Obsah

 

 

logo

 

Vánoční soutěž očima organizátorky a moderátorky
16.12. 2011 byla v tělocvičně 2. stupně již potřetí pořádána vánoční soutěž, letos na téma hmyz, brouci. Soutěžní dopoledne bylo sice jen v pátek, ale celá soutěž se začala připravovat již začátkem letošního roku. Hlavní slovo při organizaci měla paní učitelka Vlasáková. Každý, kdo se dobrovolně přihlásil, že bude pomáhat, dostal úkol, který musel do stanoveného data vyplnit. Jinak by se soutěž asi moc nevydařila. Každý organizátor se podílel na výrobě rekvizit a pomoci při samotné soutěži, např. pomoc s bodováním nebo měřením času. Na nás organizátorech bylo také vymyšlení a připravení různých disciplín. Na tomto úkolu se značně podílela Šárka Kučerová, která vymyslela většinu disciplín. Proto bych ještě jednou chtěla za nás všechny moc a moc poděkovat všem organizátorům, organizátorkám, moderátorkám a hlavně paní učitelce Vlasákové za to, že měla s námi trpělivost, a myslím si, že z pohledu mého (jakožto moderátorského) se soutěž velmi povedla.
Mary, 7. B
Pohyb ve jménu hmyzu
Jak jistě všichni víte, 16. prosince proběhla vánoční soutěž. Minulý rok byli na programu sobíci a letos to byl hmyz. Soutěž probíhala v době páté a šesté vyučovací hodiny. Ve všech soutěžích bylo potřeba od každého něco. Síla, vědomosti (naposledy v tajence), strategie. Vedoucími týmů byli učitelé, tito učitelé byli také žolíky. Podle nich byly týmy pojmenovány: Hlaváčovci, Konšalíci, Černíci, Markovci. Žolíky jste mohli použít pouze ve dvou soutěžích, při nichž se vám zdvojnásobil počet bodů. Disciplín bylo celkem sedm. Publikum bylo trochu hlučné, ale naše skvělé moderátorky to zvládly. Velké dík patří všem organizátorům ze Senátu, bez nichž by soutěž vůbec nebyla. Mně osobně se soutěž moc líbila a doufám, že v tom budeme pokračovat i následující roky.
Oli, 7. A


1

2

 

Žáci biologických praktik se připravují na lednové „Badatelské dny“
V říjnu jsme s paní učitelkou Weinrebovou a paní učitelkou Boudovou jeli do Plzně na výstavu mikroskopů „Co oko nevidí - svět pod mikroskopem“. Po prohlédnutí výstavy jsme se zúčastnili programu „Dotkni se mikrosvěta“. Vyzkoušeli jsme si mikroskopování s kvalitními mikroskopy pod vedením zkušených studentů PF ZČU. Naše paní učitelky biologických praktik domluvily na 1.12. 2011 spolupráci se studentkou PF ZČU. Připravila si pro nás prezentaci na téma „Řasy a sinice“. Také s sebou přinesla jejich vzorky a my se mohli pustit do mikroskopování sinic a řas. Poslední akce v tomto kalendářním roce nese název „Mikroskop a práce s ním“. Při této akci jsme učili žáky čtvrtých tříd poznávat mikroskop a jeho pomůcky a také jsme je naučili připravit preparát a mikroskopovat. Paní učitelka Weinrebová se postarala o poznávací část a my se postarali o to, aby čtvrťáci pod mikroskopem viděli to, co mají a uměli to nakreslit. Čtvrťákům se u nás líbilo.
Veronika, 8.A, a Oli, 7. A 

Badatelské dny1

Badatelské dny2

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Zápis jednání Senátu 6. 12. 2011


