Obsah

logo

 

Tříkrálovka


sbírkaTak jako každý rok, i letos vyrazilo 7 skupinek tří králů do dobřanských ulic, aby vybíraly na charitu do Merklína. Ti, kteří věří v dobro a laskavost lidského srdce, se sešli u ZŠ II.stupně 14.1.2012 v 7,45. Skupinky Tří králů tvořily děti z 1. i 2. stupně, a to za podpory paní učitelky Ratajové, která stála po boku svých malých nadšených žáčků z 3.A, povzbudivá slova pronesl i pan ředitel naší školy, Jaroslav Šedivý, a pochopitelně příkladně vyrazil i do ulic. Byl se svou skupinou dokonce nejúspěšnější!
Letos město Dobřany vybralo celkem 47.594 Kč, což je 5. nejlepší výsledek v historii! Nejvíce vybrala skupinka, kterou vedl právě pan Jaroslav Šedivý a jako tři králové chodili Lukáš Strejc, Miroslav Jankech a Daniel Hrtán, všichni z 8.A, kteří vybrali 10.798 Kč. Jako poděkování za osmihodinovou snahu a obětavost v mrazu a sněhu dostali poukázku na 10 vstupů na koupaliště Kotynka podepsanou samotným starostou našeho města panem Markem Sýkorou. Ten rovněž osobně všechny tři krále povzbudil před jejich startem do dobřanských ulic a samozřejmě odměnu osobně předal. Rovněž z jeho úst zazněla podpora nabídky paní Štěpánky Nozarové, abychom navštívili středisko Radost v Merklíně a na vlastní oči se tak přesvědčili, že vybrané peníze skutečně putují na dobrou věc. Tento fakt zdůrazňuji především proto, že se mnozí z nás (tří králů a královen) stali svědky nezájmu, sarkasmů, podezíravosti, snad i opovržení, neboť někteří naši spoluobčané našli zřejmě mnoho důvodů, proč nesáhnout do peněženky alespoň pro pětikorunu. Naštěstí se ovšem našlo dost milých lidiček, kteří neváhali ve jménu dobrého skutku sáhnout i hlouběji do úspor. Poděkování patří rovněž všem zúčastněným třem králům a jejich doprovodům. Neváhali pro dobrou věc nasadit hlasivky na maximum a třeba 200x za den lidem dobré vůle zazpívat. Stejně tak patří poděkování panu faráři zastupujícímu církev a lidské dobro. Jeho persona monitorovala počínání nás všech od prvopočátku až do finální tečky, kterou bylo příjemné a přátelské posezení na faře u čaje a bábovky, kde jsme si vzájemně předali zkušenosti.
 A dokud bude alespoň pár nadšenců, má svět a ti nešťastní na něm nějakou naději. Má smysl pomáhat. A ti, co to nevědí, nechť se probudí!
Alča, 8.B


 
Vchod do školy může být také veselý


Že můžou být dveře do školy veselé a barevné? Mohou. A naše škola je pořádným důkazem. Žákyně 9.B Šárka Kučerová totiž podala návrhy na vylepšení tzv. „lítaček“, o kterém se již od loňského školního roku mluvilo na zasedání Senátu Školního parlamentu. Po schválení Šárčiných návrhů se postupně pomalounku polehoučku začaly kresby z papíru přesouvat na dveře a dívky ze současné 7.B a paní učitelka Vlasáková dveře rozjasnily do všech barev duhy. A proto teď máme naše skvělé barevné dveře do tělocvičny i do školy velice výrazné a každý, kdo jde okolo, si všimne jejich jasných barev.
 
Položila jsem Šárce několik otázek:
Měla jsi plno možností jak vytvořit obrázky, proč tě napadly zrovna tyto motivy (míče, učební pomůcky atd.)? Chtěla jsem, aby obrázky tematicky souvisely s prostory, do kterých se vchází. Návrhy s míči, zahradou a obličeji byly mé nápady, ale učební pomůcky jsem nakreslila z nápadů Senátu. Kolik času ti zabralo samotné vymýšlení obrázků na „lítačky“? Moc ne. Prostě jsem si k tomu sedla a za jeden večer jsem nakreslila tři. Čtvrtý návrh taktéž zabral pouze hodinku. Jsi spokojená se zpracováním na dveřích? Ano, jsem moc spokojená a doufám, že i ostatní. Je něco, co bys zpracování vytkla? Myslím, že se zpracování velmi povedlo. Nic mu proto vytýkat nemusím. Jaký si myslíš, že mají tvoji spolužáci a ostatní žáci naší školy názor na vymalování dveří? Slyšela jsem hodně názorů, třeba že se dveře s obličeji povedly nejvíce, a jsem téhož názoru. Proto doufám, že se i ostatním dveře líbí a povedlo se nám opět si pobyt ve škole zpříjemnit aspoň veselými dveřmi. V čem si myslíš, že to naší škole prospělo? Rozhodně to prospělo prostředí školy, protože když návštěvník vchází do dveří, vidí, že jde do školy, a ví, že za dalšími dveřmi je tělocvična. Také já se cítím trochu veseleji při pohledu na barevné dveře a to je vždy to, co v únavném školním dni potřebujeme.
Mary,7.B

dveře

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Senát 3.1.2012

 

