Obsah

logo

 

Přátelé na dálku
návštěvaDne 8. listopadu 2012 byli vybraní žáci z naší školy v Německu v Obertraublingu, partnerském městě Dobřan. Po příjezdu do Německa předal náš pan ředitel dárky, přátelé předali dárky nám a následovala pěvecká a taneční vystoupení, která si pro nás jejich žáci a žákyně připravili. Potom jsme byli rozděleni do dvojic až trojic. Museli jsme hledat různá místa ve škole, kde byly napsány otázky typu: Jak se máš? Kde bydlíš? Čeští žáci učili německé přátele psát česky a učili je i napsané věty vyslovovat, pak se vše obrátilo a němečtí přátelé učili německé věty nás. Když jsme měli všichni vyplněné otázky, tak jsme šli do blízké restaurace na oběd a všichni jsme si zazpívali písničku „We are the world‘‘. Po obědě jsme se, bohužel, museli s německými žáky rozloučit L. Po rozloučení jsme jeli do Walhally, což úžasné místo nedaleko Regensburgu. Byl tam krásný výhled na řeku Dunaj a na krajinu. Stavba je okouzlující. Potom nás čekala už jenom dlouhá cesta domů a zastávka ve free shopu. Mně osobně se v Německu moc líbilo a doufám, že se s německými kamarády ještě někdy uvidíme. Chtěla bych moc poděkovat učitelům za trpělivost :D.
Barča, 8.A
 návštěva

návštěva

zahrada

Jednání Senátu v úterý 30.10 2012

 

Přítomni: D. Bouřil, 4. A, V. Váca, 4.B, M. Pražáková, 4.C, L. Dokoupilová a E. Hessová, 5.A, M. Cebová, a M. Kelíšková, 5. B, A. Kvačová a R. Bäuml, 6. A, D. Málek a C. Kučera, 6. B, A. Kadlecová a M. Adamec, 7. A, L. Bouřil, D. Čech a O. Šlehofer, 7. B, B. Málková a O. Přibylová, 8. A, D. Hrádková a M. Kordíková, 8. B, M. Líška a L. Strejc, 9. A, K. Bauerová a P. Richterová, 9. B, Mgr. Jaroslav Šedivý, Mgr. L. Navrátilová, Mgr. A. Boudová, Mgr. N. Vlasáková, Mgr. J. Netolická
1. Adopce na dálku: Děkujeme za vybrané peníze od devíti dárců, kteří nám přispěli 1.807 Kč. Do května roku 2013 nám tedy schází vybrat 5.193 Kč.
2. Ukliďme svět: Chtěli bychom poděkovat za velice hojnou účast lidí, kteří přišli pomoci. Sešlo se jich 27 a dokázali nasbírat odpad do deseti pytlů.
3. Pouť na Kamínku: Na pouti se sešlo hodně lidí a chtěli bychom poděkovat všem, kdo s poutí pomáhali, buď vystupováním, anebo organizací. Zejména děkujeme třídě 6.A.
4. Zahrada objevů: Proběhla akce v rámci projektu Zelená školní zahrada. Učitelé na naší škole pro žáky 2. stupně přichystali stanoviště s úkoly a hrála se přehazovaná. Kladné ohlasy na tuto akci byly z větší části na sport, který naši žáci upřednostňují před úkoly na vědomosti.
5. Rostliny nás živí a šatí: Je další akce, která nás čeká. Bude podobná

 Broučkiádě, na téma Rostliny. Své výkresy nebo výtvory na výstavu můžete zpracovávat do 15. 3. Na Senátu proběhlo pár nápadů, jako je vznik papíru, vaření ze zeleniny, z ovoce nebo z obilí, hra s bylinami po zahradě, pěstování ve třídě. Domácí úkol - každá třída zkusí přijít na nějaký nápad o rostlinách
6. Baterie do koše nepatří: cílem je zvýšit povědomí o sběru baterií a získat pro svoji školu co nejvíce baterií. Každý kilogram je za 12 Kč pro školu. Upozornění: baterie můžou do školy přinést i vaši rodinní příslušníci, ale vše se sbírá pro školu. Je vyroben plakát, který bude umístěn na náměstí, ve škole a v jídelně.
7. Pracovní dopoledne: 17. listopadu na Martiňáku.
8. Zájezd do Německa: Proběhne 8. listopadu a pojedeme do přátelského Obertraublingu na opětování jejich návštěvy na konci školního roku. Byl projednán program a rozvržení času.
9. Vánoční soutěž: Letos proběhne ve třídě s interaktivní tabulí, kde bude soutěžit zvlášť 6., 7. a spojený 8. a 9.ročník. Znalostní soutěž o Dobřanech s doprovodnou aktivitou Partička. Z každé třídy jsou zapotřebí 4 žáci.
10. Aréna: Dnes nebyly sděleny žádné problémy.
Příští jednání: v úterý 11. 12. 2012 od 12.30 hod. v učebně přírodopisu.
Zapsala: Domča, 8. B


