Navigace

Obsah

Domácí úkoly budou z úterý na čtvrtek

Kontakt: stepanka.simbartlova@volny.cz, 602479469

Distanční výuka 

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam budete také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka

12.-16.4.

online hodina - po,čt

učivo - výpočty v pravoúhlém trojúhelníku test, užití goniometrických funkcí v rovině a v prostoru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. - 9.4.

online hodina - po,čt

učivo - goniometrické funkce - výpočty v pravoúhlém trojúhelníku - výpočty stran

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.3. - 2.4.

online hodina - po,čt

učivo - goniometrické funkce - výpočty v pravoúhlém trojúhelníku - výpočty úhlů a stran

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. - 26.3.

online hodina - po,čt

učivo - goniometrické funkce cosinus a tangens,

určování jejich hodnot na kalkulačce a v tabulkách, určování velikosti úhlu z hodnoty jeho cosinu a tangens, výpočty v pravoúhlém trojúhelníku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. - 19.3.

online hodina - po,čt

učivo - goniometrické funkce - úvod - zavedení funkce sinus, určování jejích hodnot na kalkulačce a v tabulkách, určování velikosti úhlu z hodnoty jeho sinu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. - 12.3.

jarní prázdniny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 5.3.

online hodina - po,čt

učivo - nepřímá úměrnost - graf, předpis, definiční obor a obor hodnot funkce, vlastnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. - 26.2.

online hodina - po,čt

učivo - grafické řešení soustavy rovnic, procvičování přesného rýsování grafů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.-.19.2.

online hodina - po,čt

učivo - určování předpisu funkce ze dvou bodů a z grafu, definiční obory a obory hodnot funkce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-12.2.

online hodina - po,čt

učivo - konstantní funkce - graf, předpis a vlastnosti, funkce rostoucí a klesající, průsečíky grafu funkce s osami x a y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 5.2.

online hodina - po,čt

učivo - lineární funkce - procvičování konstrukce grafů, funkce přímá úměrnost - předpis a graf, přímá úměrnost - úvod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.-29.1.

online hodina - po,čt

učivo - intervaly, procvičování určování def. oboru a oboru hodnot funkce, lineární funkce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.-22.1.

online hodina - po,čt

učivo - funkce - grafy, tabulka - rozlišení zda se jedná o funkci, definiční obor a obor hodnot funkce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-15.1.

online hodina - po,čt

učivo - slovní úlohy o směsích procvičování, funkce - úvod - pravoúhlá soustava souřadnic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-.8.1.

online hodina - po,čt

učivo - soustavy rovnic o dvou neznámých, slovní úlohy o směsích

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 30.11. Prezenční výuka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. - 27.11.

online hodina - po,čt

učivo - slovní úlohy o společné práci, vyjádření neznámé ze vzorce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.- 20. 11.

online hodina - po,čt

učivo - slovní úlohy s procenty procvičování, slovní úlohy o společné práci

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.-13.11.

online hodina - po,čt

učivo - obtížnější rovnice se závorkami a zlomky, slovní úlohy s procenty řešené rovnicí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 6.11.

online hodina - po, čt

učivo - lineární rovnice se závorkami a se zlomky + slovní úlohy řešené rovnicemi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.- 23.10.

19.10. online hodina od 14:00

21.10. - 20.10.2020.docx (13.69 kB),20.10.2020.pdf (98.2 kB)

22.10. - online hodina od 10:40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) 12. - 14.10.- 12.docx (217.17 kB)12.pdf (494.42 kB)

          Výsledky opakování mnohočlenů.docx (13.64 kB)Výsledky opakování mnohočlenů.pdf (87.12 kB)

15.10. online hodina

16.10. - do Š sešitu vypracuj i se zkouškou uč. 16/9,11,12 - počítej s tím, že kořenem rovnice může být i zlomek nebo desetinné číslo,   17/14 a 19/3