Přítomni:
Jan Impseil, 5.A, Radek Bäuml, 5.C, Andrea Kadlecová a Martin Adamec, 6.A, Bára Málková a Olga Přibylová, 7.A, Dominika Hrádková a Marie Kordíková, 7.B, Michal Líška, 8.A, Petra Richterová a Kristýna Bauerová, 8.B, Jiřina Paluchová, 9.A, Šárka Kučerová, 9.B, Mgr. Jaroslav Šedivý, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jitka Netolická
Předsedající: Marie a Jiřina
Program:
1. Adopce na dálku - už máme vybráno 4.565 Kč (z 7.000 Kč do června 2012), je třeba rychle dokončit dopis do Ugandy
2. Vánoční soutěž Ze života hmyzu – zhodnocení: podařilo se, i přes to, že někteří organizátoři se nepamatovali, co mají v daný čas dělat; bylo tam málo diváků a stojí za úvahu, zda v této podobě příští rok opakovat; skvělí byli ale všichni soutěžící i učitelé a učitelky jako „žolíci“
3. Hra ,,žolík“ – hodnocení: motivační hra pro zodpovědně pracující žáky se velmi dobře zažila, byl to dobrý nápad; bylo

 zodpovězeno několik dotazů
4. Tříkrálová sbírka 2012 – pan ředitel opakovaně poprosil o podporu této aktivity na podporu potřebných v merklínském středisku Radost i republikové charity, k termínu Senátu bylo přihlášeno 6 skupin koledníků
5. Školní suvenýry pro slovinské hosty – vytvořena přípravná skupina, udělá užší výběr pro příští jednání Senátu
6. Valentýnská soutěž na 1.stupni - bude se konat v pátek 10. února, byl sestaven organizační tým
7. Aréna: chybí mýdlo a toaletní papír na dívčích záchodech ve 2. patře (Šárka K.) / ŘŠ se tím bude zabývat; k tématům Velikonoční akce, co zkusit soutěž o nejvíce navštívené stanoviště (Marie K.); k Prima třídě (Jiřina P.); zaměnit Vánoční basket za jiný sport – kinbal? (Kristýna B.); kinbalový školní turnaj – před návštěvou Slovinců (N.Vlasáková); nový termín florbalového zápasu výběru 2.stupně proti učitelům – z důvodu státního smutku
Příští jednání bude v úterý 7.2.2012 od 12.30 hod.
Zapsala: Bára, 7.A


parlament

Ekotým 11.1.2012


Přítomni: Marie Rykrová a Adéla Špačková, 4.B, Magdalena Hadačová, 5.C, Karolína Rosecká, 8.B, Aneta Dobrá, 8.B, Ondřej Šlehofer, 6.B, Ladislav Bouřil, 6.B, Mgr. Jaroslav Šedivý, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Miloslava Beštová
1. Výlet do Německa – paní učitelka Beštová nás seznámila s výletem, jehož se zúčastnila; cílem jednodenní výpravy organizované panem Krákorou bylo město Ludwigshal v Bavorském lese, navštívili dům s divočinou, šli po přírodní trase se zvířaty; padl návrh na uskutečnění výletu s Ekotýmem a vítězi místního kola soutěže Zlatý list v pátek 27.4.2012
2. Soutěž Prima třída - na II.stupni zatím nevyhodnoceno, na I. stupni 1.místo - 1.A s paní uč. Fekerlovou
3. Soutěž Věnuj mobil! – na 2. stupni vybráno zatím 6 mobilů, na 1. stupni 2 mobily; Karolíně vyšel text v Dobřanských listech
4. Vlajka Ekoškoly - prohlížení webových stránek, na 2. stupni vlajka umístěna nad dveře u ředitelny
5.Soutěž Recyklohraní - přibylo 200 bodů za exkurzi do Sběrného dvora
6. Broučkiáda - doplněny 4 aktivity paní učitelkou Vlasákovou (Vánoční soutěž Ze života hmyzu; Co se děje v trávě – výtvarná soutěž pro 7.ročník, slohová témata pro 6.B a 7.B Ze života hmyzu), nejlepší práce budou na velikonoční výstavě
Příští jednání 15.2 2012
Zapsal Ondřej, 6.B


Komentář Ekotýmu k hodnocení 2.stupně: Celkem bylo z 20 rozdaných bodovacích lístků zpět odevzdáno 12 bodových hodnocení od žáků i vyučujících. Děkujeme těm vyučujícím a žákům, kteří neodmítli a byli ochotni bodovat. Poděkování patří zapojeným třídám, ve  kterých plní své povinnosti služba nebo se v nich najdou žáci udržující pořádek, třídící odpad a pečující o výzdobu třídy, žáci, kteří nejsou lhostejní k prostředí, ve kterém tráví školní den, přestože jim to někteří jedinci ztěžují. (Prvázao zamyšlení – pokuste se ve svých třídách podívat kolem sebe a možná někoho napadne, zda by se dalo ještě „něco“ vylepšit). Třídy 7.A , 7.B, 8.A a 8.B a speciální třídy se do soutěže nepřihlásily (byly bodovány mimo pořadí).
Na 1. místě se umístila třída 9. B a získává jako vždy 1000 Kč na vybavení do třídy nebo příspěvek na školní výlet či exkurzi.
Gratulujeme a všem zúčastněným třídám přejeme, aby se nadále snažily pečovat o své školní prostředí, aby se jim dařilo vylepšovat prostředí svých tříd, a tím kladně působily na ostatní. Všechny třídy mají možnost vstoupit do soutěže ve 2. pololetí (čím dříve, tím lépe).
Ekotým
This is a story about …
mapaMy favourite hobbies are voleyball, basketball…Tak tyto věty asi každý zná. Skoro každý začínající žák angličtiny umí větu o nejoblíbenějším koníčku. Nejen hobbies bylo tématem na letošní konverzační soutěži na naší škole.
9. leden, datum, které padlo na letošní ročník soutěže v angličtině. Celá soutěž je rozdělena na 2 kategorie, mladší - 7.ročník a starší - 8. a 9.ročník. Nejdříve si každý účastník poslechl nějaké to anglické povídání, splnil k němu úkoly a poté všichni, ale postupně po jednom, začali konverzovat. Samozřejmě v angličtině a celé povídání si poslechly paní učitelky Hlaváčová, Boudová a Bardounová. Účast byla velká, celkem se nás sešlo sedmnáct.
Druhý den ráno visely výsledky soutěže na nástěnce. Kdo vyhrál, jak to dopadlo? V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístili dva žáci - Marie Kordíková a Matěj Hrubý, 2. místo obsadila Dominika Hrádková. Kategorie starší - na 1. místě se umístily dvě slečny, Kristýna Bauerová z osmičky a Šárka Kučerová z devítky. Vítězové jednotlivých kategorií se zúčastní okresního kola. Všem vítězům gratuluji a přeji jim, aby podali skvělý výkon i na okrese!
Mary, 7. B
 
