Obsah

logo

ODCHODY A PŘÍCHODY
Oficiální rozloučení
1Devět let, takovou dobu jsme strávili na Základní škole v Dobřanech. Ale vždy nadejde čas říci sbohem a jít dál, odejít od něčeho, co jsme budovali, a ten den v jakési oficialitě nadešel i pro nás.
Byl 29. červen a pro nás nadešel ten čas. Čas rozloučení. Postupně jsme se všichni sešli před radnicí a pomalu vcházeli dovnitř. Jakmile jsme se v sále usadili, mohlo se začít. Přítomné byly dvě třídy, necelých 35 lidí (bohužel se někteří nedostavili), 2 třídní učitelky - Mgr. Alena Boudová a Mgr. Jana Fialová, pan ředitel Mgr. Jaroslav Šedivý, pan zástupce Mgr. Vladislav Kouřil a pan starosta Bc. Marek Sýkora.
Obřad především doprovázely projevy. Projevy na rozloučenou. Projevy, v kterých zaznělo poučení a i jistá nostalgie. Po projevech, rozdání dárků nejúspěšnějším žákům v několika oblastech (sport, nejvíce jedniček, za práci v Senátu, Ekotýmu a Podlavičníku…) následovaly gratulace a závěrečné fotky tříd. Fotky absolventů 2011. A další den, jak jinak, se uskutečnilo neoficiální rozloučení našich tříd.
Fotky i videa s sebou vezme čas, ale ty nejlepší momenty, vzpomínky zůstanou.
1. září začneme budovat novou kapitolu našeho života, ale důležité je nezapomenout a snad i vzpomenout na staré časy.
Honza, bývalá 9.A
3 2
 
 
Prvňáčci v lavicích
Dne 1.9. 2011 poprvé usedly za školních lavic děti z mateřských škol. Dozvěděly se, jestli půjdou do 1.A, 1.B nebo 1.C. Každé malé dítě se nemohlo dočkat okamžiku, kdy nasadí svou aktovku a vyrazí do školy. Když prvňáčci přišli do svých nových tříd, čekalo na ně mnoho zajímavých a krásných dárečků na přivítanou, které si odnesli domů. Teď už ale nezbývá nic jiného, než jim popřát hodně úspěchů během školní docházky. A ať se do školy pořád stejně těší :-).
 21
Rozhovor s Terezkou, žákyní 1. třídy
3Těšila ses do 1. třídy? Jen trochu, jinak jsem se styděla. Do jaké třídy chodíš? Do 1.A. Líbí se ti ve škole? Ano. Je tam spousta krásných věcí, ale nelíbí se mi, že kluci pořád křičí. Co se ti ve škole nejvíce líbí? Nejvíce se mi líbí, že se učíme a že si stavíme z kostek. Budou na konci samé jedničky?  Myslím, že budou. Děkuji za rozhovor.
Karolína, 8.B
 
Plasy - 6.B
Třída 6.B byla ve dnech 8.- 9.9. na poznávacím pobytu v Plasích. Třída jela se svou třídní učitelkou, Janou Fialovou, a s paní učitelkou Janou Šindelářovou. Po celou dobu bylo o zábavu postaráno, hráli jsme různé hry – na těsto, kostky, bojovku, molekuly, bobříka odvahy. Jelikož jsme neměli čas se nudit, musíme říct, že nás vše velmi bavilo. Naším úkolem od začátku bylo najít hadí kost, což se nám nakonec podařilo. Po oba dny se střídalo počasí – od zatažena po slunečno, večer bylo znát, že se blíží podzim, některým už byla zima.
Lucie, 6.B, redakční úpravy
           21
Anketa mezi šesťáky!
V čem je to tu jiné než na 1. stupni? Martin, 6.A: Tím, že se musíme na hodiny přemisťovat. Kiki, 6.B: Jsou tu přísnější paní učitelky. Nikča, 6.A: Je to tady jiné úplně ve všem. Danek, 6.B: Na 1.stupni jsem byl v prvním patře, teď jsem až nahoře. Janina, 6.A: Mně to tu přijde stejné. Adam, 6.A: Asi nic. Verča, 6.A: Jsou tu přísnější učitelé. Co se ti nejvíce líbí u nás na 2.stupni? Martin, 6.A: Nic. Nikča, 6.A: Chodby. Kiki, 6.B: Bufet. Danek, 6.B: Jsou tu hezčí lavice, bufet - lepší lízátka. Adam, 6.A: Je tu lepší bufet, větší výběr. Verča, 6.A: Asi ty chodby. Jak na tebe působí učitelé z 2.stupně? Martin, 6.A: Přísnější než na 1.stupni. Kiki, 6.B: Normálně. Danek, 6.B: Jsou přísnější. Janina, 6.A: Jsou lepší a lépe naučí. Adam, 6.A: Určitě jsou přísnější. Verča, 6.A: Jsou přísnější.
Bára, 7.A, a Káťa, 7.B
 
