Navigace

Obsah

    Vyučující : Zd. Tomanová

     e-mail: zd.tomanova@email.cz

     chat přes Teams - němčina 9.B

     tel. č. 606 609 146

     12.4. 2021 - 16.4. 2021

     Hallo liebe Mädchen und Jungen,

     v  pondělí 12.4.  v 10.40 -11.25  máme opět online hodinu přes Teams.

     Připravte si vypracované úkoly z min. týdne a případné dotazy k těmto

     cvičením. K počítači si ještě připravte všechny ěci na Nj.

     Bis bald!

     Z.T.

     5.4. 2021 - 9.4. 2021

     5.4. nemáme online hodinu - Velikonoční pondělí.

     Ve středu 7.4. si dokončete úkoly z minulého týdne - prac. seš. 65/4, 64/19.

     Frohe Ostermontag!

     Z.T.

     29.3. 2021 - 2.4. 2021

     Guten Tag 8.B,

     v pondělí 29.3. v 10.40. - 11.25 máme online hodinu přes Teams.

     Připravte si k počítači všechny věci na Nj.

     Domácí úkol: prac. seš. str. 65, cvič.4 -  poslat/nebo po domluvě u školy/

                              prac. seš. str. 64, cvič. 19 - napsat, nakreslit - kontrola při

                              online hodině 12.4.

      V pondělí 5.4. máme Ostermontag - nebude online hodina. Uvidíme se 

      až v pondělí 12.4.

      Frohe Ostern!

      Z.T.

     22.3. 2021 - 26.3. 2021

     Guten Morgen liebe Schüler und Schülerinnen,

     v pondělí 22.3. v 10.40 - 11.25 máme opět online hodinu přes Teams.

     Připravte si k počítači všechny věci na Nj. Začneme kontrolou zadaných 

     úkolů ve školním sešitě / cvičení z učebnice str. 68, cvič.2/ a potom 

     v prac. seš. str. 60, cvič.1- 2.sloupeček.

     Domácí úkol: prac. seš. str. 60, cvič.- přečíst nahlas, cvič.5 -napsat

                             Číslovky najdeš v učebnici - str.11 a  69.

                             Opakování označených slovíček- prac. seš .str.67 - nahlas

     Oba sešity můžete přinést ke kontrole v pátek 26.3. ve 13.00 - 13.30

     ke škole. Vypracované úkoly můžete také poslat/mail, chat/.

     Das ist alles - viel Glück!

     Z.T.

 

                            

 

     15.3. 2021 - 19.3. 2021

     Hallo liebe Mädchen und Jungen,

     v pondělí  15.3. v 10.40 - 11.25 máme opět online hodinu přes Teams.

     Připravte si k počítači všechny věci na Nj. Začneme kontrolou dom. úkolu

      v prac. seš. str. 60, cvič. 1/1. sloupeček /, cvič. 2. Připravte si i dotazy

      k těmto cvičením/ pokud jste něčemu nerozumněli/.

      Domácí úkol: učebnice str. 68, cvič.2 - napsat do školního sešitu

                               Den 15. März

                                1. Max ist in der Stadt.

                                2. Max ist.....................

                                3. Max..........................

                                4. .................................

                                5.       ..........................

                                6.................................

                                Cvičení můžete poslat. Jinak kontrola/ po domluvě/

                                před školou.      

                              pracovní sešit str.60, cvič. 1 - 2. sloupeček - poslední

                              slovo je Stern /hvězda/

                              pracovní sešit str.67 - naučit vyznačená slovíčka/označili

                              a četli jsme je při online hodině/.

      Viel Spaß !

      Z.T.

     8.3. 2021 - 12.3. 2021

     Jarní prázdniny

     1.3. 2021 -  5.3. 2021

     Hallo Leute,

     v pondělí 1.3. v 10.40 - 11.25 máme online hodinu přes Teams.

     Připravte si  k počítači všechny věci na Nj - nezapomeňte na domácí 

     úkoly a případné dotazy k učivu

      Úkoly na středu: prac. seš. str. 60, cvič.1 - 1. sloupeček

                                       .               str. 60, cvič.2

                                                       str.67 - opakování slovíček / nahlas/

      Vypracovaná cvičení můžete poslat nebo na konci března / po domluvě/

      přinést ke škole.

      Tschau!

       Z.T.

      

     22.2. 2021 - 26.2.2021

     Guten Tag 8.B,

     v pondělí 22.2 v 10.40 - 11.25 máme online hodinu přes Teams.

     Připravte si všechny věci na němčinu k počítači - nezapomeňte na domácí

     úkoly.

