Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jana Kocandová
e-mail:      kocandova@zsdobrany.cz
 

Učivo z NJ je žákům zadáváno přes MS Teams.

Online hodina NJ probíhá každý týden v pondělí (11:35-12:20) přes Teams.

_____________________________________________________________________________

Učivo na období 11. - 15. 1.

test - "müssen, mein Tag"

nepravidelná slovesa "helfen, essen"; člen ve 3. pádě

 

Učivo na období 4. - 8. 1.

opakování - sloveso "müssen"

předložky "um, am, im"; slovní zásoba - "Tageszeiten"

 

Učivo na období 23. - 27. 11

osobní zájmena ve 4. pádě
práce s textem

 

na období 16. - 20. 11.

test - nepravidelná slovesa
předložka "für" + přivlastňovací zájmena ve 4. pádě

 

Učivo na období 9. - 13. 11.

předložky u zeměpisných názvů, člen ve 3. a 4. pádě

 

Učivo na období 2. - 6. 11.

NJ 9. r.pdf

 

Učivo na období 19. - 23. 10.

NJ 9. r.pdf