Obsah

 

logo

 

Odpoledne plné brouků
Letošní téma „Broučkiáda“ se nevyhnulo ani odpolední akci a všechna stanoviště na párty nesla toto téma. Sarančata, Beruška, Potemník a další brouci se odpoledne na párty schovali do názvů jednotlivých stanovišť. Letošní velikonoční párty byla spíše pro děti navštěvující 1. stupeň, ale našel se tam i nějaký ten sedmák či osmák, avšak projít stanovištěm pro ně byla sranda. Na každém stanovišti dostal účastník razítko na svou průkazku, kterou „vyfasoval“ na začátku akce. Když pečlivě prošel všemi stanovišti a získal tak všechna razítka, mohl si vybrat nějakou menší cenu v tzv. bazaru. Letošní „Broučkiáda“ se dle mého názoru velmi vyvedla a všem organizátorům a organizátorkám patří veliké díky, protože bez nich by to asi nešlo!
Mary, 7. B
 
Mravenčí přetahovaná
Jak už jste všichni stačili zaznamenat, 4. 4 2012 byla odpoledne na školní zahradě zahradní velikonoční párty ve jménu hmyzu. A jako většina lidí ze Senátu jsme měli i my své stanoviště. Naše se jmenovalo Mravenci. Na našem stanovišti se ukázalo, kdo je silnější. Pravidla tohoto stanoviště byla jednoduchá. Postavili se proti sobě dva soutěžící a ten, který měl větší sílu, přetáhl lanem šátek na svoji stranu. Každý, kdo disciplínu dokončil, dostal hmyzové razítko. Když měl soutěžící na kartičce alespoň devět razítek, mohl si vyzvednout sladkou odměnu. Myslíme si, že o naše stanoviště měly zájem hlavně děti z 1. stupně.
Oli a Bára, 7.A
 
Beruška
Jedním z devíti stanovišť bylo stanoviště pojmenované po oblíbeném brouku – berušce sedmitečné. Toto stanoviště jsem hlídala já a Maruška Kordíková. V Berušce jste museli přejít kladinu tam a po provaze zpět a dostat zase k nám zpátky. Ten provaz (balanční lano) byl velice pohyblivý a těžko se přecházel. Přechod jsme jim ztížily tím, že museli při chůzi držet deštník. Po zvládnutí jsme na kartičku natiskli razítko a soutěžící mohl jít jinam. Na tomhle stanovišti mě bavilo pracovat a doufám, že i děti, které si toto stanoviště prošly, nelitují.
Domča, 7.B
 
Čmeláci
Šesté stanoviště v pořadí v rámci odpoledne. Původně měly děti přenášet z kbelíku malinkými kbelíky do druhého kýble písek, což měl být jako pyl, ale písek jsme nesehnali, tak místo písku byla hlína nakopaná na školní zahradě. Všichni, kdo přenášeli hlínu, měli stejný časový limit – 60 sekund. Zájem o stanoviště byl velký. Stíhali jsme i nápor soutěžících. Ti všechno zvládali na jedničku, dařilo se jim moc dobře. Když nám došla hlína, Láďa Bouřil musel dojít pro hlínu, jenže nikde nenašel lopatu. Musel tedy hlínu nabrat rukama. Odpoledne před velikonočními prázdninami jsme strávili skvěle.
Lucka, 6.B
 
Skákací chůdy
Již podruhé přijeli na naši školu dva pánové, kteří se profesionálně věnují skákacím chůdám. Myslím si, že většina boty zkusila, a kdo je nevyzkoušel, bude je snad moci zkusit i další rok. Já osobně jsem na chůdách byla a myslím si, že je to úžasná věc. Rozdíl mezi těmito skákacími chůdami a normálními chůdami je takový, že na normálních musíte udržovat více rovnováhu a na vašich nohou máte jen malý kousek dřívka. Kdežto na skákacích chůdách nemusíte tolik udržovat rovnováhu, ale nesmíte se zastavit, jinak by to asi skončilo odřeninami a modřinami. J Podle mého srovnání jsou určitě skákací boty lepší. Kdo na botách nebyl a má chuť si je zkusit, stačí si zajet do jejich pobočky třeba na dvě hodiny a vypůjčit si je.
Domča, 7.B


Broučci

Broučci

Broučci

 Broučci

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 

Senát 10.4.2012
Přítomni: Jiří Impseil, 5.A, Bára Málková a Olga Přibylová, 7.A, Marie Kordíková a Dominika Hrádková, 7.B, Mgr. Jaroslav Šedivý
 
Body programu:
·          Adopce na dálku – zatím je vybráno 4 565 Kč, od ledna nepřibyly žádné peníze, bude se vybírat na I. i II. školní akademii; do konce školního roku potřebujeme vybrat 7 000 Kč
·          Hodnocení Chvály různosti a velikonoční akce Broučkiáda - ohlasy na Chválu různosti byly velmi kladné, jediný problém – jedna lektorka přišla pozdě. Odpoledne se velmi vydařilo, osvědčil se nápad „ velcí pro malé“, tzn. že stanoviště byla zaměřena spíše na mladší kategorii žáků a připravovali žáci z 2. stupně. Pro letošek bylo velmi dobře zvolené téma, brouci. Vystoupení zumby v podání dívek z 9. třídy byl velmi dobrý nápad. Průkazky, na které děti dostávaly razítka, byly velmi dobrá zkušenost a s největší pravděpodobností se tento způsob odměny bude používat dále. Veliké poděkování patří všem, kteří „Broučkiádu“ organizovali a pomáhali na stanovištích!
·          Venkovní učebna – výstavba venkovní učebny by měla být do konce dubna hotová, padl nápad, že učebnu slavnostně otevřeme při příležitosti Dnů v pohybu. Venkovní učebna se bude využívat pro normální výuku anebo pro odpočinek při svačinové přestávce.
·          Úklid Martiňáku – 12. 4. 2012 se bude opět uklízet Martiňák v rámci projektu Clean up the world, půjdou se pytlovat odpadky.
·          Soutěž Zlatý list – se uskuteční 20.4. 2012. Z každé třídy by se mělo vybrat 6 soutěžících.
·          Slovinci – všechny věci ohledně Karibské párty jsou již v přípravě. Při nedělním návratu do Slovinska se autobus zastaví na zámku Lednice, kde bude pro Slovince přichystaná prohlídka.
·          Aréna – na všech WC pro dívky budou umístěna zrcadla.
Příští jednání: 15.5.2012
Zapsala: Mary, 7.B
Ekotým 18.4.2012
Přítomni: Adéla Špačková a Michaela Kelíšková, 4.B, Ondřej Šlehofer a Ladislav Bouřil, 6.B, Aneta Dobrá a Karolína Rosecká, 8.B, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Miloslava Beštová, Mgr. Šedivý Jaroslav
 
