Obsah

 

logo   logo  logo1logo   

 

  

 

My tři králové jdeme k vám…
Letos se opět, již podesáté, uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tuto sbírku pořádá dobřanská fara ve spolupráci s městským úřadem a naší školou. Vybraná částka putuje opět do Diakonie v Merklíně. 8. ledna v 9:00 se všichni přihlášení koledníci sešli před hlavním vchodem 2. stupně, kde si rozdali cukříky a kalendáříky s logem tříkrálové sbírky, vedoucí každé skupiny vyfasoval pokladničku a další upomínkové předměty. Paní učitelka Palkosková zahrála na klávesy úvodní melodii písně My tři králové…, pan starosta Sýkora, pan farář Prokop a pan ředitel Šedivý měli úvodní slovo o významu této sbírky a pak se skupinky koledníků rozešly koledovat dle své trasy.
Vyhodnocení sbírky se ve středu 12.1. zúčastnili na dobřanské faře kromě koledníků i pan starosta a paní tejemnice Městského úřadu a vzácným hostem byl i plzeňský biskup František Radkovský, který dětem ukázal vzácnou berlu z olivovovníkového dřeva ze sbírek papeže Jana Pavla II., biskupskou mitru (pokrývku hlavy) a také si s dětmi zazpíval písničky při kytaře.
 
Rozhovor s Vojtou Kordíkem (VK - jeden ze tří králů – Kašpar) a paní Simonou Kordíkovou (SK - doprovod):
Po kolikáté ses zúčastnil/a Tříkrálové sbírky? (VK) Podruhé. (SK) Poprvé. Kdo s tebou byl ve skupině? (VK) Martin Linda, Iveta Živná a moje maminka jako doprovod. Kolik vaše skupina vybrala peněz? (VK) Celkem jsme vybrali asi 5.328 Kč. Jak dlouho jste strávili venku při koledování? (VK) Od rána do oběda a potom po obědě ještě 2 hodiny. Jaká byla vaše nejhezčí vzpomínka na tuto akci? (VK) Že jsme slyšeli otevření dveří, a proto jsme začali zpívat, ale on najednou vyběhl pouze pes, tak jsme alespoň zazpívali jemu. (SK) Po zazvonění nám otevřel pán a naštvaně pravil: „Tady nikdo nebydlí!!!“. Myslíš si, že je dobře vykonávat tuto sbírku? Proč? (VK) Ano, protože pomáháme svým vrstevníkům, dětem. Máš nějaký zajímavý pocit z této sbírky? (SK) Ano mám. Vzhledem k tomu, že pracuji jako sociální pracovnicea sama peníze potřebným přiděluji, nyní jsem peníze pro potřebné vybírala.
Maruška, 6.B
 
 
sbírka1 sbírka2sbírka
 
sbírka 5sbírka 6sbírka4
 
 
Basket
I letos, dva týdny před koncem roku 2010, se uskutečnil sportovní den věnovaný basketbalu. Jednou z disciplín byla střelba na koš, kdy jsme měli 2 minuty na to, abychom „nasázeli“ co nejvíce košů. Další disciplínou byl dribling s míčem, jedním směrem levou rukou a zpět druhou rukou. Nejrychlejší vyhrál. Třetí disciplína spočívala v tom, že jsme utvořili dvojice, a přihrávali jsme si. Kdo měl nejvíce přihrávek za určitý čas, ten vyhrál. Čtvrtou a poslední disciplínou byl zápas. Hrálo se podle pravidel a času bylo tak akorát. V pondělí soutěžily šesté a osmé třídy. V úterý soupeřili sedmáci a deváťáci.
Letos byl basket velice povedený… :D Doufám tedy, že bude basket i příští rok…
Milan, 9.B

