Navigace

Obsah

Český jazyk

Zadávání úkolů z českého jazyka bude probíhat přes MS Office 365. 

Pokud se vám nepodaří přihlásit nebo nastane jiný problém, napište mi na mail: palkoska@zsdobrany.cz

 

Probírané učivo během distanční výuky

Týden od 18. ledna

Mluvnice - interpunkce ve větě jednoduché, pravopis - opakování

Literatura - román

Týden od 12. ledna

Mluvnice - významosloví (dokončení + SP), samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa

Týden od 4. ledna

Mluvnice - významosloví

Literatura - román (R. Crusoe)

Týden od 2. listopadu

Mluvnice - rozvíjející větné členy (příslovečná určení)

Literatura - povídky (K. Čapek - Básník)

Týden od 9. listopadu

Mluvnice - rozvíjející větné členy (přívlastek)

Literatura - povídky (Vl. Vančura - Zbraslavská povídka)

 

Týden od 16. listopadu

Mluvnice - rozvíjející větné členy (doplněk, přívlastek)

Práce s filmem - Psychobitch (Juniorfest)

 

Týden od 23. listopadu

Mluvnice - několikanásobné VČ a poměry

Sloh - životopis