Program :
1) Zhodnocení Velikonoční akce – Broučkiáda: celkově zdařilá akce, a to i přes delší obavy o hladký průběh pro nedostatek organizátorů; nakonec ale vše dobře dopadlo díky vstupu senátorů; dílčí poznatky: stanoviště čmeláků - nestíhalo se; osvědčilo se razítkování průkazek a bazar cen; na stanovištích velký zájem od účastníků; důležitá byla účast školní družiny; bylo dobré počasí; příští rok ohodnocení výstavy nejen od poroty, ale i od veřejnosti
2) Informace o průběhu akce Ukliďme svět na Martiňáku 12.4.2012; fotky, zúčastnilo se 10 dětí a 3 dospělí; i přes špatné počasí v noci a ráno nakonec vyšlo slunce a bylo nasbíráno 20 pytlů odpadků a opět pneumatiky
3) Sázení lip na Martiňáku 13.4.2012 – pořízeny 3 lípy z daru od Pěveckého uskupení dobřanských učitelů, dobřanského Klubu důchodců a občanského sdružení Budulínek; stromy byly dosazeny do stromořadí na staré cestě vedoucí ke kapli na Kamínku; pomohli chlapci z 8.B a Strážci mladí ochránci přírody)
4) Stav přihlášek na exkurzi do Bavorského národního parku – Falkenstein 27.4.2012
5) Příprava místního kola přírodovědně – ekologické soutěže Zelená stezka - Zlatý list (40. ročník) 20.4.2012 - skupiny za třídu a jiné spolky, běh za každého počasí -zoologie, ornitologie, dendrologie, botanika, meteorologie, ekologie a ochrana přírody
6) Ornitologická vycházka 19.5. 2012 – budou plakátky do tříd; po páté trasa s výkladem a s odchytem a kroužkováním ptactva na závěr
Příští jednání 9.5 2012
Zapsal: Ladislav Bouřil
Přepsala: Aneta Dobrá
 
Senát
 
Ukliďme svět
OdpadkyJiž pošesté se žáci Ekotýmu, biologických praktik a dobrovolníci zúčastnili úklidu Martiňáku. Nejdříve to vypadalo, že kvůli špatnému počasí nebudeme moci tuto akci provést, ale nakonec se vyjasnilo, a tak jsme se vydali za úklidem. Ve 14.00 jsme se sešli na starém mostě, kde jsme se pak rozdělili na skupiny, vzali si pytle a vyrazili uklízet. Ze začátku jsme si mysleli, že už lidé nejsou tak nepořádní, protože jsme cestou nacházeli pouze pár papírků, ale když jsme přišli skoro k cíli uklízení, objevili jsme místo, které bylo tak plné odpadků, že to vypadalo jako skládka. Nakonec jsme nasbírali 20 pytlů.
Mělo by se zabránit tomu, aby lidé vyhazovali odpadky, kde se jim zlíbí, a dělali černé skládky v přírodě. Vždyť je to naše příroda, nemyslíte?
Domina, 8.A
 
 
Německý badatelský den
NěmeckoNaši vyučující byli v březnu v Německu v městě Bad Salzulfen. Jeli tam, aby viděli, jak probíhají badatelské dny u našich vrstevníků. A jaké to tam bylo?
Odpovídali pan ředitel Šedivý a paní učitelka Boudová
Jak dlouho jste byli v Německu? Od neděle do středy. Jak jste tam jeli? Vlakem. Ale dva vlaky nám ujely, takže se cesta prodloužila. Kdo všechno jel? Paní učitelky Boudová, Weinrebová, Konšalová, Nazarovová, pan Šedivý a paní Prunerová ze střediska Ametyst (náš projektový partner). Byly lepší badatelské dny u nás nebo v Německu? Jiné u nás, jiné v Německu. U nás je to pestřejší. Proč jste tam jeli? Podívat se na jiné badatelské dny, seznámit se s jejich školou, seznámit se s kolegy v Německu, projednat organizačně technickézáležitosti projektu. Jaké byly rozdíly badatelských dní u nás a v Německu? Naše badatelské dny byly pestřejší, my jsme měli pokusy uspořádané do šesti předmětů (stanovišť), více pokusů pro žáky, více zapojených starších žáků (mentorů), naši žáci si vyzkoušeli během badatelských dnů více pokusů1. V Německu jsme viděli badatelské dny věnované včele, měli jen jedno stanoviště, pozorovali stavbu těla včely, pracovali s mikroskopem. 2 žáci 5. ročníku reálné školy se věnovali jednomu žákovi 4.ročníku základní školy. Přivezli jste si z Německa nějaké nové zkušenosti? Líbilo se nám využití vizualizéru při hodnocení práce žáků. Bohatou inspiraci k tvorbě naší Zelené školní zahrady jsme našli ve středisku ekologické výchovy v Heerser Mühle. Jak jste se dorozumívali? Skvěle nám tlumočila z němčiny a do němčiny paní Prunerová. Jinak anglicky a trochu francouzsky.
Dominika a Veronika, 8.A
Ukliďme svět  
výsadba lip v aleji
na Kamínku
(pomáhali kluci z 8.B).
 
