Navigace

Obsah

Distanční výuka

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam budete také odevzdávat

5.- 9.4.

učivo - zákon zachování hmotnosti, video a procvičování

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.3. - 2.4.

online hodina - po

učivo - chemická reakce a způsoby ovlivňování jejího průběhu, zákon zachování hmotnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. - 26.3.

online hodina - po

učivo - ionty a jejich částicové složení, zápis vzniku iontů chemickou rovnicí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. - 19.3.

online hodina - po

učivo - ionty - rozdělení, vznik, počet částic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. - 12.3.

jarní prázdniny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 5.3.

online hodina - po

učivo - částicové složení látek procvičování a test

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. - 26.2.

online hodina - po

učivo - molekula prvku a sloučeniny, počet atomů a prvků v molekule sloučeniny - procvičování

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.-.19.2.

online hodina - po

učivo - druhy chemické vazby, procvičování na příkladech

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-12.2.

online hodina - po

učivo - určování počtu valenčních elektronů a počtu elektronových vrstev v obalu atomu prvku, chemická vazba - úvod, její vznik...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 5.2.

online hodina - po

učivo - PSP, poloha prvku v tabulce a její vliv na vlastnosti prvku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.-29.1.

online hodina - po

učivo - značky prvků procvičování, periodická soustava prvků a periodický zákon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.-22.1.

online hodina - po

učivo - značky prvků procvičování, názvy prvků - jejich původ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-.15.1.

online hodina - po

učivo - atom - jeho složení, protonové a nukleonové číslo, určování počtu jednotlivých částic v atomu prvku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. - 8.1.

online hodina - po

učivo - voda, druhy a jejich užití, postup přípravy pitné vody a čištění odpadní vody

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. - 13.11.

online hodina - po

učivo - roztoky, rozdělení, vlastnosti, druhy směsí procvičování

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 6.11.

online hodina - po

učivo - směsi, jejich rozdělení, příklady a vlastnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10. - 121.docx (15.96 MB)121.pdf (589.9 kB)

14.10. z učebnice si vypište do sešitu poznámky ze stránek  12 a 13

19. - 23.10. 19.- 23.10..docx (1.22 MB),19.- 23.10..pdf (350.64 kB)