basket2basket1basket

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Jednání Senátu 6. 1. 2011
Přítomni: Martin Adamec, 5.A; Ladislav Bouřil, Daniel Hůrka, Matyáš Krištof, 5.B; Bára Málková, Olga Přibylová, 6.A; Marie Kordíková, Dominika Hrádková, Tomáš Váchal, 6.B; Pavel Sloup, Michal Líška, 7.A; Bára Sýkorová, 7.B; Jiřina Paluchová, 8.A; Šárka Kučerová, 8.B; Jan Pokorný, 9.A; paní uč. Vlasáková; paní zást. Netolická; p. řed. Šedivý
Program:
1. Slovo ředitele - pan ředitel nám v tomto bodě oznámil, že 16. - 20. ledna naši školu opět navštíví učitelé z našich partnerských škol (Slovinsko, Rakousko, Německo)
2. Zhodnocení vánoční soutěže - slovo dostala paní uč. Vlasáková, která zhodnotila skvělý organizační tým, příjemné soutěžící i účast a zapojení učitelů, vaše poznámky můžete sdělovat vašemu třídnímu zástupci.
3. Adopce na dálku - momentální stav konta je 2.132 Kč od 6 dárců. Od minulého měsíce tedy (bohužel) nenastala žádná změna. Proto bychom vás rádi upozornili, že peníze se musí poslat na konci května. Peníze můžete odevzdávat paní sekretářce. Honza Pokorný také připravil dopis, který budeme posíla do Indie. Jsou v něm popsány akce, které organizuje ŠP, např. vánoční a valentýnská soutěž atd.
4. Valentýnská soutěž - se bude konat 11. 2. 2011, pro 1. - 3. třídu 1. a 2. hodinu, pro 4. a 5. třídu 3. a 4. hodinu. Z každé třídy se mohou přihlásit 2 soutěžící, z páté třídy mohou 3. Každý soutěžící si připraví asi minutový program a kostým na módní přehlídku.
5. Aréna:
·                 Paní učitelka Vlasáková nám vysvětlila, o co jde v soutěži O koloběžku. Na internetových stránkách naší školy budou každý týden v pondělí uvedeny otázky, týkající se dopravy. Na ty můžete odpovědět a odpovědi pošlete na uvedený e mail. Čím víc správných odpovědí pošlete, tím více bodů můžete získat. Vítěz bude vyhlášen v dubnu a vyhraje koloběžku. Ale pozor, tato soutěž se týká pouze žáků 2. stupně.
·                  Také jsme jednali o prodeji Kofoly v bufetu na 2. stupni, protože to není zdravá potravina. Pan ředitel slíbil, že se tím bude zabývat.
Zapsal: Honza, 9.A


 
Jednání Ekotýmu 12.1.2011
 
Přítomni: Matěj Jindra, Pavel Voruda, 5.A, Aneta Adamcová, Kristýna Flaksová, Daniel Hůrka, 5.B, Jiří Hájek, Dominik Ners, Vladimír Rathouský, 6.B, Jan Pokorný, 9.A, Mgr. Miloslava Beštová, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1. Věnuj mobil - konečný stav: 1.st. 24 mobilů, 2. st. 10 mobilů
2. Jíme zdravě - obrázky vybrány, zhodnocení proběhne po 31.1.2011
3. O koloběžku - internetová soutěž, jedno kolo bude trvat 2 týdny, vyhlášení proběhne na Velikonoční zahradní párty, pořádá Mgr. Vlasáková
4. Úkoly z minula – rozcestník - přesun na další schůzi, rozšíření o angličtinu (?); pojmenování rostlin na biologických praktikách - rostliny pojmenovány, je zapotřebí udělat cedulky; na 1.st. - vybudování nástěnky s ohroženými zvířaty
5. Prima třída - vzniknou nové plakátky, vyhlášení na příští schůzi
6. Ekokroužek - vnikl nový kroužek, schází se každý týden v úterý od

14:00, provádí různé úpravy na školní zahradě (střihání keřů, krmítka …), v současné době docházejí 3 lidé, kroužek vede Mgr. Šedivý
 7. Klasifikace - na 2. st. budou mít na vysvědčení 4 lidé pracoval úspěšně, na 1.st. 9x pracoval úspěšně
8. Velikonoční zahradní párty - proběhne 20. 4. odpoledne, téma pohyb, soutěže s autodráhou, přešlapování, skoky, stížené trasy, ukázka jednokolky…; další podrobnosti na příštím jednání
9. Audit Ekoškoly - proběhne audit, zda škola dostane opět titul Ekoškola, kvůli tomu školu navštíví auditoři
10. Nápisy k vypínačům – návrhy: Nesvítím zbytečně?, Nezlobí se Edison?, Co si o tobě myslí ČEZ?, Dost již světla!, Mysli na školu!, Zhasněme., Je to třeba?, Energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné; vybrány: Nesvítím zbytečně?, Je to třeba?, Nezlobí se Edison?, Mysli na školu.
Příští jednání 9. 2. 2011 ve 14 hodin.
Zapsal: Honza, 9.A

ekotýmekotým 1ekotým2

 
      
Adopce na dálku


             Již čtvrtým rokem pokračuje Adopce na dálku. Pro ty, kteří o tomto projektu nevědí, vysvětlím. Jde o projekt, do kterého se naše škola zapojila před třemi lety. Návrh byl podán na Senátu Bárou Sloupovou a Alenou Vébrovou. Úkolem tohoto projektu je pomáhat při vzdělání, především v rozvojových zemích (např.: Haiti, Indie, Uganda, Kongo, Bělorusko,…). Nakonec byl vybrán Johnson Baretto z Indie.