Rozhovor s asistentem pedagoga panem Miloslavem Zezulou
asistentJak dlouho působíte na dobřanské škole? Na Základní škole v Dobřanech působím už druhým rokem. Baví vás tato práce? Práce asistenta pedagoga mě baví. Jednou je člověk nahoře a jednou zase dole. Jak kdy, jsou dny lepší a horší. Líbí se vám v Dobřanech? Dobřany jsou krásné město, kde jsem prozatím našel domov. Jsou na vás noví v učitelé hodní? Na mě jo. Přibyli mladí učitelé a ty jsou ve školství vždy potřeba. Kolik vám je let? Letos snad oslavím 30. narozeniny. Jaké máte koníčky? Na ně nezbývá moc čas. Působím na faře v Dobřanech, kde učím náboženství s individuálním přístupem, dělám kostelníka a starám se společně s panem farářem o vedení místní farnosti jako pastorační asistent. Jaké školní předměty učíte? Neučím nic, ale učím se skoro všechno. Zjišťuji, jak zapomínám. Jakou posloucháte hudbu? Mám rád country, táborové písně. Jaká je vaše neoblíbenější barva? Červená, jedna bývalá kolegyně mi říkala, že mi sluší. Jak trávíte svůj volný čas? Volný čas trávím nejraději na chalupě. Není to chalupa obyčejná, je to byt v panelovém domě. Mám ho po babičce a jeho majitelem jsem od dvaceti let. Rád se vracím domů na Vysočinu, kde jsem se narodil já, hudební skladatel Bohuslav Martinů a kanoista Martin Doktor. Rád se vracím za maminkou, bratrem a přáteli. Moje rodné město Polička má druhé nejzachovalejší hradby ve střední Evropě. Vřele doporučuji k návštěvě.
Lucka, 6.A, a Simona, 6.B
 
Zlato v hrdle nemá jen tak někdo


O tom, že zlato v hrdle nemůže mít každý, jsme se přesvědčili na vlastní oči v pátek 20.1. šestou vyučovací hodinu v hudebně, protože toto datum a čas nesl letošní ročník Karlovarského skřivánka. Letošní ročník velice překvapil, a to nejen bohatou účastí napříč všemi ročníky, ale i třemi postupy do krajského kola. Letošních osm zpěvaček a jednoho zpěváčka si poslechla pětičlenná porota, ve které zasedli: Klára Vlahačová-Kartáková (paní učitelka sólového zpěvu z naší hudebky) jako předsedkyně poroty, pan Vladislav Kouřil, paní učitelka Naděžda Vlasáková, Lukáš Palkoska a pan učitel Jiří Marek. Tato porota hodnotila výkony „zpěváků“. Každý účastník pěvecké soutěže si musel připravit dvě písně, lidovou a umělou.
A jak to celé dopadlo? Porota to mělo letos velice složité, ale přesto udělila 2 třetí místa, jedno druhé, dvě první místa a jednu zvláštní cenu poroty, cenu sympatie. Na třetím místě se umístily Jiřina Paluchová a Jarka Veringerová, druhé místo spolu s postupem do krajského kola si odnesla Martina Hrádková a letošní školní kolo vyhrály Kačka Mafková a Marie Kordíková. I ty si odnášejí spolu s první cenou postup do krajského kola. A cenu sympatie získal Ondra Šlehofer, který byl jediným zúčastněným chlapcem. Všem moc gratuluji a třem postupujícím přeji moc a moc štěstí a zdaru v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

Zeptala jsem se několik soutěžících:
Proč se účastníš Karlovarského skřivánka? Martina (M): Pro zábavu. Oli (O1): Baví mě to. Ondra (O2): Protože mě zpěv baví.
Jaký smysl má pro tebe zpěv? M: Zábava. O1: Je to zábava. O2: Moc velký!
Podle čeho sis vybíral(a) písničky? M: Podle nižšího tónu. O1: Vybírám ji podle toho, jak se mi líbí. O2: Jestli se mi líbí.
Jak často si zpíváš? M: Každý den. O1: Každý den. O2: Každý den.
Kde si nejčastěji zpíváš? M: Doma. O1: Doma. O2: Všude, kde to jde!
Pokolikáté se účastníš školního kola Karlovarského skřivánka? M: Na 2. stupni podruhé. O1: Potřetí. O2: Poprvé.
Jaký si myslíš, že na tebe má porota názor? M: Netuším. O1: Nemám tušení. O2: Myslím si, že mě budou hodně poslouchat, protože jsem byl jediný klukJ.
Jsi spokojen(a) se složením poroty? M: Ano. O1: Ano.
Máš strach? Z čeho? M: Mám strach z toho, že zapomenu text J. O1: Z trémy. O2: Jo měl, hlavně když jsem měl jít na řadu.
Mary, 7. B


slavík 


 

