Navigace

Obsah

 

Český jazyk

 

Distanční výuka

 

Žáci si budou pravidelně číst svoji vybranou knihu.

 

Období 10. - 14. 5. 2021

Témata: Procvičování probíraného učiva, Přídavná jména, Párové souhlásky

Samostatná práce na celý týden:

PS str. 28

 

pondělí 10. 5.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva, seznámení se s přídavnými jmény + uč. str. 102.

 

úterý 11. 5.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. 103/7.

 

středa 12. 5.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. 103/9.

 

čtvrtek 13. 5.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva, párové souhlásky - seznámení se + uč. str. 104

 

pátek 14. 5.

Online výuka - didaktické hry, párové souhlásky + PS 29/4, 5

_____________________________________________________________________________

Období 26. - 30. 4. 2021

Témata: Procvičování slovních druhů, Vlastní jména

 

Samostatná práce na celý týden:

PS 25/4, 5

uč. 99/7 - napsat do malého sešitu

 

pondělí 26. 4.

Online výuka - didaktické hry, procvičování slovních druhů, čtení s porozuměním

 

úterý 27. 4.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + PS 24/2, 3

 

středa 28. 4. 

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva, vlastní jména. Děti si připraví nějakou hračku, kterou si pojmenovaly vlastním jménem + PS 25/6

 

čtvrtek 29. 4. 

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. 99/6.

 

pátek 30. 4.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. 100/10.

_____________________________________________________________________________

Období 12. - 16. 4. 2021

Témata: Slovní druhy, Věta jednoduchá a souvětí

Samostatná práce na celý týden:

PS 22/7, 23/9

 

pondělí 12. 3.

Online výuka - didaktické hry, práce se souvětími, uč. 93/14. 

 

úterý 13. 3

Online výuka - didaktické hry, práce se souvětími, slovní druhy, PS 22/6.

 

středa 14. 3.

Online výuka - didaktické hry, čtení s porozuměním.

 

čtvrtek 15. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování pravopisu měk. a tvrd. slabik, práce se souvětími, PS 22/8. 

 

pátek 16. 3.

Online výuka - didaktické hry, opakování učiva, uč. 94/16. 

_____________________________________________________________________________

Období 5. - 9. 4. 2021

Témata: Procvičování probíraného učiva, Spojky

Samostatná práce na celý týden:

Písanka 3 str. 22 - 24

 

pondělí 5. 4.

Velikonoční prázdniny

 

úterý 6. 4.

Online výuka - didaktické hry, opakování probíraného učiva + uč. 91/5.

Samostatná práce: uč. 91/6 - napsat pět vět do sešitu. Ve středu s nimi budeme pracovat.

 

středa 7. 4.

Online výuka - didaktické hry, opakování probíraného učiva, práce se cvičením z předchozího dne (sešit - uč. 91/5), spojky + uč. str. 92.

 

čtvrtek 8. 4.

Online výuka - didaktické hry, opakování probíraného učiva + PS 21/5.

 

pátek 9. 4.

Online výuka - didaktické hry, opakování probíraného učiva + PS 22/8, napíšeme si diktát.

_____________________________________________________________________________

Období 29. 3. - 2. 4. 2021

Témata: Dopis, Procvičování probíraného učiva

 

pondělí 29. 3.

Online výuka - didaktické hry, uč. str. 90, PS 20/2.

 

úterý 30. 3.

Napište dopis - kamarádovi/kamarádce, prarodičům,... (komu chcete :) ). Nezapomeňte na všechny náležitosti, které by měl dopis obsahovat (datum, místo, oslovení, sdělení, rozloučení, podpis.). Můžete si je připomenout v učebnici na str. 78. V dopise sdělte, jak trávíte čas v jarních dnech, jak se připavujete a Velikonoce apod.. Je hezké dopis obohatit ilustrací. Pokud znáte adresu osoby, dopis jí pošlete. Jistě jí moc potěší.

 

středa 31. 3.

Online výuka - didaktické hry, napíšeme si diktát, PS 20/3.

1. duben je označován jako aprílový den. V tento den si z někoho můžeme udělat legraci. Protože jsou 1. dubna velikonoční prázdniny, my si aprílový den uděláme právě dnes. Připravte si na online hodinu dvě informace. Jedna bude pravdivá a jedna aprílová.

Např. 

Dnes ráno jsem měla na snídani banánové lívance (pravdivá).

Včera odpoledne jsem si v lese hrála s liškami. (aprílová)

 

čtvrtek 1. 4.

Velikonoční prázdniny

 

pátek 2. 4.