Indie patří mezi rozvojové země. Je to 2. země s největším počtem lidí a je zde velice rozšířená chudoba. Mnoho lidí žije v tzv. slumech na okrajích měst, což se indické vládě nelíbí. Takže život v Indii není rozhodně jednoduchý.
Koordinátorkami tohoto projektu se na naší škole staly Bára Sloupová a Markéta Tichotová. Na tento rok jsem převzal štafetu já, Honza Pokorný. Jedním z úkolů, který mě nyní čeká, je dopis Johnsonovi. Obsahem dopisu bude předání informací o tom, jaké akce naše škola pořádá.
                Celková částka, která je na tento rok zapotřebí, je 4 900Kč. Nyní máme vybráno 2.132 Kč od 6 dárců. Pokud byste měli zájem přispět, můžete v sekretariátu u paní Vítové. 
Honza, 9.A


 
Vyhodnocení soutěže tříd „O (trvale) prima třídu“ v 1. pololetí
 
Poř.
1.stupeň
2.stupeň
Třída
Bod. Ø
Třída
Bod. Ø
1.
5.B
4,55
8.A
4,16
2.
1.B a 3.B
4,47
6.A
3,76
3.
6.B
3,05
 
Počet zúčastněných tříd: 13
Počet zúčastněných tříd: 4


 
Komentář A.B. k hodnocení na 2.stupni: Celkem bylo odevzdáno 23 bodových hodnocení od žáků i vyučujících. Někteří žáci až v průběhu bodování zjistili, že jejich třída mezi bodovanými třídami není a ptali se proč? Odpověď je, že do soutěže o Prima třídu svou třídu nepřihlásili – informace do všech tříd byly předávány přes zástupce ze Školního parlamentu (Senátu i Ekotýmu), informačním letákem s přihláškou a také přes třídní učitele. Doporučujeme sledovat dění a zapojit se – přihlásit se ve 2. pololetí – budeme rádi, když se přidáte.
Poděkování patří všem zúčastněným třídám, v nichž se najdou žáci udržující pořádek, třídící odpad a pečující o výzdobu třídy, žáci, kteří nejsou lhostejní k prostředí, ve kterém tráví školní den, přestože jim to někteří jedinci ztěžují. (Pro zamyšlení - šlo by ještě prostředí tříd vylepšit?).
Gratulujeme a všem zúčastněným třídám a přejeme, aby se nadále snažily pečovat o své školní prostředí i ve 2. pololetí, aby se jim dařilo vylepšovat prostředí svých tříd, a tím kladně působit na nás ostatní.


Skřivánci naší školy
 
V pátek 14. 1. se konalo již po několikáté školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Soutěže se mohl zúčastnit každý, koho zpěv baví a má v sobě alespoň špetku odvahy vystoupit a zazpívat dvě písničky odborné porotě. Letos se porota skládala ze tří členů, přišli: paní učitelka zpěvu v ZUŠ Klára Vlahačová-Kartáková, Lukáš Palkoska a paní učitelka Naděžda Vlasáková. Soutěžící doprovázela na klavír paní učitelka Palkosková. Tento rok se přihlásilo pouze 9 soutěžících, ale školního kola se nakonec zúčastnilo pouze 7, a to jen samé dívky. Mezi odvážnými byly: Karolína Rosecká, Adéla Krestýnová, Olga Přibylová, Marie Kordíková, Jaroslava Veringerová, Tereza Otýsová a Bára Sýkorová. Všechny dívky zpívaly krásně, nakonec porota udělila 3. místo Olině Přibylové, 2. místo Jarce Veringerové a 1. místo Karolíně Rosecké a Marii Kordíkové. Do krajského kola bohužel žádná z nás nepostoupila, ale myslím si, že to nikomu nevadí :-).
 
Rozhovor se dvěma účastnicemi Karlovarského skřivánka:
SlavíkCo jsi zpívala? Bára Sýkorová (BS): Kdyby tady byla taková panenka a píseň od T. Kluse - Marie. Adéla Krestýnová (AK): Stánky a Skoč tam, natrhej. Měla jsi trému? Proč? (BS):  Ano, měla jsem hodně velkou trému, protože jsem se bála, že zapomenu text. (AK): Jo, měla, protože jsem se bála, že se mi bude někdo smát. Kde jsi na skřivánka trénovala? (BS): Doma. (AK): Ve škole a s paní učitelkou Palkoskovou. Jak na tebe působí naše odborná porota? (BS): Vadilo mi, že měli stejný výraz ve tváři. (AK): Tvářila se rozporuplně. Kde si nejvíce zpíváš? (BS): Ve sprše. (AK): V pokoji.
 
