Navigace

Obsah

 

V českém jazyce by měly děti každý den číst, psát a opakovat probíranou látku

Český jazyk můžeme procvičovat a opakovat online např. zde:

 


Týden 10.5. - 14.5.

Učivo: opakování, párové souhlásky, slovní druhy, podstatná jména

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka 72, 73, (74?)

Samostatná práce

 


 

Týden 26.4. - 30.4.

Učivo: opakování, vlastní jména, (písmena ABCD mít po ruce - např. v penálu i pak do školy)

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka 58/59

Samostatná práce

 


Týden 12.4. - 16.4.

Učivo: opakování, spojky, souvětí, pohled, (písmena ABCD mít po ruce - např. v penálu i pak do školy)

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Čítanka (FRAUS)

Samostatná práce

 


Týden 6.4. - 9.4.

Učivo: opakování, slovesa, nově: spojky, souvětí

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka str. 60/61(přesun z minulého týdne)

Samostatná práce

 


Týden 29.3. - 31.3.

Tento týden se nazývá Pašijový, každý den má svůj název (obvykle dle barvy). Pokud máš chuť, obleč si na vyučování něco podle názvů jednotlivých dnů (modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa).

Učivo: opakování, slova citově zabarvená, slovesa, Velikonoce

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka str. 60/61

Samostatná práce

 


Týden 22.3. - 26.3.

Učivo: opakování viz níže, slova citově zabarvená, slovesa.

ONLINE: práce s učebnicí a PS, kvízy..., čtení: Hravá čítanka 54 - 55,  připravte si opět kartičky ABCD, nově kartičky s I, Í, Y, Ý

V případě neúčasti na online výuce mne prosím kontaktujte k doplnění učiva. Děkuji!

Samostatná práce na tento týden: 

 


 

Týden 15.3. - 19.3.

Na online výuku si prosím připravte 4 kartičky s písmeny A, B, C, D :-)

Učivo: opakování slabikotvorné r, l; tvary slov, měkké tvrdé souhlásky, slovní druhy - přehled, slova citově zabarvená

Pondělí

 

Úterý

 

Středa

 

Čtvrtek

 

Pátek

 


 

Týden 1.3. - 5.3. (vše zkusíme ve škole společně, dú budou vypsané dole červeně)

Učivo:dopis, popis zvířete, různé tvary slov a opakování probraného učiva

: do str. 81 SPOLEČNĚ

PS: do str. 14 SPOLEČNĚ

Spolu jsme udělali: Uč 80/4, ústně, 6 písemně; UČ 81celá kromě cv. 10, PS s. 13, 14

Písanka: do str. 25 - SAMOSTATNĚ

Za dú děti samy čtou každý den oblíbenou knihu.

V pátek 4.3. : UČ str. 81/8 písemně do sešitu.

....................................................................................................................................

26.2. 2021

Pro ukázku, co dnes dělaly děti ve třídě (nadřazená, podřazená....)

pl1.jpg (3.18 MB)pl2.jpg (108.22 kB)

Ahoj děti,

tento týden se budeme učit online již jen jednou, a to v pondělí 16. 11. Snad to bude opravdu naposledy! 

V pondělí se tedy uvidíme online, v úterý si užijte volno a ve středu se moc těším na viděnou! :-)

Pondělí 16. 11.

 


9. 11. - 13. 11.

Ahoj děti, zde je pro Vás připravena slíbená únikovka, kde si procvičíte znalosti ze všech předmětů :-)

Učivo: synonyma, antonyma, nově slova vícevýznamová

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

 

Zeleně označené úkoly poprosím rodiče v průběhu či na konci týdne vyfotiť a poslat mi na whatapp, messenger či email. Moc děkuji!!! 

 


2. 11. - 6. 11.

Zdravím! Tento týden nás čekají slova opačného významu (antonyma) a slova stejného významu (synonyma). Stále je však třeba opakovat, a proto si zopakujeme všichni: řadit slova dle abecedy, druhy vět  a také slova nadřazená a podřazená

 

Pondělí 2. 11. 

 

Úterý 3. 11.

 

Středa 4. 11.

 

Čtvrtek 5. 11.

 

Pátek: 6. 11.

 


19. - 23.10

V tomto týdnu se zde potkáme s novým učivem o významu slov (podřazená a nadřazená slova, slova souřadná), tato problematika dětem většinou jde dobře. Zároveň stále opakujeme abecedu a řazení stále většího počtu slov dle abecedy, dále pak druhy vět a správná znaménka na konci věty. Diktát na straně 31 určitě rozdělíme na dvakrát, jeden den prosím napište slova, jiný den věty. Doporučuji každý den opsat z učebnice několik vět. Nedělejte učivo moc dopředu, rozložte je prosím na menší celky. Děkuji! 

V rámci online výuky budeme pracovat zejména s učebnicí, (pracujte tedy doma zejména s PS), ale také bude procvičovat jiným způsobem - nějaké hry atd. děti v rámci výuky budou psát na tabulku - je to dobře čitelné a viditelné. Pokud by psaly více vět, napíší je do sešitu. Děkuji!

        Úterý: přečíst, vyplnit a odeslat online formulář (zde), Pátek: četba vlastní oblíbené knihy

Druhy vět si mohou děti procvičit samostatně online zde: https://learningapps.org/watch?v=p1cjwdy1j20.

         

...................................................................................................................................

středa 14.10.

 

 

 

 

 

 

14. - 15.10.

Ve čtvrtek bych se s dětmi spojila online, procvičili bychom různou formou učivo druhů vět, abecedu, podíváme se do uč. str. 26, uděláme přepis do sešitu. 

....................................................................................................................................