JAKÉ JSOU?
Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Lucií Navrátilovou
rozhovorJak dlouho učíte? Pokud nepočítám praxi při studiu VŠ, učím první rok. Jaké předměty učíte? Momentálně učím předměty všechny, kromě Hv a Tv. Specializuji se ale na ČJ a AJ, tyto dva předměty jsem vystudovala. Proč jste si vybrala tuto školu? V Plzni jsem nemohla sehnat místo učitelky. Město Dobřany znám už dlouho, nedaleko máme chatu a navíc moje prababička bydlela skoro celý život v Dobřanech. Jsou na vás hodní žáci a milí učitelé? Žáci jsou asi hodnější než v Plzni (podle toho, co jsem viděla při praxi), učitelé jsou milí a snaží se mi ve většině případů se vším pomoci. Kdybyste se nemohla stát učitelkou, jaké jiné povolání byste si vybrala? Líbí se mi povolání, které je kreativní, člověk vidí výsledek své práce a tím nějak svět obohacuje. Mohlo by to být např. spisovatelka, malířka, fotografka, režisérka,…těchto povolání je hodně. Líbí se vám ve škole? Jsem ráda, že opravdu mohu říci – ano, líbí. Líbí se vám v Dobřanech? Ano. Kolik je vám let? 26. Jaké máte koníčky? Ráda sportuji, maluji nebo vytvářím koláže, vařím, věnuji se esoterickým vědám a ráda posedím s přáteli. Jakou posloucháte hudbu? Nemám úplně vyhraněný styl hudby, hudbu poslouchám hodně podle nálady. Jediné, co nemusím, je metal. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Červená. Jakou knihu jste naposledy četla? Na větrné hůrce (Emily Brönte). Máte ráda jaro? Proč? Jaro mám ráda, ale nepatří mezi moje nejoblíbenější roční období. Nejraději mám podzim, protože je hodně barevný. Jak slavíte Velikonoce? Jaké zvyky dodržujete? O Velikonocích se sejde celá rodina u oběda a společně trávíme celé odpoledne. Pečeme beránky, velikonoční nádivku, barvíme vajíčka a nikdy u nás doma nechybí ani pomlázka. Jaký jarní měsíc máte nejraději? Nejraději asi květen. Jaká je vaše nejoblíbenější květina? Orchidej.      
                                                                                                  Lucie, 6.B
 

Jedni z nejchytřejších žáků na škole…
Jsem si téměř jista, že tyto dva žáky určitě znáte. Byla jsem vyslána do „terénu“ a zeptala se Šárky KučerovéJakuba Fořta z 9.B. Čím jsou tak výjimeční? Nejlepší žáci
Jak trávíš svůj volný čas? Šárka: Většinou v ZUŠ, hodně čtu a občas vyrábím šperky a maluji. Kuba: Svůj volný čas trávím třeba hraním PC her, surfováním na internetu, občasným čtením a kopáním pokladů J. Jaký je tvůj nejoblíbenější školní předmět? Proč? Šárka: Nejraději mám český jazyk, protože ráda píšu slohové práce. Kuba: Čeština a chemie. Kolik hodin denně strávíš učením? Šárka: Asi bych to neměla říkat, ale učení se dotknu jenom večer, abych se připravila do školy a popřípadě dopsala úkoly. Kuba: Učím se pouze příležitostně, na velkou písemku, čtvrtletku atd., na všechno ostatní je tu přestávka. Na jakou chceš jít školu? Proč? Šárka: Byla jsem přijata na Konzervatoř Plzeň (obor hudba, zaměření hra na příčnou a zobcovou flétnu). Chtěla bych dál rozvíjet svůj talent a dozvídat se nové věci z oblasti hudby. Kuba: Chci jít na Mikulášské gymnázium. Ta škola je mi prostě sympatická J. Říkají ti přátelé někdy, že jsi „šprt“? Vadí ti to? Šárka: Pokud mi tak někdo říká, není to můj přítel a vůbec mě nezná. „Šprt“ přece nemusí mít vždy dobré známky. Kuba: Ne. A těch pár, co mi tak říkají, rozhodně nejsou moji kamarádi. Co si myslíš o projektu Adopce na dálku? Šárka: Jsem ráda, že můžeme přispět k tomu, aby jiný člověk dostal stejnou šanci jako my, šanci získat vzdělání. Kuba: Dobrá věc. Děti v Africe se určitě potřebují a chtějí vzdělávat, a když na to nemají peníze, jsou pro ně takovéto projekty spásou. Nevýhodou je, že se takto děje pouze vyvoleným jedincům, a navíc se nemůže vysledovat, zda se peníze od "šiřitelů osvěty" skutečně užívají k tomu, k čemu jsou určeny. Co posloucháš za muziku? Šárka: Mám ráda klasickou hudbu, ráda si ale poslechnu také punkrock nebo hardrock. Kuba: Nemám oblíbený nějaký konkrétní žánr. V rádiu se prostě zaposlouchám do nějaké písničky a ta se mi zalíbí. Ale mí oblíbení interpreti jsou třeba Killaz nebo Lady Gaga. Jaký je tvůj největší školní úspěch? Šárka: Za největší úspěch považuji 3.místo v krajském kole Pythagoriády z loňského roku. Doufám ale, že ho překoná Olympiáda z českého jazyka. Kuba: Zřejmě umístění ve školních testech Kalibro a postup do Ústředního kola dějepisné olympiády. Na jakých školních olympiádách jsi už byl/a? Šárka: Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Pythagoriády, Olympiáda z českého jazyka, Konverzační soutěž z anglického jazyka, je jich opravdu dost J. Kuba: Asi na všechny kromě fyzikální.
Držíme jim palce v dalším studiu a úspěchy na olympiádách.   
Bára, 7.A
 