Ve školní jídelně se čtyři měsíce vaří na nových strojích. Co na to tzv. cizí strávníci?
(Původní reportáž redaktorů Podlavičníku 21.12.2011 na přání stravovací komise)
Chutná vám strava ve školní jídelně? Paní Jiřina Nováková: Jsem ráda, že mi někdo uvaří, že nemusím vařit sama sobě. Další paní Nováková: Jde to. Než doma vařit. Pan Štros: Výborně přímo. Paní Žemličková: Jak kdy. Je to oběd od oběda. Jednou tak, jednou tak. Ale myslím, že to není špatné. Paní Doležalová:  Kdybyste mě tak slyšeli doma. Nejhorší je hrách. Potom - když mám všude kukuřici, kapustovou polévku. Jsem milovník polívek, ale takovou hnusotu, když udělají z celého pórku polívku, osmaží to, nakrájí tam ty tvrdé části, tak to jdu hned vylít. Teď jsem se byla kouknout, jaké jsou francouzské brambory. Je to zase takový mazec rozblebtaný. Doma mi říkají, vykašli se na to, uvař si. Ale vařit si pro jednoho, to si uvařím a budu to jíst celý týden. Miluju omáčky, rajskou. Ale kdyby k tomu byl knedlík. Rýži neumí uvařit. Tuhle byla prvně rýže, která byla uvařená. Jinak je to tvrdák, který se dá cvrnkat. To není uvařené. Tuhle byla kuřecí roláda, ty kousky v tom byly tak tvrdé. A řízek. To byl papundekl obalený ve strouhance. Když měl být znovu, šla jsem a říkám, že to zase bude. Ona mi na to povídá, to se nedivte, když přijdete v půl dvanácté. My ho máme hotový v devět, tak se nedivte, to pak ztvrdne.
Jak vám chutná jídlo? Paní Jiřina Nováková: Mně chutná všechno. Někdy trošku míň, ale jinak všechno. Když si nemusím vařit, někdo mi uvaří, tak mi chutná všechno. Paní Fučíková: Myslím si, že nám chutná. Paní Mašková:  Mně chutná pořád stejně.
Myslíte si, že se změnila kvalita jídla po výměně varny? Paní Jiřina Nováková: Chodím teď od září, nevím, jak vařili předtím. Další paní Nováková: No tak, jo i ne. Jím zdravě, tak bych uvítala zdravější výživu. Myslím si, že by se děti měly naučit víc zdravě jíst. Víc zeleniny. Pan Štros: Má lepší kvalitu, určitě. Paní Žemličková: Těžko říct. Jsem člověk, který je spokojený se vším jídlem. Spíš vím od lidí, že saláty atd. by brali víc. Starší generace je zvyklá na tradiční jídla, tak některé ty novoty jí nevoní, ale já si myslím, že se má vyzkoušet všechno. Paní Fučíková: Nevím, jestli se dá najít rozdíl. Předtím nám chutnal oběd, teď nám také chutná. Chodím teprve od zavedení nové kuchyně, mami si předtím nestěžovala. Saláty bych ale uvítala, místo okurek. Paní Mašková: Nepoznávám žádnou změnu. Pro mě osobně bych uvítala pestřejší stravu.
Doporučila byste stravu v jídelně ostatním? Další paní Nováková: Pokud jsou v mém věku, nebo maminky na mateřské, tak jo. Pan Štros: To víte, že jo. Paní Fučíková: Určitě. A když se někde bavíme, tak říkám, že tahle jídelna vyhovuje. Paní Doležalová: Mně kdyby sem měla začít chodit dcera, tak to musím být nemocná, až vyjde.
Myslíte si, že je to pro vás výhodné, když si můžete docházet pro obědy? Paní Nováková: Myslím si, že ano.
Chtěla byste větší porce? Paní Nováková: Stačí to bohatě. Někdy je to drobíček takový …, můžete si ale vybrat ze dvou jídel. Pan Štros: Mně to stačí. Paní Žemličková: Pro jednoho myslím, že to stačí, akorát u ryby, když je přírodní, tak je to malý kousek. To vím i od ostatních, že to je málo.
Doplnil byste něčím stravu? Pan Štros: Nic celkem nechybí.
Myslíte si, že přibylo strávníků? Pan Štros: Myslím, že nás teď chodí víc.
 
Komentář vedení školy: K 1.1.2012 byla provedena změna normativů u ryb, masa i příloh v kategorii starších dětí a dospělých (větší porce) a dílčí úprava vzorového jídelníčku dle hygienických doporučení.Vyzýváme strávníky, aby své podněty k provozu jídelny předávali předsedkyni stravovací komise paní učitelce Fekerlové (tel. 377 972 514), či se přímo zúčastnili jednání komise – zpravidla jednou za dva měsíce. Děkujeme.

 

Už jste tam byli?
Zjistili jsme, že každý z nás má oblíbený nějaký obchod, který při návštěvě obchodního centra nevynechá. Proč zrovna ten a ten obchod, co tam mají tak skvělého, v čem je úžasný? Třeba i vy objevíte nové.


Boardriders
logoJsi teenager a jezdíš na skateboardu? Tak to na sebe potřebuješ pořádnej „vohoz“. Zkus se mrknout do Boardridersu, kde najdeš přesně to, co hledáš. Nejlepší oblečení podle mého je od značky DC, která je určená pro teenagery a hlavně pro skejťáky. V tomto obchodu si přijdou na své i dívky. Pro ně je zde značka ROXY. Tento obchod najdeš v Plzni v Plaze ve 2. poschodí. Já nosím oblečení od značky DC, jsem s ním spokojená a moc se mi líbí. Vždy, když navštívím tento obchod, a že je to často J, tak si prostě musím něco koupit. Boardriders doporučuji navštívit, ale ne s prázdnou peněženkou. J
Domina, 8.A
 