Přítomni: Josef Kubinec, 5.A; Radek Bäuml, 5.C; Andrea Kadlecová, Martin Adamec, 6.A; Ondřej Šlehofer, Ladislav Bouřil, 6.B; Olga Přibylová, Bára Málková, 7.A; Dominika Hrádková, Marie Kordíková, 7.B; Michal Líška, Adéla Krestýnová, 8.A; Kristýna Bauerová, Petra Richterová, 8.B; Jiřina Paluchová, 9.A; Šárka Kučerová, 9.B; Mgr. Naděžda Vlasáková; Mgr. Jitka Netolická; Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1) Adopce na dálku: Dostali jsme dopis od Nankingy Resty z Ugandy. Koordinátorky nám přečetli návrh dopisu, který bychom jí měli poslat. Jelikož jsme navrhli pár změn a úprav, dopis bude schválen až na příštím jednání. Stav konta je nyní 3.945 Kč, z toho bylo 2.350 Kč vybráno na třídních schůzkách na 1.stupni a 1.191 Kč na 2.stupni. Děkujeme dobrovolnicím Marii Kordíkové, Dominice Hrádkové, Kristýně Bauerové a Báře Sýkorové, které na třídních schůzkách vybíraly.
2) Vánoční soutěž: Přípravy na vánoční soutěž, letos s názvem Ze života hmyzu, jsou v plném proudu. Byl sestaven program, sehnáni žolíci, soutěžící se přihlásili a moderátorky se pilně připravují. Zkrátka všichni se moc těšíme a doufáme, že tohle nadšení sdílíte s námi.
3) Hra "Žolík": Jistě už víte o nápadu paní učitelky Šindelářové s hrou Žolík. Jedná se o odměňování správných a pečlivých žáků tzv. žolíkem. Žolíka získají, když týden nebudou mít v papíru v třídnici čárku za např. zapomenutý domácí úkol, vyrušování při hodině nebo za vulgární vyjadřování atd. Pokud se vám povede žádnou nezískat, v pondělí ráno dostanete od třídního učitele žolíka. Toho pak můžete použít např. na předběhnutí ve frontě na oběd, nebo si smazat špatnou známku z pětiminutovky ještě před zápisem do ŽK aj. Po týdnu musíte nepoužitého žolíka vrátit. Pokud ale chybíte 2 a více dní z týdne, nemáte na žolíka nárok. Neměli jste totiž čas něco provést. Další informace se dozvíte v letáčku, který je už určitě ve vaší třídě.
4) Dveře - názory: Jak jste si určitě všimli, dveře v přízemí jsou už hotové. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na jejich výmalbě. Myslíme si, že se práce zdařila a školní prostředí je zase o něco příjemnější.
5) Mikulášský jarmark: Na jarmarku stánek 1.stupně vydělal 7.300 Kč, 2. stupně 4.454 Kč. Výtěžek půjde jako každý rok do nadačního fondu Klíček na podporu hospicu pro děti v Malejovicích.
6) Tříkrálová sbírka: I letos se v Dobřanech uskuteční Tříkrálová sbírka. Proto hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli této akce zúčastnit. Peníze budou opět poslány do Diakonie v Merklíně. Kontakty s Diakonií byly v poslední době zintenzívněny. Peníze půjdou tentokrát více na provoz chráněného bydlení. Kdo se chce zúčastnit, může se hlásit u pana ředitele (rychlejší si vybírají dříve tzv. rajóny ).
7) Sportovní přestávky, školní rozhlas: Možnosti trávit velkou přestávku pohybem v tělocvičně využila na 2.stupni třída 8.B. Doufáme, že se zapojí i ostatní třídy. Školní rozhlas by měl konečně začít vysílat v pátek 9.12.
8) Aréna: Byla podána stížnost na chybějící mýdlo na záchodech a v některých třídách ve 2.patře. Mýdlo bude doplněno. Na dívčích záchodech v 1.patře se ztratila žákovská knížka ze ZUŠ. Prosíme toho, kdo ji našel, aby ji zanesl do kanceláře, nebo ji rovnou vrátil majiteli. Pan ředitel nás informoval o dokumentu České televize Bugunda ze seriálu Na cestě, který byl natočen v Ugandě ve spolupráci s pražskou charitou, organizátorkou Adopce na dálku. Doporučil nám tento film, abychom lépe pochopili situaci, ve které se teď nachází Nankinga. Link na film o Ugandě: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/211562260120002/titulky/
Zapsala: Šárka, 9. B


parlament

 

Ekotým 14.12.2011


Přítomni: Ondřej Šlehofer a Ladislav Bouřil, 6.B, Maruška Rykrová, Martina Paluchová a Adéla Špačková, 4.B, Aneta Dobrá a Karolína Rosecká, 8.B, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Miroslava Beštová, Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1) Prezentace Sdružení Tereza o mezinárodním programu Ekoškola – motto „Pokud dokážeme ovlivnit svoji školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem sebe.“
Informace: ve školním roce 2010 – 11 má 99 škol v ČR titul Ekoškola; 225 škol v ČR je zapojeno do programu Ekoškola; 1.264 žáků navštívilo v ČR semináře a výukové programy Ekoškoly; 10 milionů žáků na této planetě žije Ekoškolou
2) Nový sběrný dvůr v Dobřanech - slavnostní otevření nového sběrného dvora v Dobřanech navštívil Ekotýmu 1.st.; prohlédli jsme si fotky a vyslechli zprávu od Martiny
3) Stav soutěže Prima třída -probíhá průběžně bodování; do soutěže nepřihlášeny třídy 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a speciální třídy
4) Vlajka Ekoškoly –soutěž vlajka v pohybu (natočení videa ?), škola má celkem 3 vlajky, mohly by se vystavit, zatím jen na 1.stupni
5) Recyklohraní – soutěž „Věnuj mobil“ - příprava článku do Dobřanských listů pro sběr již nepotřebných mobilů, ukončení sběru 31.ledna, minulý rok se vybralo v republice 42 000 mobilních telefonů, zapojeno bylo 451 škol, i naše škola byla zapojena
 6) „Broučkiáda“ – návrh „broukoviště“ na školní pozemek; vánoční soutěž smíšených týmů tříd na téma „Ze života hmyzu“ v pátek 16.12.; na 1.stupni běží průběžně aktivity
 7) Plán činností – průběžně aktualizovat
Příští setkání Ekotýmu je ve středu 11.1.2012 ve 12.30 hod.
Zapsal: Ondřej Šlehofer, 6.B


