Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jaroslav Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz

Pozor - změna ve způsobu zadávání učiva a předávání úkolů od pondělí 23. 11. 2020.

Od uvedeného data bude učivo zadáváno (vždy na jeden týden) jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.CZadání. Učivo je řazeno dle dat jednotlivých pondělí.

Žáci odevzdávají úkoly jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.C rovněž v Zadání. Zpětnou vazbu (hodnocení) na zpracovaný úkol dostanou odpovědí na tento úkol.

Na webu školy budou již nadále uváděna jen témata na daný týden distanční výuky. Výše uvedené kontakty na vyučujícího využívejte jen v odůvodněných případech. Děkuji.

 

Týdenní témata výuky:

17. 5. 2021 - s obnovením prezenční výuky jsou tyto záznamy ukončeny

14. 5. 2021: online výuka - Z dějin českého národa III.

7. 5. 2021: rotační prezenční výuka - Z dějin českého národa II. 

30. 4. 2021: online výuka - opakování (Výkonná moc; Soudní moc) 

23. 4. 2021: online výuka - opakování (Státní moc; Zákonodárná moc)

16. 4. 2021: přes Zadání v Teams: Z historie českého národa I.

9. 4. 2021: online výuka - opakování (Stát; Mateřský jazyk; Státní symboly ČR)

2. 4. 2021: online výuka odpadla (státní svátek)

26. 3. 2021: online výuka - opakování (Kraj; Krajské město Plzeň)

19. 3. 2021: online výuka - opakování (Řízení obce; Dobřany - historie a památky)

8. - 12. 3. 2021: jarní prázdniny

1. - 5. 3. 2021: Soudní moc

22. - 26. 2. 2021: Výkonná moc II. - vláda

15. - 19. 2. 2021: Výkonná moc I. - prezident republiky

8. - 12. 2. 2021: Zákonodárná moc

1. - 5. 2. 2021: Státní moc ČR

25. - 28. 1. 2021: Státní symboly

18. - 22. 1. 2021: Mateřský jazyk

11. - 15. 1. 2021: Krajské město Plzeň

4. - 8. 1. 2021: Kraj

14. - 18. 12. 2020: Dobřany - historie a památky

7. - 11. 12. 2020: prezenční výuka - beseda Vánoční zvyky

30. 11. - 4. 12. 2020: Člověk v rytmu času

23. - 27. 11. 2020: Životní prostředí obce

16. - 20. 11. 2020: Řízení obce

9. - 13. 11. 2020: Obec

 

2. - 6. 11. 2020

Umění učit se II. (učebnice str. 100 – 103)

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže (povinně) a vše si pročti.

Dobrovolný domácí úkol si zpracuj dozadu do sešitu a pošli mi snímek do pátku 6. 11. 2020. 

komentáře jsou psány modře – není třeba je psát do poznámek

Umění učit se II.

4. Pracovní metody

psychologové zjistili, že lidé se učí různými způsoby, a rozdělili je do tří základních skupin (typů)

a) typ zrakový (vizuální)

b) typ sluchový (auditivní)

c) typ pohybový (motorický)

většinou jsme smíšené typy, ale může něco převládat

5. Duševní příprava

někdy se stane, že ač jsme dobře připraveni, při výkonu selžeme; příčinou může být tréma, obavy, strach (z učitele, spolužáků ...)

důležité je zbavit se strachu

mohu to zvládnout sám (silnou vůlí), ale častěji požádám někoho o pomoc:

6. Odpočinek

odpočíváme před učením a po učení

dva druhy odpočinku:

aktivní

pasivní

sport

spánek

 

 

 

 

Doplň tabulku podle obrázků na str. 101 a 103.

Dobrovolný domácí úkol (dozadu do sešitu):

Popiš mi v několika větách, jak se doma učíš. Uveď také, čemu budeš věnovat větší pozornost (co zatím neděláš) – podle toho, co ses nyní dozvěděl v tématu Umění učit se.

 

19. - 23. 10. 2020

Umění učit se I. (učebnice str. 98 – 99)

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže (povinně) a vše si pročti. Dobrovolné domácí úkoly si zpracuj dozadu do sešitu, vyberu si sešity ke kontrole po návratu do školy.

komentáře jsou psány modře – není třeba je psát do poznámek

Umění učit se

Jak je možné, že někoho učení baví a jde mu a jiného nudí, stresuje a nedaří se mu? Jednoduše proto, že učení = prácea ne vždy každý pracuje rád a dobře; abychom si pro práci = učení vytvořili dobré podmínky, musíme pamatovat na:

1. Plánování

je důležité, abychom se včas na učení připravili, zpracovali úkoly a na nic zapomněli; na 2. stupni ZŠ je dobré zavést si diář – notes s kalendářem, kam si zapisujeme úkoly do dnů, kdy mají být splněny

2. Organizace práce

když jsme na učení nezapomněli, je dobré si ho také dobře zorganizovat

pravidla:

3. Soustředění

cílem je udržet při učení pozornost

dětem ve vašem věku se to daří průměrně na 15 minut, pak si potřebujete odpočinout; ze soustředění nás mohou vytrhovat různé rušivé faktory, je třeba je co nejvíce omezit

co odvádí naši pozornost:

Dobrovolné domácí úkoly (dozadu do sešitu):

1. Soustředění – co Tebe konkrétně odvádí od učení (uveď aspoň pět příkladů a správně je zařaď – viz poznámky).

2. Přines na první běžnou hodinu Ov diář, v němž už budeš mít nějaké konkrétní zápisy úkolů.

 

14. - 16. 10. 2020

Školní pravidla

Zpracuj si do sešitu výpisky z textu níže (povinně) a vše si pročti, pročti si také řády, které máš v zadní části žákovské knížky. Dobrovolné domácí úkoly si zpracuj dozadu do sešitu, vyberu si sešity ke kontrole po návratu do školy.

 

Školní pravidla

žijeme-li mezi lidmi, musíme dodržovat určitá pravidla, např. zákony, dopravní předpisy, pravidla společenského chování, sportovní pravidla ...

při nedodržení pravidel může nastat škoda na majetku, zdraví či životě

nedodržení pravidel může být trestáno – odnětí svobody, pokuta, kázeňský trest ...

 

pravidla života ve škole upravuje několik dokumentů:

1. školní řád – týká se všech žáků; stanovuje práva a povinnosti žáků, vymezuje jejich chování; školní řád schvaluje pedagogický sbor školy a školská rada

2. další řády – týkají se jen některých žáků, např.:

3. školní kodex – není povinný, jen doporučuje chování žákům a učitelům; vznikl společnou prací školního parlamentu a učitelského sboru

 

Dobrovolné domácí úkoly (dozadu do sešitu):

1. Jakých témat se týká školní řád? Vypiš aspoň názvy kapitol.

2. Jakých témat se týká školní kodex? Vypiš aspoň názvy kapitol.

3. Zkus vymyslet nové pravidlo do školního řádu nebo školního kodexu. Může být myšleno vážně, nebo humorně.