Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisenhammerova@zsdobrany.cz

Týden 9. – 13. 11.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: opakování vyjmenovaných slov po S a V

 

ČTENÍ A LITERATURA

Otakar Batlička: Silák Brand

MATEMATIKA

Učivo: Písemné násobení - opakování

 

DĚJEPIS

Učivo: Opakování počátků novověku

ZEMĚPIS

Učivo: Hospodářství v Evropě – doprava

- přečíst v učebnici s. 22, 23 a vyplnit dopravu v PL 

Týden 2. – 6. 11. 

ČESKÝ JAZYK

  1. Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po Z, B, L, M, P
  2. Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po S, v PL vyplnit opakování vyjmenovaných slov po S; procvičovat na PC https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

ČTENÍ A LITERATURA

O. Batlička: Muž pevných zásad

MATEMATIKA

Učivo: procvičování násobilky 2- 9, opakování písemného násobení jednociferným číslem

  1. Opakování násobilky 6, 7, 8, 9, řady násobků zpaměti, možno využít PC (www.skolakov.cz, matematika 3. třída)
  2. Vypočítat příklady na pracovních listech (násobilka)
  3. Opakování ze 7. ročníku – písemné násobení:

Video a prezentace:

https://www.youtube.com/watch?v=le7l2Ek40z8

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/84462

  1. Vypočítat příklady na pracovním listu (písemné násobení)

DĚJEPIS

Učivo: Zámořské objevy

ZEMĚPIS

Učivo: Hospodářství v Evropě – průmysl a zemědělství

- přečíst v učebnici s. 20, 21 a vyplnit průmysl a zemědělství v PL