Zeptala jsem se také členky poroty - paní učitelky Vlasákové:
Kdo se vám nejvíce líbil? Proč? Líbila se mi Jarka Veringerová, protože měla hezkou barvu hlasu a Maruška Kordíková, protože má suverénní projev. Když jste se radili, myslíte si, že jste byla spravedlivá porota? Ano. Jak jste se dostala do poroty? Paní Palkosková mě požádala.
Maruška, 6.B


Exkurze do Plzně
Dne 12.1. 2011 se 6.B jela podívat na skvosty naší Plzně. Na exkurzi nás doprovázel pan ředitel. Ráno jsme nasedli do vlaku a jeli. Vystoupili na jedné ze zastávek Plzně. Nejdříve jsme viděli kostel sv. Jana Nepomuckého. A také jsme se nezapomněli podívat na náměstí T.G.Masaryka, kde je jeho socha. Pak jsme se zhlédli pomník Díky, Ameriko. Viděli jsme také divadlo J.K.Tyla a kostel sv. Bartoloměje. Navštívili jsme Národopisné muzeum. Podívali jsme se z věže, kde jsme měli Plzeň jako na dlani.
Byl to moc pěkný den. I počasí nám trochu přálo, ale zima byla pořádná.  
                                                                                                 Katy, 6. B
 
Florbal - prohra
Zápas se konal 14.1. 2011 od 14.00 hodin. Nejprve jsme si mysleli, že vyhrajeme, ale byl to omyl. Hned jak jsme vešli na hřiště, tak si někteří z nás říkali: „To dáme!“ Po prvním poločase jsme vyhrávali 2:1, ale druhý poločas byla remíza 3:3. Po zaznění konce jsme se připravovali na nejhorší – na NÁJEZDY. Ze začátku nikdo nedával góly, ale pak nýřanští hráči zabodovali a my jsme prohráli 4:3 na nájezdy. Ale držíme si stále první příčku. Těšíme se na další zápas.
Zdeněk, 9.B
 
AFRIKA 2x
Afričané u nás ve škole
21. ledna u nás ve škole byli Afričané. Byly dva a jmenovali se: Antonio Flavio, který pochází z Angoly, a druhý se jmenoval Mamadouba Keita, který pochází z Guiney. Pořad měl tři části. První byla debata, v druhé části byl kvíz, tam jsme se reagovali na různé otázky, které se týkaly Afriky, a ve třetí části jsme bubnovali na bubny. Dozvěděli jsme se i něco nového. Např. že Afrika má 54 států, že 30% dětí nechodí do školy, a když ano, tak v nevyhovujících podmínkách, že mají několik úředních jazyků a jedním z nich je francouzština, že mají 6 let základní školu a potom 6 let střední školu, že na střední škole skládají dvě maturitní zkoušky, že je zde hodně lidí negramotných a je tam hodně přírodních rezervací. Moc se nám to líbilo a snad se setkání bude někdy opakovat.
Maruška, 6.B, a Oli, 6.A
 
 
Návštěva z Afriky


Dne 21. ledna 2010 k nám do školy přijeli Afričané, aby nám něco řekli o Africe a něco málo nám zazpívali. Měli pro nás připravenou soutěž a mohli jsme si i zahrát na jejich bubny. Položila jsem divákům pár otázek:
Co se ti nejvíc líbilo? David,6.A: Jak hráli a zpívali. Bára,7.B: Jejich přízvuk. Aneta,7.B: Jak byli hodní, že nám půjčili bubny. Kiki,9.A: Jak bubnovali, jak byli oblečení. Kačka,6.A: Jak uměli mluvit česky.
Chceš žít v Africe? Proč? David,6.A:Ne. Je tam moc velké horko. Natka,9.B: Ano, je to tam zajímavé. Kiki,9.A: Ani ne, tady se mi líbí. Martin, 6.A: Nechci, je tam horko. Jirka,6.B: Docela ano, chtěla bych to vyzkoušet. Lucka,6.A: Nechtěl, jinak tam vaří. Jakub,6.A: Ne, je to tam nebezpečné.
Přijde ti Afrika zajímavá? Proč? Aneta,7.B: Ano, mají tam jiné životní prostředí. Martin,6.A: Jinak tam hospodaří. Johana,8.B: Ano, je zajímavá. Hlavně ty jejich tance kolem ohně. Matěj,6.A: Ani moc ne. Kiki,9.A: Ano, jsou tam divoká zvířata volně v přírodě.
Bavil tě pořad o Africe? Domča,6.B: Docela ano. Lucka,6.A: Ze začátku moc ne, ale když jsme bubnovali a zpívali, tak ano. Johana,8.B: Ano, dozvěděla jsem se něco nového. Bára,7.B: Jenom ty bubny, jinak moc ne.
Co tě u nich překvapilo? Kiki,9.A: Jak uměli dobře česky.Lucka,6.A: Přijeli jenom dva. Bára,7.B: Byli mnohem černější, než jsem si myslela. Terka,6.A: Jak mluvili. Jirka,6.B: Jak uměli mluvit.
Co se ti vybaví, když se řekne Afrika? David,6.A: Sloni.Kiki,9.A: Divočina.Matěj,6.A: Černoši.Verča: Černoši a tance kolem ohně.Bára,7.B: Safari. Terka,6.A: Hudba. Lucka,6.A: Velkéhorko. Kačka,6.A: Lvi a sloni.
                                                                                       Bára, 6.A


