Obsah

 

logo

 

 

Letní vzpomínky

 

Dobřanské pohledy – vernisáž ve školní jídelně

Loučíme se na radnici  s deváťáky

Nejlepší žáci a žákyně

ročníku školní docházky 2004 - 13

prázdniny

 

 

Partnerská schůzka Comenius Regio v německém Bad Salzuflen

 

V solných lázních

V Reálné škole

Ve starém městě

 

prázdniny

 

 

Na školní zahradě

Náš badatelský tým

Při chemickém pokusu ve škole

 

prázdiny

 

 

Ve středisku ekologické výchovy Herser Mühle

Bylinková zahrada

U geologických hodin

Hřiště na kuličky

 

prázniny

  (čtěte na dalších stránkách)

 

SENÁT

Jednání Senátu 10.9.2013

Přítomni:

senátBára Málková, Marek Kletečka, 9.A, Dominika Hrádková, Marie Kordíková,  9.B, Martin Adamec, 8.A, Ondřej Šlehofer, 8.B, Filip Brada, František Strejc, 7.A, Erika Hessová, Lenka Dokoupilová, 6.A, Natálie Brejchová, Magdalena Cebová, 6.B, Anna Bromová, Valérie Kunclová, 5.A, Vojtěch Váca, Julie Čepická, 5.B, Barbora Čížková, Šimon Mertl, 5.C, Kristýna Tichotová, 4.A, Emma Přibylová, Lenka Štichová, Eva Švajcrová, Filip Umner, 4.B, Markéta Czerna, Petra Markusová,  4.C, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Lucie Navrátilová, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Jaroslav Šedivý

Předsedající: Marie Kordíková a Dominika Hrádková, 9.A

 

Program:

1. Jednací řád, termín jednání: Schválili jsme jednací řád a pravidla jednání Senátu. Upřesňovali jsme termín jednání Senátu a shodli jsme se, že bude vždy první pátek v měsíci 6. vyučovací hodinu v učebně přírodopisu.

2. Složení senátu: Senát se rozdělil jako vloni na pracovní skupiny: Ekotým 1.stupeň, Ekotým 2.stupeň, koordinace (předsedající), adopce a akce 1.stupeň a akce 2.stupeň. Každý žák si na konci jednání Senátu zvolil klidně i více skupin, ve kterých bude pracovat.

3. Adopce: Také letos je třeba vybrat příspěvek 7.000 Kč na Resty Nankingu,  z minulého roku máme již 2.214 na letošní rok. Peníze se mohou jako minulý rok vybírat ve třídách nebo na různých akcích.

4. Akce:Na škole bude opět Vánoční a Velikonoční soutěž a barevný týden. Pokud žáci budou mít nějaké náměty na soutěže, tak je sdělí svému senátorovi a on je přetlumočí na jednání Senátu.

5. Dny přátelství Dobřany – Obertraubling: 18.10. by mělo přijet 17 německých žáků z obertraublingské reálky k nám do Dobřan na výměnný pobyt. Čeští žáci se zahraničními hosty pojedou do plzeňské ZOO, budou pro ně připraveny sportovní aktivity, Chvála různosti a muzikál „Z pohádky do pohádky“.

6.Cyklostezka, fasáda:

  • V Dobřanech bude nová cyklostezka, která povede přes luka kolem Radbuzy, ve směru Praha - Domažlice. Více informací bude na letáčcích, které dostaneme doma do schránek či na www.cyklostezka-ppr.cz.
  • Na škole se buduje zateplení a nová fasáda. Již je na jižní stěně vytvořen plastický nápis Základní škola a budeme mít i sluneční hodiny.

7.Aréna: Do příštího jednání čekáme návrhy na pokračování / nepokračování žolíků či úpravy pravidel.

Příští jednání: v pátek 4.10.2013 ve 12.30 hod.

