Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

10. – 14. 5. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme popisovat zvířata

   it´s / it is … to /ono JE       it´s got/ it has got … to/ono MÁ

- společně si přečteme a přeložíme 50/1, pak samostatně docvičíte

- budeme řešit 51/4

- samostatná práce - podle cv. 51/5 (3 řádky dole) popiš do sešitu dvě   zvířata

.....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

26. – 30. 4. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme říkat, co se nám líbí a nelíbí

  I like…        I do not like…/I don´t like…

- přečteme a přeložíme texty 46/1

- slovíčka jste dostali ve škole – trénujte

- do sešitu napiš 5 vět s I like… a 5 vět I don´t like…

  (barva, zvířata, barva a věc)

VZOR: I like black colour.   I like dogs.     I like black pencil case.

            I don´t like pink colour.    I don´t like mice. ………………..

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

12. – 16. 4. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme tvořit otázku se slovesem HAVE GOT a krátce odpovídat

Have you got…?

Máš…?

Yes, I have.

No, I have not.

Has he got…?

Má (on)…?

Yes, he has.

No, he has not.

Has she got…?

Má (ona)…?

Yes, she has.

No, she has not.

 

- budeme pracovat na str. 42 – 43

- do sešitu popiš příšerky Choo a Dixie 42/3

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

6. – 9. 4. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden stále procvičujte have/has got, have/has not got

- budeme trénovat nová slovíčka – opiš nebo vlep do sešitu

head

[hed]

hlava

toe

[təʊ]

prst na noze

leg

[leg]

noha

hand

[hænd]

ruka

finger

[ˈfɪŋgə]

prst na ruce

body

[ˈbɒdɪ]

tělo

arm

[ɑːm]

paže

foot

[fʊt]

chodidlo

feet

[fiːt]

chodidla

monster

[ˈmɒnstə]

příšera

 

- přečteme a přeložíme text 42/1

- budeme popisovat příšerky 42/3

- do sešitu namaluj příšerku a popiš co nejvíce částí těla a obličeje

  (inspiruj se ve cvičení 42/1)

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

29. – 31. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- v tomto krátkém týdnu budeme opět opakovat a procvičovat

   have/has got, haven´t/hasn´t got na str. 40-41

- budeme popisovat obličej

- zopakujeme čísla do 100

- do sešitu napiš 7 vět o tom, co má/nemá Paul 41/6

   VZOR: Paul has got a…..     Paul has not got a …..


.....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

22. – 26. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se zaměříme na blížící se Velikonoce

Easter

[ˈiːstə]

Velikonoce

tree

[triː]

strom

bunny

[ˈbʌnɪ]

velikonoční zajíček

basket

[ˈbɑːskɪt]

koš, košík

chick

[tʃɪk]

kuře

egg

[eg]

vejce, vajíčko

table

[ˈteɪbəl]

stůl

bench

[bentʃ]

lavička

quick

[kwɪk]

rychlý

full of

[fʊl ɒv]

plný

funny

[ˈfʌnɪ]

legrační

everywhere

[ˈevrɪˌweə]

všude

- budeme opakovat předložky IN, ON, UNDER, NEXT TO

- budeme říkat, co má/nemá třetí osoba, zvíře, věc

  He/She has got….          

  He/She has not got (hasn´t got)….

- budeme pracovat na str. 68 – 69

- 68/1 – podívej se na obrázek a napiš 7 vět o tom, co vidíš

   VZOR: There is a blue bench in the picture. (jedna věc)

               There  are two benches in the picture. (dvě a více věcí)

 

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

15. – 19. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se naučíme nová slovíčka

straight

[streɪt]

rovný

wavy

[ˈweɪvɪ]

vlnitý

curly

[ˈkɜːlɪ]

kudrnatý

face

[feɪs]

obličej

head

[hed]

hlava

twins

[twɪns]

dvojčata

different

[ˈdɪfərənt or ˈdɪfrənt]

rozdílný

he/she has got

 

on/ona má

tortoise

[ˈtɔːtəs]

želva

- budeme popisovat lidský obličej

- naučíme se říkat, co má/nemá třetí osoba, zvíře, věc

  He/She has got….          

