Navigace

Obsah

    Německý jazyk : vyučující Zd. Tomanová

     e-mail: zd.tomanova@email.cz

     tel.č. 606 609 146

      19.10. 2020 - 23.10. 2020

      Milí deváťáci,

      opět je všechno jinak. V pondělí 19.10. se ve škole neuvidíme.Úkoly, které

      jste vypracovali si zkontrolujeme  v pondělí 2.11. ve škole.Pokud bude za-

      se nějaká změna, domluvíme se jinak. A teď úkoly na další týden:

      Pracovní sešit str. 14, cvič.15: do tabulky doplň  fernsehen /dívat se na 

      televizi/ a  Ski laufen/ běhat na lyžích/. Časování těchto sloves najdeš

      v učebnici na straně 16 a 17 - Časuj s Maxem.

      Pracovní sešit str.13, cvič.12b  - doplň do vět slovesné tvary

      Pracovní sešit str.17, cvič.3 - Wo ist die Katze?/ Kde je kočka?

      im Schlafzimmer

      Doplň podle obrázků/ k vyplnění ti pomůže : cvič. 5 na str.11 v prac. seš.

      Pracovní sešit str. 18, cvič.6 - přečti si text a označ R/ richtig - správně/

      nebo F / falsch - chybně/  

      Úkoly zatím neposílejte, ale určitě si je vypracujte. Kontrola a klasifikace

      proběhne 2. 11.

      Pokud něčemu nerozumíte, ozvěte se na @ nebo na mobil.

      Das ist alles.

      Děkuji Vašim rodičům za trpělivost a přeji všem klidný a pohodový týden.

      Z.T.

             

 

      

      

      

 

      12.10. 2020 - 16.10. 2020

      Prac. sešit : str. 14, cvič. 15 - do tabulky vyčasuj sloveso  lesen /číst/

                                                           a  Rad fahren / jezdit na kole/. Slovesa

                                                           najdeš na str.16 , bod č.5

                            str.13, cvič. 12 a  - doplň sloveso fahren

                            str.17, cvič. 5 - utvoř otázky k odpovědím

      Ústní úkol: opakování slovíček - prac. sešit str. 19

      Kontrola a klasifikace všech úkolů bude v pondělí 19.10. 2020

      Viel Glück und tschüs!

      Nezapomeňte   na domácí úkol ,který byl na pondělí 12.10. / prac. sešit

       str.17, cvič. 2/

     

 

     .

    Karanténa 30.9. - 2.10

     Opakování  0. lekce : slovní zásoba, časování pravidelných sloves,

                                          časování slovesa sein/ býti/

 

      Karanténa 23.9. - 25.9.

      Pracovní sešit str. 8 , cv. 10

                                str. 9  - slovní zásoba  - přečíst

      Školní sešit: vyčasovat sloveso  lernen - učit se, naučit se / časujeme 

      jako spielen/