 
Co nás čeká za školou aneb Zahrada objevů
Dva týdny před vypuknutím akce jsme se dozvěděli, co se bude den před podzimními prázdninami dít. Mohli jsme si vybrat z osmi stanovišť. V den konání akce, ve středu 24.10., již tedy každý věděl, kde je jeho místo. Já jsem dostala stanoviště geologie. Netušila jsem, o čem takovéto stanoviště může být, ale odhadovala jsem, že budeme poznávat kameny. Obdobně na tom byli i ostatní žáci. Některé názvy zněly opravdu tajemně. J Stanoviště byla na školní zahradě. Na stanovištích jsme dostávali pracovní list, který byl z obou stran zaplněn otázkami, které jsme museli zodpovědět. Pomáhaly nám nástěnné tabule, které jsou umístěny na zahradě. U stanoviště byl vždy vyučující, který dohlížel na plnění úkolů.
Každá třída byla rozdělena na polovinu. Jedna část se věnovala bádání, druhá ve stejnou dobu vedla sportovní utkání. Úspěchy byly různé, někomu se podařilo to a jinému zase ono. Po hodině jsme odcházeli ze zahrady unaveni. Sportovní i poznávací činnosti byly zajímavé, některé i náročné.
                                                                                                                                            Adéla, 6.A

zahrada

 

Jediným solidním základem našeho života jsou horniny
(rozhovor s paní učitelkou Mgr. Alenou Boudovou)

 

Jak dlouho jste stanoviště připravovali? Od doby, kdy jsme se dozvěděli, že se tato akce uskuteční – od začátku září. Proč jste si zvolila zrovna toto stanoviště? Vybudování „kamenné zídky“ s ukázkami regionálních hornin bylo mým přáním při přetváření školního pozemku v projektu Zelená školní zahrada. Byla jsem u výběru hornin pro její vystavění. S paní učitelkou Šindelářovou jsme přímo v kamenolomech vybíraly vzorky hornin, z kterých byla zídka vystavěna. A také proto, že geologické vědy (o neživé přírodě) jsou stejně zajímavé jako vědy biologické (o živé přírodě). Mám ráda obě přírody - motýli jsou křehcí a krásní, ale uletí vám, rostliny odkvetou, ale minerály a horniny zůstanou – byly tady před námi a budou i po nás. Jsou základem naší planety. Výtvory neživé přírody – minerály a jejich krystaly, horniny, jeskyně, rozeklané skalní stěny vysokých hor … to, co dokázala příroda stvořit, to je nádhera, ale někdy to pochopíte až na vrcholcích hor, když se rozhlédnete kolem … „Jediným solidním základem našeho světa jsou horniny.“ (F.V.Holub, docent UK v Praze) Které stanoviště se Vám osobně líbilo nejvíce? Všechna. Nebudu vybírat nej …, protože ve všech stanovištích je velká spousta práce – jak při budování přímo na školním pozemku, tak teoretické při tvorbě informačních tabulí. Na obojím se spolupodíleli žáci školy, bývalí i současní. Co bylo na celém projektu Zahrada objevů nejobtížnější na přípravu? To se musíte zeptat jednotlivých tvůrců. Když Vás něco baví a vidíte konkrétní výsledky, obtíže nevnímáte. Potěšitelné je, že zahrada vznikala a je stále tvořena za pomoci Vás žáků, někteří se na jejím budování podíleli i ve svém volném čase. Proč se Zahrada objevů uspořádala? Čí to byl nápad? To je otázka pro pana ředitele. Byla dokončena další etapa projektu Zelená školní zahrada, na jejímž financování se podílela nadace Zelený poklad a Město Dobřany. Nově v této etapě byla postavena nářaďovna a zastřešená a vydlážděná plocha – prostor, který bude využíván pro venkovní výuku, byl založen bylinkový záhon, před hlavním vchodem květnatá louka, byly vysázeny další stromy, volně rozmístěny na pozemku větší kameny, které mohou sloužit k sezení, nově bylo založeno broukovitě a hmyzoviště … udělal se další kus práce a Vy se můžete pyšnit tím, že jste byli u toho a přímo se podíleli. Co si o Zahradě objevů myslíte? Pozorujte změny – jaká je zahrada v různých ročních obdobích – a zjistíte, že je v ní stále, co objevovat a hlavně obdivovat, co příroda dokáže - jen střídání barev … pestrost na jaře, když rostliny vykvetou až po podzimní odstíny padajícího listí … zkuste vnímat … k tomu není co dodat … někteří asi pochopíte a začnete vnímat, až budete starší. Myslíte, že tato akce žáky bavila? Zvídaví žáci si určitě slušně zabádali, badatelsky línější žáci mohli svůj mozek nechat zrelaxovat při sportu. V nabídce bylo obojí – bádání i sportování. A navíc k bádání jste nepotřebovali znát, učit se nic předem, vše jste mohli zjistit přímo v zahradě, stačilo překonat svou lenost a využít čtenářskou gramotnost. A hlavně chtít přispět k úspěchu své třídy. A koho nic nebavilo, tak jeho škoda.
Otázky položila Barča, 8.A

