Navigace

Obsah

Kontakt: stepanka.simbartlova@volny.cz, 602479469

DÚ budou v tomto školním roce zadávány v pondělí, odevzdání ve středu.

 

Distanční výuka

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam budete také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka

Pozor změna - středeční online hodina posunuta na 10:40!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. - 15.1.

online hodiny - st, pá

učivo - kruh, kružnice, - definice, vzájemná poloha přímky a kružnice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. - 8.1.

online hodiny - st, pá

učivo - vzorce pro mocniny procvičování, zápis čísel ve tvaru a . 10n

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 11.12.

online hodiny - st, pá

učivo - třetí mocnina, vlastnosti a použití v příkladech, mocniny s přirozeným mocnitelem - úvod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11. - 4.12.

Prezenční výuka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27.11.

online hodiny - st, pá

učivo - Pythagorova věta v rovině - v kosočtverci a lichoběžníku, práce se čtvercovou sítí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. - 20.11.

online hodiny - st, pá

učivo - Pythagorova věta - výpočet přepony a odvěsny, Pythagorova věta v rovině - čtverec, obdélní, rovnoramenný trojúhelník

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.-13.11.

online hodiny - st, pá

učivo - druhá mocnina a odmocnina v příkladech - procvičování, Pythagorova věta úvod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 6.11.

online hodiny - st, pá

učivo - druhá mocnina v příkladech, druhá odmocnina, vlastnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.-  21. 10. 19.- 21.10..docx (240.78 kB),19.- 21.10..pdf (245.63 kB)

21.10. - online hodina, připrav si sešit, učebnici, kalkulačku

22.10. - 22.10..docx (105.64 kB)22.10..pdf (148.45 kB)

23. 10. online hodina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.- 14.10. - 1. část.docx (402.07 kB)1. část.pdf (460.18 kB)

                       Výsledky geometrie (1).docx (12 kB),Výsledky geometrie (1).pdf (86.1 kB)

15. - 16.10. 15. 16.10..docx (399.22 kB)15. 16.10..pdf (255.16 kB)