Velikonoční prázdniny

_____________________________________________________________________________

Období 22. - 26. 3. 2021

Téma: Procvičování probíraného učiva

 

Samostatná práce na celý týden:

Písanka 3 str. 19 - 21

 

pondělí 22. 3.

uč. 87/8 - přepsat do malého sešitu ČJ + vypsat slova: drátech, pozorujeme, běží - určit slabičnou a hláskovou stavbu slov.

 

úterý 23. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. 86/5, 87/7.

 

středa 24. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + napíšeme si diktát, PS 18/6.

Večerní online čtení.

 

čtvrtek 25. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + PS 18/7.

Samostatná práce: PS 19/8 (můžete vynechat červené cv.)

Večerní online čtení.

 

pátek 26.3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. 88/10.

_____________________________________________________________________________

Období 15. - 19. 3. 2021

Témata: Opakování probíraného učiva, Slovní druhy, Slova citově zabarvená

Novinka - ve středu 17. 3. se sejdeme na online večerní pyžamové čtení :).

 

Samostatná práce na celý týden:

Písanka 3 str. 16 - 18

PS Procvičujeme slabiky str. 31 celá

 

pondělí 15. 3.

Napište do sešitu krátké vyprávění o tom, jak jste prožili jarní prázdniny, k textu nakreslete obrázek. Poproste rodiče, ať vaši práci vyfotí a pošlou mi ji.

 

úterý 16. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + PS str. 15 (nestihli jsme vypracovat).

 

středa 17. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva, slova citově zabarvená - seznámení, práce s učebnicí + napíšeme si diktát.

Večerní online čtení.

 

čtvrtek 18. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + PS 16/1, 2.

Večerní online čtení.

 

pátek 19. 3.

Online výuka - didaktické hry, procvičování probíraného učiva + uč. str. 86, PS 17/3, 4.

Samostatná práce: PS 17/5

_____________________________________________________________

Období 8. - 12. 3. 2021

Jarní prázdniny

____________________________________________________________________________

Období 1. – 5. 3. 2021

Témata: Procvičování probraného učiva, Tvary slov, Popis zvířete, Slovní druhy

Samostatná práce na celý týden:

PS Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky str. 30 celá

Popis zvířete – domácí mazlíček či jiné vybrané zvíře + ilustrace. Struktura textu bude stejná, jako jsme psali u zvířat slon africký a jelen evropský. Můžete připsat i něco navíc (čím se živí, kde žije, …). Napsat do malého sešitu ČJ.

Prosím, aby děti pravidelně četly jimi vybranou knihu.

 

pondělí 1. 3. 

Online výuka – didaktické hry, procvičování slabičné a hláskové stavby slov.

 

úterý 2. 3.

Online výuka – didaktické hry, procvičování pravopisu měkkých a tvrdých slabik, popis zvířete, tvary slov.

 

středa 3. 3.

Online výuka – didaktické hry, procvičování slov se skupinami s ě, tvary slov + PS 14/5.

Samostatná práce – uč. 81/8 – tři věty napsat do malého sešitu ČJ.

 

čtvrtek 4. 3.

Online výuka – didaktické hry, procvičování probraného učiva, slovní druhy – seznámení se. Zaměříme se hlavně na podstatná jména, slovesa, předložky + PS str. 15.

 

pátek 5. 3.

Samostatná práce – malý sešit ČJ – napsat 5 vět, které budou tvořeny podstatnými jmény, slovesem, předložkou. Např. Teta sedí na lavičce.

_____________________________________________________________________________

pondělí 16. 11.

Online vyuč. hodina - opakování, PS str. 24

Samostatná práce:

uč. str. 38 - čtení příběhu + cv. 1

Písanka 2 str. 8

_____________________________________________________________________________

Období 9. - 13. 11. 2020

Témata: Opakování, Slova se stejným nebo podobným významem - synonyma, Slova vícevýznamová

 

pondělí 9. 11.

Online vyuč. hodina - opakování, vysvětlení významu synonym, uč. 35/8, PS 21/5.

Samostatná práce:

Písanka 2 str. 4

 

úterý 10. 11.

Online vyuč. hodina - opakování, synonyma, PS 22/7.

Samostatná práce:

uč. 35/10 - ústně seřadit slova ve větách, vybrat 4 věty a napsat je do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2

 

středa 11. 11.

Online vyuč. hodina - opakování, synonyma, vysvětlení vícevýznamových slov, uč. str. 36, PS 23/9.

Samostatná práce:

PS 21/6

Písanka 2 str. 5

 

čtvrtek 12. 11.

Online vyuč. hodina - opakování, synonyma, slova vícevýznamová, uč. 37/14, diktát do sešitu ČJ1 nebo ČJ 2: 

les, jáma, dřevo

Jan Čáp zakopl o kámen.

Samostatná práce:

Písanka str. 6

 

pátek 13. 11.