AfričanéAfričané 1

 

 

  
Zima aneb Žádná nuda
(téma měsíce)
V létě plavete, hrajete fotbal, jezdíte na kole, v zimě si můžete užívat zase jiných sportů. Ani zima není žádná nuda. Máte na výběr řadu zimních sportů jako např. lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, lední hokej apod. Podle mě jsou zimní sporty lepší než letní. Jenom potřebujete sníh či led. Zimní sporty se neobejdou také bez zimních olympijských her, které se konají jednou za čtyři roky. Zimní olympiáda je bohužel tragičtější a mnohem nebezpečnější. V tomto čísla vám přinášíme přehled zimních sportů, o kterých jste možná už slyšeli, ale nikdy jste je nevyzkoušeli, nebo jsou pro vás zcela nové.
Milan, 9.B
 
Cesta do minulosti
lyžeU nás byly začátky lyžování v době hraběte Harracha, který k nám první lyže dovezl ze Skandinávie v 19. století. Má se však za to, že lyže vznikly na evropském severu před čtyřmi až pěti tisíci lety patrně z jednodušších sněžnic. Některý lovec si zřejmě přidělal na nohy místo pracných sněžnic kus prkna a zjistil, že při slušném odrazu to jede samo. Nejstarší dodnes dochovanou lyží je její úlomek dlouhý asi 110 cm nalezený v roce 1921 v bažinách u švédského Hotingu, dokonce se zbytky „vázání.“ Stáří lyží se odhaduje na 4500 let. První písemné zmínky o lyžích pocházejí z Řecka. Lyže už v té době znali i v Číně, ale nejrozšířenější byly ve Skandinávii. Vikingové je používali k běhu i ke sjezdu, tedy ke sportovním závodům.
 
Zeptala jsem se lyžařského instruktora:
Kdy byly poprvé vyzkoušeny lyže? V roce 1887. Když nám hrabě Harrach dovezl první lyže ze Skandinávie. Od kolika let děti jezdí na lyžích? Rodiče je dávají většinou od 3 let.
Oli, 6.A (obrázek stažen z netu)
 
Adrenalin, nebezpečí :D
adrenalinSnowkiting je zimní outdoorový a hlavně adrenalinový sport. Jde vlastně o to, že máte lyže nebo snowboard a jste taženi tažným drakem. Po dobu jedné minuty můžeme být i ve výšce dvaceti metrů. Tažní draci nejsou vyrobeni na létání. Tenhle sport můžete provozovat na jakékoli ploše, na které je sníh. Začátečníci by měli jezdit na rovině, přesto profesionálové tvrdí, že je lepší jezdit v horách. Mezi základní výbavu patří přilba, rukavice a vhodné oblečení.
Někdo také říká tomuto sportu kiteskiing, což není špatně. Nejrozšířenější je tento sport v zemích, kde se vyskytují pláně (Kanada, Finsko, Švédsko) a v zemích s horami (Francie, Švýcarsko). V ČR je méně kvalitních území, přesto je snowkiting velmi populární i u nás.
Snowkiting se dělí na Freeriding, Freestyle, Jibing a Kite-flying. Freeriding je jízda ve volném terénu, mimo sjezdovky. Triky a nebezpečí jsou ve znamení Freestylu. Jibing je jízda po překážkách. Jezdí se především ve snowkiteparcích. Nejnebezpečnější forma je Kite-flying, ten je možné provozovat pouze v horách.
Milan, 9.B (obrázek stažen z netu)
 