ekotým

 
FLORBAL


Orion Cup-Plzeň
Dne 11. listopadu se v Plzni konal Orion Cup ve florbalu. Z naší školy paní učitelka Tomanová dala dohromady družstva hráček z florbalového kroužku, který sama vede. Hrály jsme proti týmům Chotěšov, Stod a Chlumčany. Byla tam i soutěž, kdo vystřelí největší ránu do branky, a naše Tereza Vojvodíková byla druhá. A teď je na řadě celkové umístění: 1. Chotěšov 2. Stod 3. Dobřany 4. Chlumčany
Doufáme, že příští rok to vylepšíme a budeme alespoň na druhém místě, anebo ještě lépe na prvním.
Bára,7.A
Florbal - Chotěšov
Dne 25. listopadu se v Chotěšově hrál zápas ve florbalu. Tentokrát hrály pouze dívky. Paní učitelka Tomanová namíchala jedno družstvo z mladších a starších dívek, protože nás bylo málo. Hrály jsme proti týmům Stod, Stod dorost, Chotěšov a Chotěšov dorost. Tentokrát jsme nevyhrály, ale jsem si jistá, že se do příště polepšíme a dopadne to lépe.
Ali, 8.B

florbal

 

Rozhovor s paní asistentkou Pavlou Khásovou
1Jak dlouho jste asistentkou? Na dobřanské škole jsem už 5 let. Baví vás tato práce? Baví. Chtěla byste změnit povolání asistentky na učitelku? Proč? Ne, nechtěla. Musela bych si dodělávat vzdělání a na to už nemám příliš času. Jsou tu na vás milí učitelé? A byli i na 1. stupni? Jsou moc milí, líbilo se mi na 1. stupni a i na 2. stupni jsem moc spokojená. Líbilo se vám víc na 1. stupni, nebo tady? Na obou stejně. Jaké máte koníčky? Na ty už nezbývá moc času, ale v létě jsem si oblíbila jízdu na in-line bruslích. Jakou knížku jste naposledy četla? Od Aghaty Christie Vlak z Paddingtonu. Jakou posloucháte hudbu? Všechno, co dá rádio FM plus, a nejraději mám Queen a Kabáty. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Černá, bílá a červená.
Lucie, 6.B, a Simča, 6.A

2

 

Házej, házej, body sázej!!!
SportAneb Vánoční basket. Poslední den ve škole před Vánocemi 22. prosince se v hale konal Vánoční basket. Nejprve hrály šesté ročníky. V přihrávkách byla lepší 6.A. Na driblingu se předvedla zas 6.B. Nejlepší mušku měla také 6.B. A rozhodující utkání bylo u kluků 0 : 0 a u holek to bylo 4 : 1 pro 6. B. Všichni se moc snažili a všem to moc šlo, ale bohužel může vyhrát jen jeden. V tomto případě vyhrála 6.B. Následovaly 7. ročníky. 7.A ať se snažila, jak se snažila, 7.B byla prostě lepší, a to ve všem J. Bylo vidět, že tvrdě trénovali. No tak nevadí… U osmiček a devítek jsem nebyla, ale doufám, že jim to šlo. Mně se tato akce líbila a doufám, že se bude konat i příští rok.
Oli, 7. A
Stod a budoucí povolání
Deváté ročníky v prosinci zavítaly do Stoda.Zeptali jsme se paní učitelky Věry Hříšné:
Jak vás napadlo dělat tyto programy pro deváťáky? Nejde až tak o programy jako spíše o aktivitu Krajské hospodářské komory, která nás každoročně zve. Myslíte si, že po návštěvách různých škol si každý vybere svou budoucí profesi? Myslím, že ano. Nevím, zda právě profesi, ale školu určitě. Kolik času vám zaberou přípravy na takovéto exkurze? Hodinku dvě. Baví vás připravovat tyto akce? Proč? Baví, protože takové aktivity považuji za velmi užitečné. Kolik let se těmito projekty zabýváte? Projekty, které souvisí s přípravou na další studium, popř. profesí, se zabývám už pátým rokem. Co vás inspirovalo vytvořit širší koncepci předprofesní přípravy? Prvotním impulsem byla účast naší školy v mezinárodním projektu „Europass v praxi“, který byl zaměřený právě na volbu povolání. I v rámci dalšího projektu „Škola a ekonomika“ pak vznikla myšlenka věnovat hodně pozornosti žákům 8. a 9. ročníku, kteří stojí před rozhodnutím vybrat si budoucí studium či profesi. Díky účasti v projektech jsme pak společnými silami vytvořili ucelený systém, jak žáky vést k zodpovědnému rozhodnutí. Jaký je váš pocit, když vidíte nadšení žáků? Úžasný. Co z toho máte vy? Dobrý pocit, že jsme nic neponechali náhodě a dali dostatek informací, aby se správně rozhodli. Dozvídáte se i vy na exkurzích věci, o kterých jste nevěděla? Velmi často. Jaký to má význam pro vás, učitelku? Je to součást mé práce.
Ptala se Mary, 7.B
 
A co na to deváťáci?
volbaByli jste se třídou ve Stodě, proč jste tam jeli? Patri: Byli jsme tam proto, že jsme měli získat informace o školách a nějakou si i vybrat. S kým jste tam byli? Móňa: S paní učitelkou Hříšnou a s paní učitelkou Šindelářovou. Kdy jste tam byli? Patri: Asi 23.11. Co tě tam nejvíce zaujalo? Móňa: Kadeřnice, kosmetička. Jak jste tam jeli? Móňa: Jeli jsme tam autobusem. Jak dlouho jste tam byli? Patri: Myslím, že tak 1-2 hodiny.