 
Fotbal
Dne 4.4. se uskutečnil fotbalový turnaj v Chlumčanech. Počasí bylo slibné a panovala dobrá nálada. Jenže už při odjezdu od školy nastal první problém. Nejdříve jeli deváťáci a osmáci, jenže pro zbytek sestávající se hlavně ze sedmáků se už nikdo nevrátil. Měli jsme dost času na převlékání, než se pro nás vrátili, trvalo to přes hodinu. Když jsme konečně dorazili do Chlumčan, zbývala jen chvilka do začátku prvního zápasu, který jsme hráli proti Chlumčanům. S nimi jsme remízovali 1:1. Hned následoval druhý zápas proti Přešticím. Bohužel jsme jej prohráli 2:0. Připadalo nám, jako kdyby měli dvacetiletého brankáře. Návrat zpět již byl bez problému a dokonce jsme se vrátili o hodinu a půl dříve.
Marek, 7.A
Šup do koše
Dne 30.3.2012 jsme jeli do Přeštic hrát basketbal. Když jsme dorazili do školy, šli jsme se všichni připravit. Po přípravě jsme se šli podívat na kluky, jak hrají. Kluci sice prohrávali, protože přeštičtí kluci byli silnější, ale nevzdávali to. My jsme jim fandily, co to šlo! Poté, co kluci odehráli, jsme šly hrát my holky. V průběhu hry jsme zjistily, že jsou přeštické holky velmi dobré. Během prvního zápasu jsme sice nedaly žádný koš, … ale když jsme šly hrát druhý zápas, tak už jsme byly o trochu lepší. Sice jsme zase prohrávaly, ale určitě jsme měly dobrý pocit z toho, že jsme daly alespoň čtyři koše. A umístily jsme se na 3. místě.
Myslím si, že bylo dobré se zúčastnit, i když jsme nevyhráli. Alespoň pro příště víme, že bychom měli více trénovat. Basketbalová utkání se mi líbila, chtěla bych se zúčastnit i za rok.
Ivet, 7.A

 
Shakespeare
2V polovině března jsme navštívili Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Představení mělo název Romeo a Julie. Určitě jste už někdy „Shakespeara“ četli nebo viděli. Hlavními hrdiny byli Romeo a Julie. Oba byli z nepřátelských rodů, ale i přesto se do sebe zamilovali. V noci se tajně scházeli, protože chtěli být spolu. Po pár dnech Romeo zabil Monteka a za to ho čekala smrt. Kněz mu poradil, ať uteče a nikdy se nevrací. Romeo poslechl, opustil Julii a vydal se na cestu. Julie si mohla oči vyplakat, ale když za ní přišel kněz se svým mazaným plánem, bedlivě mu naslouchala. Kněz jí dal lahvičku s uspávacím lékem a řekl jí, ať předstírá smrt a nechá se pohřbít zaživa. Julie nejprve váhala, ale potom na to přistoupila. Když se Romeo doslechl, že je Julie mrtvá, okamžitě vyrazil zpátky, ale když ji uviděl ležet nehybně v rakvi, zabil se svou dýkou. Julie se po několika hodinách probrala, ale když vedle sebe spatřila mrtvého Romea, pochopila, že život bez Romea pro ni nemá cenu, a proto se probodla jeho dýkou. Příběh skončil smutně.
Žákům osmých tříd se představení docela líbilo. Nejvíce mě zaujala létající postel. J
Domina, 8. A
CHVÁLA RŮZNOSTI 2012
Chvála různosti aneb Hravé dopoledne…J
Jak určitě všichni dobře víte, tak 4.dubna se konala v naší škole Chvála různosti. Každý žák si zvolil dvě stanoviště, na která by chtěl jít a která by ho bavila. Já jsem chodila zjišťovat, jestli si naši žáci vybrali k sobě vhodné stanoviště, proto jsem jim položila několik otázek.
Proč sis pro sebe zvolila toto stanoviště? Karolína, 8.B (Pečení velikonočních broučků): Protože mě baví péct a být v kuchyni. Filip, 7.A (Hrátky se sádrou): Protože mě sádra baví a baví mě z ní vytvářet. Monča, 8.A (Kadeřnictví): Chtěla jsem zjistit, jak to u nich na škole chodí, a pro nový účes. Lucka, 7.A (Automatická kresba): Chci se trochu odreagovat, trochu něco nakreslit atd. Matěj, 6.A (Relaxační cvičení): Potřebuji se trošku odreagovat od toho stresu. Bára, 8.B (Origami): Baví měvytvářet rukamaa mám ráda ty, kteří se sem přihlásili. Iveta, 6.A (Apatyka): Protože jsem zjistila, že si tady můžu vyrobit balzám na rty, tak jsem si to chtěla vyzkoušet. Adél, 8.A (Šperkařství): Já tam učím. Kačka, 7.B (Relaxační cvičení): Protože jsem tady byla už minulý rok a líbilo se mi to, tak jsem sem šla i letos. Terka a Marťa, 8.A (tai chi): Protože jsme přišly pozdě do školy a nic jiného na nás nezbylo. Bára, 8.B (Kosmetika): Mám ráda kosmetiku.
Co tě tady nejvíce baví? Karolína, 8.B (Pečení velikonočních broučků): Vykrajování a válení. Filip, 7.A (Hrátky se sádrou): To obtiskování ruky. Monča, 8.A (Kadeřnictví): Dozvíme se něco o nových účesech. Lucka, 7.A (Automatická kresba): Všechno. Matěj, 6.A (Relaxační cvičení): Tak zatím jenom dostáváme různé rady. Bára, 8.B (Origami): To, že si to můžeme odnést domů a můžu to učit ostatní lidi, třebaségru. Iveta, 6.A (Apatyka): Asi všechno. Adél, 8.A (Šperkařství): Je tady klid. Kačka, 7.B (Relaxační cvičení): Hlavu si pročistím a játra a tělo atd. Terka a Marťa, 8.A (tai chi): Paníučitelka Šindelářová je nejlepší.
Změnila bys na tomto stanovišti něco? Karolína, 8.B (Pečení velikonočních broučků): Určitě ne. Filip, 7.A (Hrátky se sádrou): Ne. Monča, 8.A (Kadeřnictví): Ne nezměnila. Nechala bych to tak, jak to je teď. Lucka, 7.A (Automatická kresba): Ani ne. Matěj, 6.A (Relaxační cvičení): Ne. Bára, 8.B (Origami): Ne. Iveta, 6.A (Apatyka): A bychom neměli tolik úkolů, ale abychom mohli rovnou něco vyrábět. Adél, 8.A (Šperkařství): To asi ne. Kačka, 7.B (Relaxační cvičení): Ne. Terka a Marťa, 8.A (tai chi): Možná by tady mohla hrát nějaká hudba. Bára, 8.B (Kosmetika): Kdyby to bylo takové plnější.
Co se ti tady nejvíce líbí? Karolína, 8.B (Pečení velikonočních broučků): Je to tady všechno super, takže všechno. Filip, 7.A (Hrátky se sádrou): Asi to, že si tady můžeme vytisknou svoji ruku. Monča, 8.A (Kadeřnictví): No, že mi udělaly nový účes. Lucka, 7.A (Automatická kresba): Že si tady můžeš kreslit, co chceš, a můžeš to ze sebe všechno vypustit (smích). Matěj, 6.A (Relaxační cvičení): To, že sedíme (smích). Bára, 8.B (Origami): To nevím. Iveta, 6.A (Apatyka): Že tady vyrábíme. Kačka, 7.B (Relaxační cvičení): Ta uklidňující hudba a můžu se tady uvolnit a procvičit. Terka a Marťa, 8.A (tai chi): Paníučitelka Šindelářová (smích). Bára, 8.B (Kosmetika): Že nás namalují a vypadáme fakt hustě. Tomáš, 7.B: Nic, je tady nuda.
Bára, 7.A
 
