítanka str. 92 - 94 text moudrý klobouk + úkoly

- PS slohová výchova - Jsme Evropané str. 37 a 38

- dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS dědoles II. str. 13

- úniková hra - https://1url.cz/ezx5y  - tentokráte povinná - doporučuji plnit na počítači - klikni na předměty na obrázku, otevře se ti úkol (úkolů je 9), po správném splnění se ti zobrazí kód, ten si zapiš na papír, až složíš kódy ze všech 9 úkolů zadej ho do zámku-obrázek klíče, na tento kód - (slovo) se budu ptát v pátek na třídnické hodině - hodně štěstí :-)

                                             

M

- Početník - projít strany 25 - 28 - sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

- Geo - PS Matýsek str. 38 a str. 39 dokončit

- zopakuj si dělení dvojciferným číslem

- kdo má stále zmatek ve výpočtu povrchu krychle a kvádru doporučuji také trénovat

- dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS velký dokončit str. 24, str. 25 cv. 17,18, 21, 22

 

VL 

- PS trhačka str. 26 doplň cvičení 3, 4, 5 - pracuj s učebnicí

- přikládám odkaz na video - téma totalita/demokracie - kdo nestihl zhlédnout po hodině VL:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4354-demokracie-a-jeji-tri-pilire

+ další tři videa dějin udatného národa českého

https://www.youtube.com/watch?v=NfeTN0pi1Yg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=103

https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=104

https://www.youtube.com/watch?v=dSb-Z2CZb3M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=105

 

- zopakuj si v uč. str. 42 a 43 - svaly, kůže, dýchací soustava

- přečti kapitolu - oběhová soustava - str. 44

+ video: https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

_____________________________________________________________________________

Úkoly pro týden 8. - 12. 2.

ČJ

- přídavná jména - prosím o shlédnutí videí - v prvním je shrnutí učivo přídavných jmen, v druhém videu je srozumitelný postup jak určovat pravopis přivlastňovacích (společně jsme tomu věnovali několik hodin - vysvětlení i procvičování, ale myslím, že zopakování neuškodí)

https://1url.cz/Zz8jQ

https://1url.cz/oz8jW

      - k tomu navazuje procvičování - pětiminutovky str. 46 a učebnice str. 60 
         cv. 17 opsat do sešitu, cv. 18 ústně
       - opora v učebnici str. 59 - přehled všech koncovek přivlastňovacích                        přídavných jmen

- opakování pravopisu PS dědoles I. str. 46, následná kontrola podle klíče řešení na konci sešitu

- PS hravá čítanka str. 88 - 91 - text + úkoly

- PS slohová výchova - popis osoby, str. 35 a 36

dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS dědoles II. str. 12                                                    

M

- práce s grafem, aritmetický průměr - PS velký dokončit str. 20

- PS velký str. 21 - chytrost nejsou žádné čáry - komu něco nepůjde vyřešit, může některé cvičení přeskočit (ne však celou stránku ;-)

- zopakuj si výpočet povrchu krychle a kvádru PS velký str. 54 - cv. 5, 6, 7 

- Geo - rýsování trojúhelníka PS Matýsek str. 36 

dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS velký dokončit str. 41,
početník str. 39

VL 

- zopakuj si průběh války a její konec (příprava na testík)

- k zopakování ti pomohou i videa

https://www.youtube.com/…101

https://www.youtube.com/…102

- online procvičování kosterní soustava - https://learningapps.org/…vhc

- jak fungují svaly? - https://www.youtube.com/…wuc

_____________________________________________________________________________

Úkoly - 1. - 5. 2.

ČJ

- opakování - PS dědoles II. str. 9 

- opakování - PS dědoles I. str. 50 a 51 (prosím i s diktátem-ten si vyberte na str. 49) - kontrolu můžete provést doma s rodiči nebo to zkontroluji já - po návratu do školy 

- procvičovaní VS + přít. tvary sloves - pětiminutovky str. 20, po doplnění kontrola dle klíče řešení

- PS hravá čítanka str. 84 - 87, (jednu ukázku jsem záměrně přeskočila)

- PS slohová výchova str. 32 - 34 - přísloví  (slohovou výchovu si prosím připravte na páteční hodinu)

dobrovolná hodina/samostatný úkol - PS dědoles II. str. 10

- úniková hra na procvičování podstatných jmen a určování mluvnických kategorií, v pátek při třídnické hodině se zeptám na řešení - heslo a odpověď na otázku :-)

 https://1url.cz/uz6HY

 

