Navigace

Obsah

   Pondělí : 1.11.2021

   Český jazyk - Google ,Online cvičení , 1. stupeň , ČESKÝ JAZYK, Pro třetí

   ročník ,

   01. Tvary slov - 01. Kořen - slova příbuzná vše

   02. Souhlásky uprostřed slov - 01. Souhlásky b – p

                                                          02. Souhlásky d - t

                                                          03. Souhlásky ď - ť

 

   Úterý : 2.11.2021

   Český jazyk - Google ,Online cvičení , 1. stupeň , ČESKÝ JAZYK, Pro třetí

   ročník ,

   02. Souhlásky uprostřed slov - 04. Souhlásky v – f

                                                         05. Souhlásky z - s

                                                         06. Souhlásky ž - š

 

 

   Středa: 3.11.2021

  Český jazyk - Google ,Online cvičení , 1. stupeň , ČESKÝ JAZYK, Pro třetí

   ročník ,

   02. Souhlásky uprostřed slov - 07. Souhlásky h - ch

                                                         08. Souhlásky - souhrn

   03. Vyjmenovaná slova -           07. Slova po Z

 

 

   Čtvrtek: 4.11.2021

   Český jazyk - Google ,Online cvičení , 1. stupeň , ČESKÝ JAZYK, Pro třetí

   ročník ,

   03. Vyjmenovaná slova - 07. Slova po Z – chytáky

                                               07. Slova po Z - chytáky (1)

   02. Slova po L01b , 02b,

 

   Pátek: 5.11.2021

  Český jazyk - Google ,Online cvičení , 1. stupeň , ČESKÝ JAZYK, Pro třetí

   ročník ,

   03. Vyjmenovaná slova - 02. Slova po L -03b až 07b

 

 

 

 

 

Období 10. 5. - 14. 5. 2021

Učivo: Párové souhlásky, podstatná jména

- učebnice str. 108, 109

- PS str. 32, 33

čtení: vlastní kniha

Nezapomeňte průběžně dopisovat Kulturní deník.

Období 26. 4. - 30. 4. 2021

Učivo: Slovní druhy, párové souhlásky

- učebnice str. 102, 103

- PS str. 27, 28

čtení: vlastní kniha

Období 12. 4. - 16. 4. 2021

Učivo: Slovní druhy, souvětí

- učebnice str. 93, 94

- PS str. 22, 23

Písanka str. 23

Bílá písanka - 2 cvičení

Čtení: vlastní kniha

 

Období 6. 4. - 9. 4. 2021

Učivo: Slovní druhy, spojky, souvětí

- učebnice str. 91,92

- PS str. 20, 21

Písanka str. 22

 

Období 29. 3. - 31. 3. 2021

Učivo: Slovesa, opakování

- učebnice str. 88

- PS str. 19

Hravá čítanka str. 54, 55

Období 22. 3. - 26. 3. 2021

Učivo: Slovní druhy - přehled, slovesa, slova citově zabarvená

- učebnice str. 84 - 86

- PS str. 16, 18

Písanka str. 21

Bílá písanka - 2 cvičení

Hravá čítanka 78, 79

 

Období 15. 3. - 19. 3. 2021

Učivo: Tvary slov, přehled slovních druhů

- učebnice str. 81 - 83

- PS str. 12, 15,  (online str. 17)

Písanka str. 19

Bílá písanka  - 2 cvičení

Hravá čítanka str. 76, 77 (online str. 75)

 

Období 1. 3. - 5. 3. 2021

Učivo: Dopis, popis zvířete

- učebnice str. 78 - 80

- PS str. 12, cv. 3

        str. 14, cv. 5

Písanka str. 17, 18

Bílá písanka - 2 cvičení

Hravá čítanka  str. 72 - 74

 

16. 11. 2020

PS str. 24, cv. 1

 

Období 9. 11. - 13. 11. 2020

Učivo: synonyma, slova vícevýznamová

   - učebnice str. 35 -37

   - PS str. 22, 23

Hravá čítanka str. 30 - 33

Písanka č. 2 - str. 1, 2, 3

Bílá písanka - 2 cvičení

Období 2. 11. - 6. 11. 2020

Učivo: antonyma (protiklady), synonyma (slova stejného významu)

   - učebnice str. 32 - 34

   - PS str. 20, 21

Hravá čítanka str. 26 -29

Písanka str. 27 - 30

Bílá písanka - 2 cvičení

 

 

Období 19. 10. - 23. 10. 2020

Učivo: slova významem nadřazená a podřazená

     - učebnice str. 28 - 31

     - PS str. 18, 19

     - volné listy

 

Hravá čítanka  str. 20 - 25

Písanka str. 24 - 26

Písanka bílá - 2 cvičení

 

Období 14. - 16. 10 2020

 

- učebnice str. 26, 27

     -   PS str. 16, 17

     - volné listy

 

Hravá čítanka str. 18 - 19

 

Písanka str. 20 - 23

 

Písanka bílá - 2 cvičení