Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisenhammerova@zsdobrany.cz

Týden 6. – 9. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: podstatná jména

přečíst žluté tabulky s. 29

UČ s. 28/1 a, UČ s. 29/6 a,  UČ s. 30/8 

ČTENÍ A LITERATURA

Cesta do podsvětí přečíst a splnit úkoly za textem

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení

přečti si vysvětlení ve žlutém rámečku (bude probráno na online hodině v pondělí), pak vypočítej do sešitu UČ s. 31/8, s. 31/10

procvičování a opakování násobilky 6, 7, 8:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

DĚJEPIS

Učivo: není zadáno (Velikonoční pondělí)

ZEMĚPIS

Učivo: Jižní Amerika

přečíst UČ s. 40, 41, do sešitu si zapiš, jakými oceány je omývána, která pohoří a které řeky se tam nacházejí, jaké tam je podnebí

 

Týden 29. – 31. 3. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Psaní předpon a předložek

do sešitu podle učebnice s. 27/23, 24 a s. 27/5 a 

MATEMATIKA

Učivo: převody jednotek

s pomocí tabulky zopakovat jednotky délky, hmotnosti, objemu

s. 27/10; s. 28/15, 16; s. 28/17

procvičování na PC:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

DĚJEPIS

Učivo: Život ve městech

do sešitu odpověz na otázky v modrém rámečku s. 35

ZEMĚPIS, ČTENÍ A LITERATURA

Učivo: dokončit chybějící práce z minulých týdnů, nové učivo není zadáno z důvodu velikonočních prázdnin

 

Týden 22. – 26. 3. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: předložky bez, v a předpony roz-, bez-, vy-, vý-, v-

Přečíst si žlutý rámeček s. 25 a vypracovat do sešitu podle učebnice:

s. 24/13, s. 25/16, s. 26/17a, s. 26/ 18a 

ČTENÍ A LITERATURA

Loupež ve starožitnictví – přečíst a splnit úkoly za textem

MATEMATIKA

Učivo: Násobení a dělení čísel do 10 000 deseti, stem a tisícem

Vypočítat příklady v PL

opakovat násobilku 6, 7, 8:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8

https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka

DĚJEPIS

Učivo: Život ve městě

Přečíst v učebnici s. 34, 35, vyplnit PL

ZEMĚPIS

Učivo: Střední Amerika

přečíst v učebnici s. 38, 39 a vyplnit v PL modře označenou část

Týden 15. – 19. 3. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: předložka bez a předpony roz, bez, vy, vý

do sešitu podle učebnice:

s. 23/7 a

 s. 23, 24/8 b

s. 24/9 (napiš slova s předponami jako jedno slovo: rozsvítit, rozzářit apod.)

s. 24/10 a (piš bez závorek, buď dohromady, nebo zvlášť: bez křídla, bezkřídlý, ….)

ČTENÍ A LITERATURA

Poklad na ostrově – přečti si a splň úkoly za textem

MATEMATIKA

Učivo: opakování násobilky 6, 7, 8 a procvičování písemného odčítání

Násobení a dělení čísel do 10 000 deseti, stem a tisícem

DĚJEPIS

Učivo: Mistr Jan Hus

přečíst v učebnici s. 32, 33 a vyplnit v PL oranžově označenou část

ZEMĚPIS

Učivo: Střední Amerika

přečíst v učebnici s. 38, 39 a vyplnit v PL oranžově označenou část

Týden 1. – 5. 3. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: předložky a předpony od, nad, pod, před

Vypracuj do sešitu:

s. 22/3 a, b, c

s. 23/4 a

s. 23/5 a

ČTENÍ A LITERATURA

Čaroděj Zeměmoří  - přečti si text a vypracuj úkoly za textem

MATEMATIKA

Učivo: opakování násobilky 6, 7, 8 a procvičování písemného odčítání

Vypočítat zeleně označené sloupečky v PL s násobilkou

Do sešitu vypočítat z učebnice s. 24/23 a s. 26/34 (piš pod sebou)

DĚJEPIS

Učivo: život v klášterech

přečíst v učebnici s. 30 – 31 a vyplnit v PL zeleně označenou část

ZEMĚPIS

Učivo: USA

přečíst v učebnici s. 36 – 37 a vyplnit v PL zeleně označenou část

Týden 9. – 13. 11. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: vyjmenovaná slova po P

ČTENÍ A LITERATURA

Otakar Batlička: Silák Brand

MATEMATIKA

Učivo: obor čísel do milionu

DĚJEPIS

Učivo: první Přemyslovci

ZEMĚPIS

Učivo: východní Asie

Týden 2. – 6. 11. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: vyjmenovaná slova po P a opakování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M

  1. Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po Z, B, L, M
  2. Dokončit vše v pracovních listech
  3. Písemně do sešitu s. 14/30, s. 14/33, s. 15/35, s. 15/36
  4. Opakovat vyjmenovaná slova Z, B, L, M podle PC (https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida)
  5. Naučit se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po P (v učebnici s. 4 nebo podle přehledu)

ČTENÍ A LITERATURA

O. Batlička: Muž pevných zásad

MATEMATIKA

Učivo: procvičování násobilky 2- 9

  1. Označené úkoly v PL
  2. Do sešitu vypočítat s. 11/55

DĚJEPIS

Učivo: Velkomoravská říše

ZEMĚPIS

Učivo: Jihovýchodní Asie

- přečíst v učebnici s. 20, 21 a vyplnit v PL