M

- PS velký str. 23 - procvičování zlomků a matematických operací +/-/*/:

- PS velký str. 43 - osová souměrnost 

- GEO - PS Matýsek - rýsování trojúhelníku str. 35

PS velký str. 15 - dobrovolná hodina/samostatný úkol

 

VL

- PS str. 23 cv. 3 a 4

- zopakuj si text v učebnici str. 39 a 40, přečti si kapitolku - konec druhé sv. války str. 41 a 42

- pokud máš zájem připrav si nějaké zajímavosti nebo další informace, téma ve středu uzavřeme

 

- DÚ z minulé hodiny dokončit zápisek do sešitu - kostra dolní a horní končetiny

- zopakuj si části lidského těla a kostru lidského těla

- video pro zopakování kosterní soustavy (něco navíc není nutné znát) - https://www.youtube.com/watch?v=UrrfLL5s560

 

_____________________________________________________________________________

Úkoly od 25. do 28. 1.

ČJ

- PS hravá čítanka - Únos - str. 74 - 77 

- PS slohová výchova - Limerik - co to je? - dozvíš se na str. 27 a 28

- pětiminutovky str. 19 - vyjmenovaná slova, přít. tvar sloves (kontrolu proveď podle klíče)

PS dědoles I. str. 45 (dobrovolná hodina), kdo pracuje samostatně - kontrola dle klíče

- PS dědoles II. str. 8 - číslo - jednotné/množné

 

M

- opakování zlomků PS velký str. 22

- Geo - rýsování pravoúhlého trojúhelníku - Nové pojmy - odvěsny, přepona

Odvěsny jsou strany, které svírají pravý úhel v trojúhelníku; přepona je strana, která leží naproti pravému úhlu

výukové video: https://www.youtube.com/…bm8   

(ve videu používají náčrtek a popis postupu rýsování - náčrtek s dětmi děláme, popis postupu rýsování zatím ne)

       -  Matýsek str. 33 cv. 2 a 3 

- jednotky objemu - ml, l, hl - PS velký str. 14  (1 hl = 100 l   ;  1 l = 1000 ml)

- + děti dostanou DÚ ze společné hodiny matematiky

 

VL

připomínám udělat DÚ z hodiny - PS str. 21

https://www.youtube.com/…=99

https://www.youtube.com/…100

https://www.youtube.com/…101

 

PŘ 

- procvičit stavbu lidského těla - zopakuj i vícekrát, dokud nesplníš úkol bez chyby: https://wordwall.net/…361

- něco navíc a pro zajímavost - Kdo řídí lidské tělo? - video kreslená věda

https://www.youtube.com/…50s

kost - stačí shlédnout 2 minuty - zbytek je moc odborný

https://www.youtube.com/…1c8

____________________________________________________________________________

ÚKOLY NA TÝDEN 18. - 22. 1.

ČJ

- opakování pravopisu vyjmenovaných slov

    - PS dědoles I. str.43 c) a d)

    - pětiminutovky str. 18

- PS slohová výchova - popis předmětu - str. 22, 23, str. 24 - dej si záležet na úkolu 5 - napiš popis vlastního vynálezu

- PS hravá čítanka str. 68 - 72

- PS dědoles I. str. 44, 

- diktát - 1. Příznaky jara - PS dědoles I. str. 47

M

- opakování PS velký str. 18 kromě cv. 4 celou stránku (u slovních úloh vždy bude příklad + výpočet a odpověď)

- PS Geo Matýsek - opakování trojúhelník str. 32

- PS velký str. 17 - u cv. 11 slovní úloha - napsat zápis, výpočet, odpověď

VL

- zatím bez úkolu - po online výuce dostanou žáci DÚ

- zatím bez úkolu - po online výuce dostanou žáci DÚ

 

Dobrovolný úkol - jedna úniková hra pro zábavu a na procvičování: 

https://1url.cz/Tzccn

____________________________________________________________________________

ÚKOLY NA TÝDEN 11. 1. - 15. 1.

