Navigace

Obsah

    Vyučující : Zd. Tomanová

     e-mail: zd.tomanova@email.cz

     tel. č. 606 609 146

     19.10. 2020 - 23. 10. 2020

      Milí osmáci,

      opět je všechno jinak. V pondělí 19.10. se ve škole neuvidíme. Vypracovaná

      cvičení zatím neposílejte, zkontrolujeme si je po prázdninách /2.11./. Po-

      kud ještě nepújdeme do školy, domluvíme se podle dané situace.Úkoly si 

      ale určitě vypracovávejte, budu je určitě kontrolovat. Pokud něčemu nero-

      zumíte, ozvěte se  na @ nebo na mobil.

      A teď  nové úkoly :

     Pracovní  sešit str. 37, cvič. 12 - do tabulky napiš 9 školních potřeb podle 

     vlastního výběru např. das Buch, der Bleistift ...Poslech uděláme ve škole.

     / Můžeš použít slovníček v prac. seš. str.42. /

     Pracovní sešit str.41, cvič.6 - opět školní potřeby a také se členem

     Pracovní sešit str,44, cvič.4 - k české větě najdi odpovídající německou.

     Slovíčka, kterým nerozumíš ,podtrhni. Vysvětlíme si ve škole. 

     Do školního sešitu si napiš a přelož / německé výrazy najdeš v prac. seš.

     na straně 42 - 2. sloupeček/

     Den 21. Oktober

     Sedni si !   Setz dich !                            Piš !  Schreib !                                        

     Čti !   ...............                                        Mluv !  ..........           

     Poslouchej!  ...........                                Opakuj !..........          

     Dávej pozor! ...........l.

     Das ist alles/ to je všechno/

     Děkuji Vašim rodičům za trpělivost a přeji  všem klidný a pohodový týden.

     Z.T.

     12. 10. 2020 - 16. 10 2020

     Učebnice str. 46, cvič. 10 - napiš do školního sešitu se členem /der, die, 

                                              das/ např. das Auto, die Schere ,..............

     Pracovní sešit: str.36, cvič. 7 - napiš do školního sešitu: židle - der Stuhl,

                                                            tabule - die Tafel, hra - das Spiel,--------------

     Pokud slovíčko neznáš, použij slovníček / prac. sešit str.42/.

     Úkoly si  společně zkontrolujeme v pondělí  19.10.2020. Nezapomeňte

     na úkol, který jsme si zadali na pondělí 12. 10. / prac.s. str.41, cvič.8/

     Viel Glück und tschüs!