Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jaroslav Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz

Pozor - změna ve způsobu zadávání učiva a předávání úkolů od pondělí 23. 11. 2020.

Od uvedeného data bude učivo zadáváno (vždy na jeden týden) jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.BZadání. Učivo je řazeno dle dat jednotlivých pondělí.

Žáci odevzdávají úkoly jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.B rovněž v Zadání. Zpětnou vazbu (hodnocení) na zpracovaný úkol dostanou odpovědí na tento úkol.

Na webu školy budou již nadále uváděna jen témata na daný týden distanční výuky. Výše uvedené kontakty na vyučujícího využívejte jen v odůvodněných případech. Děkuji.

 

Týdenní témata výuky:

17. 5. 2021 - s obnovením prezenční výuky jsou tyto záznamy ukončeny

14. 5. 2021: online výuka - Z dějin českého národa III.

5. 5. 2021: rotační prezenční výuka - Z dějin českého národa II. 

30. 4. 2021: online výuka - opakování (Výkonná moc; Soudní moc) 

23. 4. 2021: online výuka - opakování (Státní moc; Zákonodárná moc)

16. 4. 2021: přes Zadání v Teams: Z historie českého národa I.

9. 4. 2021: online výuka - opakování (Stát; Mateřský jazyk; Státní symboly ČR)

2. 4. 2021: online výuka odpadla (státní svátek)

26. 3. 2021: online výuka - opakování (Kraj; Krajské město Plzeň)

19. 3. 2021: online výuka - opakování (Řízení obce; Dobřany - historie a památky)

8. - 12. 3. 2021: jarní prázdniny

1. - 5. 3. 2021: Soudní moc

22. - 26. 2. 2021: Výkonná moc II. - vláda

15. - 19. 2. 2021: Výkonná moc I. - prezident republiky

8. - 12. 2. 2021: Zákonodárná moc

1. - 5. 2. 2021: Státní moc ČR

25. - 28. 1. 2021: Státní symboly

18. - 22. 1. 2021: Mateřský jazyk

11. - 15. 1. 2021: Krajské město Plzeň

4. - 8. 1. 2021: Kraj

14. - 18. 12. 2020: Dobřany - historie a památky

7. - 11. 12. 2020: prezenční výuka - beseda Vánoční zvyky

30. 11. - 4. 12. 2020: Člověk v rytmu času

23. - 27. 11. 2020: Řízení obce

16. - 20. 11. 2020: Obec

9. - 13. 11. 2020: Umění učit se II.

 

2. - 6. 11. 2020

Umění učit se I. (učebnice str. 98 – 99)

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže (povinně) a vše si pročti.

Dobrovolný domácí úkol si zpracuj dozadu do sešitu a pošli mi snímek do pátku 6. 11. 2020.

komentáře jsou psány modře – není třeba je psát do poznámek

Umění učit se

Jak je možné, že někoho učení baví a jde mu a jiného nudí, stresuje a nedaří se mu? Jednoduše proto, že učení = práce a ne vždy každý pracuje rád a dobře; abychom si pro práci = učení vytvořili dobré podmínky, musíme pamatovat na:

1. Plánování

je důležité, abychom se včas na učení připravili, zpracovali úkoly a na nic zapomněli; na 2. stupni ZŠ je dobré zavést si diář – notes s kalendářem, kam si zapisujeme úkoly do dnů, kdy mají být splněny

2. Organizace práce

když jsme na učení nezapomněli, je dobré si ho také dobře zorganizovat

pravidla:

3. Soustředění

cílem je udržet při učení pozornost

dětem ve vašem věku se to daří průměrně na 15 minut, pak si potřebujete odpočinout; ze soustředění nás mohou vytrhovat různé rušivé faktory, je třeba je co nejvíce omezit

co odvádí naši pozornost:

Dobrovolný domácí úkol (dozadu do sešitu):

Soustředění – co Tebe konkrétně odvádí od učení (uveď aspoň pět příkladů a správně je zařaď – viz poznámky).

Další úkol: Přines na první běžnou hodinu Ov diář, v němž už budeš mít nějaké konkrétní zápisy úkolů.

 

19. - 23. 10. 2020

Školní pravidla

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže (povinně) a vše si pročti, pročti si také řády, které máš v zadní části žákovské knížky. Dobrovolné domácí úkoly si zpracuj dozadu do sešitu, vyberu si sešity ke kontrole po návratu do školy.

Školní pravidla

žijeme-li mezi lidmi, musíme dodržovat určitá pravidla, např. zákony, dopravní předpisy, pravidla společenského chování, sportovní pravidla ...

při nedodržení pravidel může nastat škoda na majetku, zdraví či životě

nedodržení pravidel může být trestáno – odnětí svobody, pokuta, kázeňský trest ...

pravidla života ve škole upravuje několik dokumentů:

1. školní řád – týká se všech žáků; stanovuje práva a povinnosti žáků, vymezuje jejich chování; školní řád schvaluje pedagogický sbor školy a školská rada

2. další řády – týkají se jen některých žáků, např.:

3. školní kodex – není povinný, jen doporučuje chování žákům a učitelům; vznikl společnou prací školního parlamentu a učitelského sboru

Dobrovolné domácí úkoly (dozadu do sešitu):

1. Jakých témat se týká školní řád? Vypiš aspoň názvy kapitol.

2. Jakých témat se týká školní kodex? Vypiš aspoň názvy kapitol.

3. Zkus vymyslet nové pravidlo do školního řádu nebo školního kodexu. Může být myšleno vážně, nebo humorně.

 

14. - 16. 10. 2020

Školský systém ČR III. (pokračování z předchozích hodin)

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže (povinně) a vše si pročti. Dobrovolné domácí úkoly si zpracuj dozadu do sešitu, vyberu si sešity ke kontrole po návratu do školy).

Školský systém ČR III.

4. Vysoká škola, vyšší odborná škola

- poskytuje nejvyšší odborné vzdělání; nezbytné pro některé povolání – lékaři, soudci, advokáti, učitelé, lékárníci, veterináři, architekti ...

- názvy VŠ mohou být různé – více vysokých škol může tvořit univerzitu s tzv. fakultami; dále akademie, institut ...

- absolvent VŠ může používat tzv. vědecký titul a jeho zkratku u jména; např. bakalář – Bc., magistr – Mgr. atd.

- délka studia – 3 roky, 5 nebo 6 let

 

Zájmové vzdělávání

nepovinné, rozvíjí různá nadání v různém věku

zájmové vzdělávání zajišťuje např. – ŠD (školní družina), DK (dětský klub), ŠK (školní klub), ZUŠ (základní umělecká škola), DDM (dům dětí a mládeže), SVČ (středisko volného času), zájmové kroužky různých spolků (např. skauti, hasiči, pionýři, hokejbalisté, tenisté, rybáři ...); jsou i možnosti pro seniory – např. Univerzita 3. věku ...

 

Dobrovolné domácí úkoly (dozadu do sešitu):

1. Vytvoř přehled vědeckých titulů, jejich zkratek a povolání, kde se požadují. (nejméně pět titulů)

2. Popiš podrobně své zapojení do konkrétního druhu zájmového vzdělávání – kam a kdy docházíš, co tam děláš a co ses již naučil, Tvé úspěchy a očekávání ...