ČJ

- PS slohová výchova str. 20 a 21 - Rychlé šípy

- PS hravá čítanka str. 64 - 67

- PS dědoles II. str. 4 (str. 3 na onlinu v pondělí)

PS dědoles I. str. 42 vyplnit s zkontrolovat podle klíče - řešení na konci sešitu 

(Online hodiny - PS dědoles I. a II. , sešit)

M

- PS geo Matýsek doplnit stránky 22 a 23 - obvody a obsahy čtverce a obdélníka

                                  - vyplnit str. 26 prostorová geometrie

   (na online hodině skočíme od obvodů a obsahů k povrchu kvádru a krychle)

PS velký str. 13

- PS velký str. 51 - základní tělesa  a jejich vlastnosti- kvádr, krychle, jehlan

(Online hodiny - PS Matýsek, PS velký sešit)

VL

Posílám k výuce podporující videa, která si v hodinách bohužel nemůžeme pustit, prosím shlédnout před středeční výukou.

https://decko.ceskatelevize.cz/…016 (v odkazu dole doporučuji i hry skautská šifra a záhada prázdného domu)

https://www.youtube.com/…=97

https://www.youtube.com/…=98 

(Online hodina - učebnice, PS, sešit)

Před výukou - prosím, aby si děti připomněly podmínky pro život a shlédly video (9 min)

https://www.youtube.com/…jhs

(Online hodina - učebnice Opice, sešit)

HV

Výjimečně přidávám i práci na hudební výchovu. Jedná se únikovou hru.

https://1url.cz/8zPlD

Až se dostanou děti nakonec, najdou tam odkaz - v daném odkazu prosím ať shlédnou prvních 18 min (4 skladby). V pátek se dětí zeptám na nějaké otázky z této práce.

 

Ještě přikládám odkaz pro rychlíky/pro pilné na další procvičování dle vlastního výběru.

http://www.kdeseucit.cz/…tml

Přeji pěkný víkend a pohodový příští týden.

 S pozdravem

Hana Troppová

_____________________________________________________________________________

Úkoly na tento týden 4. - 8. 1. 2021

ČJ

Před Vánoci jsme probrali novou látku - koncovky přídavných jmen - vzor tvrdý - mladý, vzor měkký - jarní. Opora v učebnici str. 56 a 51. 

- procvičování PS pětiminutovky str. 44

- opakování vyjmenovaných slov - PS dědoles I. str. 41 (str. 40 na online půlené hodině)

- PS slohová výchova str. 14 (po Vánocích)

- PS hravá čítanka str. 60 - 63

(Online hodiny - PS dědoles I. a II. , sešit)

 

M

- PS str. 12 - připomenout převody jednotek hmotnosti - g, kg, t;   1 t = 1 000 kg, 1 kg = 1 000 g

- Geometrie - opakovat a procvičovat rýsování - narýsuj dva libovolné čtverce a dva libovolné obdélníky do sešitu a vypočítat u nich obvody.

    - v PS Matýskovi udělat opravy a dodělávky str. 18 - 21

(Online hodiny - PS Matýsek, učebnice, sešit)

 

VL

V prosinci jsme prošli velkým tématem první světové války, povídali jsme si o technickém rozkvětu a také o prvním československém prezidentovi - učebnice do str. 31. Zopakovat si modře zvýrazněné pojmy, v pracovním sešitě doplnit co chybí str. 17 a 18

něco navíc - pořad Dějepic T. G. M.: 

https://www.ceskatelevize.cz/…=ad 

(Online hodina - učebnice, PS, sešit)

 

Před Vánoci jsme zopakovali podnebné pásy, prošli jsme třídění rostlin a živočichů, Povídali jsme si o botanických a zoologických zahradách. Tím jsme ukončili první část učebnice a přesuneme se do druhé části - Člověk.

 - před online hodinou přečíst úvodní kapitolu Člověk a příroda - učebnice opice str. 32 a 33

(Online hodina - učebnice Opice, sešit)

Pro zájemce únikových her... posílám odkaz na únik ze zamčené třídy - úkoly jsou laděné k přírodovědných znalostí. :-) 

https://docs.google.com/…d.p

 

_____________________________________________________________________________

Úkoly: 23. - 27. 11. 