Skoky
skokySkoky na lyžích - zimní sport, v němž se závodník pokouší o co nejlépe obodovaný skok z můstku. Tato soutěž je především rozšířena v Evropě. Svůj počátek má v Norsku. První soutěž ve skoku na lyžích vznikla v roce 1862 a první klání bylo v roce 1879. V Homekollenu, který je považován za „Mekku“ této disciplíny, si odbyl svou premiéru příbuzný sport - severská kombinace (skládá se ze skoků a běhu na lyžích). V roce 1924 se staly skoky na lyžích jednou z disciplín zimních olympijských her. V českých zemích byly skoky velmi populární. V roce 1923 přišlo na harrachovské závody dvacet tisíc diváků. Mezi prvorepublikové úspěchy patří zlato a bronz z mistrovství světa (1925). Známým skokanem se stal Jiří Raška (zlato, stříbro na OH), stal se prvním českým vítězem na Turnaji čtyř můstků (1972), jeho nejdelší skok měřil 164 m. Dalším známým českým skokanem byl Karel Kodejška (1.na Turnaji čtyř můstků). Úspěchy trvaly do roku 1994 a další úspěchy nastaly až v dalším století. Jakub Janda vyhrál Světový pohár (2006), Turnaj čtyř můstků (2006). Tím prozatím končí české úspěchy ve skocích na lyžích.
Honza, 9.A (obrázek stažen z netu)
 
Salto s vrutem…

 

Snowboarding
obrázekSnowboarding je zimní sport provozovaný na sněhu. Je podobný lyžování, ale především letním sportům skateboardingu a surfu. Je provozován na prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce. Od roku 1998 je součástí zimních olympijských her. V roce 1983 přišel Jeff Grell s prvním skutečně pevným vázáním, které stabilně spojovalo nohy jezdce s prknem. S tímto vázáním bylo možné ovládat prkno i na tvrdém a nerovném sněhu a ve velkých rychlostech.
Snowboarding byl z počátku své existence brán nejprve jako módní výstřelek či exhibicionismus několika málo jedinců, nebyl uznávaný jako seriózní sport a zimní střediska nedovolovala vstup snowboardistů na vleky. V 90. letech se snowboarding stal masovou záležitostí a vybavení pro snowboarding se rozrůstá velmi rychle.
 
Snowboard – rozhovor s instruktorkou Katkou na Špičáku
Kolik Kč stojí výbava na snowboard? 6 - 12 tisíc podle kvality. Od kolika let je vhodné jezdit na snowboardu? To je u každého jinak, ale většinou od osmi let. Jak velký má být snowboard? Od paty k bradě či nosu. Do kolika let můžeme jezdit na snowboardu? Záleží na každém, jak se kdo cítí. Co je na snowboardu nejtěžší? Jízda na vleku. Kdy je pozdě se začít učit na snowboardu? Nikdy.
                                                                                             Bára, 6.A

Freestyle snowboarding

1Jsou to závody v disciplínách, které mají zpestřit obyčejnou jízdu na2 snowboardu. Freestyle snowboarding je rozšířen po celém světě. Každý účastník má na svém prkně předvést řadu neuvěřitelných skoků či triků, které umí. Porota dále uděluje body za náročnost triku a jeho provedení. Lyžařská centra se snaží přizpůsobit tomuto sportu, a proto staví tzv. Snowparky. První pokusy o „surfování“ na sněhu se v USA objevily v roce 1920. Pro snowboarding je zlomový rok 1965, kdy pan Sherman Poppen spojil dvě lyže, ke špičce přimontoval provázek a vytvořil tím první model snowboardu.

Podle mě lidi, kteří provozují tento sport, nemají strach z toho, že si něco zlámou, protože oni si toho určitě tolik zlomili, že si na to snad ani nepamatují.

Zdeněk, 9.B (obrázky staženy z netu)

 

Stopa, kamaráde…

3Běh nebo chůze na lyžích je způsob dopravy použitelný v zasněženém terénu, zejména je-li chůze bez lyží nemožná nebo značně obtížná a pomalá. Používá se v turistice a rekreačním sportu. Dnes se k chůzi a běhu na lyžích obvykle užívají speciální lyže, kterým se říká běžky, v minulosti se užívaly univerzální lyže pro chůzi i sjezd. Běžecké lyžování je také závodní lyžařská disciplína. První závody se uskutečnily v Norsku již v 17. století. Ve střední Evropě se první závody uskutečnily roku 1893. Na programu olympijských her se běžecké lyžování poprvé objevilo v roce 1924. Technika běhu na lyžích se neustále vyvíjí.

Maruška, 6. B

Pal! Zase vedle!

5Biatlon je také zimní sport, který je „křížencem“ běhu na lyžích a střelby z malorážky. Pro nespokojence je i letní biatlon, kde běh na lyžích nahrazuje běh. Máme i třetí odvětví biatlonu - skiarc, střelba z malorážky je nahrazena střelbou z luku. Biatlon vznikl velmi pozoruhodně, lidé si lovili potravu, protože byl všude sníh, tak jezdili na lyžích a museli střílet, aby zvířata zabili, z tohohle vznikl biatlon. Soutěží se v pěti disciplínách: vytrvalostní závod, sprint, stíhací závod, štafeta, závod s hromadným startem. Každá disciplína je ve znamení mnoha kilometrů.