Už jste někdy zkoumali geologii? My ANO!
Byla jsem ve skupině s Michealou Kováříkovou, Jakubem Sandanym a Richardem Vildem, zahráli jsme si toho dne na geology. Naše stanoviště stálo na školní zahradě u kůlny. Netušili jsme, čím se budeme konkrétně zabývat, ale tipovali jsme si, že budeme poznávat kameny. Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj. Na stanovišti, které střežila paní učitelka Boudová, jsme dostali pracovní list, který jsme vyplnili na základě zjištění informací z nástěnné tabule, která byla nedaleko našeho stanoviště. Celý pracovní list jsme nedodělali, neboť byly otázky celkem těžké, i když bylo možné všechny odpovědi dohledat. Geologové z nás zřejmě nebudou. :( Ale celé stanoviště bylo moc pěkné. Povedlo se. :D
Adéla, 6.A
Naši okřídlení přátelé
V den, kdy se konaly soutěže na zahradě, jsem byla u stanoviště s ptáky, ale byly tam i otázky ohledně motýlů. Byla to týmová práce a na každou otázku jsme měli odpovědět. Mohli jsme spolupracovat, což bylo skvělé. Poznávali jsme obrázky ptáků anebo motýlů a měli jsme zjistit, co je to za ptáka a např. jakou má budku, čím se ta jeho liší zase od budky jiného ptáka. Naše třída (6.B) měla nejlepší úspěch z celé školy. Tento den si užil celý náš tým a snad i jiní kamarádi.
Kájina, 6.B
 
Fajnové ovocíčko
Mé stanoviště bylo Frukto I. Na tomto stanovišti nám paní učitelka Weinrebová, která měla tohle stanoviště na starosti, rozdala pracovní list k vyplnění. Na listě jsme měli dva úkoly. První byla tabulka a v ní bylo vypsáno několik druhů ovoce a my jsme měli doplnit podle krabice s pravým ovocem, co je ten plod vlastně zač. Druhým úkolem byly otázky směřující k využití ovoce a zeleniny. Na stanovištích se prostřídali žáci od šestých až devátých ročníků. Otázky byly stejné pro všechny žáky, a proto si myslím, že pro starší a více informované studenty nebylo tohle stanoviště velkým přínosem, na druhou stranu jsme si ověřili, co známe.
Domča, 8.B
 
