Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jana Kocandová
e-mail:      kocandova@zsdobrany.cz
 

Učivo z NJ je žákům zadáváno přes MS Teams.

Online hodina NJ probíhá každý týden v pátek (7:45 - 8:30) přes Teams.

_____________________________________________________________________________

Učivo na období 11. - 15. 1.

opakování - přídavná jména

přivlastňovací vazba "von" + koncovka "s"

 

Učivo na období 4. - 8. 1.

opakování - "Die Familie", přivlastňovací zájmena mein/e, dein/e

základní přídavná jména

 

Učivo na období 7. -  11. 12.

"Die Familie" - slovní zásoba, mein X meine

 

Učivo na období 23. - 27. 11

opakování 1. lekce, projekt "Ich"

 

Učivo na období 16. - 20. 11.

opakování časování sloves, tvoření otázek

 

Učivo na období 9. - 13. 11.

časování slovesa "spielen", tázací zájmena/příslovce

 

Učivo na období 2. - 6. 11.

NJ 7. C.pdf
 

Učivo na období 19. - 23. 10.

NJ 7. C.pdf