Simča, 6.A

 

 


cvičení

JUNIORFEST
Juniorfest1Rozhovor s Jakubem Štáfkem (Matěj Jordán) a Jiřím Panznerem (Eddie)
Co máte společného s Matějem Jordánem? J.Š. To by mě také zajímalo. Myslím si, že je mi ta postava ušitá na míru. Ty věci, které zažívá, jsem zažíval i já. Jediný rozdíl je v tom, že je asi o rok a půl mladší. Takže jsem napřed v tom, co si prožívá. Mám tu zkušenost, mohu přinést něco ze sebe. Je to aspoň autentické. Když jdete po ulici, chtějí po vás autogramy? J.Š. Stává se to. Hlavně Jirkovi se to stává. Když se na něj podíváte, je velice zajímavý. J.P. Poznávají mě především podle vlasů. V Ulici hrajete s L. Kovaříkovou, která je tam vaše sestra. Máte v reálu také nějaké sourozence? J.Š. Mám. Mám patnáctiletou sestřičku a pak mám ještě dvouapůlletou. Jak jste se dostal k herectví? Baví vás hrát Eddiho? J.P. Odmalička jsem chodil do dramatického kroužku, pak jsem studoval DAMU a dělal konkurz do tohoto seriálu. Baví mě to, je to zajímavá postava. Sledujete doma seriál Ulice? J.Š. Ne nijak pravidelně. Není to tak, že bychom přijeli domů a pustili si televizi a řekli si, teď se podíváme. Večery trávíme doma, občas se při přepnutí vidím. A je to peklo. J.P. Na internetu se zpětně koukám jenom na ty části, kde hraje Kuba. Říkáte si třeba, to se mi povedlo? J.Š. No jasně. Mám chvilky, kdy něco vidím, ale moc jsem toho neviděl, tak si říkám, jé, to se mi povedlo, ale je to málokdy. Před několika lety jste studovali v seriálu na gymnáziu a učila vás profesorka Hejlová (H. Maciuchová). Jak jste s ní vycházeli během natáčení? J.Š. Paní Maciuchová je velice sympatická a příjemná paní. Je tam určitý respekt. Jirka se s ní zná ještě z divadla Na Vinohradech. Je to autorita. Člověk může točit klidně sedm deset let a vždycky, když bude točit s ní, je to, jako by stál před kamerou poprvé. Člověk se bojí, ale zároveň je to strašně příjemná paní. Jaká byla vaše první role? J.Š. Tohle. J.P. Ve třinácti letech jsem hrál divadelní představení - buď Baltazara, nebo Melichara, nebo Kašpara. J Jaký je váš civilní život, když jste známí? J.Š. Jsme výstřední vzhledem, vizáží. Mě moc lidí nepoznává, ale Jirka to má určitě těžší. Soukromí to však určitě naruší. Není vždy nálada. Jedete do obchodu, chcete si jen něco koupit, potkáte „fanoušky“, to člověku trošku naruší život. J.P. Naprosto s tebou souhlasím. Co na to, že jste začali účinkovat v Ulici, říkala vaše rodina? J.Š. Moji rodiče o tom právě nevěděli, tak jim to neříkejte. J.P. Moje máma o tom naopak ví, seriál strašně miluje. Když jsem doma, ozve se z vedlejšího pokoje: „Jé, seš v televizi!!!“ Jaká role je vaše srdeční záležitost? J.Š. Ten Matěj. Co byste dělal za práci, kdybyste nehrál v Ulici? J.Š. Chtěl bych být policistou. Kdybych netočil, tak bych střílel. Zákon a pořádek musí být. Jaká je vaše nejoblíbenější postava v Ulici kromě vás? J.Š. Baví mě ti mladí. Nebo Nikl je zábavný, pan Hrušínský. Jak dlouho se zabýváte herectvím? J.Š. Točíme sedmým rokem. Začínal jsem ve čtrnácti. Říkají vám vaši kamarádi někdy Matěji? J.Š. Kamarádi ne, ale většina lidí, kteří mě neznají, tak jsem pro ně automaticky Matěj. A babička mi tak říká. Žárlili na vás kamarádi, když jste se dostali do Ulice? J.Š.J.P. Na nás ne. Máme dobré kamarády. Plánujete dál pokračovat v herectví? J.P. Většinou hraji v divadle, živím se tím. Hraji radši v divadle. J.Š. Směřuji k režii, baví mě produkování věcí, takže ta druhá stránka. Hraní není moje priorita. Stane se vám někdy, že na Juniorfest2scéně zapomenete text? J.P. Dlouho se mi to nestávalo, ale v poslední době se to začíná stávat. Kolik času věnujete přípravě? J.Š. Díky tomu, že už je to nějakým způsobem zajeté, tak moc ne. Měsíc předem dostanu scénář, přečtu si ho předem, pak se učím přímo na místě. J.P. Mám to složitější, učím se to trošku dýl. Máte nějaké koníčky? J.P.J.Š. Strašně rádi hrajeme fotbal. Fandíme Spartě. Co děláte ještě mimo fotbalu? J.Š. Hokej, basketbal. Chodíme do kina, občas. Pracuji doma. Snažíme se volný čas využít tak, abychom si ho užívali. Sportujeme, jdeme za uměním, vzděláváme se. Jaký je váš názor na hudbu. J.Š. Máme hudbu rádi. Posloucháme všechno. Jako interpreta mám rád Mobyho. J.P. Poslouchám také všechno, ale nemám interpreta, kterého bych preferoval. Chodili jste do tanečních? J.Š. Chodil jsem chvíli. Byl jsem asi dvakrát. J.P. Já jsem chodil, ale naučil jsem se asi dva tance, bylo nás tam asi 250. Na DAMU jsme se ale základy naučili. Už vás někdy pozval pan Hrušínský na ryby? J.Š. Ještě nikdy a hrozně mě to mrzí. Šel bych rád. Dlouho jsem nebyl. S tatínkem jsem jezdil pravidelně. J.P. Dokonce jsem měl i rybářský lístek. Jak vycházíte v Ulici s mladšími kolegy, např. Matyášem Valentou? J.Š. Matyáš je prima kluk, vycházíme s ním dobře. Moc mě baví Vašek Matějovský, který hraje Mikyho Seidla. Je pro vás těžké hrát roli, ve které máte brečet, smát se,…? (Následuje ukázka.) J.Š. Jsou to vždycky těžší věci. Ale už mám slzné kanálky naučené, takže snadno pláču. Jaký byl váš první dojem, když jste zjistili, že budete hrát v televizi? J.Š. Když jsem začínal ve čtrnácti, rozbíhali jsme to, vůbec jsem nevěděl, o co půjde. Byl jsem nadšený. J.P. Já už jsem naskočil do seriálu, který byl známý. Kdo je váš zahraniční idol? J.P. Když jsem byl menší, miloval jsem Schwarzeneggra, Stalloneho, Bruce Willise. Kubu Štáfka. Vyhovuje vám vaše role, držíte se scénáře? J.Š. Říkáme připomínky, můžeme navrhovat změny. Myslím si, že ta role mě vlastně hrozně baví, neměnil bych. Je to vlastně kladná role. Jaké role radši hrajete – kladné nebo záporné? J.Š. Já radši záporné. Jsou jednodušší. J.P. Já kladné. Jsou těžší. Chtěli byste si zahrát v Ordinaci v růžové zahradě? J.Š. Samozřejmě. Já bych chtěl hrát doktora. J.P. Já bych chtěl být zraněný. (Následovala krátká scénka – lékař ošetřuje raněného.)
Ptali se redaktoři Podlavičníku, členové Senátu, Ekotýmu
 