Zvěrokruh
zvěrokruhMiluju nákupy nového oblečení, ale co mám ještě radši než samou parádu? Určitě také máte nějaké své místečko, kam moc rádi chodíte. Já rozhodně ano. Nejraději chodím do zverimexu, kde nedokážu odtrhnout pohled od zvířátek. Doma mám také zvířátko. Je to skinny morče a potřebuje speciální péči o pokožku, protože je holé. Vše pro něj nakupuji ve zverimexu (Zvěrokruh), který se nachází v Plzni, přesněji v Olympii v 1. patře. Zde najdete vše, co potřebujete pro své miláčky. Tento zverimex jsem si velmi oblíbila a doporučuji ho navštívit. J
Domina, 8.A
Kvalita je důležitá
logoNew Yorker je jeden z největších evropských podniků. Můžeme ho najít nejen po celé České republice, ale také na Slovensku a v Německu, kde se také poprvé objevila prodejna pod tímto jménem. Mladé generace svými nákupy a chozením do New Yorkeru tuto značku posunuly mezi desítku nejvyhledávanějších značek. Nabízí nízké ceny a velký výběr džínsů a sportovního oblečení, které je doplněno širokým výběrem spodního prádla, plavek, šperků, opasků, šátků, kabelek, bižuterie a dalších módních doplňků. K nim si tam také můžeme nakoupit nej- mikiny, kabáty, bundy, sukně, trička, tílka. Je to oblečení pro mladé i starší generace. Jejich předností je kvalitní práce. Jejich kolekce tvoří značky Amisu. Značka Amisu je zaměřená hlavně na ženské oblečení a doplňky. Je pro mladé ženy i pro ženy těhotné. Styl Fishbone je především pro mladé lidi a teenagery. Mají to také rozdělené na mužské a ženské styly. Jejich styl se vyznačuje volností, ležérností. Smog je styl hlavně pro muže. Typické pro tento styl jsou volné rozevláté košile, jednoduchá trička a další doplňky, jako např.: brýle, šály, opasky, kožené nebo riflové vesty a další. Censored: Tato značka se specializuje na spodní prádlo … většinou ženské. Najdeme zde nejrůznější druhy spodního prádla od podprsenek po noční košile. Značka Swimwear je zaměřena na výrobu plavek, a to pro muže i ženy. Můžeme si vybrat z nejrůznějších barev a střihů… vybere si každý. Jim Avignon: Tato značka je zaměřena zas na módu pro mladé. Vždy má originální trička, mikiny, doplňky a také košile. Accessoires: Tato značka se nám zas stará o doplňky, např. různobarevné šály, čepice, kšiltovky, šátky, batohy, kabelky, rukavice a boty. Můžeme říct, že je to nejrozšířenější značka od NewYorker. U mě má New Yorker titul - Úžasný krám.
Oli, 7. A


 
Móda pro všechny
logoTato módní značka vznikla v roce 1947 ve Švédsku. V roce 1968 E. Persson získal prostory a prodával pouze lovecké vybavení. Po nějaké době začali prodávat oblečení jak pro ženy, tak i pro muže. 1. obchod H&M byl otevřen v Anglii. V roce 2000 byly v USA 2 prodejny této značky. Teď je v USA 152 prodejen H&M. Tato značka je 66. nejznámější značka na celém světě. Nyní má značka 17 prodejen v České republice. Prodává oblečení od elegantního přes sportovní. Na světě je celkem přes 1500 prodejen značky H&M. Jestli si chcete koupit něco od této značky, tak ji najdete v Brně, Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně či v Českých Budějovicích.
Bára, 7.A
 
Stylové oblečení: S.Oliver
logoS.Oliver neboli Q.Style je celosvětová velmi oblíbená značka. Tato značka vznikla v roce 1969 v Německu. Dříve se jmenovala sir Oliver. Značka je módou pro každého, na každý den a v každé situaci. Můžete si zakoupit oblečení od sportovně elegantního stylu s.Oliver Casual a mladistvé spontánní módy QS by s.Oliver až k elegantní řadě s.Oliver Selection. Všechny kolekce spojuje myšlenka: „Každý nový den je dobrým důvodem, abychom vypadali skvěle."
Bára, 7.A

Snowbitch
logoSnowbitch je skate a snow shop v Plzni v Sedláčkově ulici. Mají i internetový obchod www.snowbitch.cz. Jak už je zmíněno v názvu, je to hlavně snowboardový a skateboardový obchod, a to znamená, že tam najdete vše, co se skatu a snowboardu aspoň trochu týká: skateboardy, snowskaty, longboardy a také příslušenství a potřebné věci pro tento sport jako šroubováky, boty na skate a snowboard, pak náhradní díly jako jsou u skatu: kolečka, trucky, ložiska, matky a šroubky, gripy a u snowboardu: desky, vázání, různé vosky, apod. Obchod ale taky prodává oblečení od předních světových skate a snow firem. V obchodě si vybere opravdu každý. Dvě patra zaručují velké množství zboží přes boty, kalhoty, mikiny, čepice, kulichy a bundy až po celkem oblíbené doplňky - placky, fingerboardy, finger bmx a hackysáky. Obchod bych určitě všem doporučil. Je celkem levný, je tam příjemná obsluha a nakupuje se zde vážně skvěle, obchod nedávno slavil 15 let existence.
Vašek, 7.A
 