Bára Málková, 9.A

 

Senát – přehled zástupců dle tříd

Žáci, kteří mají v čas jednání Senátu - každý první pátek v měsíci 6.vyučovací hodinu -  výuku, požádají svého vyučujícího o uvolnění z hodiny a učivo si doplní. Do třídní knihy budou zapsáni do poznámek, jedná se o akci školy.

 

 

Třída

Třídní

Senátoři a senátorky

4.A

NavI

Kristýna Tichotová

4.B

Vohr

Filip Umner, Emma Přibylová, Lenka Štichová, Eva Švajcrová

4.C

Caf

Markéta Czerna, Petra Markusová

5.A

Rat

Anna Bromová, Valérie Kunclová

5..B

NavrL

Vojtěch Váca, Julie Čepická

5.C

Jank

Šimon Mertl, Patrik Mach

6.A

Palk

Lenka Dokoupilová, Erika Hessová, Kristýna Kubaňová

6.B

Konš

Natálie Brejchová, Magdalena Cebová

7.A

Simb

Filip Brada, František Strejc

7.B

Šin

Nikola Kastnerová, Karolína Eichlerová, Ctirad Kučera

8.A

Boud

Martin Adamec, Andrea Kadlecová

8.B

Fial

Ondřej Šlehofer

9.A

Hlav

Marek Kletečka, Bára Málková

9.B

Vlas

Dominika Hrádková, Marie Kordíková

 

 

Složení Senátu dle pracovních skupin

 

Skupina pro koordinaci - garant Mgr. Jaroslav Šedivý

Skupina pro organizaci akcí – 2.stupeň - garantka Mgr. Naděžda Vlasáková

6.A

Lenka Dokoupilová (skup. B)

6.A

Lenka Dokoupilová, Erika Hessová

7.B

Karolína Eichlerová (skup. B)

7.A

Filip Brada, František Strejc

9.A

Bára Málková (skup. B)

7.B

Ctirad Kučera, Nikola Kastnerová

9.B

Dominika Hrádková, Marie Kordíková (skup. A)

8.B

Ondřej Šlehofer

Skupina pro adopci na dálku - garant Mgr. Jaroslav Šedivý

9.A

Bára Málková

6.B

Natálie Brejchová, Magdalena Cebová

9.B

Dominika Hrádková, Marie Kordíková

8.A

Martin Adamec, Andrea Kadlecová

Skupina Ekotým 1.stupně - garantka Mgr. Lucie Navrátilová

9.A

Marek Kletečka, Bára Málková

4.C

Markéta Czerna, Petra Markusová

9.B

Dominika Hrádková

5.B

Vojtěch Váca, Julie Čepická

Skupina pro organizaci akcí – 1.stupeň - garantka Mgr. Jitka Netolická

Skupina Ekotým 2.stupně - garantka Mgr. Alena Boudová

4.A

Kristýna Tichotová

6.A

Kristýna Kubaňová

4.B

Filip Umner, Emma Přibylová, Lenka Štichová, Eva Švajcrová

8.B

Ondřej Šlehofer

5.A

Anna Bromová, Valérie Kunclová

9.B

Marie Kordíková

5.C

Šimon Mertl, Patrik Mach

 

 

         

 

senát

Pozn.: Pokud žáci z Ekotýmu budou v průběhu roku pracovat pravidelně i mimo jednání Senátu na programu Ekoškola, lze je zformovat do zájmového útvaru Ekotým 1 / Ekotým 2, vést jim docházku a klasifikovat je.

Sluneční hodiny

Při tvorbě nové fasády na budově 2.stupně byly vytvořeny sluneční hodiny. Původní návrh zpracoval v roce 1995 pan František Mareš. Tento návrh ale nebyl použit, vedení školy zadalo ke zpracování jednodušší verzi. Jejími autory byli pan Ing. Miloš Nosek z Hradce Králového (technické výpočty) a dobřanský pan Zdeněk Duban, písmomalíř (malba na stěně, na 1. snímku vpravo od pana školníka). Obě fotografie jsou ze 17.9.2013, kdy byl osazen kovový ukazatel. Pod slunečními hodinami se nachází tzv. korekční tabulka, která v jednotlivých částech měsíce ještě více upřesňuje čas.

hodiny

 

Mořský vzduch v německém městě?