ČJ

- PS slohová výchova str. 15 - dopis významné historické události

- PS hravá čítanka str. 46 - 49 - ukázka Chechtavý plyn

- PS pětiminutovky str. 28 (koncovky podstatných jmen)

- PS dědoles str. 32 (doplň až po výuce čj)

- ČJ výzva - kolik slov správně doplníš?? https://wordwall.net/cs/resource/6458060/challenge-%c4%8dj-5-ro%c4%8dn%c3%adk

Online výuka:

- půlená - učebnice, PS dědoles

- společná - učebnice - pravopis bje/bě,vě/pě/mě/mně, školní sešit, PS dědoles

M

- PS početník str. 20 - 2 příklady na dělení + zkouška

- PS velký str. 8 cv. 1, 2, 3, 6; na str. 9 početní sloupec 

- GEO - Matýsek str. 14 - obvod mnohoúhelníků

- slovní úlohy se zlomky: https://wordwall.net/cs/resource/7210491/slovn%c3%ad-%c3%balohy-listopad-5t%c5%99%c3%adda-1

Online výuka

- společná - Geo Matýsek str. 15 - obsah mnohoúhelníků, Sčítání zlomků - učebnice, PS početník

- půlená - PS početník, učebnice, PS velký 8/4,5

- z online hodiny mají žáci (již potřetí) DÚ - opsat žlutý rámeček do školního sešitu - kapitola Mírný pás

Online výuka - Polární pás - učebnice, sešit

VL

- z online hodiny mají žáci DÚ - PS trhačka str. 11 cv. 2

- v učebnici str. 18 přečíst kapitolu Nespravedlivé Rakousko

Online výuka - učebnice, PS trhačka, sešit

____________________________________________________________________________

 

Týden 16. 11. -  20. 11.

Pondělí – hodnocení filmu – „Můj brácha loví dinosaury“ – hodina kvůli technickým problémům odpadla, hodnocení se posune na čtvrtek. Zadány náhradní úkoly:

VL - přečíst kapitolu z učebnice str. 16 a 17 Politické probuzení.

ČJ – PS dědoles dvě cvičení str. 21 cv. 9 a 10.

Úterý - volno

Úniková hra - vdělávací k 17. listopadu

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQUMVDpvDK-iTPCUMSXB7TaZy3RYkxXPVp4xB4GWWcOTiVP7Ugso6tdD83LOOy2uiZN0HZCqLGvL5w-/pub?start=true&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR2ahtRwB-TnV2hcj0adYazQoiCpJaPawCs5zBxknpzYKbCTfY2BLD14P48&slide=id.p

Středa – pátek

ČJ

M

Online výuka:

půlená M - početník - počítání se zlomky

společná VL - otázky k textu politické probuzení a PS trhačka

společná PŘ - Mírný pás, hodnocení filmu

_____________________________________________________________________

 

ÚKOLY PRO TÝDEN 9. 11. - 13. 11.

ČJ

- procvičování předpon a předložek s/z - PS dědoles str. 30, opora v učebnici str. 39, 40, 41

- vytvořte dvě přehledové karty na A4 - 1. Předpona s/se, předložka s/se

                                                              - 2. Předpona z/ze, předložka z/ze

   na každou kartu napiš co nejvíce slov s daným písmenem, čerpej z pracovních sešitů - pětiminutovky, dědoles

- pětiminutovky str. 14 - vyjmenovaná slova

- PS hravá čítanka - ukázka: text - Zkušebna rodičů + úkoly, str. 39 - 41

Online výuka:

společná - PS slohová výchova - str. 11 cv. 1, 2, 3, DÚ str. 12 cv. 4

půlená - zdvojené souhlásky - přípony, učebnice str. 35, 36 

           - PS dědoles některá cvičení ze stran 20 a 21

M

 - dělení dvojciferným dělitelem - procvičování - Početník str. 19 dokončit (zkontrolovat řešení)

                                                                             - PS velký str. 6 dokončit

    (kdo potřebuje online vysvětlení dělení: https://www.youtube.com/…66s)

- opakování vyjádření zlomku - Početník str. 21 

- Geo Matýsek - str. 11 a 12 

 

Online výuka:

společná - počítání se zlomky Početník str. 22

půlená - dělení - papír a tužka

 

Z PŘ si zopakuj podnebné pásy, co je to podnebí a počasí, co to znamená se přizpůsobit podmínkám, tropický pás.

Odkazy pro zajímavost:

https://www.youtube.com/…ZiE

https://www.youtube.com/…pEI

 

Z VL si zopakuj kapitoly 3, 4, 5 uč. str. 8 - 13 využij modré otázky. 

Nové učivo z PŘ a VL opět proberu s dětmi na hodině. Z každé hodiny zadám žákům následný úkol.

Online výuka:

společná - PŘ - Subtropický pás

společná - VL - Romantismus - K. H. Mácha

 

_____________________________________________________________________________

ÚKOLY PRO TENTO TÝDEN 2. 11. - 6. 11.