Dát to nejlepší!
logoDát to nejlepší! Tímto sloganem se nás snaží nalákat do svého obchodu značka Tchibo. V obchodě pod tímto názvem je možné si zakoupit nejen všemožné druhy kávy a kávovarů, ale i nějaké ty zajímavé kusy oblečení či nějaké šikovné nářadíčko. Obchod Tchibo se k nám do České republiky dostal v roce 1991. Dalo by se říci, že Tchibo můžeme nazvat rájem kávy, protože asi v každé prodejně této značky to výrazně voní kávou, zrovna čerstvě namletou. Pokud máte dostatek času a nestihli jste si například doma vzít něco k zakousnutí nebo si rodiče nestihli dát trochu té odpolední kávičky, máte možnost si v samotné prodejně kávu s nějakým zákuskem objednat a rázem je hlad zažehnán a energie na zbytek dne nastartována. Ani Tchibo nezahálí a nabízí svým zákazníkům členské karty nebo věrnostní programy, které přinášejí svým nositelům plno výhod. Každé Tchibo se může pyšnit svým bohatým sortimentem a schopností zapůsobit na naše nejen chuťové buňky.
Mary,7.B
 


Roxy
logoVětšina z vás určitě zná OC Olympia. V tomto OC je úžasný obchod jménem Roxy. Není zrovna nejlevnější, ale … Můžete si v něm koupit oblečení sportovní i elegantní. Prodávají zde i stylové doplňky - hodinky, pár druhů bot, batohy, pásky a peněženky.
A věděli jste, že světoznámá značka Roxy patří společnosti Quiksilver, jež byla založena v roce 1970 v Austrálii. Quiksilver vyráběla především věci do vody - na léto a surfování, ale jen pro mužskou populaci. O dvacet let později se společnost Quiksilver rozhodla zahájit výrobu dámské módy pod značkou Roxy.
Na téhle značce mám nejraději její eleganci a styl oblečení. Když máte našetřené nějaké peníze, můžete se skočit do obchodu podívat. Troufnu si říci, že většině se styl oblečení Roxy zalíbí.
Domís, 7.B


A3 Sport
logoI tento obchod najdeme v OC Olympia. Můžete si zde koupit oblečení pouze sportovního stylu. Kromě toho zde mají široký výběr bot na běžné chození, na aerobik, volejbal, squash, … Dále zde prodávají tašky přes rameno a kšiltovky. V tomto obchodu si vybere každý, kdo má něco společného se sportem. Oblečení i botky skvěle sluší každému. Kromě oblečení se tu dají zakoupit fotbalové míče, míčky a pálky na tenis. Tváří tohoto obchodu byl dokonce i Rafael Nadal a Roger Federer.     
Domís, 7.B
 
Od moderního po elegantní
logoVšechny ženy mají velmi rády nakupování, proto je obchod C&A pro ně jako stvořený. V obchodě je možné si zakoupit všechny druhy oblečení za velmi příznivé ceny, od moderního až po elegantní, pro všechny věkové kategorie. C&A má velmi velký sortiment všelijakého oblečení, které je vyrobeno z biobavlny. Když si vyberete oblečení, můžete ho hned na místě ještě doladit šperky a dalšími doplňky, které jsou zde k dostání. C&A má pobočky skoro ve všech větších městech. C&A mám ráda, protože se mi líbí elegantní styl oblečení..
Kačí, 7.B
Za hračkami!
logoV hračkárnách se prodává několik stovek hraček, o kterých se našim rodičům a prarodičům ani nezdálo. Hračkárny, ve kterých se prodává nejvíce hraček, nalezneme většinou v obchodních centrech nebo ve velkých městech jako je Plzeň. Bambule, Pompo, Dráčik - to jsou asi nejznámější hračkárny tady v Plzeňském kraji.
Hračky existují po tisíce let. Až do 19. století patřilo k základní surovině pro výrobu hraček dřevo. Postupem času přibývaly hračky z kovu, porcelánu apod. Po 2. světové válce se začaly objevovat panenky a další hračky z umělých hmot. Dnes je nejznámější a nejoblíbenější hračkou stavebnice LEGO. Holky mají rády Barbie, Hello Kitty, Monster High a Zuzu křečky. Kluci naopak upřednostňují auta, motorky, stavebnice, lodě, traktory, letadla, … Pro trávení společných chvil jsou nejlepší společenské hry – karty, deskové hry, puzzle. S čím si nejraději hrajete vy?
Lucka, 6.A, a Simona, 6.B


Knihovna


knihovnaChodíme do knihovny často, protože se nám tam moc líbí. Položily jsme několik otázek paní knihovnici Jaroslavě Umnerové, abychom zjistily, jaký byl rok v nově zrekonstruované knihovně.
Zvýšil se od rekonstrukce počet čtenářů? Ano, počet čtenářů se zvýšil. Ale myslím, že na to má vliv i současná cena knih, lidé si jich nekupují tolik. Kolik máte za měsíc nových knížek? Nedá se přesně říci "za měsíc". Jsou měsíce, kdy se nakupuje více knih a kdy méně. Celkový přírůstek za loňský rok byl 1527 knih pro všechna oddělení knihovny (dětské, dospělé a regionální) Pozn.: MěK Dobřany je knihovnou s regionální funkcí. V obvodu působnosti máme 22 obecních knihoven, pro které plníme požadované úkony. Máte více čtenářů mezi dětmi nebo dospělými? K prosinci 2011 měla knihovna 350 dospělých čtenářů a 285 dětských čtenářů. Takže dospěláků chodí více. Nechcete s tím něco udělat? J Odkud berete peníze na knihy? Peníze na knihy do oddělení pro děti i dospělé jsou z rozpočtu města. Knihy pro regionální oddělení jsou hrazeny z rozpočtu Plzeňského kraje. V jakém stavu vám čtenáři vrací knihy? Lidé se chovají ke knihám hezky. Občas se stane, že vrátí knihu politou, pokreslenou nebo ochutnanou domácím mazlíčkem, ale těchtoknihovna případů není mnoho. Pracuje se vám tady teď lépe? Prostředí knihovny je teď mnohem hezčí. Já osobně jsem v knihovně začala pracovat až po rekonstrukci, ale kolegyně si nové řešení chválí. Budete nějak zlepšovat počítačový systém? Nevím přesně, jaký systém máte na mysli... K obnově počítačů pro naši práci dochází postupně. Jestli myslíte PC pro veřejnost, tak u těch pravidelně obnovujeme systém a nákup nových není pro tento rok v plánu. Které žánry jsou mezi čtenáři nejčtenější? V oddělení pro dospělé je to nejvíce beletrie pro ženy (což je ovlivněno skladbou čtenářů...). V dětském jsou zastoupeny všechny kategorie stejně (beletrie pro děti do 10 let, nad 10 i naučná literatura).
Závěrem mi dovolte pozvat čtenáře k návštěvě (osobní nebo virtuální na webu http://www.dobrany.cz/mestska-knihovna/). Myslím, že každý, kdo chce, najde pro sebe to pravé. Těšíme se na Vás!
Veronika a Domina, 8.A


Co je to zima?