  He/she has not got (hasn´t got)….

- budeme pracovat na str. 40 – 41

- 41/6 napište pravdivé věty (7) o Jimovi

  Jim has got a ……..        Jim has not got a …….

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

1. – 5. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se naučíme nová slovíčka

vampire

[ˈvæmpaɪə]

upír

princess

[prɪnˈses]

princezna

clown

[klaʊn]

klaun, šašek

photo

[ˈfəʊtəʊ]

fotografie

crown

[kraʊn]

koruna

nose

[nəʊz]

nos

tooth

[tuːθ]

zub

teeth

[tiːθ]

zuby

eye

[aɪ]

oko

hair

[heə]

vlasy

ear

[ɪə]

ucho

mouth

[maʊθ]

ústa, pusa

I have got

[aɪ  hæv gɒt]

(já) mám

I have not got

I haven´t got

 

(já) nemám

- budeme popisovat lidský obličej

- do sešitu napiš 4 věty o tom, co máš a 4 věty o tom, co nemáš

  VZOR: I have got a dog.

              I haven´t got short hair.


.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

22. – 26. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme opakovat a procvičovat probrané učivo (str. 30 – 32)

- budeme jednoduchým způsobem popisovat osoby

- 33/5 do sešitu podle vzoru popiš zbývající 4 osoby, cvičení piš

   až po středečním online vyučování


....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

15. – 19. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se naučíme nová slova

parents

[ˈpeərənts]

rodiče

grandparents

[ˈgrænˌpeərənts]

prarodiče

tree

[triː]

strom

family tree

 

rodokmen

- zopakujeme otázku a odpověď: HOW OLD ARE YOU? I AM….YEARS OLD.

- naučíme se nové otázky a odpovědi: HOW OLD IS HE? HE IS ….YEARS OLD.

                                                                 HOW OLD IS SHE? SHE IS ….YEARS OLD.

- budeme číst a překládat 32/1

- naučíme se říkat všechna čísla do 100 32/3, 4

- do slovníku zezadu napište cvičení 29/8 (na jedné řádce bude vždy opsaná

otázka a k ní připsaná vhodná odpověď)

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

8. – 12. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden zůstaneme u rodiny

- čeká nás čtení a překlad 30/1, 31/4

- budeme pracovat s dalšími cvičeními na str. 30 – 31

- budeme opakovat čísla do 20 a celé desítky do 100 a předložky

- do slovníku zezadu piš anglicky tyto výrazy

jeho starý dědeček

můj chytrý strýc

její mladá teta

moje štíhlá maminka

tvůj silný tatínek

jeho hodná babička

tvoje sportovní sestra

její vysoký bratr

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

1. – 5. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se naučíme říkat anglicky některé členy rodiny a další vlastnosti

mum

[mʌm]

maminka

dad

[dæd]

tatínek

sister

[ˈsɪstə]

sestra

brother

[ˈbrʌðə]

bratr

grandma

[ˈgrænˌmɑ]

babička

grandpa

[ˈgrænˌpɑ]

dědeček

aunt

[ɑːnt]

teta

uncle

[ˈʌŋkəl]

strýc

cousin

[ˈkʌzən]

sestřenice, bratranec

pretty

[ˈprɪtɪ]

hezká (o ženě)

clever

[ˈklevə]

chytrý

nice

[naɪs]

hodný, hezký

too

[tuː]

také

- slovíčka opiš nebo je vytištěná nalep do slovníku

 

- procvičuj názvy členů rodiny a přivlastňovací zájmena    

  MY – můj, YOUR – tvůj, HIS – jeho, HER – její

- můj strýc, tvoje babička, její sestra, jeho dědeček, tvůj bratr, jeho teta,

   můj tatínek, jeho maminka……..

      

- do slovníku zezadu napiš tyto věty přeložené do angličtiny

Moje maminka je hezká.

Jeho tatínek je silný.

Tvůj bratr je mladý.

Její teta je sportovní.