     Úkoly na středu 24.2.: prac. seš. str.65, cvič. 1

                                            prac. seš. hnědé stránky str.6 : Časové předložky

                                            opsat do školního sešitu

     Vše si vysvětlíme na online hodině v pondělí 22.2

      Z.T.
          

    15.2. 2021 - 19.2. 2021

     Guten Morgen liebe Mädchen und Jungen

     v pondělí 15.2. v 10.40 - 11.25 máme online hodinu přes Teams.

     Připravte si vypracované úkoly z minulého týdne a všechny věci na němčinu.

     Úkoly na středu 17.2: prac. seš. str.62 ,cvič. 15c  - poslat

                                            prac. seš str. 66, cvič. 7- první sloupeček - poslat

                                            prac. seš. str.67 slovíčka - opakovat ústně

     Vše si ještě vysvětlíme na on-line hodině.

     Úkoly můžete přinést 18.2. v 12.00-12.30 ke škole / nebo poslat/

     Auf Wiedersehen am Montag!

     Z.T.

                                                              

     8.2. 2021 -  12.2. 2021  

     Guten Tag liebe 8.B,

      v pondělí 8.2. v 10.40 - 11.25 máme online hodinu přes Teams.

     Připravte si k počítači opět všechny věci na němčinu, vypracovaný dom.

     úkol ke kontrole a případné dotazy.

     Úkoly na středu 10.2.: prac. sešit str.62, cvič. 15b

                                             školní sešit : Den 10.Februar

                                                                    slavit              feiern

                                                                    stát               ----------

                                                                    zeptat se      -----------

                                                                    začít              -----------

                                                                    padat             -----------

                                                                    dostat            ------------

     Slovíčka najdeš ve slovníčku v prac. seš. na str.67.

     Do školního sešitu vyčasuj sloveso fragen / časujeme jako  spielen/

     fragen - zeptat se, ptát se

     ich ------------             wir------------

     du --------------            ihr------------

     er, sie es ------           sie /Sie/-------

     V  pondělí si vše vysvětlíme.

      Ve čtvrtek 18. 2. ve 12.00 - 12.30 hod. můžete přinést ke škole sešity ke 

      kontrole/ jak jsme se domluvili na online hodině v pondělí/.

     Tschüs!

      Z.T.

     

 

                                                                 

                                                                    

     1.2. 2021 -  5.2. 2021

      Hallo liebe 8.B,

       v pondělí 1.2. v 10.40 - 11.25 máme opět online hodinu přes Teams.

       Připravte si , jako vždy, všechny věci na němčinu /oba sešity, učebnici

       a psací potřeby/,  vypracovaný dom. úkol ke kontrole a případné dotazy

        k učivu.

        Úkoly na středu: prac. seš. str.10  Wochentage/dny v týdnu/ - ústně

                                      prac. seš.str. 62, cvič. 12, 13a,b, 14 písemně - poslat

       Vše si vysvětlíme na online hodině v pondělí 1.2.

       Ade!

       Z.T.

 

      25.1. 2021 - 29.1. 2021

      Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,

      v pondělí 25.1. v 10.40 - 11.25 budeme mít  online hodinu přes Teams.

      Připravte si opět všechny věci na němčinu a vypracované úkoly z min.

      týdne/ prac. seš. str. 58, cvič.8,9./

      Při hodině si do škol. seš. napíšeme tato slovesa:

      Den 25. Januar

       hledat                suchen

       koupit                 ------------

       dostat                 ------------

       žít                        ------------

       studovat             -------------

       Slovesa přeložte do němčiny/můžete použít slovníček v prac. seš. str.59/.

       Jedno z těchto sloves do sešitu  také vyčasujte/ časujeme podle spielen

        - prac. seš. str. 48 nebo v přehledu učiva uprostřed učebnice str. 5/

      Domácí úkol: prac. seš. str.54, cvič,10 dokončit. 

      Vše si vysvětlíme na online hodině.

      Bis bald.

      Úkol na středu:Vídeň - Wien

      Do vyhledávače si zadejte : Bedekr čt

                                                       přehled dílů

                                                       Rakousko

                                                       Vídeň

      Video trvá asi 25 minut. Je to česky Do škol. seš. si napište:

      Den 27. Januar

      Vídeň - hlavní město Rakouska 

      hlavní ulice Vídně :---------------------

      císařský palác:---------------------

      letní sídlo Habsburků:-------------------

      Podívejte se na video a doplňte. Můžete vypsat i další zajímavosti Vídně.

      Můžete se podívat i na video Vánoční Vídeň.

      Viel Spaß ! / bavte se dobře/

      Z.T.

  

      

  

     18. 1. 2021 - 22.1. 2021

      Guten Tag liebe Schüler und Schülerinnen,

      v pondělí 18.1. v 10.40 - 11.25  budeme mít online hodinu přes Teams.