ČJ

 - procvičování předpon s/z - opora v učebnici str. 39, 40, 41 - přečíst oranžové rámečky

- PS dědoles str. 27, diktát na této stránce prosím nadiktovat do sešitu na diktáty

- Pětiminutovky str. 23 - shoda podmětu s přísudkem - ve větách vyznačit podmět a přísudek - základní skladební dvojici

- PS slohová výchova - vypravování str. 9 a 10

- PS hravá čítanka - ukázka: Ve školce, jaké to asi je jmenovat se Kosprd??? přečti text a doplň cvičení str. 31 - 35

M

 - Početník - sloupcové grafy - str. 52, 53

- učebnice - počítání se zlomky (opakování) str. 27 a 28 přečti si úlohy, příklady se pokus vypočítat, pokud budeš mít dotazy zeptej se na hodině matematiky ve skupině

- Geo Matýsek - rýsujeme kolmice a rovnoběžky str. 7 a 8 - kdo neví jak na to, mrkněte na tato videa: 

KOLMICE

https://www.youtube.com/…PgQ

https://www.youtube.com/…PgQ

ROVNOBĚŽKY

https://www.youtube.com/…fOI

 

Z PŘ a VL zahájím výuku nejprve já s dětmi na hodině. Z každé hodiny zadám žákům následný úkol.

Na středeční hodinu VL mají mít některé děti připravený referát. (Bylo zadáno na online hodině před prázdninami.)

_____________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, milé děti,

posílám úkoly pro nadcházející týden.

Ráda bych se s dětmi setkala na online výuce ve středu a ve čtvrtek od 9 hodin, vždy 2 hodiny za sebou po 40 minutách.

Úkoly pro období 19. - 23. 10. 2020

ČJ

- učebnice - str. 18 - přečíst text cv. 13 a 14 ústně (propojení s novým učivem ve VL)

     - na str. 19 ve spodním rámečku si zopakuj pravopis shody podmětu s přísudkem

     - str. 20 cv. 19 opiš do sešitu, ve větách vyznač podmět a přísudek a základní skladební dvojici

- PS pětiminutovky (shoda) str. 21 a 22

- PS dědoles - str. 25 celá a 26 str. cv. 5 a 6 (cv. 4 společně na online výuce ve středu)

- PS Sloh - str. 8 napiš dopisy/pohlednice ve cv. 4 si uprav odkud budeš psát (z výletu, z domácí výuky ..?)

PS Hravá čítanka - ukázka Fňokurky - společně na online výuce ve čtvrtek (str. 26 - 30)

M

- PS početník str. 13

- PS velký str. 6 cv. 4 a cv. 8; str. 7 cv. 14 + početní sloupec (dělení dvojciferným číslem začneme až po podzimních prázdninách)

- římská číslice - učebnice str. 11 cv. 47, 48 (49 pro šikuly)

- PS Geo Matýsek str. 10

- učebnice -opice - přečíst str. 7 - 10

- odpovídejte ústně na otázky a úkoly vyznačené zelenou barvou

- do sešitu si odpověz na tyto otázky, odpověď napiš celou větou:

   1) Jak a čím se přizpůsobují živočichové v různých podnebných pásech?

   2) Jak a čím se přizpůsobují ROSTLINY v různých podnebných pásech?

   3) Proč jsou někteří ptáci stěhovaví? Jmenuj 3 zástupce.

   4) Kteří ptáci se dokázali podmínkám přizpůsobit? (uveď alespoň 3 zástupce)

VL

PS trhačka - str. 7 opakování  - online výuka středa

- učebnice str. 12 a 13 text Vynálezy - (ve středu - zadání referátů pro zájemce)

- PS trhačka - str. 8

Přeji příjemný start do dalšího týdne. H. Troppová

_____________________________________________________________________________

 

Období 14. - 16. 10. 2020

ČJ

- PS dědoles - str. 17, 18

- pětiminutovky oranžové - str. 6 a str. 13

- PS Sloh - str. 6 a 7

- PS hravá čítanka str. 22 - 25 dočíst příběh Lavina + úkoly

M

- PS velký - str. 3 a 4 dokončit + str. 8 celá

- početník str. 10 a 12 dokončit

- Geo Matýsek str. 9

- učebnice opice - číst str. 6 + zápisek do sešitu

VL

- učebnice str. 10 - 11 zopakovat, PS trhačka str. 6