Milan, 9.B (obrázek stažen z netu)

Klu-ski

6Tento sport se datuje do roku 1999, tehdy byl poprvé představen na výstavě Sport-Prague, jeho autorem je Ing.Vratislav Žák. Jedná se o zábavnější verze lyžování a snowboardování, naučit se tenhle styl ježdění trvá jen dva dny, styl je využitelný celou rodinou. Jezdí se na každém povrchu i na méně udržovaných tratích.

Anet, 7.B (obrázek stažen z netu)

Boby

Boby jsou o něco lepší než saně. Jsou bezpečnější pro malé děti, protože když spadneme z bobů, tak to oproti saním ani tak nebolí. Boby vznikly koncem 19. století ve Svatém Mořici, kde si angličtí vojáci při zimních radovánkách přidali řídící mechanismus na klasické saně. Jsou lehké, proto nenaberou takovou rychlost jako sáňky, takže jsou bezpečnější. Dříve byly brzdičky jediným způsobem ovládání, ale dnes už si děti mohou díky dalším vymoženostem (volant,…) vybrat, kam zahnou. Děti jsou šťastné a zabaví se, takže máte chvíli pro sebe. Já osobně mám také raději boby. :-)  

Oli, 6.A

Skeleton

7Víte, co je to skeleton? To je zimní sport, při kterém závodníci sjíždějí ledovou bobovou dráhu po hlavě dolů a leží na speciálních malých saních. Saně pro skeleton vypadají jako tenká deska – na polstrované desce s držadly jsou zespodu připevněny ocelové nože, po kterých se jezdí. Dráhy jsou betonové a jsou pokryté ledem. Mají mnoho zatáček a jsou průměrně 1500 metrů dlouhé a 1,4 metrů široké. Skeletonista musí mít velice silné nohy, aby byl schopen dosáhnout co nejvyššího zrychlení za co nejkratší čas. Skeletonu předcházely saně zvané cresta, na nichž se jezdilo od r. 1892 ve Švýcarsku. Největší popularity začal skeleton dosahovat v 50. a 60. letech. Pojmenování „skeleton“ bylo odvozeno z podoby saní s lidskou kostrou. Ženy začaly závodit v této disciplíně v r. 1996. Jezdci dosahují i rychlosti 140 km/h.

Bára, 6.A (obrázek stažen z internetu)

Lední metaná neboli Curling

8Curling je týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru. Počátky metané spadají do 16. století. Curling se objevil jako ukázkový sport na olympijských hrách v roce 1924, 19881992. Nastálo byl na program olympijských her zařazen v roce 1998. Curling je také olympijský sport, ve kterém reprezentovali svou republiku i Češi. Museli však přestat curling hrát, protože jim to moc nešlo. Curling je hra dovedností a tradic. Je zážitkem sledovat úspěšně zahraný kámen a je potěšením pozorovat starobylé tradice curlingu promítající se do smyslu a náboje současné hry. Curleři hrají pro vítězství, ale nikdy proto, aby pokořili soupeře. Curleři raději přijmou porážku, než aby vyhráli nečestně. Opravdový curler se nikdy nepokouší odvést pozornost soupeře nebo mu jinak znemožnit, aby hrál co nejlépe, jak umí. Tito sportovci hrají vždy fair play. Je dobré, že se již vyrábí curling stolní, který se nehraje na ledě, ale můžete ho hrát na stole, například v obývacím pokoji. 

Maruška, 6. B (obrázek stažen z netu)

Short track

Česky rychlobruslení na krátké dráze - jedna z disciplín na zimních olympijských hrách od roku 1992. Závodí se na klasickém zimním stadionu. Dráha je vytyčená na 111,12 metru. Závodí se v závodech na 500, 1000, 1500 metrů. Navíc je štafeta pro muže dlouhá 5000 a u žen 3000 metrů. Nejznámější českou závodnicí je Kateřina Novotná (1984), která například získala zlato na ME (trať 1000m), 3. místo (2006) na Světovém poháru (1500m), 6. na OH (2006, 500m) a mnoho dalších ocenění.   

Honza, 9.A

Hokej

Hokej je sport, při kterém soupeří dva týmy mezi sebou a snaží se dostat puk do soupeřovy branky. Je to jeden z nejrychlejších sportů na světě, puk dosahuje někdy i rychlosti přes 160 km/h. K hraní se používá hokejka, která má přesně vymezené rozměry. Hokej se hraje nejen na ledě, ale i na trávě. V roce 1855 se v Kingstonu odehrál první zaznamenaný zápas, ale až v roce 1879 studenti v Montrealu sepsáním pravidel odstartovali rozmach tohoto populárního sportu. Hokej se nejvíc provozuje v Severní Americe, Skandinávii, Rusku, Česku a Slovensku.