Skandál! - Pitva rostlin v naší škole
Stanoviště Frukto II. bylo umístěno v nové venkovní učebně. Úkoly zde byly následující: jeden ze dvojice se pustil do doplňování papíru, kde se musel nakreslit plod, popsat, jak se plod pohybuje, dále jsme měli určit rostlinu, z níž plod je. Pomůckou byla lupa, díky které jsme se na plod mohli lépe a detailněji podívat, abychom ho dobře nakreslili a dokázali ho identifikovat. Mezitím druhý ze dvojice také poznával a popisoval různé rostliny. Ve dvojici si kdykoliv mohli poradit anebo se jen podívat, jak to tomu druhému jde. Vedoucím u tohoto stanoviště byla paní učitelka Marta Weinrebová a maximální počet bodů, který mohla rozdat, byl 25. Nejúspěšnější dvojicí se stala Alča s Míšou z 9.B s 24,5 body.
Míša, 9.B
 
Jak dobře znáte rostliny?
Na stanovišti, které vedla paní učitelka Simbartlová, jsme poznávali rostliny. Nejdřív jsme dostali pracovní papír, který jsme měli doplnit. Potom jsme ochutnávali bylinkové čaje a poznávali, který z nich je mátový. Když jsme s čajem byli hotovi, šli jsme na zahradu hledat různé rostliny a překreslovat listy na svůj pracovní list. Jelikož bylinky trochu znám, nebyla pro mě tato aktivita nijak těžká. Bylinky mám ráda, takže mě práce na tomto stanovišti bavila. 
Kačka, 8.B
 
Juniorfest pod lupou
festivalJuniorfest, festival pro děti a mládež plný filmů a pohádek. Do Horšovského Týna se sjíždějí herci nejen z pohádek, ale i z dětských filmů. Promítají se všechny možné filmy a seriály. Zkrátka Juniorfest musí každý znát, ale v čem byl letošní Juniorfest jiný než předešlé ročníky?
Novinkou byl projekt „Festivalový reportér v akci aneb Zakousni se do filmu“. Proběhl konkurs na pozici festivalového reportéra a po vyhodnocení bylo vybráno 7 festivalových reportérů. A co festivalový reportér dělá? Píše noviny, dělá rozhovory, píše recenze, reportáže, zkrátka informuje o veškerém dění na festivalu. A jelikož jsem jedna z festivalových reportérů, jdu plnit svůj úkol a popíši vám dění na festivalu. festival
První festivalový den byl dost náročný, potřebovalo se toho hodně stihnout, ale času bylo málo. Dopolední program zaplnil festivalový jarmark, na kterém vystoupila dívčí skupina 5Angels nebo skupina B. A. M. se zpěvákem Milošem Novotným. Tohoto mladého a velice pohledného muže určitě znáte z pěvecké soutěže „Hlas Československa“, kde se dostal až do finálových kol. Večer bylo slavnostní zahájení. Moderátorem tohoto slavnostního večera se stal Jakub Štáfek, herec ze seriálu „Ulice“. Na pódiu se ukázala spousta slavných lidí, kteří se festivalu zúčastnili. Po běžných formalitách následovala projekce filmu „Tady hlídám já“, který s sebou do „Horšáku“ vzal delegaci herců.Viděli jsme se s herečkou Jitkou Ježkovou a Veronikou Divišovou a s herci Lukášem Vaculíkem a Pavlem Novým. Mezi nás dorazili i patroni letošního pátého ročníku - herečka Tereza Brodská a Martin Stránský.
Další den byl celý čertovský. Zaměřili jsme se na pohádku Hynka Bočana „S čerty nejsou žerty“. V hradozámku Horšovský Týn probíhala výstava kostýmů a rekvizita odpoledne dorazila i čertovská delegace. Přijeli herci a představitelé pohádkových postav – Monika Pelcová – Stará (princezna Adélka), Dana Bartůňková (princezna Angelína), Jaroslava Kretschmerová (Dorota Máchalová), Ladislav Gerendáš (čert). Svůj film přijel uvést i pan režisér Hynek Bočan, na Hodině zpěvu nás přijal pan skladatel a písničkář Jaroslav Uhlíř, setkali jsme se i se scénáristou Jiřím Justem.
Mary, 8.B (pokračování v příštím čísle)
 