 

Rozhýbat těla
Ve Stodě se 25. listopadu konala soutěž v aerobiku. Této soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo má rád aerobik, nebo komu alespoň jde pohybovat se do rytmu hudby. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie. Nejmladší - žákyně 1. - 5. třídy - měly žlutá trička, druhá kategorie – žákyně 6. - 7. třídy měly zelená trička a třetí kategorie – žákyně 8. - 9. třídy měly červená trička. Hýbaly jsme se, sledovaly, fandily a obdivovaly některé cvičenky. A jak to dopadlo pro nás?
Z kategorie 1. - 5. třídy: 2. místo - Eva Švajcrová, 3. místo - Adina Klára Kvačová, 4. místo - Adéla Duchková, 6. místo - Kristýna Nováčková.
Z kategorie 6. - 7. třídy se bohužel neumístil nikdo.
A z poslední kategorie 8. - 9. třídy se umístila Karolína Rosecká na 10.místě.

Bára,7.A

 

 

Advent letošního roku…
1. advent aneb Rozsvícení dobřanského stromku
vánoce11. adventní neděle se již tradičně konala na náměstí T. G. Masaryka. Letošní rozsvícení první svíčky na adventním věnci proběhlo v příjemné atmosféře teplého čaje, svařáku či grogu a pěveckého vystoupení sboru Hvězdičky s paní učitelkou Miroslavou Palkoskovou a několika žáků ze Základní umělecké školy v Dobřanech.
                Jak jistě víte, při první adventní neděli se musí také rozsvítit vánoční stromeček na náměstí každého města. Ani Dobřany nezahálely a nově ozdobený stromek rozsvítili společně všichni včetně pana starosty Marka Sýkory.
 
