Navigace

Obsah

 

       Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Týden 19. - 23. 10 2020

  Ahoj děvčata a kluci, doufám, že se uvidíme při online výuce, na kterou si    připravte učebnici str. 14, 15. Budeme trénovat čtení anglických cen (čísla už máme zopakovaná), druhy filmů a literatury.

  Pracujte na cvičeních 9/3, 4, z každého napište nejméně 6 vět do školního sešitu.

 9/3 tvořte věty podle vzoru v učebnici, tvořte i otázky s krátkou odpovědí

  VZOR:

   Does Tom play football on Monday? Yes, he does.

   Does Tom play football on Friday? No, he does not.

   Does Lucy goes swimming on Tuesday? Yes, she does.

   Does Lucy goes swimming on Friday? No, she does not.

 

  9/4 Pojmenujte osoby na obrázku a vymýšlejte o nich věty - i záporné

  VZOR:

 Tom, Tim and Bill play footbal on Monday.

 Tom, Tim and Bill do not play footbal on Tuesday.

 

 Peter reads books on Friday.

 Peter does not read books on Wednesday.

 

 

 

  

                                                  Ahoj děvčata a kluci,

      o těchto úkolech už víte od úterý, téměř všechny směřují k dokonalému  

      zvládnutí DAILY ROUTINE – denního režimu. Pracujte zodpovědně.

      Časopis září 2020 str. 32

 

   Najdi v textu 17 chyb, oprav je, nesprávná písmena doplň do vtipu (text máte

   od úterý)

HI. MY NAME IS SAM. EVERY DAY I GAY UP AT 7 O´CLOCK IN THE MORNONG. I WUSH MY FACE, BRUSH MY TEEVH AND I GET DRESSED. I HAVE BREAKFEST WITH MY FAMILY. I USUALLY EAG A BOWL OF MUESLI AND DRINK A GLASS OF APPLE JOICE. WHEN IT IS 7:30 I GO TO SCHOOT. MY SCHOOL STARTS AT 8 A´CLOCK. I HANE LUNCH AT NOIN AND I FINICH SCHOOL AT 3 O´CLOCK IN THE AFTERNOON. WHEN I GET BECK HOME, FIRST I HAVE A SNACK. THEN I DO MY HOMEWORB AND I TAKE MY DOG FOR A WALK. THEN FINALLY I CAN PLEY WITH MY FRIENDS. IN THE EVENING, I HAVE A SLOWER OR A BATH. I GO TO BET AT ABOUT 9 O´CLOCK. SOMETIMES I READ A BOOK.


 

 JOKE:

 QUESTION: What did zero say to eight?

 ANSWER: _ _ _ ´_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

 Natrénujte si čtení a překlad, připravte si podobné vyprávění o svém dni

 (vzorové věty jste dostali v úterý).

 

 Pracujte s kartičkami ( dostali jste v úterý) a naučte se hodiny (i

 pětiminutové údaje).


 

 Alfred´s daily routine – text máte od úterý – přečtěte si, přeložte a splňte

 úkoly na pracovním listě.