Navigace

Obsah

Viola Hampejsová 

e-mail: viola.hampejsova@seznam.cz

telefon: +420 722 147 832


Práce 18.1. - 22.1.

Online výuka: pondělí 18. 1. v 9:45, pátek 22. 1. v 10:40

Samostatná práce: present simple - kladná věta: pracovní sešit  str. 18/cv.3, str. 19/cv. 5, str. 20/ cv. 7,8

Probírané učivo: present simple - kladná věta


Práce 11.1. - 15.1.

Online výuka: pondělí 11. 1. v 9:45, pátek 15. 1. v 10:40

Test: days, moths, date, time, time prepositions

Samostatná práce: slovní zásoba - slovesa str. 18/ cv. 1

Probírané učivo: opakování time, time prepositions, přítomný čas prostý - koncovka s/es


Práce 4. 1. - 8. 1.

Online výuka: pondělí 4. 1. v 9:45, pátek 8. 1. v 10:50

Samostatná práce: PS str.17/cv. 14,16,17

Probírané učivo: time, time prepositions


Práce 14. 12. - 18. 12.

Online výuka: pondělí 14.12. v 9:45, pátek 18.12. v 11:00

Samostatná práce: months, ordinals, dates - pracovní list

Probírané učivo: months, ordinals, dates


Práce 30. 11. - 4. 12. 

Online výuka: pondělí 30.11. v 9:45, pátek 4.12. v 11:00

Test: plural forms, numbers

Samostatná práce: prepositions of place - pracovní list

Probírané učivo: prepositions of place, vazba there is/are


Práce 23. - 27. 11.

Online výuka: pondělí 23.11. v 9:45, pátek 27.11. v 10:40

Samostatná práce: pracovní sešit str. 7/cv. 29, str. 8/ cv 31,32

Probírané učivo: množné číslo podstatných jmen (pravidelná, nepravidelná), numbers

Příští týden budeme psát test na množné číslo podst. jm. a číslovky.


Práce 16. - 20. 11.

Online výuka: pondělí 16.11. v 9:45, pátek 20.11. v 10:40

Pracovní list: Množné číslo podstatných jmen

Test: Family members

Probírané učivo: množné číslo podstatných jmen (pravidelná, nepravidelná) 

Novou gramatiku můžete procvičovat zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3169 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5235

https://www.helpforenglish.cz/article/2011092501-cviceni-mnozne-cislo

https://www.helpforenglish.cz/article/2006110702-nepravidelne-mnozne-cislo

https://www.helpforenglish.cz/article/2006102201-pravidelne-a-nepravidelne-mnozne-cislo


Práce 9. - 13. 11. 

Online výuka: pondělí 9.11. v 9:45, pátek 13.11. v 10:40

Pracovní list The Simpson family

Probírané učivo: family members, possessive case 's 


Práce 2. - 6. 11.

Online výuka: pondělí 2. 11. v 9:45, pátek 6. 11. v 10:40

Pracovní sešit: str. 6/23,24,26, str. 7/27

Probírané učivo - possessive adjectives, family members - slovní zásoba

Průběžně se učte slovní zásobu na téma family v pracovním sešitě na straně 71. Pokud byste měli zájem, navýšíme online výuku o jednu hodinu. Domluvíme se na pondělní výuce. 

Přeji Vám hezký týden.

VH


Práce 19. - 23. 10.

Online výuka: pondělí 19.10. v 9:45

Pracovní list - have got, can

Probírané učivo - opakování slovesa have got, sloveso can (+, -, ?) 


Práce 14.- 18. 10.

Milí šesťáci,

pro komunikaci, online výuku a nahrávání úkolů budeme používat prostředí Microsoft teams. Na stránky školy přidávám informace pro Vaše rodiče, aby měli přehled o tom, jaké úkoly Vám byly zadány, a také pro Ty z Vás, kteří se v novém prostředí ještě neorientují. 

Vaším úkolem bude vypracovat pracovní list na sloveso HAVE GOT a zúčastnit se online výuky v pátek v čase 10.40 - 11.25.

Pracovní list nahrávám i zde. Cvičení 5 a 6 vypracujte až po čtvrteční online výuce, kde si vysvětlíme tvorbu otázky. Vyplněný pracovní list odevzdejte ke kontrole přes Microsoft teams do neděle 18.10. 

Have got - pracovní list

 V případě dotazů mě kontaktujte. Těším se na páteční online výuku! :)