Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisenhammerova@zsdobrany.cz

Týden 9. – 13. 11.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: vyjmenovaná slova po P

ČTENÍ A LITERATURA

Otakar Batlička: Silák Brand

MATEMATIKA

Učivo: obor čísel do milionu

DĚJEPIS

Učivo: první Přemyslovci

ZEMĚPIS

Učivo: východní Asie

Týden 2. – 6. 11. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: vyjmenovaná slova po P a opakování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M

  1. Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po Z, B, L, M
  2. Dokončit vše v pracovních listech
  3. Písemně do sešitu s. 14/30, s. 14/33, s. 15/35, s. 15/36
  4. Opakovat vyjmenovaná slova Z, B, L, M podle PC (https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida)
  5. Naučit se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po P (v učebnici s. 4 nebo podle přehledu)

ČTENÍ A LITERATURA

O. Batlička: Muž pevných zásad

MATEMATIKA

Učivo: procvičování násobilky 2- 9

  1. Označené úkoly v PL
  2. Do sešitu vypočítat s. 11/55

DĚJEPIS

Učivo: Velkomoravská říše

ZEMĚPIS

Učivo: Jihovýchodní Asie

- přečíst v učebnici s. 20, 21 a vyplnit v PL