      Připravte si opět učebnici, oba sešity, psací potřeby a vypracované úkoly

      z min. týdne/ prac. seš. str. 55, cvič. 12, str. 57, cvič. 4/

      Bis  morgen!

      Úkoly na středu: prac. sešit str. 58, cvič.8- podtrhni zvířata

                                    prac. sešit str. 58, cvič.9 - popiš obrázky - například:

       Das ist eine Schlange.Sie heißt Miki. Sie ist lang und braun.

       Vše zkontrolujeme a opravíme v pondělí 25.1. na online hodině.

       Viel Glück!

      Z.T.

 

      

      11.1. 2021 - 15.1. 2021

      Hallo liebe Mädchen und Jungen,

      v pondělí 11.1. v  10.40. - 11.25 budeme mít online hodinu přes Teams.

      Připravte si opět učebnici, oba sešity , psací potřeby a vypracované úkoly 

      z minulého týdne/ prac. seš.str. 54, cvič.10 - 11 vět ,prac. seš. str.59 opa-

      kování slovní zásoby- 1. sloupeček/.

      Úkol na středu: prac. sešit str.55, cvič.12, str. 57, cvič.4/ vysvětleno na

      online hodině v pondělí/, str. 59- slovní zásoba 1. sloupec

      Auf Wiedersehen!

      Z.T.

   

  

     4.1. 2021 - 8.1. 2021

     Moji milí osmáci,

      přeji Vám i Vašim rodičům hodně štěstí,klidu, pohody  a pevné zdraví v no-

      vém roce 2021.

     V pondělí 4.1. v 10.45 - 11.30 budeme mít online hodinu přes Teams.

      Připravte si učebnici, oba sešity a psací potřeby. Úkoly na středu si zadáme

      na pondělní online hodině.

      Tschüs!

      Z.T.

       

     7.12. 2020 - 11.12. 2020

     Hallo Leute,

     v pondělí 7.12. v 10.40 - 11.15 hod. budeme mít online hodinu přes Teams.

     Úkol na středu : prac. sešit str.52, cvič. 1 a 2 /použijte slovníček v prac seš.

                                 str.59 a učebnici také na str. 59./

                                 Do školního sešitu si přepište a doplňte tvary slovesa býti

                                 /sein - ich bin, du bist atd./

     Wir...............schon fertig. Ich...............noch nicht fertig...............du faul?

     Meine Schwester ..................fleißig. Ihr .................zu Hause. Die Kinder

     .................in der Schule.Mirek ..............nicht in der Schule.

     Bis bald!

     Z.T.

    

     23.11. 2020 - 27.11. 2020

     Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,

     v pondělí 23.11. v 10.40 - 11.25 hod. budeme mít opět online hodinu.

     Úkol na středu : prac. sešit str.49, cvič. 2/ vysvětlíme si v pondělí 23.11.

                                  na čt edu  se podívejte na video Mitzi a Maus hrají fotbal

                                  a tenis.

     Das ist alles.

      Tschüs!

     Z.T.

     

     16.11. 2020 - 20.11. 2020

     Guten Tag liebe Mädchen und Jungen,

      v pondělí 16.11. v 10.40 - 11. 25 hod. budeme mít on-line výuku přes 

     Teams. Připravte si prac. sešit, učebnici, školní sešit a psací potřeby.

     Můžete si připravit i dotazy ke cvičením, která jste dělali samostatně.

     Úkol na středu: prac. sešit str. 43, cvič. 2 - dokončení tabulky/kochen,

     zelten/. A ještě prac. sešit str.44, cvič. 5 - opět dokončení podle vzoru.

     2. úkol: do škol. sešitu si opět vyčasujte sloveso sein / býti/

     Den --- November

     sein- býti

     ich bin                         wir sind

     du bist                          ihr seid

     er ist                             sie sind

     sie ist                           Sie sind

     es ist

     Naučte se sloveso časovat zpaměti. Je to opakování. Už jsme to sloveso

     několikrát procvičovali / ich bin Petr, du bist ..../

     A ještě ústní úkol: prac. sešit str.51 - přečíst slovíčka nahlas/ 1. sloupeček

     - pokračování . fernsehen............schwimmen.

     Das ist für heute alles.

     Auf wiedersehen !

     Z.T.

                        

                

 

 

     9.11. 2020 - 13.11. 2020

     Hallo Jungen und Mädchen,

     ve středu jsme se domluvili na online hodině na pondělí 9.11.Já bohužel 

     tuto hodinu nestihnu. Budu v Plzni u zubaře .Přeobjednali mi na tento den 

     v pátek.Proto  si místo této hodiny pusťte video Mitzi a Maus si skládají

      mapu Evropy. Video /trvá asi 5 minut/ najdete na čt edu - výuková videa

     pro 1. stupeň ZŠ - němčina. Napište si do sešitu názvy zemí /německy/,

     o kterých se ve videu mluví.Můžete si pustit i další videa.