 

horyZima, roční období plné radovánek. Koulovačky, stavění sněhuláků, zasněžené vrcholky hor atd. Někteří lyžují a někteří zase bobují nebo sáňkují. Já mám zimu moc ráda už jen proto, že moc ráda lyžuji a jsem moc ráda se svou rodinou zabořená do sněhu nebo si jen tak s rodiči a sourozenci vyjdu na procházku či si zajedeme někam do Alp nebo na hory zalyžovat si nebo sjet kopec na snowboardu.
Zima (astronomická) začíná 21. prosince. Slunce vychází na jihovýchodě a zapadá na jihozápadě, nastává nejkratší den v roce. Pro některé nenese však zima pozitivní náladu, ale přidělává jen starosti. Třeba jestli na horách nespadne lavina na jejich děti nebo na ně samotné, každodenní ranní seškrabávání namrzlého sněhu ze skla jejich auta nebo nebezpečí ledovky a uklouznutí na ledu, který se schovává pod jemným popraškem sněhu, a není tak vůbec vidět. Když si nedáme pozor, může být rázem ze zimních radovánek pořádný malér (zlomeniny, zvrtnuté kotníky či naražená zápěstí). V období plném sychravých a mrazivých větříků se musíme teple oblékat, abychom si nezkazili například lyžařský výcvik nebo výlet na hory hnusnou a otravnou rýmou a kašlem.;-)
Oli, 7.A, a Mary, 7.B


 
Kam na hory? Nebaví vás jezdit jen po ČR?

 

horySněhu na horách už je dostatek, nezbývá než vydat se do hor. Jarní prázdniny jsou nedaleko, tak hurá užívat si sněhu.
Nejlepší sjezdovky na lyžování jsou v Alpách, protože je tam po celou zimu dostatek sněhu. Do Alp se můžeme vydat do Francie (pěkně dlouhá cesta), Německa, Švýcarska, Lichtenštejnska, Rakouska, Itálie a Slovinska. Najdete tam sjezdovky pro začátečníky, pokročilé a pro zkušené lyžaře. Sjezdovky jsou barevně rozlišené - modrá je první stupeň, červená je o trochu horší a ta nejtěžší a nejlepší je černá. Dnes jezdí do Alp lidi z celého světa. Já tam jezdím s rodinou každý rok a moc se nám líbí tamní prostředí, upravené a široké sjezdovky. Velmi doporučuji středisko Zell am See. Patří sice mezi ty dražší, ale jsou tam úžasné sjezdovky. Většinou musíte dojíždět pár km, abyste si mohli zalyžovat. Kdo se bojí výšek a děsí ho pohled z lanovky či kabinky dolů, tak může jezdit na kotvě. Byla jsem jen v Rakousku, ale říkají, že v Itálii jsou sjezdovky nejlepší. Ať už vyrazíte kamkoli do hor, třeba na běžky, na sjezdovky nebo jen na procházku, uděláte moc dobře. Vidět kolem sebe zasněžené kopce, pláně,… Nádhera!
Oli, 7.A


 
Otužilci!!!


otužilciV novém roce došlo k akci na koupališti, kam přišli zejména příznivci chladné vody a ti, kteří chtěli obdivovat, jak se budou do chladné vody nořit. Položila jsem několik otázek své známé.
Proč ses přišla na „koupák“ podívat? Protože jsem si chtěla užít s kamarádkami pěkné odpoledne. Překvapila tě účast tolika lidí? No, bylo jich tam dost. Kolik tak přibližně bylo na „koupáku“ lidí? Tak to opravdu nevím, ale čekala jsem menší účast. Koupala ses? Ne, ne. Na mě to bylo moc studené. Chtěla ses vykoupat? Chvílemi mě to lákalo. Jak si myslíš, že byla voda studená? Byla příjemná a osvěžující. Myslíš si, že lidé, kteří se koupali, jsou odvážní? Myslím, že jsou, protože ne každý by v takové zimě vlezl do odkrytého koupaliště. Byla na „koupáku" dobrá atmosféra? Chvílemi ano a 
chvílemi jsem se nudila. Myslíš, že to bylo k něčemu užitečné? Ano. Někde jsem slyšela, že otužování je zdravé. Mělo by se tam jít podívat a vykoupat více lidí? Určitě ano, všichni chtějí, aby Dobřaňáci byli zdraví. Měla by se tato akce opakovat? Když už tady to koupaliště máme, tak proč ho nevyužít.
Katy, 7.B


