Navigace

Obsah

Distanční výuka  

Kontakt: Konsalova@zsdobrany.cz, tel. 733703935

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka

18. 1. -  22. 1.

on-line hodiny - po. čt

učivo:  porovnávání zlomků (záporné  zlomky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1. -  15. 1.

on-line hodiny - po. čt

učivo:  porovnávání zlomků (kladné zlomky)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 1. - 8. 1.

on-line hodiny - po. čt

učivo:  krácení zlomků

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 12. -18. 12.

on-line hodiny - po. čt

učivo:  rozšiřování zlomků

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 12. -11. 12.

prezenční výuka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 11. - 5. 12.

on-line hodiny - po. čt

učivo: racionální čísla (desetinná) - násobení a dělení


23. - 27. 11.

on-line hodiny - po. čt

učivo: racionální čísla (desetinná) - sčítání a odčítání

 


16. - 20. 11.

on-line hodiny - po. čt

učivo: racionální čísla - rozdělení, znázorňování desetinných čísel na číselné ose, porovnávání

_____________________________________________________________________________

9. - 13. 11.

on-line hodiny - po. čt

učivo:  dělení celých čísel, pořadí početních výkonů ve složitějších příkladech

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 6. 11. 

on-line hodiny - po. čt

učivo:  násobení celých čísel, vlastnosti násobení

_____________________________________________________________________________

14. - 16. 10.           PDF         Celá čísla - úvod

19. - 21. 10.           PDF

22. 10. on-line hodina 7.45 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

Matematika

POZOR!!!

Matematika v 7. ročníku: 5x týdně, domácí úkoly budou:                                        a)pravidelné - z pátku na úterý, domácí úkoly prosím podepisujte, děkuji.

tyto úkoly se píší pouze do domácího sešitu a pravidelně se odevzdávají v pondělí, pokud nebude určen jiný termín! 

 b)průběžné, jednodenní ( z hodiny na hodinu - docvičení probíraného učiva, doplnění cvičení apod.),

tyto úkoly se píší pouze do školního sešitu, mohou být i několikrát v týdnu

c) dlouhodobé - cílem těchto úkolů je samostatné docvičení základního učiva.                                                    

Říjen 2. úkol                               PDF