Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jaroslav Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz

Pozor - změna ve způsobu zadávání učiva a předávání úkolů od pondělí 23. 11. 2020.

Od uvedeného data bude učivo zadáváno (vždy na jeden týden) jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 8.AZadání. Učivo je řazeno dle dat jednotlivých pondělí.

Žáci odevzdávají úkoly jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 8.A rovněž v Zadání. Zpětnou vazbu (hodnocení) na zpracovaný úkol dostanou odpovědí na tento úkol.

Na webu školy budou již nadále uváděna jen témata na daný týden distanční výuky. Výše uvedené kontakty na vyučujícího využívejte jen v odůvodněných případech. Děkuji.

 

Týdenní témata výuky:

15. 4. 2021: online výuka (Stres; Konflikt)

8. 4. 2021: online výuka (City; Způsoby jednání)

1. 4. 2021: online výuka odpadla (velikonoční prázdniny)

25. 3. 2021: online výuka - opakování (Vnímání II.; Paměť a pozornost; Hra, učení a práce)

18. 3. 2021: online výuka - opakování (Charakter, Vlohy a schopnosti, Vnímání I.)

8. - 12. 3. 2021: jarní prázdniny

1. - 5. 3. 2021: Dělba práce

22. - 26. 2. 2021: Člověk v sociálních vztazích (shrnutí)

15. - 19. 2. 2021: Konflikt

8. - 12. 2. 2021: Stres

1. - 5. 2. 2021: Způsoby jednání

25. - 28. 1. 2021: Psychické procesy a stavy - shrnutí

18. - 22. 1. 2021: City

11. - 15. 1. 2021: Hra, učení a práce

4. - 8. 1. 2021: Paměť a pozornost

14. - 18. 12. 2020: prezenční výuka - Myšlení

7. - 11. 12. 2020: Vnímání

30. 11. - 4. 12. 2020: prezenční výuka - opakování

23. - 27. 11. 2020: Vlohy a schopnosti

16. - 20. 11. 2020: Charakter

9. - 13. 11. 2020: Temperament

 

2. - 6. 11. 2020

Já, vůle a motivace

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže. V učebnici na str. 12 – 15.

Já, vůle a motivace

v dospívání si člověk často klade důležité životní otázky:

při sebepoznání je třeba si uvědomit 4 roviny:

Jak se vidím já?

co o sobě vím jen já a nevědí to o mně ostatní (např. intimní projevy, zdravotní potíže, city a pocity apod.)

Jak mě vidí ostatní?

co na mě ostatní vidí a mně uniká; některé třeba zautomatizované chování, které jim může vadit nebo imponovat ...

Jak se vidím já a vědí to o mně i ostatní?

nejširší pole poznání, z velké části můj objektivní obraz; pokud ho přijímám, mám přiměřené sebevědomí

Co o sobě nevím já ani ostatní?

velká neznámá, někdy se dozvíme, někdy ne; např. jak bych se zachoval v extrémních situacích, při ohrožení života ...

sebevědomí – někdo má o sobě přehnané sebevědomí (chová se povýšeně, vychloubá se, chce mít všude hlavní slovo), někdo může mít naopak nízké sebevědomí (je nesmělý, neprosazuje, raději snáší ústrky); oba projevy jsou nezdravé

vůle – vědomé úsilí zaměřené na nějaký cíl, spojené s překonáváním překážek; typický výraz: „já chci“

kladné volní vlastnosti: vytrvalost, píle, snaživost, důkladnost ...

záporné volní vlastnosti: lenost, liknavost, nedůslednost, pohodlnost ...

motivace – souhrn důvodů, příčin, motivů pro naše jednání; vůle je motorem, motiv je ale ono „proč“ něco chci; lidské jednání je zpravidla vždy motivované, víme, proč něco děláme nebo neděláme

je pro nás také důležité zkoumat motivaci jiných lidí, abychom pochopili, proč se nějak chovají

někdy nám v motivaci může pomoci nějaký vzor, příklad, např. konkrétní existující či vymyšlené (filmové, literární ...) postavy

Dobrovolný domácí úkol:

Na str. 12 – 15 je řada otázek a úkolů; zpracuj některé z nich v několika větách dozadu do sešitu (uveď je aspoň zjednodušeným zadáním, abych věděl, k čemu se vyjadřuješ) a pošli mi snímek textu do pátku 6. 11. 2020. 

