Navigace

Obsah

Ahoj všem,

posílám vám rozvrh online výuky platný od 2.11.2020

6.B 1 2 3 4 5 6
  7:45 8:30 8:40 9:25 9:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20 12:30 13:15
PO  

INF 

(celá třída)

Čj Aj NB/AB    
ÚT   M   Z  
ST   Čj   D Aj AB  
ČT Fy        
  Aj NB M Ov    

Online výuka je povinná! Pokud se online výuky nebudete účastnit, musíte se danému učiteli omluvit - ideálně před online hodinou.

JH

 

Ahoj všem,

posílám vám pokyny, jak se správně chovat v online výuce:

• zakazuje se zařazování učitelů do týmů, které administrují žáci, pokud nemá žák, jenž tým založil, od učitele předchozí souhlas, že chce být členem týmu

• není dovoleno, aby žáci jakýmkoliv způsobem rušili či omezovali online výuku (tlumení zvuku, chatování, odcházení od monitoru či skrývání se za předměty, rušení jinými zvuky, např. rozhlas, konzumace potravin, telefonování …)

• při vstupu do online výuky dodržujte pravidla vyučujících, např. že je třeba mít vypnutou kameru a mikrofon; žáci se o slovo hlásí a při vyvolání si zapnou mikrofon

• žáci musí vzít na vědomí, že se pohybují ve školním virtuálním prostředí a jakékoliv pokusy o nevhodné chování vůči učitelům či sobě navzájem, pokusy o kyberšikanu, neoprávněné technické manipulace a jiné nepatřičné chování je dohledatelné a trestatelné v souladu se školním řádem

 

Kontaktujte mne na hajsman@zsdobrany.cz nebo 724 734 971.

JH