Katy, 6.B

 

Snowbagging

9Tento sport je lyžování, skateboarding, bruslení v jednom. Snowbagging je podobný klu– ski a byl vynalezen Kennym Clarkem roku 2005. Provozuje se díky pytli, který se nazývá snowbag. Ten je připevněný k oběma nohám jezdce. Technika jízdy je stejná jako na snowboardu, proto se tomuto sportu věnovali především snowboardisté. V dnešní době je snowbagging oblíben především mezi mladšími lidmi. Během snowbaggingu zažijete spoustu legrace.

Anet, 7.B (obrázek stažen z netu

 

 Army of Two (budoucnost či realita)

 

 

obrázekBývalí členové Rangers, elitní jednotky americké armády,obrázek1 kteří pracují ve službách soukromé organizace, která kam nemůže, tam pošle právě jednotku TWO skládající se z hlavních hrdinů Salma a Riose. Jakmile dohrajete velmi krátkou kampaň, máte na výběr, jako dnes skoro u všech her, multiplayer.
Hra se odehrává v budoucnosti, kde nějaký spolek utvořil diktátorství, a právě tato soukromá organizace se snaží je odtrhnout od moci. Máte k dispozici mnoho zbraní, můžete si je zde také upravovat podle sebe (opticky prodloužené hlavně atd.)
Hra mě zaujala a doufám, že vytvoří pokračování, ale uvidíme. Hru doporučuji, prodává se především na Xbox 360 a je dobrá na hraní s dalším kamarádem. Ukázky můžete najít na www.youtube.cz.
Zdeněk, 9.B (obrázky staženy z netu)
 
Pohroma na kopečku
 
V zimě, když je všude bílá peřinka, se Klárka, Andrea a Pavel vydali bobovat. Všichni si vzali hezké plastové boby. Když přišli na kopec, bylo tam už mnoho dětí. Klárka si sedla na boby a jela. Andrea a Pavel ji následovali. Celé dopoledne si na kopečku hráli. Ale když na věži zvonili poledne, rozutekli se všichni domů. Když se naobědvali, běželi zpět bobovat. Ale Klárčina maminka už Klárce nedovolila jít zpět na kopec. Klárka však prosila a prosila, tak maminka souhlasila, ale jen s hodinkou. Klárčin bratr měl totiž ten den narozeniny. Klárka slíbila, že za hodinu určitě přijde. Jenže na kopci čas plynul tak rychle. Děti se vůbec nestaraly o to, kolik je hodin.
Trochu se setmělo. Děti se podivily a uvědomily si, že je již moc hodin a že musí domů. Proto se vydaly domů. Jako splašené pádily z kopce. Najednou Klárka upadla a zakřičela: „Au, to bolí!“ Pavel a Andrea se otočili za sebe a hned ke Kláře běželi. Ale Klára se svojí nohou ani nehnula. Pavel doběhl pro Klárčinu maminku, která zavolala sanitku, a Klárku odvezli do nemocnice.
Když za ní její maminka a kamarádi přijeli, moc se mamince omlouvala, že ji neposlechla a prosila ji, aby ji pustila ven. Maminka se na ni už vůbec nezlobila. A říkala, že až zase bude chtít bobovat, tak si bude muset vzít protiskluzné boty. Všichni se tomu smáli. Když se za měsíc Klára uzdravila, sníh už nebyl.
Katy, 6.B
 
 
 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek (Mgr.Michaela Hlaváčová):9.A:Jan Pokorný; 9.B: Milan Obertík, Zdeněk Linda;7.B:Aneta Dobrá, Karolína Rosecká; 6.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olga Přibylová; 6.B: Marie Kordíková, Kateřina Mafková.II.redakční kroužek (Mgr. Eliška Simbartlová a Mgr.Alena Formánková):  5.A: Martin Adamec, Jakub Brada, Veronika Hesová, Kateřina Kofroňová, Michael Lösch, Simona Plassová;4.A: Michal Veselý; 4.B: Michal Hrubý, Vojtěch Kordík, Sára Ženíšková, Iveta Živná; 1.A: Tereza Hesová. III.redakční kroužek - ePodlavičník;internetová verze na www.zsdobrany.cz  (Mgr.J.Fialová): 9.B: Jiří Pech, Martin Žďánský. Editace: Mgr.J.Šedivý. Distribuce: 7.B: Aneta Dobrá, Karolína Rosecká. Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2010/11: 50 Kč. Časopis č.5/10/11 předán k tisku 14.2.2011. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.