 
Senát 8.9 2011

Přítomni: Jan Impseil, 5.A, Michal Hrubý, 5.B, Jana Ulrichová, 5.C, Olga Přibylová a Bára Málková, 7.A, Dominika Hrádková a Marie Kordíková,7.B, Adéla Krestýnová a Michal Líška, 8.A, Petra Richterová a Kristýna Bauerová,8.B, Jiřina Paluchová, 9.A, Šárka Kučerová, 9.B, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Jaroslav Šedivý

Předsedající: Marie Kordíková, Šárka Kučerová
Zapisující: Jiřina Paluchová
Program:
1. Jednací  řád Senátu - byl přečten a odsouhlasen
2. Akce Senátu - tyto akce byly vybrány:
- Vánoční soutěž (pro 2.stupeň)
- Valentýnská soutěž (pro 1. stupeň)
- Velikonoční zahradní párty (pro oba stupně)
- Sportovní přestávky (na 1.stupni se již rozběhly, na 2.stupni v jednání)
3. Pouť na Kamínku - dobrovolníci na organizaci školního stanoviště se setkají 13.9 v ředitelně školy a domluví se
4. Adopce na dálku -Johnsson Baretto se přestěhoval, takže nám jeho adopce skončila. Všichni jsme se shodli, že s adopcí na dálku budeme pokračovat a zvolíme si nové dítě. Byl podán návrh na děvče z Afriky (10 - 12 let), ten byl opět schválen všemi.
5. Školní jídelna - naší jídelnu jsme přes prázdniny vylepšili, a to tak, že pouhých 7 strojů nahradilo asi 15 strojů. Všichni jsme se shodli, že jídlo v jídelně je mnohem lepší a kvalitnější.
6. Dveře („lítačky“) - o prázdninách stihl p. školník dobarvit pouze  jeden obrázek na dveřích při vstupu do tělocvičny. Zbytek budeme dobarvovat teď, dobrovolníci - zřejmě ze 7.B.
Příští jednání: úterý 4.10.2011 od 12:30 hod.

            12

 
  
 
Ekotým 15.9.2011

 

Přítomni: Marie Rykrová, Michaela Kelíšková a Adéla Špačková, 4.B, Daniel Čech, 6.B, Vladimír Rathouský a Dominik Ners, 7.B, Karolína Rosecká a Denisa Špačková, 8.B, Mgr. Miloslava Beštová, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Jaroslav Šedivý
 
1. Stanovení termínu jednání Ekotýmu – změna oproti loňsku – každá 2.středa v měsíci 6.vyučovací hodinu (od 12.30 hod. v učebně přírodopisu na 2.stupni)
2. Jednací řád Školního parlamentu - nechal se beze změny
3. Pouť na Kamínku - sobota 8.10.2011: na programu ornitologická a dendrologická vycházka, dětská pouť s činnostními stanovišti a koncert dětského lidového folklóru

