Navigace

Obsah

Distanční výuka ze školního roku 2019/2020

Kontaktní údale : e-mail Fialova@zsdobrany.cz, telefon 733310908

POZOR:

Distanční výuka

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam budete také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka

18.1. - 22.1.

online hodiny - po, čt

učivo - porovnávání zlomků (záporné zlomky)


11.1. - 15.1.

online hodiny - po, čt

učivo - porovnávání zlomků (kladné zlomky)


4.1. - 8.1.

online hodiny - po, čt

učivo - krácení zlomků


14.12. - 18.12.

online hodiny - po, čt

učivo - rozšiřování zlomků


7. 12. - 11. 12.

Prezenční výuka


30.11. - 5. 12.

online hodiny - po, čt

učivo - racionální čísla(desetinná) - násobení a dělení


23. - 27.11

online hodiny - po, čt

učivo - racionální čísla(desetinná) - sčítání a odčítání


16. - 20.11

online hodiny - po, čt

učivo - racionální čísla- rozdělení, znázorňování desetinných čísel na číselné ose, porovnávání

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13.11.

online hodiny - po, čt

učivo - dělení celých čísel, pořadí početních výkonů ve složitějších příkladech


2. - 6.11.

online hodiny - po, čt

učivo - násobení celých čísel, vlastnosti násobení


 

14. - 16. 10.           PDF          Celá čísla - úvod  

19. - 21. 10            PDF

Domácí úkoly odevzdáváme vždy ve čtvrtek

Domácí úkol bude označen názvem - např. září - 1. úkol, listopad 3. úkol ....!!!

Domácí úkoly musejí být vždy podepsané od rodičů!!!

září:

Září 1. úkol                                 PDF

Září 2. úkol                                 PDF

Září 3. úkol                                 PDF

Říjen 1. úkol                               PDF

Říjen 2. úkol                               PDF

Pracovní listy:

září: 

2., pracovní list

3.pracovní list

4.pracovní list

 5. pracovní list