Navigace

Obsah

Kontak: kucera.dobranyzs@seznam.cz, tel.: 737 156 669

Učivo je žákům předáváno přes platformu Teams.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 4. Velikonoční prázdniny

26. 3. Elektrické pole

19. 3. Elektrický náboj

12. 3. Jarní prázdniny

5. 3. Hodina odpadla

26. 2. Dieselův motor

19. 2. Dvoudobý zážehový motor

12. 2. Čtyřdobý zážehový motor

5. 2. Spalovací motory

29. 1. Opakování

22. 1. Kapalnění

15: 1. Var a vypařování

8. 1. Tání a tuhnutí

tání tuhnutí sam. prác..docx (128.71 kB)

Od 30. 11. Prezenční výuka

23. - 27. 11. Měrná tepelná kapacita

16. - 20. 11 - Vnitřní energie, teplo

9. - 13. 11. - Polohová energie, vnitřní energie

Energie DÚ.docx (10.75 kB)

2. - 6. 11. - Výkon, práce, polohová a pohybová energie

Přečtěte si v uč. str. 29 - 43. Vypracujte do sešitu otázky 1 - 3, úlohy 1 - 3 na str 33, úlohy 1 - 3 na str 38.

Dále vypracujte přiložené pracovní listy: Opakování PL.pdf (261.2 kB)