4. Plán činností: velikonoční párty(„broučkiáda“ – 4.4.2012), soutěž O trvale prima třídu, Ukliďme svět – Martiňák (6.10.), trávení volného času o přestávkách( sport. přestávky, čajovna); Zelená školní zahrada – rozběh nového projektu, 4.etapa obnovy (domek na nářadí, květnatá louka, dosadba rostlin); hospodaření s vodou ve škole; Zeleň do školy na 1. st., výtvarná soutěž Jíme zdravě; srovnávací analýza; soutěž Zelená stezka - Zlatý list (20.4.2012); nápad - návštěva nějaké blízké školy
 
Příští jednání: středa 12.10.2011 od 12.30 hod. v učebně přírodopisu na 2.st.
Zapsal: Vláďa, 7.B

123

   
Rozběhla se 4.etapa projektu Zelená školní zahrada
S podporou Nadačního fondu Zelený poklad a města Dobřany byla zahájena 4.etapa úprav školní zahrady u budovy 2.stupně školy. Začala dlouho žádaným odvozem dvou stavebních buněk, pozůstatkem po rekonstrukci budovy. Následně zahradnická firma provedla postřik trávníku na jižní straně školy, terénní úpravy rekultivátorem, ošetření stromů a výsev travního semene (české květnaté louky). Ve sbírkové části zahrady doplnila výsadbu ve vřesovišti a v remízku (novým druhem je javor babyka). Pokračováním obnovy bude na jaře nový dřevěný domek na nářadí (za tělocvičnou).

 

321

 
NOVÉ TVÁŘE NAŠÍ ŠKOLY
Pan učitel Miroslav Krbec, fyzikář na 2.stupni
1Proč jste přišel právě na dobřanskou školu? Plzeň je velké město a já jsem chtěl spíše do nějakého menšího a klidnějšího města. Jak se vám líbí na 2. stupni? Líbí se mi zde nadšenost žáků. Když potřebuji pomoc, tak mám na fyzice hodně dobrovolníků. Jsou vám sympatičtí noví učitelé? Ano, když něco nechápu, tak mi to hned vysvětlí. Proč jste si vybral toto povolání? Když jsem studoval na ZŠ, tak jsem nebyl spokojen s chováním učitelů, a tak jsem chtěl ukázat, že je fyzika krásný předmět. Jste spokojen s chováním žáků? S chováním žáků jsem spokojen. Ale nelíbí se mi, že si při hodině povídají mezi sebou a ne se mnou. Tak se snažím, aby si se mnou povídali o fyzice. Povídá se o vás, že jste v pohodě učitel. Co vy na to? Tak to mě opravdu těší. (smích) Co studujete? Nebo co už máte vystudováno? Mám vystudovanou střední školu a jsem na vysoké. Studuju fyziku. Kolik vám je let? 24. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? Červená. Barva krve a hasičského auta. Jaké je vaše rodné město? Mé rodné město jsou Horažďovice. Jakou muziku posloucháte? Kabáty, Beethovena, Mozarta. Jaké máte koníčky? Kromě fyziky, počítač, zvířata a hasiče. Co děláte ve svém volném čase? Jelikož jsem tady nový, tak nejvíce času věnuji přípravě do školy.
Ali, 8.B, a Oli, 7.A
 
Nová učebna informatiky
Nová učebna informatiky se nachází ve druhém patře nové části budovy 2. stupně naší školy. Zrealizovala se, protože předchozí učebna byla jen pro 12 žáků. Je vybavena 21 počítači. Některé jsou z 1. stupně. Několika učitelům jsme položily pár otázek.
Učí se v nové učebně lépe/dobře? Paní učitelka Fialová (dále F.): Ano učí. Pan učitel Krbec (dále K.): Učí se tam dobře. Paní učitelka Hříšná (dále H.): Ano, určitě. Váš první dojem? F.: Velice pěkný. K.: Líbí. H.: Prostorná, hezká, upravená. Jaká učebna se vám líbí víc? F.: Ta nová. H.: Ta nová. Čí to byl nápad vybudovat novou učebnu? F.: Pana ředitele. Funguje stará učebna? F.: V současné době ne. Proč je nová učebna zrovna tam, kde je? F.: Protože se s tím počítalo, když se budova přistavovala. Jak stačíte zkontrolovat všechny žáky na počítačích? K.: Nemám tam tolik žáků. H.: Jde to. F.: Těžce. Plánujete něco změnit v učebně? F.: Časem ji zmodernizovat.
Veronika a Domuška, 8.A
 