Jeho dědeček je starý.

 

 

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

                                                
  25. – 28. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme učivo z angličtiny procvičovat a opakovat

- naučíme se stručně představit sami sebe:

I am a …(boy, girl).

My name is…

I am … years old.

I am…(vlastnost).

- naučíme se stručně představit svého kamaráda nebo svoji kamarádku

Můj kamarád

Moje kamarádka

He is a boy.

She is a girl.

His name is…

Her name is…

He is….years old.

She is….years old.

He is…(vlastnost).

She is…(vlastnost).

 

- do sešitu napiš 4 věty o sobě a 4 věty o kamarádce nebo kamarádovi.


...................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

18. – 22. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme trénovat otázku a odpověď na ni:

How old are you?       I am ….(years old).

tall

[tɔːl]

vysoký

short

[ʃɔːt]

malý vzrůstem

strong

[strɒŋ]

silný

slim

 

štíhlý

old

[əʊld]

starý

young

[jʌŋ]

mladý

friend

[frend]

kamarád/ka

girl

[gɜːl]

dívka

boy

[bɔɪ]

chlapec

 

- naučíme: He is….  On je….          She is….Ona je….

Tom is a boy. Tom is nine. He is a boy. He is nine.

Ann is a girl. Ann is eight. She is a girl. She is eight.

- zkuste si přečíst a přeložit 28/1, při online výuce budeme pracovat se cvičeními na stranách 28, 29

- do školního sešitu přeložte do angličtiny 6 vět podle vzoru

VZOR: (Ta) tužka je na (tom) stole. The pencil is on the desk.

1. Pes je pod stolem.

2. Taška je vedle židle.

3. Kočka je na židli.

4. Aktovka je vedle stolu.

5. Pravítko je v penálu.

6. Knížka je v aktovce.

.................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

11. – 15. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme trénovat otázky

Where is it? Kde to je?

Where is the…..? Kde je ten/ta/to……?

Where is your…..? Kde je tvůj/tvoje…..?

- a natrénujeme i odpovědi pomocí předložek

in

 

v/uvnitř

on

 

na

next to

nekst tu:

vedle

under

[ˈʌndə]

pod

 

- přečtěte a přeložte si rozhovory a věty v zelených rámečcích 24/1

  a tvořte podobné věty podle obr. 25/5, čtyři věty napište do sešitu

- přečtěte a přeložte text 25/3

where

[weə]

kde

scissors

[ˈsɪzəz]

nůžky

glue

[gluː]

lepidlo

exercise book

[ˈeksəˌsaɪz…]

školní sešit

Mr

[ˈmɪstə]

pan

put

[pʊt]

položit, dát

take

[teɪk]

vzít, brát(si)

 

 - tabulky se slovíčky přepište do slovníku nebo je tam vytištěné nalepte

..................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

4. – 8. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden budeme opakovat, novou látku začneme až příští týden buď ve škole nebo online.

- trénujte vazbu there is/there are ve cvičeních 22/1, 23/4, pod oběma obrázky jsou texty, zopakujte si jejich čtení a překlad do českého jazyka; gramatiku této vazby si můžete připomenout ve cvičení 23/7

- do školního sešitu napište podle obrázku ve cvičeních 22/1 a 23/4 6 vět (3 s vazbou There is a…., 3 s vazbou There are…)

- určitě také opakujte abecedu a hláskování a čísla do 20 a celé desítky do 100

...................................................................................................................................

 

Mgr. Ivana Nazarovová,  ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci,

v týdnu 23. – 27. 11. 2020 se naučíme

- ukazovat na jednu věc: This is a/an… This is a red bag. 21/4

- ukazovat na  více  věcí:  These are … These are two bags. 21/5

- do školního sešitu napiš tyto 4 sloupce čísly (ten – napíšeš 10)

twenty              nine               one             seventy

a hundred        fourteen       twelve         eight

nineteen          five                 forty            three

seven               eighteen        zero            sixteen

- do školního sešitu napiš tyto 3 sloupce slovy (10 – napíšeš ten)

30          50          6

  2            4         15

80          90        13

11            8        17

- v online hodinách budeme opět pracovat s čísly a s abecedou

 

...................................................................................................................................

