Obsah

logologo        2

       datum

 

Endorfin? Co to je?

Co to je endorfin? Odpověď je jednoduchá - při běhu se vylučuje hormon, tzv. endorfin, no a proto jsme přespolní běh nazvali Endorfin běh. Obdobný běh je každoročně pořádán v Chlumčanech (tzv. přespolní běh), kam posíláme nejlepší běžce a běžkyně ze školy.

Brzy ráno 25.9. jsme šli – žáci 2. stupně - na Kamínek (o den dříve běhal 1. stupeň), kde se běh konal. Atmosféra byla výborná, všichni se navzájem povzbuzovali. Běhalo se v rozbězích a poté se podle časů vyhodnotilo umístění. Dále byly vyhlašovány tyto kategorie: „Chrt závodu“ - to byl ten nejpomalejší v závodě, „Nejlepší třída“ - kdo měl podobné oblečení nebo něco takového, „Nejlepší kluci a holky“ - podle výsledků, „Miss a missák závodu“ - nejhezčí kluk a dívka v závodě.

Pro 1. stupeň byla trasa méně náročná. Jeden okruh měřil cca 700 metrů, přičemž hoši běželi 2 okruhy (1400 m), dívky jeden okruh (700 m). Žáci druhého stupně běhali okruhů víc. Kluci běželi 4 kola (2800 m), holky 2 kola (1400 m). 

My, 9.B, jsme celou akci organizovali. Byla to celkem námaha, ale zvládli jsme to J.  Přežili  jsme všechno téměř bez úrazu a to je co říct… Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, organizátorům a taky učitelům.

Milan, 9.B

 

 

Rozhovor s účastnicí z 1. stupně - M.Mafkovou ze 4.A
Připravovala ses nějak na běh? Chtěla jsem, ale kvůli času k tomu nedošlo. Jaký jsi měla pocit z výkonu? Byla jsem celkem ráda, že nepostupuji dále, protože se mi tam moc nechtělo. Chtěla jsi lepší výsledek? Nechtěla, protože jsem ze sebe vydala vše a lepší výsledek bych stejně asi nedala. Vyhrála jsi něco? Jen já ne, ale jako třída ano. Kolikátá jsi byla? Asi pátá. Přišla ti trasa moc dlouhá? No, pro mě to bylo tak akorát.
Kačka, 6.B
 
Přespolní běh
Dne 5.10. se v Chlumčanech jako každý rok konal přespolní běh. Každá škola vybrala ty nejlepší běžce buď jako družstva, anebo jako jednotlivce. Celou akci pořádal pan učitel Jiří Zahálka. Tratě byly pro každý ročník jinak dlouhé, a tak se podíváme, jak dlouhé úseky se běhaly: 2. kategorie 1100 m, 3. kategorie dívek 1100 m a hoši 1500 m, 4. kategorie dívek 1500 m a hoši 2800 m. Běželo se po kopcovité trati. Naši běžci se umístili: Pavel Sloup 3. místo za 6. - 7.ročník, Petr Erhart 2. místo za 4. - 5. ročník, družstva dívky za 6. - 7. ročník 7. místo, hoši 6. místo, dívky 8. - 9. ročník 6. místo, hoši 8. - 9. ročník 5. místo.
Myslím si, že každý, kdo tam byl, tak byl po bězích dost unavený, ale přesto spokojený, že se zúčastnil!
Bára, 6.A

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT


 

Jednání Senátu 7.10.2010
Přítomni: Bára Málková a Olga Přibylová, 6.A, Dominika Hrádková, Marie Kordíková a Tomáš Váchal, 6.B, Michal Líška a Pavel Sloup, 7.A, Kristýna Bauerová a Bára Sýkorová, 7.B, Jiřina Paluchová, 8.A, Šárka Kučerová, 8.B, Jan Pokorný, 9.A, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Jaroslav Šedivý
 