            Ve dnech 30.6.-2.7. byla vyslána expedice z naší školy do lázeňského města Bad Salzuflen v Německu. A jak se nám tam líbilo?

                Nás „žáků“ tam jelo 8, byli jsme ve dvojicích a vypracovávali pracovní listy. Co všechno jsem o Bad Salzuflenu zjistili? Na první pohled je patrné, že je Bad Salzuflen lázeňské město. Dříve se zde těžila sůl, teď se využívají podzemní vrty, ze kterých se čerpá slaná voda, ta se spouští z velkých zdí z trnkových větví, po nichž stéká slaná voda. Větve zachycují vápno a železo. Po určité době se větve vyměňují. Používají se např. do městských cest. Během pobytu za hranice jsme navštívili dvě školy, Städtische Grundschule Elkenbreder Weg a Eduard-Hoffmann-Realschule. O té první jsme zjistili, že ji navštěvuje 225 žáků, učí zde 14 učitelek. Mají stejné předměty jako my a o přestávkách musejí chodit ven. O druhé škole jsme se dozvěděli, že se známkuje od stupnice 1 – 6, z toho - jako u nás - je 1 nejlepší. Na první pohled škola vypadá zevnitř jako betonový kryt, ale přesto má škola bazén, dvě tělocvičny, horolezeckou stěnu a knihovnu. Učí zde 32 učitelů. Studenti jezdí do školy na kole nebo jezdí autobusem. Škola začíná v 7:40 a končí ve 14:40. Naše „velké prázdniny“ jim začaly 24. července a trvaly 6 týdnů. Pak mají další 2 týdny prázdniny na Vánoce, Velikonoce a na podzim.

Také jsme se byli podívat v ekologickém centru a muzeu pod širým nebem. Střed ekologického centra byl starý vodní mlýn, který byl předělán. Prostor je velký 34 hektarů. Prý 26 druhů motýlů potřebuje kopřivu, proto kopřivy rozsazují v různých koutech centra. V centru nechávají stromy zestárnout. Jsou zde rostliny, které v lese nevidíme. Nachází se zde geologické hodiny, výstava, co jedí netopýři, lékárnická zahrada, motýlí zahrada – rostliny (květiny), které jsou důležité pro motýly a jejich kukly, jezírko na pozorování a lovení vodních živočichů, labyrint, včelín a další.

Muzeum pod širým nebem (skanzen) zaměřuje na život v dřívějších dobách. Zaujala nás jízda v kočáře, protože dnes už je to neobvyklé a nemuseli jsme jít pěšky J. Potom, co nás koně vyvezli na kopec, jsme si mohli prohlédnout vesnici. Viděli jsme pekárnu, stáje, kovářství nebo stodolu na zpracování vlny.

                A proč byste neměli vynechat návštěvu města Bad Salzuflen? Je tady cítit příjemný mořský vzduch. Je tady klid. V hotelech (teda alespoň v našem) bylo na posteli balení gumových méďů. J Pokud chcete vyrazit za tichem a kulturou Německa, tak byste tohle město rozhodně neměli vynechat. Tohle město je úžasné pro rekreaci a také na procházení památek, je zde mnoho krásných míst, která můžeme navštívit. Je to lázeňské město, takže tělo si tu odpočne, nebo se uzdraví od nemoci.

Mary a Domča 9. B

(Sestaveno z informací od žáků, kteří se zúčastnili expedice.)