 

Ahoj děvčata a kluci,

v týdnu  16. – 20. 11. 2020 se

- budeme učit nová slovíčka, vlep si je nebo opiš do slovníku

  (str. 20/1)

school bag

[ˈskuːlˌbæg]

aktovka

rubber

[ˈrʌbə]

guma

book

[bʊk]

kniha

pen

[pen]

pero

pencil

[ˈpensəl]

tužka

pencil case

[ˈpensəl] [keɪs]

penál

coloured pencil

[ˈkʌləd] [ˈpensəl]

pastelka

felt tip

 

tenký fix

ruler

[ˈruːlə]

pravítko

marker

[ˈmɑːkə]

silný fix

- budeme opakovat čísla, sčítat, odčítat a porovnávat (str. 14 – 15)

- budeme procvičovat abecedu a hláskování (str. 16 – 17)

- naučíme se tvořit množné číslo podstatných jmen

  a/one bag – two bags

  a/one pen – six pens

.................................................................................................................................

Ahoj děvčata a kluci,

v týdnu  9. – 13. 11. 2020 nás čeká:

- porovnávání čísel, sčítání a odčítání

  opakujte cvičení na str. 14, 15

- anglická ABECEDA a nácvik hláskování

A ei

B bi:

C si:

D di:

E i:

F ef

G dži:

H eič

I ai

J džei

K kei

L el

M em

N en

O ˈəu

P pi:

Q kju:

R a:

S es

T ti:

U ju:

V vi:

Wdabl ju:

X eks

 

Y wai

Z zed

 

- naučte se řadu abecedy, učte se ji po částech

- naučte se hláskovat svoje jméno a příjmení

Ivana – ai, vi: ei, en, ei

Nazarovová – en, ei, zed, ei, a:, ˈəu, vi:, ˈəu, vi:, ei

 

................................................................................................................................

Ahoj děvčata a kluci,

tohle nás čeká v týdnu 2. – 6. 11. 2020

 

- při online výuce budeme trénovat:

What is your telephone number?

My telephone number is….

- natrénujeme  výslovnost celých desítek do 100

ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty,seventy, eighty, ninety, a/one hundred

 

- budeme sčítat a odčítat

What is 4 + 2?    It is 6.      plus /plas/

What is 5 – 3?   It is 2.    minus [ˈmaɪnəs]

 

- budeme porovnávat čísla

4 is more than 2      2 is less than 4

 

- 14/2 opakovaně čti čísla s barvami (v různém pořadí),

   do sešitu napiš: VZOR: ten - green …

 

- 14/3 čti a pečlivě vyslovuj

 

PAMATUJ: barvy a čísla umíme psát slovem

...................................................................................................................................

 

Mgr. Ivana Nazarovová,  ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci,

zde jsou úkoly na období 22. – 23. 10. 2020

učebnice 12/2 - čtěte čísla s barvami po řadě i v různém pořadí

VZOR: zero - red, one - pink....

učebnice 13/4, 6 čtěte čísla po cifrách

VZOR: 695 - six - nine - five

 

Předpokládám, že se v příštím týdnu uvidíme při online výuce

 

 

Ahoj děvčata a kluci,

zde jsou úkoly na období 14.  – 21. 10. 2020

navíc určitě opakujte rozhovory:

A: Please?                                 Please?

B: Yes.                                       No.

A: Thank you. /Thanks.          I am sorry.

 

A: Hello. /Hi. / Good morning.

B: Hello. /Hi. / Good morning.

A: What´s your name?

B: My name is…

A: How are you?

B: I am fine, thank you. / I am super. Thank you.

A: What´s your favourite colour?

B: My favourite colour is ….

A, B: Bye- bye./Good bye.

Nezapomeňte, že barvy a čísla 1 – 10 je třeba umět psát správně slovem. J Navíc můžete využít i odkazy, které jsou uvedeny v úkolech pro další skupinu.