2. svíčka už hoří také
Druhou svíčku na adventním věnci jsme si zapálili 3. prosince a tím jsme se přiblížili blíže ke Štědrému dnu, na který všichni netrpělivě čekáme. 2. adventní neděli jsme si odehráli ve Vstiši. Tedy 2. adventní neděle se slavila ve Vstiši v malé, ale útulné kapličce na návsi s hudební vložkou v podání dobřanského lidového souboru VozemBach. Po skončení koncertu v kapli se všichni vydali ke stromečku, společně ho rozsvítili a zazpívali si několik krásných a známých koled.
Mary, 7.B
 
3. svíčka na našem věnečku také vzplála
vánoce23. adventu se ujala lidová muzika VozemBach, která si pro obyvatele Dobřan a okolí připravila celovečerní program s názvem „Nesem vám noviny, poslouchejte“, který po roce obnovila a zpestřila novými koledami. Adventní koncert s číslem 3 se konal v kostela sv. Mikuláše na náměstí v Dobřanech. Všem byla veliká zima, ale překonali to a vydali se do kostela poslechnout si lidovou muziku VozemBach ve své plné kráse a sestavě J. VozemBachu se dokonce povedlo na konci programu postavit všechny diváky v kostele a k jejich potěšení jim zahrát ještě 2 přídavky.
Mary, 7. B
 
4. a poslední adventní koncert
4. adventní koncert se konal také v kostele sv. Mikuláše a tentokrát na něm vystoupivánoce3ly všechny sbory, které v Dobřanech máme: Hvězdičky, Quodlibet, P.U.D.U. a Dobřanské bábinky. Program šel hezky popořadě od nejmladšího, ale chybička se vloudila, a tak Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů účinkovalo jako poslední, protože měli nejdelší program ze všech účinkujících. Jak děti, tak dospělí nám připomněli tu krásu předvánočního času a společně s nimi si všichni diváci mohli zazpívat známé i méně známé koledy a vánoční písně.
Mary, 7. B
 
Mikuláši, Mikuláši…
MikulášJiž se stalo tradicí, že na Mikuláše pořádá město Dobřany Mikulášský jarmark, na kterém se ve stáncích z každé školky a školy prodávají výrobky dětí i učitelů. Výtěžek z této akce putuje na konto Nadace Klíček na podporu hospicu pro těžce nemocné děti v Malejovicích. Počasí nám docela přálo, i když to chvílemi vypadalo, že nějaká ta kapka deště z nebe spadne, ale naštěstí ne. Uff, to jsme si oddechli a pokračovalo se dále v našem šťastném a radostném těšení na velké překvapení, které si pro účastníky jarmarku připravila třída 2.A ve spolupráci s pěveckým sborem Hvězdičky při ZŠ Dobřany. S dětmi pohádku o Ježíškovi nacvičila paní učitelka Mgr. Eliška Novotná a se sborem Mgr. Miroslava Palkosková. Všechnu tu krásu jim k tomu ozvučil Lukáš Palkoska. Dětem jsme všichni moc a moc drželi palce, protože se sborem nacvičily pohádku poprvé a já osobně říkám: „Šikulky, moc se jim to povedlo!“
Mary, 7.B
 
My a Vánoce – anketa v průběhu jarmarku
Jak na vás působí Vánoce a vše kolem toho? Markéta: Vánoce by měly být svátky klidu. Tak když dokážeme zvolnit a udělat si čas na své blízké, tak je to moc fajn a příjemné. Majda: Působí to na mě příjemně a svátečně. Olga: Na mě to působí velice příjemně a mám Vánoce moc ráda. Líbí se vám vánoční jarmark? Co nejvíce? Kája: Ano, nejvíce se mi líbí vystoupení lidí. Mirka: Ano, je tu hodně lidí a je to takové sváteční. Co se vám na Vánocích líbí nejvíce? Janina: Že se sejdou všichni spolu. Paní učitelka Urbancová: Že jsou, mám Vánoce moc ráda. Koupili jste si něco? Proč zrovna to? Mirka: Andělíčka, protože je z přírodních materiálů a je moc hezký. Janina: Koupila jsem si andílka, protože to kupujeme každý rok. Paní učitelka Urbancová: Já prodávám, ale když na mě něco zůstane, tak budu ráda. Chodíte na adventní večery? Filip: Ne, ne, protože by mě to tam nebavilo, nechodíme tam. Janina: Ano, skoro vždy tam vystupuju J. Alena: Ano, chodím. Mám ráda tu vánoční atmosféru a také se mi líbí, že se lidi sejdou všichni pohromadě. Jak na vás tyto večery působí? Filip: Docela dobře, jsem rád, že můžeme být spolu. Olga: Mně to přijde trochu nudné, chodím jenom proto, že chodí rodiče. Moje sestra na těchto večerech zpívá se sborem. Mamka říká, že až vyrostu, tak bude ráda chodit se svojí rodinou, protože to je jedna z mála chvil, kdy se lidi na chvíli zastaví, udělají si na sebe čas, jsou spolu a je jim fajn. Co si o těchto večerech myslíte? Filip: Jsou skvělé. Tomáš: Jsou fajn a hezké.
Oli, 7.A
 