 

   

Učíme učitele J

     Prusiny       Ve středu 25.9.2013 jsme jeli v rámci biologických praktik do Prusin, do Střediska ekologické výchovy Ametyst. Tentokrát jsme se ale neučili my, ani jsme neučili jiné děti (jak jsme činili na našich školních badatelských dnech), nýbrž my sami jsme učili učitele. Ti byli – v rámci semináře Veletrh ekologických výukových programů pořádaném Krajským centrem vzdělávání - rozděleni do dvojic a postupně obcházeli naše různá stanoviště.

Já a  Dominik jsme měli stanoviště, na kterém jsme mluvili o stavbě květu a o rozdílu vidění včely a člověka. Měli jsme dva obrázky, na prvním byla vybarvená louka a do druhého papíru vybarvovali květiny učitelé. Nakonec zjistili, že například zelenou vidí včely šedě a barevné květy jim svítí. Na dalších stanovištích mentoři vedli své žáky – učitele stejným či podobným způsobem.Prusiny

Když jsme měli volno, povídali jsme si s ostatními učiteli o různých zajímavostech. Doufáme, že se i učitelé pod vedením žáků něco nového naučili. Chcete-li vědět něco více, o tom co jsme dělali v projektu Bádejme spolu, podívejte se na www.badejmespolu.cz

Matěj, 9.A

 

Ohlédnutí za Dny přítelství v Brežicích – z pohledu účastníků či jejich rodičů

 

1. Včem spatřujete přínos této aktivity, co se Vám jevilo jako dobré?

Zlepšení v komunikaci v angličtině, poznávání nových lidí, zážitky. J Děti se naučí být více samostatné, procvičí si angličtinu v praxi. J  Zkušenost s angličtinou v jiném prostředí. J Získání nových přátel, zlepšení v anglickém jazyce (nová slova apod.). J V procvičování anglického jazyka, komunikace. J Dorozumívání se anglicky, rozšířil se mi slovník. J Dobré bylo, že jsme se museli dorozumívat anglicky. J Přínos – komunikace v Aj a poznali jsme nové kamarády, anebo se viděli už se „známými“. J Je to určitě úžasný zážitek, poznáváme spoustu nových přátel, zažíváme různé zážitky atd. J Mohli jsme si procvičit angličtinu, je dobré mít přátele v cizině, protože by nám mohli třeba v něčem pomoct. J Komunikace s cizími lidmi, cizím jazykem, seznámení s jinými kulturami a zvyky. J Procvičení Aj, seznámení s životem v jiné zemi a zkouška bydlení v jiné rodině. J Nová zkušenost, zážitky, vítám procvičení cizího jazyka v terénu. J Nové přátele, úžasný výlet, zlepšení anglického jazyka. J Vzájemné výměnné pobyty jsou přínosem pro rozvíjení konverzace v angličtině. J Navázání nových vztahů. J Každý si uvědomí, jak je angličtina důležitá, procvičí si ji. J Výjezd do zahraničí vede dítě k samostatnosti, ke zvýšení jazykových znalostí a k získání nových přátel. J Seznámení se s novými lidmi. J Přínos je zdokonalovat se v jazycích a podívat se, jak se žije jinde. J Osamostatnění dítěte, umět se pohybovat v cizím prostředí, zdokonalení v konverzaci cizího jazyka. J Výlet do Slovinska se vydařil a synovi se moc líbil. J Děti se podívaly do jiného státu, navštívily slovinskou školu a poznaly, jak bydlí slovinské rodiny.