Uvolnění i ve škole
Dne 4.4.2012 se na naší škole dopoledne uskutečnila naše známá akce pod názvem Chvála různosti. Každý si mohl vybrat dvě stanoviště, která si během dopoledne splní. Nabídku například tvořilo kadeřnictví, kosmetika, pokusy, šperkařská dílna, origami,…
Jednou z dalších bylo relaxační cvičení. Já osobně jsem na tomhle cvičení s paní Růženou byla už podruhé. Na tomto stanovišti si vyzkoušíte cviky na bolavá záda, ale hlavně se naučíte takzvané „streče", které slouží na procvičení párových orgánů. Například močový měchýř je párový orgán k ledvinám. Masírujete se ve dvojicích. A když si cviky zapamatujete, můžete je každý den cvičit a budete zdraví jako rybky. Každému, kdo ještě Chválu různosti bude absolvovat, doporučuji jít na toto cvičení. Myslím si, že děti, které se zúčastnily tohoto cvičení, se mohly uvolnit a upustit od svých školních a všech nepříjemných myšlenek. Všichni se do masírování vžili a vůbec se nám nechtělo zvedat a jít domů. Sladkou tečku – čokoládového zajíce jsem dostala já a Karolína Blažková.
Domís, 7.B
Hrátky s vodou aneb Relaxační cvičení čavana
Na dopoledni plném různosti jste se mohli přihlásit na stanoviště čavany. Čavana je typ relaxační techniky, při kterém spojíte svou duši s přírodou, protože relaxujete s miskami s vodou. Při čavaně je důležité mít prázdnou hlavu a soustředit se pouze na vodní hladinu, která se leskne v malé misce. Pomalými pohyby rukou si různě misku přetáčíte a snažíte se relaxovat a procvičit své klouby. Cvičení se provádí ve stoje a postupně k rukám přidáváme i nohy a vytváříme tak plynulý pohyb, který prospívá naší mysli. Jakmile se přestanete soustředit na to, co děláte, miska se převrhne a voda se na vás vylije. Na tomto stanovišti s lektorkou paní učitelkou Marcelou Vohradskou jsem se opravdu uvolnila a užila si to spojení mezi mnou a přírodou. Všem vřele doporučuji! Ostatní účastníci čavany vypadali velice spokojeně a zrelaxovaně. Na cvičení se přihlásili i 4 kluci a všechnu vodu na sebe vylili. J
Mary, 7.B
Automatická kresba
V rámci Chvály různosti jsem se přihlásila na automatickou kresbu. Tuto činnost vedla velmi hodná paní, která se touto formou kresby zabývá už hodně let. Tato kresba může být pro zábavu, ale také pro zdraví. Příběh paní, která se vyléčila automatickou kresbou z rakoviny, nám detailně popsala vedoucí aktivity. U automatické kresby se můžete smát, mračit, usmívat a dokonce i brečet. Lehkými pohyby tužkou po papíře vytvoříte krásné kresby. Prostřednictvím automatické kresby zjistíte, jak se cítíte, jestli jste zdrávi či nemocni. Automatickou kresbu zvládne úplně každý, i ten, kdo si myslí, že talent na kreslení nikdy neměl. Tak s chutí do toho! J
Kačka, 7.B
Kinball
Určitě jste si všimli toho, že na den Chvály různosti jste se mohli také zapsat na kinball a zkusit si popřípadě, jak se to hraje, poznat pravidla hry apod. S paní učitelkou Vlasákovou jsme šli do haly, kde jsme si vysvětlili pravidla a rozdělili se do tří družstev: červený tým, žlutý tým, černý tým a začalo se hrát. Hra je velice jednoduchá, ostatně není dělaná pro ty, kteří nemají sportovního ducha v těle, protože u hry se opravdu zapotíte a taky si pořádně zaběháte. Nicméně hra je velice zábavná a vřele ji doporučuji všem vyzkoušet! Stojí to za to, protože sport je to fakt výborný a zábavný, ale musím uznat, že chytat tak těžký míč je velice těžké a pravidla jsou taky složitá, ale když člověk chce a baví ho to, nezbývá než rychle sehnat družstva, míč a jít si zahrát. 
Vašek, 7.A
Chemické pokusy v naší učebně
V naší učebně chemie se konala další aktivita, a to konkrétně s chemickými pokusy. Vedla ho paní učitelka Boudová a vybraní deváťáci. Dělali jsme pokusy, např. pokus Chemická sopka, pokus s petrolejem nebo pokus Chemická zahrada. Mně se nejvíc líbil pokus se sklem. Dostali jsme skleněnou trubičku, kterou jsme měli roztavit tak, aby se z ní dalo udělat kapátko. Museli jsme si dávat pozor, aby nám nechytly vlasy. Osobně se mi na stanovišti líbilo, byla tam zábava.
Verča, 8.A
Návštěva budoucích kadeřnic na naší škole
V předchozích letech navštívily praktikantky ze SOU Plzeň, Škroupova ulice, naši školu, učinili tak i letos. Díky nim jsme mohly vidět nejrůznější druhy účesů, dozvěděly jsme se, jak který účes vytvořit. Kdo chtěl, mohl se nechat i ostříhat, samozřejmě k tomu musel mít souhlas od rodičů. Kadeřnice nám radily, jak se o vlasy starat, a půjčily nám knížku s mnoha střihy, účesy a také radami a vhodnými barvami k typu obličeje. Poradily i žákyním naší školy, které se chtěly stát kadeřnicemi, co by měly dělat. Jelikož jsem byla jedna z těch, které udělaly účes, tak se mi to líbilo, získala jsem nové zkušenosti.
Veronika, 8.A
Kosmetika
Mezi stanovišti v den Chvály různosti byla také Kosmetika, kde nás dvě studující kosmetičky pod dozorem paní učitelky Eisenhammerové nalíčily. Na úvod nám řekly něco o kosmetice a zodpověděly námi položené otázky. Potom pro nás měly připravené papíry, na nichž byly namalované dívčí tváře. Kdo chtěl, mohl je nalíčit pomocí pastelek. A jednu po druhé nás začaly líčit, pro ty, co zrovna nebyly líčené, nudily se a nechtěly vybarvovat tváře, přivezly knížky o tom, jak se máme správně líčit. Každou z nás nalíčily úplně jinak, protože každé z nás sluší něco jiného. Na konci si od nás vzaly hotové výtvory a pak jsme hlasovaly o nejkrásněji nalíčenou dívku. Bylo to těžké rozhodnutí, protože jsme byly všechny krásné. Nakonec to vyhrála Patricie z 9.A. Tímto jsme to zakončily a rozešly jsme se na přestávku. Myslím si, že se tenhle den povedl a že jsme si odnesly také něco nového. J
Domina, 8.A