     Domácí úkol z minulé hodiny zkontrolujeme příští týden/ prac. sešit str. 41

     cvič. 7/

     Úkol na středu: prac. sešit str. 43 cvič. 2 - do tabulky doplňte správné tvary  

     sloves spielen und chatten. Obě slovesa najdete vyčasovaná na str.48 také

     v prac. sešitě.V tabulce, do které budete slovesa časovat jsou  dole 2 jména

     Lea - dívčí jméno / ona/, Lars - chlapecké jméno /on/

    A druhý úkol je na str.51/prac. seš./ - slovní zásoba : přečtěte si nahlas 1. 

    část  das Hobby.....................reiten / 15 slovíček/

    Das ist alles /to je všechno/ 

    V pondělí 16.11. bychom si mohli online hodinu prodloužit.

    Se srdečnými pozdravy

    Z.T.

    

 

   

     .

     2.11. 2020 - 6.11. 2020

    Liebe Mädchen und Jungen!

    A zase je všechno jinak.Do školy zatím ještě nepůjdeme, Proto začneme

    také online hodiny přes Teams.První hodina bude  ve středu 4.11. 5. vyuč.

    hodinu 11. 35 -  12. 20. Na hodinu si připravte učebnici, prac. sešit, školní

    sešit, psací potřeby, pastelky /fixy / - modrou , červenou , zelenou.

    Připravte si také dotazy ke cvičením, která jste dělali doma samostatně

    a něco jste nepochopili.

    Pokud se vám ve středu nepodaří připojit, ozvěte se na@ nebo SMS.

    A ještě úkol na pondělí: opakování slovíček / prac. sešit str.42/ nahlas

    Tschüs!

    Z.T.

 

       26.10. 2020 - 30.10. 2020 - Herbstferien  / podzimní prázdniny/

      Tento týden máte prázdniny. Proto vám nedávám žádné úkoly. 

      Pokud jste nestačili vypracovat úkoly z minulých týdnů , dodělejte si je

      v tomto týdnu. 

      S pozdravem

      Z.T.

   

 

   

     

     

 

      

       

   

 

      19.10. 2020 - 23. 10. 2020

      Milí osmáci,

      opět je všechno jinak. V pondělí 19.10. se ve škole neuvidíme. Vypracovaná

      cvičení zatím neposílejte, zkontrolujeme si je po prázdninách /2.11./. Po-

      kud ještě nepújdeme do školy, domluvíme se podle dané situace.Úkoly si 

      ale určitě vypracovávejte, budu je určitě kontrolovat. Pokud něčemu nero-

      zumíte, ozvěte se  na @ nebo na mobil.

      A teď  nové úkoly :

     Pracovní  sešit str. 37, cvič. 12 - do tabulky napiš 9 školních potřeb podle 

     vlastního výběru např. das Buch, der Bleistift ...Poslech uděláme ve škole.

     / Můžeš použít slovníček v prac. seš. str.42. /

     Pracovní sešit str.41, cvič.6 - opět školní potřeby a také se členem

     Pracovní sešit str,44, cvič.4 - k české větě najdi odpovídající německou.

     Slovíčka, kterým nerozumíš ,podtrhni. Vysvětlíme si ve škole. 

     Do školního sešitu si napiš a přelož / německé výrazy najdeš v prac. seš.

     na straně 42 - 2. sloupeček/

     Den 21. Oktober

     Sedni si !   Setz dich !                            Piš !  Schreib !                                        

     Čti !   ...............                                        Mluv !  ..........           

     Poslouchej!  ...........                                Opakuj !..........          

     Dávej pozor! ...........l.

     Das ist alles/ to je všechno/

     Děkuji Vašim rodičům za trpělivost a přeji  všem klidný a pohodový týden.

     Z.T.

     12. 10. 2020 - 16. 10 2020

     Učebnice str. 46, cvič. 10 - napiš do školního sešitu se členem /der, die, 

                                              das/ např. das Auto, die Schere ,..............

     Pracovní sešit: str.36, cvič. 7 - napiš do školního sešitu: židle - der Stuhl,

                                                            tabule - die Tafel, hra - das Spiel,--------------

     Pokud slovíčko neznáš, použij slovníček / prac. sešit str.42/.

     Úkoly si  společně zkontrolujeme v pondělí  19.10.2020. Nezapomeňte

     na úkol, který jsme si zadali na pondělí 12. 10. / prac.s. str.41, cvič.8/

     Viel Glück und tschüs!