 
Plzeňští borci
borciDne 10.1. se konal hokejový turnaj na domácím ledě, v Plzni. Jako soupeři přijeli hokejisti z Českých Budějovic, kteří se jmenují HC Mountfield. Tento zápas byl velmi napínavý, neboť hned v 1. minutě 1. třetiny jsme dali gól. Ze začátku jsme sice vedli 2 : 0, ale ve 2. třetině začali soupeři dávat branky. V polovině 2. třetiny došlo k faulu a naši hokejisté museli jet na trestné střílení. Myslela jsem si, že hráč gól nedá, ale mýlila jsem se, tak jsme zvýšili o další branku. Nakonec jsme zvítězili 6 : 4. Byla jsem na hokeji poprvé a moc se mi to líbilo. Co nevidět půjdu znova. Určitě každému přeji, aby se šel na naše borce někdy podívat. A vůbec nezoufejte, když budete sedět nahoře. Odtamtud je úžasný výhled.
Domís, 7.B
 
Všichni je známe!
obrázekDo kin se vrátili legendární zpívající Chipmukové, tentokrát na lodi. Alvin, Simon a Teodor budou chtít vyzkoušet nějaký adrenalinový sport, proto si od jednoho chlapce vypůjčí papírového draka. Ale nedopatřením draka s Chipmanky sebere vítr. Když je jejich kamarádky Chipettky budou chtít zachránit, vítr odnese i je, odletí daleko od lodi. Doletí na opuštěný ostrov, ze kterého není úniku. Ale jak po chvíli zijstí, ostrov není zcela opuštěný, potkají na něm dívku, která tam žije už 8 let. Nikdo nikdy na ostrově nebyl, proto má dívka za kamarády basketbalový a tenisový míček. Chipmunkové i s dívkou se vydají na cestu po ostrově. Na lodi je už hledá jejich majitel, který se je vydá hledat. Chipmunkové zatím na ostrově hledají jídlo a úkryt, ve kterém by přespali. Na konci příběhu je čeká veliké překvapení.
Vydejte se do kina a o zábavu vážně nepřijdete. A možná si po návratu z kina budete chtít zavzpomínat, jak se dařilo Chipmunkům v 1. a 2. dílu.
                                                                          Kačí, 7.B (obrázek stažen z internetu)
 
I ženy mají své dny aneb Perfect days
obrázekTento film je velmi zábavný. Ovšem přístupný je až od 12 let. Myslím, že tenhle film je vyhovující ze všech stran. Je zábavný, romantický a hrají zde velmi známí herci. V hlavních rolích např. Ivana Chýlková (Erika), Bob Klepl (její bývalý manžel), Zuzana Bydžovská (její bývala švagrová), Ondřej Sokol (homosexuální kamarád J), Vojta Kotek (mladý barman), Zuzana Kronerová (Eričina matka). Celý film pojednává o Erice, která má všechno - svůj kadeřnický salon, velký byt s terasou. Když má Erika narozeniny, dostane „velké dary“. Ale jedno jí schází, touží po dítěti. Jak to všechno dopadne? Na to si musíte zajít do kina J.
Domí, 7.B (obrázek stažen z internetu)
 
Star Wars the Old Republic
1Vybral jsem jednu hru MMO RPG, protože fakt stojí za to. Když jsem slyšel, že nová hra od Star Wars bude MMO, tak jsem z toho moc nadšený nebyl. Vývojáři z Bio Ware z toho sice budou mít výdělky, ale těch závislých hráčů co zase bude! Ale tak už to prostě u výborných MMO většinou bývá. A opravdu mohu říct, že je to nejlepší MMO, co jsem zatím viděl a hrál. Hra je udělaná naprosto fantasticky, grafika výborná, příběh super. Navíc má hra opravdu fantastický způsob levelování. Akorát je tam podle mého vkusu méně bossů, než by mělo být a to je nevýhoda. Za hru budete muset měsíčně platit, jak je tomu u každé nové MMO hry, ale je to zábava opravdu na hodně hodin, vůbec nebudete litovat. Hodnocení: 97%.
Vašek, 7.A
 
Batman Arkham City
Od Rocksteady studios tady máme opět skvělou hru s klasickou batmanovkou. Budete mít naprostou volnost jako netopýr a budete se moci po Gothamu prohánět, jak budete chtít. Třeba v casinech. Setkáte se i se starým známým Jokerem J, který batmanovi opět půjde po krku se svou partou zloduchů a dalších klaunů a záporňáků. A aby toho nebylo málo, tak si budete moci zahrát i za nightwishe z dílny DC comics. Ve hře vám dají vybrat a budete si moc zahrát i za catwomana, ale batman je batman, ten se ničemu nevyrovná. A navíc - podle toho, jaký měl předchozí díl úspěch, tak bych si troufl říct, že to bude určitě hra roku.        
Vašek, 7.A
 
Ze školních chodeb aneb Říká se, že:
☺ do konce dubna by měl být na školní zahradě 2.stupně postaven uchodřevěný domek na nářadí
☺ 2.května k nám do školy a do ZUŠky přijedou na návštěvu němečtí žáci z Obertraublingu
☺ 17. – 20.května budou v Dobřanech Slovinci, prý bude vše v duchu olympiády
☺ v druhé polovině května nám bude do školy zapůjčena putovní výstava o Ugandě, zemi naší adoptované dívky Resty Nankinga
do hlavních prázdnin v době uzávěrky tohoto čísla Podlavičníku už schází jen jedno pololetí!
 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové: 6.A: Simona Plassová, 6.B: Lucie Matusová, 7.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olina Přibylová, 7.B: Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Kateřina Mafková, 8.A: Veronika Plačková, Kateřina Schejbalová, Dominika Strejcová, 8.B: Alena Klímová, Karolína Rosecká, Barbora Sýkorová.II.redakční kroužek – zatím neustaven; koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková. III.redakční kroužek - ePodlavičník;internetová verze na www.zsdobrany.cz pod vedením Mgr. Jany Fialové: zatím neustaven. Editace: Mgr.J.Šedivý.  Distribuce: zatím neustavena. Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2011/12: 50 Kč. Časopis č.5/11/12 předán k tisku 31.1.2012. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.