Program:
1. Schválení programu
2. Adopce na dálku – rozdány plakáty do tříd; chybí vybrat 4.408 Kč
3. Projednání akcí v roce 2010/11:
 - Výročí školy 80. let - uskuteční se přetahovaná – spoluorganizace Senát, placky - zvolen motiv, barvy, akce Další k tabuli! bude také v Káčku 2. listopadu
- Vánoční soutěž - kombinace vědomostní, fyzické a talentové soutěže, tým z žáků přes ročníky od 6. do 9. ročníku, navíc učitelé
- Výtvarné přestávky - neuskuteční se, nízký zájem
- Sportovní přestávky – zájem v 6. roč., s pí. uč. Tomanovou
- Čajovna – služba z 8.B, kabinet pí uč. Šindelářové, v úterý o velké přestávce, informace v kabinetě
- tématický den – zatím odloženo, chybí nápad, formálně by zřejmě nezískalo podporu
- školní rozhlas na 2.st. - nově v pátek ráno, budou dvě skupiny: 1. Jiřina Paluchová a Jan Pokorný, 2. bude upřesněna; po týdnu se budou střídat
4. Aréna – chybí toaletní papír na záchodech ve 2.patře – běžným způsobem (upozornit třídní učitele nebo v kanceláři školy)
 
Příští jednání: ve čtvrtek 4.11.2010 ve 12.30 ve třídě 6.B
Honza, 9.A
Jednání Ekotýmu 20.10.2010
Přítomni: Matěj Jindra, Filip Smola, Pavel Voruda, 5.A, Aneta Adamcová, Kristýna Flaksová, Monika Suchá, 5.B, Jiří Hájek, Vladimír Rathouský, 6.B, Jan Pokorný, 9.A, Mgr. Miloslava Beštová, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Jaroslav Šedivý
 
Program:
1.Martiňák:  15.9. provedena instalace 5 tabulí školní naučné stezky na Martiňáku (p. Šedivý, Krákora ml. a st.); 7. a 8.10. se na Martiňáku konalo školní kolo v přespolním běhu Endorfin běh pro 4. – 9.ročník; 10.10. se uskutečnilo slavnostní otevření kapličky 14 svatých pomocníků; na středu 17.11. od 9:00 se připravuje brigáda na Martiňáku (úprava cest, řezání větví…) – sraz u kapličky
2. Vodní audit - dodělat závěry, 2 kliparty, testy; pak budou následovat osvětové přednášky na 1. a 2. st.
3. Soutěž Prima třída - uskuteční se podle zájmu tříd; rozdány letáčky s přihláškou
4. Výtvarná soutěž Jíme zdravě - uskuteční se potřetí, organizátoři: Matěj Jindra, Filip Smola, Pavel Voruda, 5.A, uzávěrka 31.1.2011
5. Soutěž Recyklohraní – Věnuj mobil!: informace do tříd; plakátky, mobily se budou moci odevzdávat do 10.1.2011
6. Nové téma Ekoškoly – doprava: příprava dlouhodobé aktivity s vyvrchlením na Velikonoční akci; hledá se název a návrhy, co dělat v tomto tématu – bude opět vytvořen Nápadník pro žáky i učitele; na příštím jednání bude pokračováno
 
Příští jednání: ve středu 10.11.2010 ve 14 hodin v učebně přírodopisu

Honza, 9.A

parlament2      parlament1parlamentparlament3

 

 

 

košEkotým ZŠ Dobřany vyhlašuje sběrovou akci Věnuj mobil!mobil
Cílem této republikové soutěže je nasbírat co největší počet vysloužilých mobilních telefonů (funkčních i nefunkčních).
Jedná se o projekt společnosti ASEKOL na podporu sběru, opětovného využití a recyklace vysloužilých mobilních telefonů. Některé opravené mobily se věnují do dětských domovů, ostatní nefunkční budou recyklovány. Za každý mobilní telefon (funkční i poškozený) získá škola 3 body a 3 nejúspěšnější školy získají zážitkové výlety.
Poslední mobily budou na naší škole vybrány 10.1.2011.
Mobily ke sběru odevzdávejte v kanceláři školy. Máte-li k mobilu nabíječku, připevněte ji k mobilu.
Výsledky vyhlásí firma ASEKOL v polovině března 2011 tak, aby bylo možné zorganizovat pro 3 nejúspěšnější školy zajímavé výlety do konce června 2011.

Podrobnosti k soutěži naleznete na www.recyklohrani.cz.  