Techmania v Dobřanech
pokusDne 5.11. byla v Dobřanech Techmania. Na náměstí se postavily 2 stany. V jednom jsme si mohli vyzkoušet různé pokusy, např.: Když se naplní plastová láhev neuvařenou rýží, trochu se s tím zatřese a strčí se dovnitř dřevěná tyč, tak ta dřevěná tyč už v té lahvi zůstane, i když tu láhev vezmeme za tu dřevěnou tyč a budeme ji držet ve vzduchu. Kromě toho jste si i v tomto stanu mohli zkusit řešit různé hlavolamy: dělové koule, kostku aj.
V druhém stanu jsme se dozvěděli více o akci „Baterie do koše nepatří“ a dostali jsme malou krabičku, do které máme dávat vybité baterie.
Ve 14:00 se konala „Balónková estráda“. Ta probíhala tak, že jeden pán z Techmanie dělal pokusy s balónky. Při pokusech nám ukazoval, že balónek se dá propíchnout, aniž by praskl. Také jsme se dozvěděli, že balónek nehoří, ale praskne, když se k němu přiblížil oheň. Ale pak tam byl i balónek, který nepraskl, protože v něm byla voda. Po „Balónkové estrádě“ následovala show s tekutým dusíkem. Tam jsme se zjistili, že když do tekutého dusíku položíme např.: marshmalow, cherry rajče nebo růži, tyto předměty zmrznou tak, že se dají roztříštit. Poté nalil do plastové lahve dusík a hodil ji do sudu s vodou. Z toho vznikla „bomba“. Ta láhev vybuchla a roztrhla sud. Také do tekutého dusíku nalil vařící vodu z nádoby, z ní pak vyšel oblak páry, voda vystříkla ven. Moc se mi odpoledne s Techmanií líbilo.
Vojta, 6.A
Ringo Čech nám sebral faraona
aneb Rozhovor s Jaroslavem Uhlířem, hudebním skladatelem
rozhovorNějaký čas jste byl členem divadla Járy Cimrmana. Co se stalo, že jste odešel? Nastoupil jsem do hry, která se jmenuje Záskok, a když za mě museli dát záskok, tak pan Svěrák říkal, to se stane každému, že jsme prošvihli představení, ale když jsem to prošvihnul podruhé, tak mě vyhodili. Vadilo vám to hodně? No, to bylo tak, že jsem to nevěděl. Když jezdím na zájezdy, tak agentura, která mě zastupuje, vám vždy pošle email, kdežto v divadlech jsem potom pochopil, že je to jinak. Tam je plán, visí v šatně, na něm je uvedeno, kdo kdy hraje. Pikantní bylo, že to odpoledne, co jsem představení podruhé prošvihl, jsem byl se Svěrákem, řešili jsme nějakou písničku. Večer mu volám, že mám ten refrén písničky, a on říkal, že to je výborný, ale že jsem prošvihl představení. Mrzelo mě to. Potom jsem hostoval u pana Suchého v divadle Semafor.
Na základní umělecké škole jste změnil obor z dirigování na skladbu, nelitoval jste? Ne, já jsem obor nezměnil, pouze přibral. Přišel jsem na dirigování a tam byl vynikající profesor, který učil harmonii. Oslovil jsem pana učitele, zda bych k němu mohl chodit na skladbu. On se nezeptal, co jsem složil, ale souhlasil. Dokonce řekl: „S vámi je docela legrace.“ A s ním byla taky.
Jak vzpomínáte na Hitšarádu? To byla úplně jiná kapitola, to jsem byl spíše herec, my jsme se s Karlem Šípem začali znát jako muzikanti, dělali jsme skupinu Faraon, potom nám to sebral Ringo Čech. Začali jsme dělat televizní pořad, dělali jsme ho deset let, byl ještě černobílý a tam jsme vybírali písničky a tam se to přesmyklo, protože Karel je z herectví. Zjistil jsem, že jsem spíše herec než muzikant.