 3

Origami
Letos byla účast na origami velice hojná, lze tedy usoudit, že tyto japonské skládačky z papíru, držící bez použití jakýchkoliv jiných prostředků než rukou a paměti, zaujaly kdekoho. Skládaly se nejrůznější věci, od lehké labutě přes klasického jestřába ke středně těžkému tulipánu. Účastníci byli nanejvýš zruční, i když občas se naskytly potíže s nepřesností či si někteří jen nevěděli rady. Nechyběl ani smích, když nejeden žák či žákyně nebo dokonce lektor popletli postup. Vcelku se všichni dobře bavili a snad se také něčemu přiučili. Aktivitu vedli lektoři Michal Líška a Petra Richterová pod dohledem paní učitelky Palkoskové.
Petra, 8.B
 
Apatyka
Apatyka bylo velmi zajímavé stanoviště. První aktivita docela zajímavá - každý z nás dostal kartičku a na ní byl napsán název byliny, např. měsíček. Další žák si vylosoval kartičku, na které bylo napsáno lékařský. Dohromady měsíček lékařský a takto jsme s názvy bylin tvořili dvojice. Po utvoření dvojic jsme si sedli do kroužku a ve dvojici jsme se museli seznámit. Po seznamování jsme o novém kamarádovi museli říct ostatním žákům, co ho baví atd. O chvilku později jsme ve dvojici o vylosované bylince museli napsat několik informací. Také jsme podle čichu rozpoznávali vůni bylinek a ten, kdo měl rýmu, se nemusel bát, že neucítí vůni - byla totiž tak silná, že to cítil každý :-) Nakonec přišla výroba vonných sáčků a vyrábění pomády na rty ze včelího vosku. Každý, kdo byl na tomto stanovišti, si odnesl domů své vlastní výrobky a také několik zajímavých informací o bylinkách.
Simča, 6.A

Vykrojit a upéct
Rozhovor s účastníkem stanoviště, kde se peklo a peklo. Z jakého těsta jste pekli? Letos jsme pekli z lineckého těsta. Co to obnášelo? Těsto jsme měli předem připravené a už nám zbývalo jen těsto zpracovat, vykrájet a dát péct. Jak se liší od klasického domácího pečení? Myslím si, že se to časově liší, protože jsme pracovali v kolektivu a šlo nám to dobře od ruky. V kolika lidech jste pekli? Byli jsme 3 skupiny a v naší dívčí skupině jsme byli tři. Znají tuto techniku i v zahraničí? Myslím, nabídnou mi perníčky v Londýně při čaji o páté? Myslím, že pečení probíhá i v jiných zemích. Jak moc tě to nadchlo? Budeš to od teď provozovat doma? Ano, velice mě to nadchlo a pečení cukroví obyčejně provozujeme i doma a moc nás to baví. Jaké tvary jste vykrajovali? Naše skupina měla motýlky, houby, zajíčky. Kolik jste toho napekli? A odnesli jste si něco domů? Napekli jsme 3 plechy a na konci jsme si to rozdělili a odnesli domů. Ochutnali jste během pečení? Ochutnávali jsme :D. Byli tam i kluci, jak jim to šlo? Ano, byli tam i kluci a bylo jich tam víc než nás holek. Jedné skupině to šlo velice dobře, druhá měla trochu problém s chováním.
Alča, 8.B
 
