Navigace

Obsah

Distanční výuka ze školního roku 2019/2020

Kontaktní údale : e-mail Fialova@zsdobrany.cz, telefon 733310908

POZOR:

Distanční výuka

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam budete také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka


23. - 27.11.

online hodiny - út, čt

učivo - Pythagorova věta v rovině,výpočty v lichoběžníku, rovnoběžníku, slovní úlohy


16. - 20.11.

online hodiny - po, čt

učivo - Pythagorova věta v rovině - výpočty v trojúhelníku, čtverci a obdélníku


9. - 13.11.

online hodiny - út, čt

učivo - mocniny a odmocniny, Pythagorova věta - úvod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 6.11.

online hodiny - út, čt

učivo - mocniny a odmocniny, procvičování


Distanční výuka říjen 2020

3.týden

2. - 6. 11

2.týden

Pondělí 19. 10.                PDF

Úterý 20.10- Pátek.23.10            PDF

1. týden

Pondělí 12.10.                  PDF

Úterý 13.10                       PDF

Středa 14.10                     PDF

Čtvrtek 15.10.                  PDF

Pátek 16.10                      PDF

Domácí úkoly odevzdáváme vždy ve čtvrtek

Domácí úkol bude označen názvem - např. září - 1. úkol, listopad 3. úkol ....!!!

Domácí úkoly musejí být vždy podepsané od rodičů!!!

září:

Září 1. úkol                PDF

Září 2. úkol                PDF

Září 3. úkol                PDF

Říjen 1. úkol              PDF

Říjen 2. úkol              PDF

Pracovní listy:

Pracovní list trojčlenka                

Pracovní list procenta

Pracovní list hranoly