Očima letošních maturantů

 

V minulém čísle jsme vám poskytli několik reakcí bývalých deváťáků, kteří jsou dnes v prvních ročnících středních škol. Tentokrát pro vás máme rozhovory s bývalými žáky naší školy, kteří v letošním školním roce maturují.
Veronika Zahradníková (VZ), Zuzana Plicová (ZP), Veronika Bultasová (VB), Klára Motejzíková (KM), Alena Palkosková (AP)
 
Co studuješ? VZ: Zemědělka, obor agropodnikání, zaměření chov koní. ZP: Studuji Střední odbornou školu profesora Švejcara, obor knihovnické a informační systémy a služby se zaměřením na archivnictví. VB: Studuji na obchodní akademii, obor ekonomické lyceum. AP: Střední zdravotnická škola, obor - zdravotnické lyceum.
Z čeho budeš letos maturovat a kdo tě učil na naší ZŠ daný předmět?
VZ: Praxe, český jazyk (pí uč. Hříšná), angličtina (pí uč. Palkosková a p. uč. Marek), chov zvířat a ekonomika. ZP:
Letos budu maturovat z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a z odborných předmětů. Na český jazyk jsem měla na druhém stupni paní učitelku Hříšnou a do základů jazyka anglického mě zasvětila paní učitelka Hlaváčová a poté Palkosková a Marek. VB: Ještě nejsem rozhodnuta, zda budu maturovat státně z matematiky nebo angličtiny, poté budu maturovat státně z českého jazyka. Matematiku mě učila pí uč. Konšalová, na angličtinu se nám po dobu čtyř let vystřídali 3 učitelé, a to pí uč. Hlaváčová, pí uč. Boudová a pí uč. Bardounová. Na český jazyk jsme měli pí uč. Vlasákovou a jeden rok pana učitele Holického. KM: Budu maturovat z češtiny, matematiky a na ně mě učila češtinu pí uč. Palkosková a matematiku pí uč. Housarová. AP: Český jazyk, angličtina, biologie, psychologie. Na češtinu paní učitelky – Vlasáková, na Aj – Bardounová, Hlaváčová, Boudová, na biologii – Boudová.
Jaké máš vzpomínky na naši ZŠ? Co se ti líbilo, co ne? VZ: Vzpomínky mám vcelku dobré. Byli jsme docela fajn třída. ZP: Vzpomínky jsou v celku pozitivní. Opravdu se mi nelíbily fronty v jídelně. A co se mi líbilo? Nejvíc se mi líbila práce v Podlavičníku. VB: Vzpomínky na ZŠ jsou většinou pozitivní. Měli jsme skvělou třídní (pí uč. Boudová), která nám ten školní rok vždy zpestřila nějakým výletem, na který dodnes vzpomínáme. Líbily se mi také různé soutěže, které jsme jako třída absolvovali, např. Správná parta, Zlatý list aj. KM: Tak vzpomínek je dost J. Myslím si, že si s námi učitelé docela užili. J AP: Ve třídě jsme měli dobrou partu a učení nebylo tak těžké.
Jaký byl tvůj oblíbený předmět na ZS a na SŠ? VZ: Na ZŠ popravdě žádný. Na SŠ chov koní a chov zvířat. ZP: Nejvíc mě bavil dějepis a literatura. VB: Stále je můj oblíbený předmět matematika, jak na ZŠ, tak i na SŠ. Na ZŠ jsem též měla ráda pracovní činnosti, kdy jsme se alespoň chvíli odreagovali od učení. KM: Na základce to byla matika a tělocvik, na střední je to matika, pozemní stavitelství a konstrukční cvičení. AP: Na ZŠ – hudebka, čeština, angličtina. Na SŠ - psychologie, odborné předměty.
Budeš pokračovat ve studiu? Pokud ano, na jaké škole? VZ: Ano. Chci zkusit veterinu v Brně. ZP: Tak zda budu doopravdy pokračovat ve studiu, to se ukáže až na jaře. :-) Ale chtěla bych, a to antropologii na ZČU v Plzni. VB: Pokračovat ve studiu bych určitě chtěla, nejspíše na vysokou ekonomickou. KM:Když se podaří, tak architekturu. Ano, půjdu (snad) na Západočeskou univerzitu v Plzni na čtyřletého bakaláře, obor stavitelství. AP: Určitě chci pokračovat, ale VŠ ještě nevím.
Jaký je rozdíl mezi ZŠ a SŠ? VZ: Na SŠ jsou zajímavější předměty a trochu víc učení. Jinak je to skoro stejné (teda alespoň na té naší) ZP: Jsou tam jiné priority, co se známek týče. VB: Na střední škole se musím připravovat na předměty každý den, na ZŠ jsem nemusela. KM: Tak základka byla proti střední škole procházka růžovým sadem J. AP: Na SŠ jsme každý sám za sebe a jednají s námi jako s dospělými. Mnohdy nám i učitelé vykají a mně to vadí.
Byla to dobrá volba – škola, na kterou ses přihlásila před 4 lety? Měnila bys? Proč? VZ: Kdybych se mohla znovu rozhodovat, už bych na tuhle školu nikdy nešla. Zase ale nelituji, že jsem si ji zvolila. Potkala jsem tam spoustu skvělých lidí. Fakt ale je, že mi nedala do budoucna moc potřebných vědomostí. ZP: Obor je dobrý - ten bych neměnila, ale škola jako organizace je katastrofální - tu bych hned měnila. VB:Byla to dobrá volba, jsem spokojená :-) KM: Ne, ne. Neměnila bych. Jsem spokojená. AP: Určitě bych neměnila, ale něco málo bych na své škole pozměnila.
Ptali se: Bára, 6.A, Maruška, 6.B, Honza, 9.AŽáci hudební školy jsou nadšení
Pamatujete, když hudební škola musela být na 1. stupni naší školy, protože se hudební škola opravovala? Pamatujete, jak učebny vypadaly před rekonstrukcí? Teď už mají žáci hudební školy nové učebny plně vybavené hudebními nástroji. A dokonce k nové hudební škole přibyla i nově postavená přístavba. V budově je také výtah a úplně nové učebny, nová knihovna s dvěma patry a krásná terasa. Žákům se zde určitě bude dále dařit v hraní a zpívání.
Kačka, 6.B