Pracuje se vám dobře s dětmi. Proč? Mně se pracuje s dětmi velmi dobře. Je to vzájemné. V čem jsou pro vás koncerty s dětmi lepší než s dospělými? Jsou jiné, děti jsou vynikající publikum, ale nekompromisní. Dospělý, když je v divadle a něco se mu nelíbí, tak se nepatrně o přestávce vytratí a už ho tam nevidíte. Kdežto děti jsou zajímavé tím, že jsou nekompromisní, když se jim to nelíbí, tak to dají najevo. A co teda upřednostňujete? Já ani nevím. Jezdím na festivaly s Třemi sestrami, jezdím na Rock for people a tam zase vzniká ten fór, že dospělí zpívají dětské písničky. rozhovor
Jaký máte názor na dnešní zpěváky a zpěvačky? Já nevím, každý dělá, co může, někomu se daří, někomu méně. Je jedna věc, které je mi líto. Je mi líto zpěváků a zpěvaček, když jsou odkázaní na to, co jim kdo napíše. Já za to, co píšeme se Zdeňkem Svěrákem, ručím. Texty od někoho jiného, hudba taky, je mi líto, že si za to nemůžou ručit. Takže kolikrát je dobrý zpěvák, ale je mu vnucován špatný repertoár, tak je ho škoda. Skládáte se Zdeňkem Svěrákem dohromady? Ano, já dělám muziku a on dělá texty. Děláme spolu tak, že se známe a máme takovou domluvu, že když se někomu z nás nebude líbit nějaká písnička, tak nebude, zruší se. Kde berete podněty na psaní písniček? No, to je Svěrák, ten dělá texty. Takže nejdříve text a potom zhudebnění? Ano, dokonce máme takovou řeč, že když je špatná písnička, tak Svěrák říká, tohle není ještě písnička, to je zhudebněný text. Která vaše písnička se vám líbí nejvíce? Když už ta písnička je venku, tak to už si vybrali lidi. Mně se líbí ta, kterou zrovna dělám. Když jste se seznámil se Zdeňkem Svěrákem, byl vám sympatický už na pohled? Ale jo, no, první naše písnička byla Strašidýlko Emílek a my jsme tu práci zahájili synchronně jako Cimrman, oni tu práci začali roku 1967. 
Přepsala Domča, 8.B
Ochutnat se má vše
V pátek 9.11. jsme měli možnost zhlédnout film Knoflíková válka. Snímek je určen pro děti a náctileté. Nabízí profesionálně natočené drama, v němž ochutnáte dospívání, ztrátu i získání respektu k rodičům, zjistíte něco o nacismu a kolaboraci. Mýma očima viděno, nejúžasnější bylo zjištění, že jsou lidé bez rozdílu věku, pohlaví a vlastního přesvědčení schopni se semknout v celek a jednat jako jeden muž. Bohužel tehdy, když je téměř pozdě.
Kdo nezná kultovní příběh o dvou partách kluků, kteří proti sobě neustále vedou malicherné bitky a jako suvenýry vítězství si stříhají knoflíky, si nejspíš řekne, co se asi může odehrávat po dobu několika desítek minut na filmovém plátně. Opravdu je na co se koukat. Kdo však čekal nějakou bitevní vřavu a filmové efekty, krev a znetvořená těla, mohl být zklamán. A právě proto na mě film zapůsobil tak pozitivně.
Zcela určitě se tvůrcům podařilo přiblížit mladším ročníkům nejisté období 2. světové války, všední dny na hony vzdálené McDonaldu, PC a mobilům.
Film Knoflíková válka byl natočen již několikrát, poslední verze je z roku 2011. Zajímavostí je, že tvůrci filmu v tomto posledním zpracování zásadně opustili knižní předlohu i podoby předchozích filmů. Děj je zde přesazen do roku 1944 a vedle dětských válečníků se dotýká velmi ožehavých témat naší historie.
Alča, 9.B (obrázek stažen z internetu)
film 
 