2   
 
Nová stará jídelna
Všichni jistě znáte naši jídelnu coby strávníci připraveného a naservírovaného jídla, ale víte vůbec, kde náš oběd vzniká?
31.8.2011 byla slavnostně uvedena do provozu nová varna a umývárna školní jídelny. Rekonstrukce varny proběhla, protože více než 20 let staré spotřebiče musely být nahrazeny modernějšími. Ty stávající byly již v havarijním stavu. Dříve bylo v kuchyni 15 spotřebičů, které byly schopné uvařit 350 jídel, ty však nahradilo pouhých 6 nových spotřebičů a ty jsou schopné uvařit a připravit až 600 jídel naráz. Ve varně jsou nyní 2 multifunkční pánve, ve kterých se může dusit, smažit, grilovat a může se v nich také vařit 60 kg těstovin najednou. Dále jsou zde konvektomaty, indukční plotna a další elektřinu, čas a vodu šetřící spotřebiče. Potraviny upravované v nové kuchyni neztrácí svou nutriční hodnotu a jsou kvalitnější než předtím. Ve varně jsou také nová okna. V umývárně nádobí byla zavedena tunelová myčka s vlastními posuvnými koši na špinavé nádobí. I toto zařízení šetří vodu a čas pracovníků jídelny. Celá rekonstrukce varny a umývárny přišla město na 5,6 milionu korun.
Nezbývá než dodat, aby se našim kuchařkám v nové varně dobře vařilo a aby vám kvalitnější jídla chutnala. Dobrou chuť!
Mary, 7.B
 
2       
 
„Krásný úděl já dnes mám…“
4I to by se dalo zpívat, tato slova by byla příhodná, protože nastal opět čas, čas olympiády, ovšem ne té klasické olympiády, ale olympiády pro 1. stupeň. Organizátory se opět staly deváté ročníky pod vedením Mgr. Zdeny Tomanové a opět se jednalo o událost, která dala zabrat.
Olympiáda byla zahájena slavnostním přivítáním žáků 1. stupně. V neposlední řadě byl samozřejmě zapálen olympijský oheň, který při běhu sice pohasl, ale na olympioniky si nevystačí ani vítr a po ruce byl zapalovač. Po úspěšném zapálení se všichni mohli rozběhnout po různých stanovištích. A jako každý rok se skákalo do dálky, z místa, skákala přes švihadlo, běhalo se 60 metrů, házelo se… Někteří žáci mají také ochotné maminky, které pomáhaly s přípravami a hlídaly žáky na některých stanovištích. Nezbývá než říct: „Vydařilo se jak počasí (svítilo sluníčko), tak i akce. Takže zase za rok.“
Anketa mezi soutěžícími
Baví tě Olympiáda? Proč? Linda, 1.A: Ano, je to zábava. Míša, 4.A: Nebaví, je to nuda. Lucka, 5.B: 2Ano. Je to tu prima, je tu sranda. Ema, 1.A: Jsou tu dobré disciplíny. Valča, 4.B: Trochu je tu sranda. Luboš, 4.A: Ano, alespoň není škola a je tu zábava. Jaká disciplína je pro tebe nejjednodušší? Emča, 1.A: Skok do dálky. Linda, 1.A: Asi skok přes švihadlo. Miška, 4.A: Hod na cíl. Luboš, 4.A: Skok do dálky. Jaká disciplína tě nebaví? Linda, 1.A: Vytrvalostní běh. Lukáš, 4.C: Vytrvalostní běh. Luboš, 4.A: Vytrvalostní běh. Míša, 4.A: Vytrvalostní běh. Andrea, 3.A: Asi ten vytrvalostní běh. Emča, 1.A: Vytrvalostní běh. Co máš na Olympiádě úplně nejradši? Miška, 4.A: Není škola. Linda, 1.A: Je tu zábava. Iveta, 4.B:Člověk si tu může pořádně zatrénovat. Emča, 1.A: Je to tu hezké a je tu sranda. Valča, 4.B: Není škola a je tu legrace. Lukáš, 4.C: Je tu sranda. Luboš, 4.A: Není škola.
Bára, 8.A, a Honza, bývalá 9.A

