Navigace

Obsah

 

Kontakt: Konsalova@zsdobrany.cz, tel. 733703935

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka.

12. - 16.4.

online hodina - út, pá

učivo - goniometrické funkce - výpočty v pravoúhlém trojúhelníku - výpočty úhlů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. - 9.4.

online hodina - út, pá

učivo - goniometrické funkce - výpočty v pravoúhlém trojúhelníku - výpočty stran

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. - 31.3.

online hodina - út

učivo - goniometrická funkce tangens,

určování jeho hodnoty na kalkulačce a v tabulkách, určování velikosti úhlu z jeho hodnoty  tangens, graf kosinu a tangens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. - 26.3.

online hodina - út, pá

učivo - goniometrické funkce cosinus a tangens,

určování jejich hodnot na kalkulačce a v tabulkách, určování velikosti úhlu z hodnoty jeho cosinu a tangens

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. - 19. 3.

online hodina - út,  pá

učivo - úvod do goniometrických funkcí, funkce sinus,určování jejích hodnot na kalkulačce a v tabulkách, určování velikosti úhlu z hodnoty jeho sinu, graf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. - 12.3.

jarní prázdniny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 5.3.

online hodina - po, pá

učivo - nepřímá úměrnost - graf, předpis, definiční obor a obor hodnot funkce, vlastnosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. - 26. 2.

online hodina - po, pá

učivo - grafické řešení soustavy rovnic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. - 19. 2.

online hodina - po, pá

učivo - určování předpisu funkce ze dvou bodů a z grafu, definiční obory a obory hodnot funkce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. - 12. 2.

online hodina - po, pá

učivo - konstantní funkce - graf, předpis a vlastnosti, funkce rostoucí a klesající, průsečíky grafu funkce s osami x a y

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - 5. 2.

online hodina - po, pá

učivo - lineární funkce, graf lineární funkce, procvičování konstrukce grafů, funkce přímá úměrnost - úvod (předpis a graf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. - 28.1.

online hodina - po, pá

učivo - intervaly, procvičování určování def. oboru a oboru hodnot funkce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. - 22.1.

online hodina - po, pá

učivo - funkce - grafy, tabulka - rozlišení zda se jedná o funkci, definiční obor a obor hodnot funkce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- 15.1.

online hodina - po, pá

učivo - slovní úlohy o směsích procvičování, funkce - úvod - pravoúhlá soustava souřadnic

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- 8.1.

online hodina - po, pá

učivo - soustavy rovnic o dvou neznámých, slovní úlohy o směsích

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 30. 11. prezenční výuka

_____________________________________________________________________________

23. - 27.11.

online hodina - út, pá

učivo - slovní úlohy s %, procvičování slovní úlohy na společnou práci a slovní úlohy obecné řešené rovnicí, vyjádření neznámé ze vzorce

_____________________________________________________________________________

16. - 20.11.

online hodina - út, pá

učivo - obtížnější rovnice se zlomky (s dvojčlenem v čitateli), slovní úlohy na společnou práci

_____________________________________________________________________________

9. - 13.11.

online hodina - út, pá

učivo - obtížnější rovnice se závorkami a zlomky, slovní úlohy se zlomky řešené rovnicí

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 2. 11. - 6. 11.

On-line hodiny - út, pá

Učivo: lineární rovnice se závorkami a se zlomky, slovní úlohy řešené rovnicemi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka říjen 2020:

Pátek 23. 10. on-line hodina

Úterý - čtvrtek 20. - 22. 10. PDF

Pondělí 19. 10. on-line hodina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 16. 10. on-line hodina

Středa-pátek 14. - 16. 10.  PDF             Kontrola

Úterý 13. 10.. PDF

Pondělí 12. 10. PDF              Kontrola

 

Opakování M8 redukované učivo

Říjen č. 1       PDF

Říjen č.2        PDF  odevzdat 20. 10.