Veletrh řemesel, aneb Řemesla na prodej
 
veletrhVe stodském Kulturním domě se ve středu 31.10. 2012 nedalo skoro pohnout, neboť zde proběhl již 4. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro budoucí učně nebo středoškolské studenty pod názvem VELETRH ŘEMESEL 2012, kterého se zúčastnili i naši žáci 9. ročníku spolu s paní učitelkou Hříšnou a paní učitelkou Konšalovou. Bylo zde mnoho zástupců škol, a tak někteří z nás navštívili i více než jeden stánek. U stánků jsme se mohli zeptat na cokoliv, co nás o určité škole zajímalo a obdrželi jsme i informační brožurky. Během toho, co jsme se ptali a získávali informace o svých budoucích školách, probíhala na pódiu různá zajímavá vystoupení, například přehlídka účesů, barmanská show, žonglování, tanec, zpěv nebo ukázka free runningu, u kterého si na své přišla hlavně děvčata :D. A kdo chtěl, mohl si u tamních kosmetiček a kadeřnic trochu upravit svou vizáž. Kdo by to nebral? :Djazz
Míša, 9.B (obrázek stažen z internetu)
 
Červená, zelená, žlutá, černá
Každého asi napadne, že tyhle barvy jsou symbolem pro reggae. Náš 2. stupeň se vypravil do Velkého divadla v Plzni na koncert „Jak se dělá jazz“. I náš uvaděč a vypravěč si na sebe oblékl stylovou reggae čapku, v níž do jazzové hudby zapadal. Představení o tomhle stylu hudby bylo součástí jazzového festivalu v Plzni. V divadle nám zpívala mlaďoučká zpěvačka s opravdu „zlatým hrdlem“. Její zpěv byl velice profesionální, ale žádný zpěv bělocha nezní jako pravá černošská hudba. Proč právě černošská? Jazz totiž vznikl v Americe. V divadle nám byly ukázány nejznámější písničky, třeba i od Michaela Jacksona. Zpěvačku doprovázela skupina, která byla skoro celá složená z rodinných členů. Mně osobně se koncert líbil a doufám, že se do divadla zanedlouho vypravíme znovu.
                                                   Domča,8.B (obrázek stažen z internetu)                                                                                                   
 
 
 
Vzhůru, vzhůru do slovinské Brežice
návštěvaDobřany se zase vydaly do Slovinska. Do Brežice zavítala delegace ze Základní umělecké školy J. S. Bacha spolu s panem starostou a pár lidmi z úřadu. Ve čtvrtek ráno jsme se všichni sešli u naší „hudebky“ a začali se pomalu soukat do autobusu. Učitelé, žáci, úředníci, pan starosta, dokonce i rybička s námi jela. Rybím účastníkem se stal „malý“ žralok (jeseter). Celou cestu byl chudáček zavřený v akváriu a na naše rozzářené tváře koukal zpovzdálí. Cesta byla jako vždy dlouhá, ale za to nám přeci stála. Přijeli jsme, poslechli si koncertní vsuvku a pokračovali ve sdružování se se slovinskými přáteli.
Povím vám, kvůli čemu jsme vlastně do Slovinska jeli. Naše města, Dobřany a Brežice, se spolu přátelí a spolupracují neuvěřitelných deset let, což je dle mého skvělý výsledek. No, a protože slavíme takto krásné jubileum, tak se muselo nějak oslavit. V pátek 26. 10. proběhl v sále Brežického hradu slavnostní koncert. Ten se dal pokládat za obrovskou oslavu našeho výročí. Vystoupili tam ti nejlepší, které mohly Dobřany přivézt. Představili se nejenom sólisti, komorní uskupení, ale i soubory. Na scénu js

návštěva

me uvedli i dětskou operku od pánů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Červená Karkulka.
               

 

Myslím si, že celý koncert a celý výlet do Slovinska se opět vydařil a doufám, že takových krásných deset let, jakých bylo teď, ještě zažijeme alespoň pět! J
                                                                                               Mary, 8. B

 

Povodně, požáry, teroristický útok
Ve dnech 22. a 23. října 2012 se na druhém stupni konalo OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí). Každý ročník si prošel čtyřmi různými tématy. My, šesťáci, jsme nejdříve šli do tělocvičny, kde na nás čekala paní Šístková spolu s dalšími lidmi. Měli jsme za úkol rozdělit se do čtyřčlenných skupinek a postupně obejít všechna stanoviště, kde byly ukázky různých zranění, a my jsme měli zraněné ošetřit. Ošetřovali jsme například člověka v bezvědomí, otevřenou zlomeninu, pomáhali jsme člověku, kterému nebylo dobře od žaludku, ošetřovali jsme spáleninu atd. Každé stanoviště nám figuranti ohodnotili známkou. Po přestávce jsme odešli do učebny českého jazyka, kde nám paní učitelka Simbartlová pustila krátký film o tom, co je mimořádná událost. Připomněli jsme si telefonní čísla, varovné signály,… Potom si nás vzala na starost paní učitelka Šindelářová. S ní jsme si povídali o mnoha věcech. Třeba o tom, jak máme pomoci někomu, když dostane ránu elektrickým proudem. Některé informace byly i nepříjemné, třeba detailněji popsaná různá zranění, přiblížení některých úrazů. Poté jsme šli do hasičské zbrojnice. Tam nám ukázali prezentaci, která se zabývala požáry, a dozvěděli jsme se i různé zajímavosti z života hasičů. Pak nám dovolili jít se podívat na hasičská auta a také nám ukázali sklouznutí po tyči.
Letošní OČMU bylo celkem fajn, ale nějaké záběry bychom vidět nemuseli.    
Sára a Lucka, 6.A