 

 

LÉTO ZE VŠECH STRAN
Biotop Kotynka neboli Koupák
Další COOL článek je tady. Tentokrát budu psát o dobřanském koupališti. Letos se u nás v Dobřanech 30. června otevřelo koupaliště biotop Kotynka. Já se vám musím přiznat, že pokaždé, když bylo o prázdninách hezké počasí, tak jsem na koupáku byla celý den. Děti do šesti let to mají zadarmo, děti do patnácti let platí 30,-Kč a pro lidi nad patnáct let byla cena 50,-Kč na celý den. Kdo dorazí až po 17. Hodině, platí jen 30,-Kč. Když se někomu nechce do vody, tak může využít i hřiště na pétangue nebo na volejbal. Pro malé děti je k dispozici dětské hřiště.
Kdybych měla zhodnotit, jak vidím naše nové koupaliště, shrnula bych vše do jednoho slova – SUPER. Nenašla bych ani jednu zápornou věc. Moc vám biotop doporučuji. Proto příští rok neváhejte a vyrazte na naše koupaliště.
Bára, 7.A
 1
 
Ledové osvěžení aneb Zmrzlina J
 
Něco málo o historii zmrzky
Zmrzlina je sníh a led ochucený medem nebo ovocnou štávou, mražený mléčný výrobek ze smetany, mléka, cukru, vajec a s přidaným ovocem. Zmrzlinu znali už staří Egypťané a Řekové. Dříve se zmrzliny vyráběly v mlékárnách. Býval to mléčný výrobek z mléka a smetany, v současné době se na jeho výrobu většinou používají rostlinné tuky.

Dobřanská zmrzka
Jak jistě víte v Dobřanech je zmrzlina na třech místech. A to u večerky pana Koláře, U Tomášků a u fotbalového hřiště. A tu tedy většina z nás považuje za nejlepší a nejznámější. Na facebooku se můžeme každý den podívat, jaká zmrzlina zrovna v ten den je. Zmrzlina u hřiště se každý měsíc o nějakou novinku rozšíří. Například zde mají domácí zmrzliny, domácí tříště. Pokud nebudete mít chuť na zmrzlinu, můžete si alespoň koupit pití. Anebo když víte, že vaši kamarádi nebo nějaký člen z vaší rodiny má rád zmrzlinu, můžete mu k svátku nebo k narozeninám zakoupit poukázku na tříšť a zmrzlinu u hřiště. U Koláře mají také výtečnou zmrzku. A U Tomášků mají výbornou tříšť. Určitě vám doporučuji se na zmrzlině zastavit i v těchto dnech.


Domís, 7.B
 
Den Meliny Mercouri aneb Zumba v Plzni
2Nejprve si řekněme, kdo je / byla M.M.? A proč se pořádají jakési Dny M.M. a právě v Plzni? Proč se spousta mladých lidí snaží v tento den předvést to nejlepší ze sebe? Takže pár informací: M.M. narozena dne 18.10. 1970. Krásná a velmi živá žena, která hrála nejen na Broadway. Získala několik filmových ocenění. Také se stala 2x ministryní kultury a právě z tohoto postu v roce 1983 koncipovala projekt Evropské hlavní město kultury. Projekt EHMK byl vyhlášen a uveden v život 12. června roku 1985. Proto si v Plzni - evropském hlavním městě kultury 2015 - připomínáme 12.6. jako Den Meliny Mercouri. Díky tomuto projektu se může v tento den představit mnoho začínajících umělců a uměleckých skupin bez rozdílu věku. I naše favoritky ze ZŠ Dobřany se letošního ročníku zúčastnily se Zumbou. A to i přes nepříznivé počasí!
Alena, 8.B
 
 
 
