Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisenhammerova@zsdobrany.cz

Týden 9. – 13. 11.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování pravopisu podle vzorů podstatných jmen

Přídavná jména tvrdá a měkká

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26265

https://www.youtube.com/watch?v=_FCny04arLQ (stačí první polovina)

https://www.youtube.com/watch?v=N9Fj0fDles4 (stačí první polovina)

ČTENÍ A LITERATURA

Otakar Batlička: Silák Brand

MATEMATIKA

Učivo: písemné dělení dvojciferným číslem s přesností na jedno nebo dvě desetinná místa

DĚJEPIS

Učivo: Československé legie

ZEMĚPIS

Učivo: Královéhradecký kraj

 

Týden 2. – 6. 11. 

ČESKÝ JAZYK

Učivo: přídavná jména a opakování pravopisu vyjmenovaných slov

  1. Opakování pravopisu vyjmenovaných slov – do sešitu písemně UČ s. 13/2 a, b 
  2.  Do sešitu s. 15/9 a, b, podtrhnout přídavná jména
  3. Do sešitu s. 39/4

ČTENÍ A LITERATURA

O. Batlička: Muž pevných zásad

MATEMATIKA

Učivo: dělení s přesností na jedno desetinné místo

  1. s. 15/5, s. 15/9, s. 15/10
  2. s. 13/17 (jen vynásobit)

DĚJEPIS

Učivo: Vznik republiky

https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-ceskoslovenska-5e441a92f2ae77328d0a6de6

ZEMĚPIS

Učivo: Liberecký kraj