Legrace se sádrou a kuličkami
Na kuličkiádě a na hrátkách se sádrou byl i Filip Broumský ze 7.A. Abych vás inspirovala pro příští rok a abyste věděli, jaké to tam bylo, udělala jsem s ním pro vás rozhovor.
Co jste na zmíněných stanovištích dělali? Na kuličkách jsme hráli kuličky J. A na hrátkách jsme si dělali obtisky rukou do sádry. Jaká byla pravidla? Já se na ně neptal J. Kolik lidí tam bylo, kde bylo víc lidí?  Kolik tam bylo lidí nevím, ale více jich bylo na kuličkiádě. Jak se ti na těchto stanovištích líbilo? Líbilo se mi tam moc. Kde se tato stanoviště nacházela? Kuličkiáda se odehrávala za školou na zahradě. A hrátky byly v dílně. Kdo tato stanoviště vedl? Kuličkiádu vedl pan ředitel a hrátky se sádrou vedla paní učitelka Hlaváčová spolu se sochařem Vainarem. Co se ti na tom líbilo? Líbilo se mi prakticky všechno. Co se ti na tom nelíbilo? Nebylo nic, co by se mi nelíbilo. Co bys na tom změnil? Asi nic J. Komu bys to doporučil? Určitě všem. Lituješ, že sis vybral tato stanoviště? Proč? Nelituji, protože mě to moc bavilo J.
Oli, 7.A
 
Stolní tenis
Jedním ze stanovišť byl stolní tenis. Všichni zájemci se sešli v „pinčesárně“. Ze začátku se děti měly rozehrát s kýmkoli. Poté se rozdělily do dvojic a každá dvojice mezi sebou odehrála dva sety. Hráč, který vyhrál, šel nahlásit, kolik vyhrál setů a hlavně proti komu hrál. Poté ti hráči, kteří už mezi sebou dohráli, čekali, dokud jim nebyl přidělen hráč nový. Takto se to několikrát zopakovalo. Na konci jsme vše spočítali dohromady a zjistili, kdo se na jakém místě umístil. Všichni jsme si hru na tomto stanovišti užili.
Lucka, 6.B
 
Tai chi
Když jsme se po zahájení sešli v jedné místnosti, vysvětlila nám paní učitelka Šindelářová, k čemu je dobré cvičit cviky tai chi, poté nám předvedla několik sestav a následoval test naší odvahy. Cviky jsme trénovali spolu s paní učitelkou. Některým to šlo, některým méně, ale bylo to zábavné zkoušet, trénovat a pilovat sestavu. Celkový dojem mám dobrý, tudíž pro příští rok doporučuji.
Účastnice tai chi
3
3
Dámský krejčí
KrejčíVe dnech 22. a 23.3. proběhla v Káčku premiéra divadelní hry Dámský krejčí v podání DOS Rozmarýn. Na obou premiérách bylo plno a myslím si, že si všichni divadlo užili.
Děj hry se odehrává v Paříži, kde v rodinné vile žije doktor Moulinot se svou novomanželkou Yvonnou. Manželka svého muže však po půl roce společného soužití začíná podezírat z nevěry, protože nebyl celou noc doma. Moulinot měl ten večer totiž schůzku se svou milenkou Zuzanou, jenomže ta na schůzku nedorazila, a Moulinot spal venku. Ráno ve vile Yvonnu uklidňuje sluha pana Moulinota, Štěpán. Yvonna si neví rady, co má dělat, a tak zavolá své matce Madame Aigreville, aby přijela co nejdříve a manželský spor vyřešila. Do vily dorazí rozlámaný Moulinot s obhajobou, že byl celou noc u svého pacienta, pana Bassineta, který je na smrt nemocný. Při jeho smůle však Bassinet zanedlouho dorazí do vily a je zcela zdráv. Přichází se zpráKrejčívou, že nemůže najít svou manželku, Rózu. Ta zatím svého manžela podvádí se Zuzaniným manželem, panem Aubinem.
    Hra je velmi zamotaná. Jestli chcete vědět, jak celá záležitost dopadne, podívejte se na hru Dámský krejčí. Ve vtipných scénách se publikum velmi bavilo a každý si našel postavu, která je mu charakterově podobná. Hru bylo velmi těžké nacvičit, protože patří mezi ty delší hry a než se všichni sešli a pořádně se do atmosféry hry opřeli, tak to chvíli trvalo.
                                                                                                         Mary, 7. B
 