Zábava pro děti, ale i dospělé!!
3Ve dnech 18. – 20. května jsem byla v Paříži s cestovní kanceláří Zájezdy pro děti.cz J. V pátek jsme šli do méně známého Asterix parku. Byli jsme tam celý den. Viděli jsme delfíní a lachtaní show a všem se to moc líbilo. Když tam někdy pojedete, tak se koukejte kolem sebe, uvidíte jen samé obchůdky s helmami a meči a ručníky a se vším možným J. Uvidíte atrakce pro velké i pro malé.
Následující den jsme jeli do Disneylandu. To byste nevěřili, jaké tam byly fronty J. „Potkali jsme“ ještě víc krámků než v Asterix parku J. Všude chodili Micky, Minnie, Daisy, Gufy, Donald, Pluto a další Disney postavičky. V tom Disneylandu je to všechno takové růžové, takové sladké, takové ňuňací J. Každý den v pět hodin večer se v Disneylandu koná průvod, kde postavičky jedou na alegorických vozech a mávají, posílají pusinky a smějí se. Divím se, že po té hodině usmívání nedostaly křeč J.
Starším z vás bych doporučila spíše Asterix park. Když budete projíždět Paříží, tak se musíte zastavit u Eiffelovky, je opravdu velká J
Jak shrnout můj výlet do Francie? Je to tam úžasné! Všichni jsou moc příjemní. Ale pozor, nikdy si tam nedávejte párek s hořčicí, vím, o čem mluvím…J
Oli, 7. A

 

 

INSPIRACE PRO VÁS
Pomáháme plnit sny!
Ahoj kamarádi a přátelé školy,
máme pro Vás zprávu o školní adopci na dálku. Náš adoptovaný indický chlapec Johnson Baretto dokončil docházku na základní školu (8.ročník) a po smrti maminky se s otcem a sestrou odstěhoval. Tím ukončil možnost, abychom ho nadále podporovali ve studiu na střední škole.
V Senátu Školního parlamentu jsme se rozhodli podporovat další dítě, neboť rádi pomáháme. Domluvili jsme se, že teď vybereme africkou holčičku. Jako první nám do oka padla jedenáctiletá Resty Nankinga. Pochází z Ugandy a bere velmi vážně školní vzdělání. I když to má do školy daleko, moc se do ní těší a přichází vždy dříve než ostatní děti. Žije v početné rodině, ráda zpívá a tančí a chtěla by být zdravotní sestrou.
Prosíme pro ni o Vaši pomoc.
Roční příspěvek na její podporu činí 7.000 Kč, peníze od Vás přijme paní Vítová v kanceláři 2.stupně školy.
Za Senát
V Dobřanech 21.9.2011                                                                                                                   Adél a Dominika
1 

 

 

 

Kam za pohybem a relaxací? J

V Plzni v Liticích je postaven nový areál jménem Škoda Land. Můžete si zde zasportovat. Příznivci míčových her si můžou zahrát fotbal a volejbal. Ti, co jezdí na skatech, si můžou zajezdit na velkých a dobře zpracovaných rampách. Kdo má rád kolečkové brusle, je tady super okruh právě na in-liny. Také zde naleznete minigolf, který si je možné pronajmout a svému parťákovi psát a počítat výsledky. Kdo zrovna nemá rád sport, tak má možnost Liticích skvěle relaxovat, a to u malinkého biotopu, kde se budete cítit jako na pláži. Minibiotop je nově postavený. Škoda Land se nachází u přehrady, ale v té se bohužel nedá koupat. Můžete u ní třeba relaxovat na dece nebo dělat piknik. Je tu také skvělé dětské hřiště s klouzačkou, houpačkami, prolézačkami atd. Pokud po sportování či relaxování budete mít hlad a žízeň, zajděte na skvělé občerstvení. Vstup do areálu je zdarma.
Každému přeji, aby se do Litic jel alespoň jednou podívat. Musím říct, že je to tu skvělé.
Domís, 7.B
 
