Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jana Kocandová
e-mail:      kocandova@zsdobrany.cz
 

Učivo z NJ je žákům zadáváno přes MS Teams.

Online hodina NJ probíhá každý týden v pondělí (11:35-12:20) přes Teams.

_____________________________________________________________________________

Učivo na období 12. - 16. 4.

opakování - poslech, řadové číslovky
 

Učivo na období 6. - 9. 4.

Schulfächer - slovní zásoba
 

Učivo na období 29. - 31. 3.

gramatika - řadové číslovky
 

Učivo na období 22. - 26. 3.

opakování - použití slovesa "können" ve větách/otázkách

 

Učivo na období 15. - 19. 3.

"Meine Woche" - čtení s porozuměním

sloveso "können"

 

Učivo na období 1. - 5. 3.

čtení s porozuměním "Unser Onkel"

opakování slovní zásoby

 

Učivo na období 22. - 26. 2.

opakování 3. lekce (slovní zásoba + gramatika)

 

Učivo na období 15. - 19. 2.

opakování číslovek

množné číslo u podstatných jmen

 

Učivo na období 8. - 12. 2.

test - Essen und Trinken

procvičování číslovek nad 100

 

Učivo na období 1. - 5. 2.

opakování - slovní zásoba Essen, Trinken, Obst, Gemüse

číslovky nad 100

 

Učivo na období 25. - 29. 1.

opakování - Essen, Trinken

"Obst und Gemüse" - rozšíření slovní zásoby

 

Učivo na období 18. - 22. 1.

opakování - časování "helfen, essen" + 3. pád

"Essen und Trinken" - slovní zásoba

 

Učivo na období 11. - 15. 1.

test - "müssen, mein Tag"

nepravidelná slovesa "helfen, essen"; člen ve 3. pádě

 

Učivo na období 4. - 8. 1.

opakování - sloveso "müssen"

předložky "um, am, im"; slovní zásoba - "Tageszeiten"

 

Učivo na období 23. - 27. 11

osobní zájmena ve 4. pádě
práce s textem

 

na období 16. - 20. 11.

test - nepravidelná slovesa
předložka "für" + přivlastňovací zájmena ve 4. pádě

 

Učivo na období 9. - 13. 11.

předložky u zeměpisných názvů, člen ve 3. a 4. pádě

 

Učivo na období 2. - 6. 11.

NJ 9. r.pdf

 

Učivo na období 19. - 23. 10.

NJ 9. r.pdf