Gotham City Impostors
hraTéto hry jsem se fakt nemohl dočkat, protože už když jsem viděl screenshoty, věděl jsem, že to bude zábava a že to pár hodin rozhodně hrát budu. Nenajdete tak vtipnou a zábavnou hru jako je tato hra, nicméně problém je v tom, že k dispozici je zatím jenom demo nebo beta verze, a když vás hra fakt nadchne, můžete si koupit plnou verzi na steamu. Hra je výborná, ale ovládání je docela těžké, a proto vývojáři dobře udělali, že než půjdete zabíjet, ať už batmany nebo jokery, musíte absolvovat trénink. Trénink je poměrně lehký, takže když se budete snažit, za chvíli už budete moci zabíjet o sto šest. Hra je dělaná pouze na multiplayer, a jak už vyplývá z názvu, tak se také odehrává v Gothamu. Musím však uznat, že hra je ještě velmi nedodělaná a že chyby v ní určitě najdete. Například grafika zrovna pěkná není a ovládání je horší. To je ale jen detail, kterého si při neustálém hraní všimnete možná až později. Na výběr máte ze dvou družstev. Buď můžete jít za batmany, nebo za klauny (jokery), které já osobně mám radši. Co ještě nepotěší, je příšerně zdlouhavý proces levelování. Neberte však hru jako multiplayerové DLC k Batman Arkham city, tak to není, na výběr máte ve hře hrozně velký arzenál zbraní, z nichž si budete moct vybírat. Až na ty vady se hra hraje fakt skvěle a je až podivuhodně levná, všem doporučuji. 45% ze 100
Vašek, 7.A
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka4
    Jak už titulek napovídá, film je především o vesnickém fotbalu. Pokud jste viděli seriálovou sérii, tak si tohle nesmíte nechat ujít! Nic není tak vtipné jako tento český film. Zcela jistě se budete po zhlédnutí tohoto filmu ještě tak hodinu smát hláškám.
    Film je hlavně o trenérovi Pepíku Hnátkovi, který trénuje Houslice a skutečně mu záleží na jeho týmu. Záleží mu na něm až tak, že jednou doslova „zmagoří“ z prospěchu svého týmu a prodělá infarkt. Víc vám ovšem nemůžu sdělit, protože byste tím přišli o opravdu výborný zážitek z filmu.
    Všem tento film doporučuji a myslím si, že je to asi nejlepší česká komedie, kterou jsem viděl :). 99% ze 100
Vašek, 7.A
 
Modrý tygr
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Co byste dělali vy? Zavolali byste policii nebo byste zavolali do ZOO?
tygrJohanka s Matějem si ho nechaliJ. Vše se točí v trochu zapomenuté, ale pořád kouzelné botanické zahradě, která je ukrytá uprostřed města. Dva kamarádi, Johanka a Matěj, žijí volně mezi tropickými rostlinami s mluvícím papouškem a svými rodiči. Když se ctižádostivý starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví strašidelný modrý tygr. Ten se ukryje v botanické zahradě, kde ho najde Johanka. S Matějem ho ukrývají před nebezpečným světem. Ale jejich otravní spolužáci ho najdou a budou to chtít nahlásit. Byla na něj totiž vyhlášená velká odměna. Dokáží tito kamarádi společně zachránit modrého tygra? Tento film doporučuji dětem od 8 let a výš, ale chce to hodně fantasie J. 
Jak se vše točilo
    Co byly triky počítačů a co bylo doopravdy? Věděli jste, že tygři byli dva? Ano. Jmenují se Aron a Tarzan, jsou jim 4 měsíce a jsou dvojčata stejné velikosti a zbarvení. Používali je současně a na střídačku. Ale byli upraveni. Byl jim upraven vzhled a velikost. Hlavní hrdinové filmu, desetileté děti Johanka a Matyáš, s nimi skoro dva měsíce pracovali, aby se jich nebáli. A vy byste se jich báli pořád J? A botanická zahrada? Kdybyste ji chtěli hledat, tak ji nenajdete. Je totiž postavená z kulis jen pro filmové natáčení. Celý film byl dokončen v pražském studiu UPP, kde dostal finální podobu. Pořád si myslíte, že je lehké vytvořit takový film J?
Oli, 7.A
 
 
Velikonoce
 

Velikonoce už máme za sebou a každý se měl určitě dobře:-). Každé jaro určitě chodíte koledovat a dnešní nebylo výjimkou. Mezi velikonoční symboly patří pomlázka, barevná vajíčka, velikonoční zajíček a velikonoční beránek.
Zavzpomínejte, zda znáte …
Velikonoční pranostiky
Velikonoční pranostiky jsou krátká lidová říkadla, která mají předpovídat například počasí. Myslíte si, že se tyto pranostiky vyplní?
Je-li Zelený čtvrtek bílý, dělá rok žíznivý. Ω Je-li Velký pátek deštivý, tak je léto teplé. Ω Prší-li na bílou sobotu, v létě bude nouze o vodu.
 
Předvelikonoční období
Velikonoce patří mezi důležité svátky jara a důležitých je i čtyřicet dní před velikonoční nedělí.
Každá tato neděle má svůj název: První postní neděle - Pytlová (děti dostávají od kmotry lišky preclíky), Druhá postní neděle – Sazometná (vymetávají se komíny), Třetí postní neděle – Kýchavá (kolikrát si kýchneš, tolika let se dožiješ), Čtvrtá postní neděle – Družebná (pečou se družebné koláče), Pátá postní neděle – Smrtná (vynáší se Morena), Šestá postní neděle – Květná (dávají se na stůl větvičky vrby zvané "kočičky").
 
Pašijový týden
Modré pondělí a Šedé úterý (v tyto dny se dělá velký úklid), Škaredá středa (ten, kdo se zamračí, bude se mračit celý rok), Zelený čtvrtek (jí se zelené jídlo, odlétají zvony do Říma a do sobotního večera se nezvoní), tajemný Velký pátek, Bílá sobota (zvony se navracejí z Říma), Neděle - Boží hod velikonoční (konec půstu), Velikonoční pondělí (chodí se koledovat), Bílá neděle (první neděle po Velikonocích).
Doufám, že jste si Velikonoce a prázdniny užili:-).
Simča, 6.A, grafy Bára, 7.A

4

 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové: 6.A: Simona Plassová, 6.B: Lucie Matusová, 7.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olina Přibylová, 7.B: Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Kateřina Mafková, 8.A: Veronika Plačková, Kateřina Schejbalová, Dominika Strejcová, 8.B: Alena Klímová, Karolína Rosecká, Barbora Sýkorová.II.redakční kroužek – zatím neustaven; koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková. III.redakční kroužek - ePodlavičník;internetová verze na www.zsdobrany.cz pod vedením Mgr. Jany Fialové: zatím neustaven. Editace: Mgr.J.Šedivý.  Distribuce: zatím neustavena. Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2011/12: 50 Kč. Časopis č.8/11/12 předán k tisku 1.5.2012. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.