Vánoční stromek
stromekVánoční stromek pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném stromku pochází z roku 1570. Kdysi tak Germáni například oslavovali o zimním slunovratu boha Slunce. V Česku však nemá vánoční stromek tak dlouhou tradici. Poprvé jej postavil Jan Karel Liebich, tehdy ředitel Stavovského divadla, pro své přátele. Až do první světové války však bývala v mnoha domácnostech jen ozdobená smrková nebo jedlová větev. Na českých náměstích, jak je dnes už tradicí, se objevil až roku 1919, na brněnském náměstí Svobody.
Vašek, 7.A

 

 
Turek v Itálii
Nevíte, co s volnem a nudou po večerech? Mám pro vás menší tip…
Není to tak dávno, co jsem navštívila divadlo J. K. Tyla v Plzni a zajela jsem se tam podívat na operu Turek v Itálii. Tuto operu napsal hudební skladatel G. Rossini (1792 - 1868). Děj opery se odehrává na pobřeží nedaleko Neapole a je velice snadno pochopitelný. Hlavní postava – básník Marcello - nemůže dostat nějaký hodně vtipný nápad na napsání komedie, o kterou se tak usilovně snaží. Námětem, se kterým by mohl uspět, se stalo manželské drama jeho přítele Geronia, který se vydává ke skupině cikánů žijících u pobřeží, aby mu poradili z věšteb jeho budoucnost a řešení trable se svojí nevěrnou ženou Fiorillou. Zanedlouho připluje do Itálie turecký princ Selim, do kterého se Fiorilla zamiluje. Turek však přijel pro svou nastávající nevěstu Zaidu, která z jeho zaslepené nevěry od něj z Turecka prchla právě do Itálie, kde ji Turek hledá. Tento čin se však nelíbí milenci Fiorilly, a tak se spojí s jejím manželem a začínají vymýšlet plán, jak se Turka zbavit. V hlavních rolí můžete vidět např. Petru Perlu, Jevhena Šokala nebo Michaelu Kapustovou. Více vám však neřeknu. Jestli chcete vědět, jak dopadne milostný čtyřúhelník v Itálii, tak si tuto operu jistě nesmíte nechat ujít.            
                Mary, 7.B (obrázek stažen z internetu)
 
Jedovatá pavoučice Madame Okta
Fascinují mě upíři a zajímám se o vše, co s nimi souvisí. Když jsem byla jednou v knihovně, hledala jsem knihu o upírech. Našla jsem ji.
Jmenuje se Madame Okta a jejím autorem je Darren Shan. Přečetla sem ji už 2x a chtěla bych ji klidně číst znovu. Tím to ale nekončí. Darren Shan napsal ještě dalších 11 dílů do své ságy.
Příběh je o malém klukovi, který miloval pavouky. Jednoho dne přinesl jeho kamarád do školy papírek, na kterém byla pozvánka do panoptika zrůd jménem Cirquo  Monstruoso. V pozvánce se zmínili o vystupujících zrůdách, např. Vousaté Dámě, panu Hroozleym s Madame Oktou, Gertě Zubaté, vlčím muži atd. Darren a jeho 3 kamarádi Allan, Tommy a Steve se chtěli představení za každou cenu zúčastnit. Po škole se sešli a dali peníze dohromady a Steve souhlasil s tím, že půjde vstupenky koupit. Ale když se vrátil, nesl v ruce jen 2 vstupenky. Takže mohli jít jen 2 kluci a zbylí 2 museli zůstat doma. Nakonec se domluvili, že půjde Darren se Stevem a že jim to pak převypráví. Byla už tma a kluci vyrazili do starého kina na představení. Byly chvíle, kdy se oba opravdu báli. Ale jen co přišli na řadu pan Hroozley s Mademe Oktou, Darren nemyslel na nic jiného, než jak by bylo prima mít taky takovou pavoučici doma. Po představení se Steve rozhodl, že tam zůstane a přikázal Darrenovi, aby šel domů. Ale Darren ho neposlechl a schoval se na starém balkoně, který v kině byl. A pozoroval, jak Steve hovoří s panem Hroozleym, a slyšel každé slovo. Když slyšel, jak jeho kamarád říká, že se chce stát upírem, vyděsilo ho to. Pan Hroozley chvilku váhal, ale když mu Steve řekl, že ví, kdo je, okamžitě souhlasil. Steve moc dobře věděl, že pan Hroozley je upír, protože ho viděl na jednom obrázku ve staré knížce o upírech. A když pan Hroozley ochutnal Stevovu krev, řekl, že se on stát upírem nemůže, protože je zlý. Darren si ho v posledních dnech ve škole vůbec nevšímal, myslel pořád na Madame Oktu. Až jednou se rozhodl, že Madame Oktu ukradne. A jak řekl, tak udělal. Ale neměl to dělat, protože Madame Okta kousla jeho nejlepšího kamaráda Steva a ten potřebuje protijed na kousanec Madame Okty. Ale kde ho vzít? To se dozvíte, pokud si přečtete tuto knihu. J
Domuška, 8.A
 