Jede, jede mašinka….
Máte rádi parní vlaky, modely lokomotiv a další věci kolem vlaků? Tak to se určitě musíte zajet podívat do Lužné u Rakovníka, kde je od roku 1999 provozováno železniční muzeum. Nachází se zde velké i malé modely známých parních lokomotiv - Šlechtična, Jarmila, Papoušek, Mikádo a dalších. Můžete se tu podívat na železniční dráhu nebo se dokonce projet parním vlakem nebo si tady koupit tričko či hrníček s motivem lokomotiv. Když vás přepadne hlad či žízeň, nemusíte jet domů nebo do restaurace, stačí si zajít na něco malého do stánku s občerstvením, kterých je v areálu požehnaně. Zábavu si užijete za 75 Kč na dospělou osobu. Hodně zábavy!
Mary, 7. B
 
V peřině
1V kině bylo před prázdninami plno. Víte proč? Protože se konala premiéra hudební rodinné komedie V peřině. Film byl hezký a někdy i vtipný, ale jedna pasáž byla trochu strašidelná. Hodně se ve filmu zpívá a tančí. V hlavních rolích je Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, ale samozřejmě uvidíte mnoho dalších herců, kteří obsadili vedlejší role.
Film začíná na roztomilém náměstí, kde proti sobě stojí dva domy. V jednom je čistírna peří, v druhém má kabinet paní Hilda, která vykládá sny. Mezi nimi je opravdu velké nepřátelství. Dědeček z čistírny objevil svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odstranit. Stačí jen znát správnou kombinaci otočení knoflíků. Vykladačka snů je díky tomu bez práce, protože ta zlé sny vytváří. Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého do spaní přece jen prodralo, tak si stačí jen dát peřinu vyčistit a zlé sny skončí zamčené ve sklepení pod čistírnou. Ale jednou děda záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo.
Uhánějte do kina, ať vidíte, jaké dobrodružství je možno prožít.
Oli,7. A (obrázek stažen z netu)
 
Šmoulové 3D
Letos v září jste si mohli všimnout, že v kinech běží film Šmoulové 3D. Určitě všichni znáte seriál, který běží na Animáčku na TV Barrandov a jmenuje se Šmoulové. Jelikož měl tento seriál úspěch, rozhodlo se, že se natočí film Šmoulové 3D. V tomto filmu samozřejmě nechybí žádný Šmoula a ani Gargamel. Dokonce zde nechybí ani lidé.
Film začíná záběrem, jak Šmoulové nacvičují každoroční taneční sestavu. Jenomže Šmoulové - bodyguardi se rozhodli, že tam nechtějí Nešiku, aby nacvičoval i se Šmouly. Nešika však poslouchal a zaslechl, že taťka Šmoula potřebuje jednu neznámou rostlinku. A tak, aby Nešika dokázal, že není tak nešikovný, vydal se do lesa tu rostlinku hledat. Jenomže taťka Šmoula všechny varoval, ať do lesa nechodí, protože je to blízko Gargamelova hradu. Nešika se však do lesa vydal a během trhání ho zastihl Gargamel. Naštěstí mu na pomoc přispěchali taťka Šmoula, Šmoulinka a Koumák. Společně pak prchali před Gargamelem. Aby se zachránili, skočili do vodopádu. Ocitli se záhy ve světě lidí a …
                         Více vám neřeknu J. Zajděte si na Šmouly do kina. Mohu je jen doporučit.
                                                                                                  Domís, 7.B
ODJINUD
Ochutnávka (ne)jen českého folklóru
9Během prodlouženého víkendu (7.- 10.7.2011) se v Klatovech již po osmnácté konal Mezinárodní folklórní festival za podpory Českého rozhlasu, Folklorního sdružení ČR, města Klatovy a dalších sponzorů. A proč píši o mezinárodním festivalu? Protože se letošního folklorního 10víkendu zúčastnil náš dobřanský Vozembach, tedy dětská lidová muzika z naší ZUŠ. Festival byl velice pestrý, a to doslova, protože kroje například Mexičanů nebo Kolumbijců zářily všemi možnými barvami duhy. A nejen s Mexičany a Kolumbijci se zde dalo seznámit. Do Klatov zavítal i soubor z Řecka, Baskicka, Srbska, Slovenska a nechyběla ani ochutnávka domácího folklóru a právě mezi tyto soubory se zařadil i náš Vozembach. Během náročného víkendu jsme měli několik vystoupení jak venku pod širým nebem, tak pod střechou kostela a divadla. Dokonce jsme jako jediný soubor hráli bez osvětlení a ozvučení z důvodu velké bouřky. Dobřany však nezatajily své dovednosti a s podporou velmi oddaného fanklubu (složeného z rodičů) vyhrály anketu mezi diváky o nejoblíbenější český folklór. V kategorii zahraničních souborů vyhrálo Mexiko. Myslím si, že Vozembach si Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2011 moc užil!
Mary, 7.B
 