 

19. - 25. 10. 2020

Dospívání

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže. V učebnici na str. 9 – 11.

Dospívání

některé typické projevy puberty:

v některých kulturách byl přechod z dětství do dospělosti spojen u chlapců s tzv. zkouškou dospělosti, obvykle značně náročnou (ukázky na str. 11 v učebnici), u nás dříve takto trochu fungovala dvouletá vojenská služba, také maturitě se říká zkouška dospělosti; formální plnoletostí dle zákona je dosažení věku 18 let

Jak se ale pozná, že jsem dospělý? Zjednodušeně – dospělý je ten, kdo:

Dobrovolný domácí úkol:

Najděte si na např. na Youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=mpOF6CRTucw) píseň Zkouška dospělosti Karla Kryla. Zpěvák pravdivě zpívá o tom, co zkouška dospělosti přináší a bere v koloritu 60. – 70. let minulého století, v době totalitního režimu. Dokážete to najít, dokážete srovnat s dnešní dobou, oč dospělí přicházejí a Vy ještě máte? Možná dobré téma na rozhovor s rodiči. Děkuji za zamyšlení. Na Vaše úvahy čekám do pátku 23. 10. na emailu nebo Teamsech.

 

12. - 16. 10. 2020

Vývojová období lidského života (pokračování z předchozí hodiny)

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže a připrav se na kontrolní práci z tohoto a předchozího tématu ve středu 21. 10. 2020. Pročti si v učebnici kapitolu Navždy v pubertě? na str. 9 – 11.

Vývojová období lidského života (pokračování)

3. Kojenecké období

do konce prvního roku života; prudký tělesný a duševní vývoj, v závěru dítě zpravidla chodí, chodí na nočník a užívá jednoduchá slovíčka; potřebuje hodně podnětů – je třeba dítě mluvit a dát mu dostatek lásky, hračky; první úsměv – kolem druhého měsíce; dítě poznává „své“ lidi

4. Batolecí období

2. - 3. rok; rozvoj jemné motoriky a komunikace; dítě si uvědomuje své „já“ – nastává období prvního vzdoru; hodně se ptá, rozvoj řeči; učí se tělesné čistotě (toaleta, smrkání, mytí, čištění zubů ...)

5. Předškolní věk

končí vstupem do školy, rozvoj sociálních vztahů – s vrstevníky; rozvoj fantazie (důležitý je poslech četby) a potřeba her; začíná se formovat charakter

6. Mladší školní věk

do 11 – 12 let; začátek školní docházky – učí se zvládat první povinnosti; rozvoj myšlení a sociálních vztahů; důležité je rozvíjet zájmy dítěte (kroužky apod.)

7. Starší školní věk (puberta)

přibližně do 15 let; bouřlivý vývoj, náladovost, konflikty – období druhého vzdoru; hormonální změny; potřeba někam patřit, být přijímán, něčím vynikat; důležité je smysluplné využívání volného času

8. Adolescence

15 – 20 let; hledání a budování vlastní identity; volba povolání; první milostné vztahy; postupné osamostatňování

9. Mladá a střední dospělost

20 – 40 / 45 let; realizace v pracovní oblasti, budování pracovní kariéry; volba partnera, zakládání rodiny, péče o děti; vrchol tělesných a duševních sil; ke konci období dochází také ke krizi středního věku (protest proti rutině)

10. Pozdní dospělost

40 / 45 – 60 let; završuje pracovní kariéru; osamostatnění dětí (syndrom „prázdného hnízda“), změna vztahů a nové role – tchán / tchýně, dědeček / babička; důležitá je vhodná životospráva, aktivní pohyb, koníčky, přátelské vztahy a pozitivní přístup k životu; pozvolný útlum výkonů

11. Stáří

nad 60 let; ukončení pracovní kariéry – odchod do důchodu; hledání nové perspektivy – zájmy, přátelé, snaha vyhnout se pocitu osamělosti; pokles schopnosti a výkonnosti, zhoršuje se paměť, přicházejí (chronické) nemoci, starý člověk je často odkázán na pomoc jiných lidí