Otvírání ZUŠ
Dne 20.9.2010 proběhlo v Dobřanech slavnostní otevření nově zrekonstruované Základní umělecké školy. Na otevření dorazili vzácní hosté, např. pan Drago Križanič se svou manželkou, což je ředitel partnerské slovinské Glasbene šoly v Brežicích, a paní učitelka Stopar. Z Dobřan dorazili pan místostarosta Marek Sýkora, paní místostarostka Dagmar Terelmešová a další.
Naše ZUŠ chce být vždy originální, a proto tedy pan ředitel Jan Vozár odemkl školu houslovým klíčem. Ke zpestření prohlídky školy hráli v jednotlivých třídách žáci a žákyně na nějaký hudební nástroj. Hosté si prohlédli nejen nové učebny a sály, ale i prostory městské knihovny. V koncertním sále byla připravena šestiminutová prezentace o tom, jak vypadala naše škola před rekonstrukcí a jak rekonstrukce probíhala. Před promítáním krátkého filmu zahrála ještě lidová muzika Vozembach 3 lidové písně. Po prezentaci se hosté přesunuli o patro výše, do tanečního sálu, kde na ně čekalo občerstvení a keltská skupina se svým vystoupením.
Já osobně „hudebku“ navštěvuji a nové prostory se mi velice líbí a myslím si, že se rekonstrukce velice vydařila.
Maruška, 6.B

hudební škola23

 

Knihovna
Dne 7.10. 2010 se v dobřanské knihovně  konalo soutěžní odpoledne. Během něj jsme vyplňovali dotazník  nebo jsme skládali mapku České republiky, také jsme mohli odpovídat na spoustu zajímavých  otázek. Soutěže se konaly od 15.00 hod. a mohl přijít úplně každý. Během pobytu v knihovně jste také mohli prozkoumat její prostory, jelikož po celé knihovně byly rozmístěny erby různých měst, a když jste je našli, mohli jste obdržet body.
Bylo to prostě super odpoledne v krásných prostorách „nové“ knihovny.
Kájina, 7.B
Sportovní slon
Byl jednou v jedné zoo slon Vili, který moc rád sportoval. Každé ráno se šel proběhnout do svého výběhu. Ale dalším obyvatelům zoo to vadilo, protože slon dělal takový rámus, že padalo vše, co mohlo. Majitelé zoo a zvířecí opatrovníci si s ním nevěděli rady. Snažili se, aby slon mohl běhat, ale aby to obyvatelům zoo nevadilo. Tak mu tedy dali na nohy polštáře. Slon byl šťastný, že už nedupe a přesto může běhat. Ale radoval se předčasně. I když byly polštáře pěkně naducané, jakmile na ně Vili stoupl, polštáře se nafoukly a praskly. Opatrovatelé si jen povzdychli. Ale nezaháleli a vymysleli další řešení. A tak je napadlo, že Vilimu přivážou na nohy matrace. Jenže háček byl v tom, že pro tak velkého slona matrace neměli. A tak museli vymyslet něco jiného. Proto jednoho pracovníka zoo, který tam nastoupil teprve nedávno, požádali, aby slona každé ráno vzal na louku za zoo, ať se tam slon proběhne, jak bude chtít. Byl to tak dobrý nápad, že to příští den zkusili. Když se slon na louce rozběhl, sice to dunělo, ale zvířátka v zoo nic neslyšela. Slon byl rád, že může běhat a přitom to nikomu nebude vadit.
A tak skončil příběh o slonovi. Těšte se na další příběh ze zoo v dalším Podlavičníku JJ
Kačka, 6.B