Konec, šmitec
12Ve dnech 28. a 29. června proběhly poslední závěrečné koncerty. 1. závěrečný koncert proběhl v budově naší ZUŠ v koncertním sále a druhý v sále A. Dvořáka v Domě hudby v Plzni. Na obou koncertech bylo možné zhlédnout to nejlepší, co naše ZUŠ má. Například talentovanou houslistku E. Hessovou, lidovou muziku Vozembach a další umělce. K 2. závěrečnému koncertu náleží také předávání pamětních listů žákům za úspěšnou reprezentaci, pedagogům za přípravu žáků a také rodičům, kteří pomáhají při rozkvětu naší krásné, zrekonstruované Základní umělecké škole J. S. Bacha. Děkujeme!
Mary, 7. B
 
Radbuzafest
3. září se v Dobřanech na náměstí T.G.M. uskutečnil velkolepý festival. Tento festival začal již odpoledne, ale vše ožilo až večer, kdy na festivalu vystoupili Šárka Rezková a band, ABBA Stars a jako hřeb tohoto festivalu se na pódiu objevil zpěvák a muzikant Marek Ztracený. Jenže kvůli aparatuře Marek Ztracený začal zpívat o hodinu později, než bylo původně plánované. Všichni už byli pořádně netrpěliví a unavení. Ale toto čekání a netrpělivost opravdu stály za to. Protože když přišel Marek Ztracený na pódium, všichni začali křičet a tleskat. Celé náměstí znovu ožilo. Nakonec jsme si na náměstí společně s Markem zazpívali písničku Ztrácíš. Radbuzafest si určitě každý moc užil.
Katy, 7.B
12
Víte, že:
·                     letos byly v Dobřanech zase dva páry čápů bílých? Ti, kteří byli letos na komíně u pekárny, nevyvedli letos žádné mládě a odletěli do teplých krajin 15.září (pozoroval Honza Pokorný). Ti, kteří hnízdili na Domu služeb, přiletěli 28.února, měli jedno mládě, dospělí odletěli 28.srpna a mládě odletělo 13.září (pozoroval Vláďa Rathouský). Naše škola se účastní republikového sčítání čápů již třetím rokem (prostřednictvím žáků školního Ekotýmu) a získané informace předává krajskému koordinátorovi panu Makoňovi ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.
·                     že Podlavičník má letos 107 předplatitelů? Chcete-li si tuto jedinečnou živou kroniku naší školy dodatečně předplatit, obraťte se na svého třídního učitele nebo na paní Vítovou v kanceláři školy. Bohužel - zpětně není možno již žádné číslo Podlavičníku doobjednat v tištěné podobě.
 
 


Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové: 6.A: Simona Plassová, 6.B: Lucie Matusová, 7.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olina Přibylová, 7.B: Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Kateřina Mafková, 8.A: Veronika Plačková, Kateřina Schejbalová, Dominika Strejcová, 8.B: Alena Klímová, Karolína Rosecká, Barbora Sýkorová.II.redakční kroužek – zatím neustaven; koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková. III.redakční kroužek - ePodlavičník;internetová verze na www.zsdobrany.cz pod vedením Mgr. Jany Fialové: zatím neustaven. Editace: Mgr.J.Šedivý. Distribuce: zatím neustavena. Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2011/12: 50 Kč. Časopis č.1/11/12 předán k tisku 9.10.2011. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.