 

 

OČMU v 8.B
 
očmu 
 
Ve Štěnovicích pod palbou florbalových míčků
V sobotu 3. 11. proběhlo ve Štěnovicích 2. kolo florbalové BLMF ligy, které se zúčastnili i naši florbalisté.
 florbalZápasy se hrály 2x10 minut a v prvním kole se naši utkali s Cobrou Radnice. Před utkáním se hoši řádně rozcvičili a psychicky připravili na následný zápas, což bylo vidět již v první půli. Kluci byli v dobré formě a během chvíle vedli 1:0 a následně 2:0. Dlouho se však neradovali a po nevelkém snažení snížila Radnice na 2:1. Ovšem díky naší dobré souhře se nám opět povedlo skórovat a to na 3:1. Bohužel Cobra neměla v plánu prohrát a znovu stáhla náskok na 3:2 těsně před odpískáním konce první půlky zápasu.
Během druhého poločasu se vše odehrávalo rychle, během sedmi minut jsme Radnici dali 2 góly a ona nás obdarovala také dvěma. Napínavá situace ovšem nastala v sedmnácté minutě, jelikož bylo odpískáno trestné střílení pro Radnici kvůli faulu našeho hráče Tomáše Heluse. Cobře se ho podařilo využít. Stav zápasu byl tedy 5:3. Avšak rázným a odhodlaným útokem jsme se opět Cobře oddálili na 6:3. „Odpískáním trestného střílení a ignorace některých zákroků naše kluky dost rozčílila a více než hře se věnovali naštvání na rozhodčí,“ konstatuje trenér dobřanských florbalistů pan Kouřil, když Radnice ke konci devatenácté minuty zasadila našemu týmu poslední gól. Stav prvního zápasu dopadl skvěle naší výhrou 6:4.florbal
 Po skončení prvního utkání měli kluci chvíli času, aby si oddychli a nabrali nové síly. Během jejich odpočinku svedly zápas Štěnovice s mužstvem Nýřan, který skončil výhrou domácího týmu 7:3. Odpískání konce zápasu znamenalo pro Dobřaňáky znovu se rozcvičit a připravit na další zápas, tentokrát s Crocodiles Tlučná. Bohužel již v šesté vteřině zápasu vedla Tlučná 0:1. Naše kluky to silně překvapilo, ale i přes všechnu snahu získat míček dostali v téměř osmé minutě druhý gól a půl minuty na to další. V prvním poločase tedy Dobřany prohrávaly 0:3. V druhé půlce se kluci trochu probudili a ve 12:45 střelil náš první gól hráč číslo 5 - Lukáš Marhánek. Bohužel ve 14:14 opět skórovala Tlučná a stav zápasu byl 1:4. V šestnácté minutě předvedla Tlučná opravdu krásnou akci, které chybělo jen zakončení, kterému zabránil náš gólman Filip Bajer. Podobných dech beroucích akcí měla Tlučná více, ale většinu hráči naštěstí nedokázali dokončit. Poslední snahu alespoň snížit prohru a dát gól provedl opět hráč s číslem 5, a to v 19:49. Písknutí rozhodčího oznámilo konec zápasu. To pro naše kluky bohužel znamenalo prohru 4:2.
Ale i tak blahopřejeme k jejich jednomu vítězství a přejeme hodně štěstí do dalších zápasů. 
Míša, 9.B
 florbal
 logo