Navigace

Obsah

třída 6. C

tř.uč. Vladimíra Kozáková

kontaktní e-mail: kozakovavladimira@gmail.com

– slouží pro konzultace se žáky, dotazy žáků k učivu …

- učivo je zadáváno na Teams, tam se také odevzdávají splněné úkoly

telefon - žáci: pokud potřebujete, ozvěte se  na email (viz výše) nebo na chat (teams), rodiče mohou použít kontakt na mobil i můj osobní e-mail, který mají k dispozici

_____________________________________________________________________________Rozvrh on-line výuky od 2. 11. 2020

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ:

Milí žáci a žákyně, znovu se nacházíme v režimu distanční výuky. Nejedná se o prázdniny, je to jen jiný způsob výuky. Stejně jako běžná výuka ve škole, i tato distanční je povinná. Aby naše snaha měla smysl, musí být dodržován určitý vyučovací standard. Bude hodnoceno vaše pravidelné plnění zadání od jednotlivých učitelů, stejně jako výsledky kvízů. Vaše studijní výsledky dosažené v tomto období budou započítány do celkové klasifikace.

Pravidla chování žáků v modulu Teams, která musí být bezpodmínečně dodržována:

• zakazuje se zařazování učitelů do týmů, které administrují žáci, pokud nemá žák, jenž  tým založil, od učitele předchozí souhlas, že chce být členem týmu

• není dovoleno, aby žáci jakýmkoliv způsobem rušili či omezovali online výuku (tlumení  zvuku, chatování, odcházení od monitoru či skrývání se za předměty, rušení jinými  zvuky, např. rozhlas, konzumace potravin, telefonování …)

• při vstupu do online výuky dodržujte pravidla vyučujících, např. že je třeba mít vypnutou kameru a mikrofon; žáci se o slovo hlásí a při vyvolání si zapnou mikrofon

• žáci musí vzít na vědomí, že se pohybují ve školním virtuálním prostředí a jakékoliv pokusy o nevhodné chování vůči učitelům či sobě navzájem, pokusy  o kyberšikanu, neoprávněné technické manipulace a jiné nepatřičné chování je dohledatelné a trestatelné v souladu se školním řádem

Mějte to, prosím na paměti a dodržujte to.

Vaše třídní učitelka Vladimíra Kozáková