 

 
PRO VOLNÝ ČAS
Rodiče jsou taky lidi
knihaTato knížka je spíše pro dívky. Je o dívce Líze, která bude slavit jedenácté narozeniny. Její maminka je slavná herečka Maja May a kvůli divadlu a kariéře nemá na svou dceru vůbec čas. Lízin tatínek je také herec, ale za prací jezdí hodně do ciziny a věčně není doma. Líza už toho věčného ignorování a přehlížení má dost, a proto si přeje k narozeninám neobvyklý dárek. Chce od maminky odjet do internátu a její teta jí poradila internát Dolomitské školy v Brixenu, což je v Itálii a Líza bydlí v Hamburku, v Německu. Líze vadí věčné vyptávání holek ze školy na všechny věci ohledně Maji May. Jak se Líze v Dolomitské škole povede, to se dozvíte v napínavých kapitolách této knihy s vtipným názvem.J
Maruška, 6.B
 
 
Medal of Honor se představuje v celé své kráse
V této nové hře se obléknete do uniformy amerického vojáka jednotky TIER 1, což je speciálnkniha2í zásahová jednotka Spojených států amerických. Čekají vás nová dobrodružství, nové jednotky, noví protivníci a spousta volného času stráveného právě u této hry. Všimněte si skvěle propracované krajiny a samozřejmě skvěle propracovaných zbraní. Ve hře vás uchvátí její kvalita a propracovanost, a proto ji budete chtít hrát pořád a pořád. Hra je vytvořena podle skutečných příběhů vojáků. Takže být vámi, vžil bych se do role vojáka a ukázal protivníkům, zač je toho loket. Od této hry čekám hodně - a co vy?
Zdeněk, 9.B (obrázek stažen z netu)
 
Cvičiště draků…:D
drakO prázdninách jsem byl v kině na mnoha filmech, ale ten nejlepší byl Jak vycvičit draka. Samozřejmě to bylo ve 3D, protože to je lepší než 2D. Premiéra byla 1.4.2010.
Příběh se odehrává na severu, na malém ostrůvku jménem Blpa, kde žijí Vikingové. Syn náčelníka vesnice Škyťák se marně snaží, aby ho ostatní brali jako Vikinga. Ptáte se proč? Je to jednoduché, místo svalů, kterých má málo, používá hlavu. První jeho problém byl, když musel zabít draka v souboji, aby se stal dospělým Vikingem. Proto musí cvičit v aréně, kde je cvičí Tlamoun. Na vesnici skoro neustále útočí několik draků, kteří jim ničí úrodu, kradou domácí zvěř a tím nejhorším je noční fúrie. Škyťák vynalezl samostříl, který by draka měl sestřelit, což se mu povede. Nezabije ho, jen mu ublíží natolik, že nemůže vzlétnout. Jednoho dne jde Škyťák dorazit toho draka, kterého trefil samostřílem. Uvidí ho tam, pomůže mu, nebo ho zabije? To je otázka, kterou si Škyťák položí.
Milan, 9.B (obrázek stažen z netu)
 
Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek (Mgr.Michaela Hlaváčová): 9.A:Jan Pokorný; 9.B: Milan Obertík, Zdeněk Linda;7.B:Aneta Dobrá, Karolína Rosecká; 6.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olga Přibylová; 6.B: Marie Kordíková, Kateřina Mafková.II.redakční kroužek (Mgr. Eliška Simbartlová a Mgr.Alena Formánková):  5.A: Martin Adamec, Jakub Brada, Veronika Hesová, Kateřina Kofroňová, Michael Lösch, Simona Plassová;4.A: Michal Veselý; 4.B: Michal Hrubý, Vojtěch Kordík, Sára Ženíšková, Iveta Živná; 1.A: Tereza Hesová. III.redakční kroužek - ePodlavičník;internetová verze na www.zsdobrany.cz  (Mgr.J.Fialová): 9.B: Jiří Pech, Martin Žďánský. Editace: Mgr.J.Šedivý. Distribuce: 7.B: Aneta Dobrá, Karolína Rosecká. Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2010/11: 50 Kč. Časopis č.2/10/11 předán k tisku 28.10.2010. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.