Online vyuč. hodina - opakování, synonyma, slova vícevýznamová.

Samostatná práce:

Písanka str. 7

PS Čítanka str. 30, 31/první cvičení

_____________________________________________________________________________

Období 2. - 6. 11. 2020

Témata: Opakování, Slova významem protikladná - antonyma

 

pondělí 2. 11.

Online vyuč. hodina - opakování abecedy, slova významem nadřazená a podřazená, vysvětlení významu slov protikladných (antonyma) + PS 21/4, uč. str. 32 - čtení vět, tvoření antonym ke zvýrazněným slovům.

Samostatná práce:

uč. 33/2 - první sloupeček i s anytonymy přepsat do sešitu, př. vpravo x vlevo

Písanka 2 str. 1

 

úterý 3. 11.

Online vyuč. hodina - opakování abecedy, slova významem nadřazená a podřazená, antonyma + PS 20/2, 3.

Samostatná práce:

uč. 33/2 - druhý sloupeček i s anytonymy přepsat do sešitu

PS 20/1

Písanka 2 str. 2

 

středa 4. 11.

Online vyuč. hodina - opakování abecedy, slova významem nadřazená a podřazená, druhy vět, antonyma + diktát vět do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2:

Kolem řeky vede úzka cesta.

Za vesnicí leží tmavý les.

Nad stromem létá sojka.

Ke slovům úzká, tmavý a nad vytvořit antonyma.

Samostatná práce: 

Písanka 2 str. 3/1

 

čtvrtek 5. 11.

Online vyuč. hodina - opakování abecedy, slova významem nadřazená a podřazená, druhy vět, antonyma + diktát slov do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2:

chytit, mladý, nahoře, čistý, den, chytrý + ke slovům napsat antonyma

Samostatná práce:

Písanka 2 str. 3/2

 

pátek 6. 11.

Online vyuč. hodina - opakování abecedy, slova významem nadřazená a podřazená, druhy vět, antonyma.

Samostatná práce:

uč. 33/4 - slova přepsat do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2 + cvičení označené červenou barvou

PS Čítanka str. 26, 27 - rodiče se mohou s dětmi vystřídat ve čtení. 

_____________________________________________________________________________

Období 19. - 23. 10. 2020

Témata: Druhy vět, Abeceda, Slova významem nadřazená a podřazená

 

pondělí 19. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, didaktické hry, druhy vět + uč. 27/3 - vysvětlení pojmů, práce s obrázky, tvoření vět + PS 18/7.

Samostatná práce:

učebnice str. 26 - čtení příběhu + otázky ve cv. 1 si ústně zodpovědět

učebnice 26/2 - věty napsat do sešitu ČJ 1 (někdo již do ČJ 2), vytvořené věty si přečteme na úterní online hodině

Písanka 1 str. 27

 

úterý 20. 10.

Online vyuč. hodina - vysvětlení významů slov nadřazených a podřazených, uč. str. 28 a 29 - práce s obrázky + PS 18/6, 8.

Samostatná práce: 

Písanka 1, str. 28 

Diktát slov (do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2) - koláč, mléko, dort, houska, káva, jahoda + slova seřadit podle abecedy (očíslovat).

 

středa 21. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, druhů vět, didaktické hry + uč. 30/6, 7.

Samostatná práce:

učebnice 30/9 - napsat do sešitu (ČJ 1 nebo ČJ 2) + slova v každé větě očíslovat podle abecedy.

 

čtvrtek 22. 10. 

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, druhů vět, slova nadřazená a podřazená, didaktické hry + uč. 31/12 (příprava na páteční diktát)

Samostatná práce:

PS str. 19

Písanka 1 str. 29

 

pátek 23. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, druhů vět, slova nadřazená a podřazená, didaktické hry + diktát do sešitu (ČJ 1 nebo ČJ 2) - vybrána budou některá slova a spojení z uč. 31/12.

Samostatná práce:

Písanka 1 str. 30

PS Čítanka str. 22, 23 - rodiče se mohou s dětmi vystřídat ve čtení. 

_____________________________________________________________________________

Období 14. - 16. 10. 2020 

Témata: Druhy vět, Abeceda

 

středa 14. 10.

Pracovní sešit 15/10

Na čtvrteční online výuku si žáci připraví cv. 16/1 - napsat jednu větu o Praze.

Písanka 1 str. 24

 

čtvrtek 15. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, didaktické hry, druhy vět + vypracování cv. v PS 16/2, 17/3.

Samostatná práce:

Písanka 1 str. 25

 

pátek 16. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, didaktické hry, druhy vět + vypracování cv. v PS 17/4.

Samostatná práce:

PS 17/5

Písanka 1 str. 26

PS Čítanka - str. 20, 21