Battlefield 3
Tak konečně je to tady, nedávno vyšel Battlefield 3 a koukneme se tedy na jeho pro a proti. Jak už to tak bývá, aby to neměli vývojáři od Dice tak lehké, tak jim museli Activion hned udělat konkurenta a tím je Call of Duty Modern Warfare 3. 
Battlefield je především taktická válečná hra zaměřená na multiplayer především na Team Dead Match. Hra je velice povedená, napínavá a výborně propracovaná. Kdybyste měli snad hru už dohranou, tak určitě neodolávejte dlouho a přikupte si k ní i nové, ale výborné DLC Back to Karkand. A teď zpátky k multiplayeru. Multiplayer je fakt výborný a jako vždy nezklamal. Užijete si spoustu výborných map zbraní a podobně. Pro mě osobně je nejoblíbenější mapa, kde bojujete v polorozpadlém metru, tu bych asi doporučil všem. 
Grafiku má hra výbornou, nicméně konkurent BF3, Call of Duty Modern Warfare 3, se povedl podle mě o trochu více. Ostatně nesmutněte, Battlefield 3 je taky výborný a je to zábava na hodně hodin. ;)
Hodnocení hry: 97% ze 100
Vašek, 7.A (obrázek stažen z netu)
 
Rytmik
I na ZŠ Dobřany se s velkým ohlasem setkal taneční a pohybový kurz RYTMIK s.r.o., který je známý po celé ČR. Je zaměřený na rozvoj muzikálnosti, schopnosti vnímat hudbu a nechybí ani taneční sestavy. Zaměření je všestranné a pro kluky je např. lákavý kroužek bojového umění. Ředitelkou pro zastoupení v Plzni a okolí je paní Zuzana Gálová, kurz bojového umění na naší škole vede Lukáš Pethurek a tanec paní Kristýna Fabiánová. Položila jsem několik otázek paní Kristýně Fabiánové.
Kolik je vám let? 23. Je možné vidět ukázku vašeho tanečního umění? Samozřejmě je. Předcvičuji v plzeňském fitness centru, ale hlavně se věnuji street dance. Proč jste začali provozovat kroužek právě zde v Dobřanech? Udělali jsme zde nábor a díky ohlasu jsme usoudili, že je zde velký zájem o kroužek a navíc odsud bydlím 3km, takže to mám blízko. Váš taneční styl je vyhrazen nebo se zajímáte i o jiný? Převážně se zajímám o moderní tance, ale nemám problém s jiným druhem tanců. Věnujete se i něčemu jinému než jen tanci? Studovala jsem sportovní gymnázium, řadu let jsem se věnovala baletu. Závodila jsem v moderní gymnastice, věnovala jsem se sportovnímu aerobiku, krasobruslení, jízdě na koni. Takže mám širokou škálu sportů a nejen tanec do ní patří. Kolik let se tanci věnujete? Tanci se věnuji od svých 4 let. Kolik se zde za kroužek platí? Kroužek stojí pro jedno dítě na pololetí 690 Kč. Jaký ohlas je na kroužek? Děti navštěvují kroužek, nikdo neubyl, nikdo se neodhlásil. Děti jsou spokojené, i od rodičů máme dobré ohlasy. Provozujete kroužek i na jiných místech? Tento kroužek provozuji přímo s touto náplní na ZŠ v Chotíkově. Jak reagují lidé na tanec? Musím říct, že ohlasy jsou buď kladné, nebo záporné. Nic mezi tím. Ale pro mou potěchu jsou většinou kladné. Je to vlastně způsob pohybu, na který nejsou moc zvyklí, ale pokud se jim dostane pod kůži, tak ho milují. Kde vás zájemci mohou kontaktovat? Přímo tento kroužek pořádá v Dobřanech RYTMIK, takže není problém najít na internetu stránky taneční školy RYTMIK.
Několik otázek jsem položila i Lukáši Pethurkovi.
Kolik je vám let? 23. Jak jste se dostal ke společnosti RYTMIK? Podal jsem si žádost, že bych chtěl učit, a oni řekli, že je to zajímavé a přijali mě. Nabízíte své znalosti ještě někde jinde? Jsem trenérem v Blatné, to je malé město. Jaké koníčky a záliby máte kromě bojového umění? Celkově sport. Získal jste nějaká ocenění? Už jako malý jsem hodně závodil. Byl jsem i na republice. Pro jakou věkovou kategorii je bojový styl určený? Je to v podstatě pro kohokoli. Zde v Dobřanech je to pro žáky od 1. třídy. Kde a jak vás mohou zájemci kontaktovat? Zde na tréninku od 16.00 do 18.00. Nebo v Blatné. J
 
 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové včetně distribuce: 6.A: Simona Plassová, 6.B: Lucie Matusová, 7.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olina Přibylová, 7.B: Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Kateřina Mafková, 8.A: Veronika Plačková, Kateřina Schejbalová, Dominika Strejcová, 8.B: Alena Klímová, Karolína Rosecká, Barbora Sýkorová.II.redakční kroužek - koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková. ePodlavičník -internetová verze na www.zsdobrany.cz - Mgr. Jana Fialová. Editace: Mgr.J.Šedivý.  Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2011/12: 50 Kč. Časopis č.4/11/12 předán k tisku 7.1.2012. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.