2. Co nebylo v pořádku, co považujete za zbytečné, čeho se nedostávalo?

Vše bylo v pořádku. J Všeho dostatek, vytkla bych pouze pozdní příjezd v noci do Dobřan. J Všechno bylo v pořádku. (4x) J Zbytečné – dvě hodiny povídání o soli. J Ničeho. J Mně se tam líbilo moc a nic bych neměnila. J Letos se mi moc nelíbil program, ale s kamarády bylo super. J  V pořádku bylo podle mého všechno, jen je škoda, že se tam jezdí na tak málo dní. J Někteří bytující nám nedali jídlo na cestu. J Letošní program byl vcelku nudný, tedy alespoň pro mě. J Vše bylo max. v pořádku! J Informovanost o průběhu cesty a pobytu, ale to je nedostatek mého syna, jinak jsem z projektu nadšená. J Moc školních aktivit, málo volného času. J Zdál se mi divný jejich systém aktivit. J Nic, vše bylo přínosné. J Vše bylo docela v pořádku. J Přišlo mi málo času s rodinou a přišlo mi zbytečné jet poslední den před odjezdem do Chorvatska. J Nemohu posoudit, syn byl s pobytem ve Slovinsku velmi spokojený.

3. Co byste navrhovali, aby se realizovalo při další výměně; případně další připomínky:

Dozvědět se dříve, do jaké rodiny a ke kterému dítěti pojedu. J Dítě by rádo do aquaparku. J  Nic mě nenapadá. J Delší pobyt, více volna v rodině. J Nemám žádnou připomínku. J Já žádnou připomínku nemám. J Bohužel, už do Slovinska nepojedu, ale těm, co tam pojedou, bych přála, aby se tam zdrželi delší dobu. J Přijdou mi zbytečné ty procházky po Brežicích, nebo např. tady v ČR, jak jezdí do Prahy, asi by místo toho bylo lepší, kdybychom si „Slovince“ užili více. J  Kratší cestu! J Chtěla bych tam být déle, třeba týden, nebo častěji (třeba vícekrát do roka). J Aby děcko bylo umístěno do rodiny stejně starého děcka a obdobně mluvícího anglickým jazykem, ale není to nutné, pouze názor mého syna. J Snad jen menší věkové rozdíly mezi dětmi, které jsou ubytovány v rodinách (hosté) a mezi domácími, ale chápu, že to nejde realizovat na 100%. J Možná více volného času. J Vědět dříve, do jaké rodiny a ke kterému dítěti  pojedu, abych mohl pořídit dárek, který se lépe hodí do určité rodiny. J Takhle je to dobrý a mně je to už jedno, když to bylo naposledy. J Delší pobyt, více volného času se Slovinci. J Návštěva památek v okolních městech nebo společná výprava do přírody. J Zjistit, jak jsou rodiny finančně zajištěné, protože mi nepřijde fér, že jiným koupili oblečení a vozili autem a někteří (mezi nimi jsem i já) museli jezdit autobusem a museli jsme si vše kupovat sami. J Nelíbil se mi program, který byl vymyšlen, chtěla bych tam jet častěji a na delší dobu, alespoň jedna výměna za rok a ne za dva, přijde mi to dlouhé, jinak na to, že jsem jela poprvé se mi to hodně líbilo. J Nemám žádné připomínky.

 

Fond ohrožených dětí… aneb Jak žijí děti bez vlastních rodičů a zázemí

            dětiO prázdninách jsem se sestrou Terezou Vlachovou strávila týden v centru Chabajda. Chabajda je název budovy, kde žijí děti například s rodiči, kteří je adoptovali, nebo s vlastními rodiči, kteří nemají práci a nemají jak uživit své děti. Na Chabajdě je jim poskytováno zázemí, jídlo, hygiena a ostatní. Rodiče s dětmi dostanou čisté pokoje, kde mají vše – nábytek, sociální zařízení, tedy jsou jim zajištěny veškeré podmínky pro slušný život. Malé děti zde mají plno hraček na hraní, jezdí i s rodiči na tábor, jezdí na hrady a různé výlety. V kuchyni se odehrávají kouzla! Kuchařky dokáží vykouzlit opravdu výborná jídla. Děti školního věku to mají pár kroků do školy. J Chabajda má i vlastní zahradu, konají se tady různé akce od grilování po hromadné hry. Děti na Chabajdě jsou vděčné za cokoliv. A je fakt krásné, když vidíte tříletou Kačenku, jak má rozzářený úsměv u koníků.

Je strašně dobře, že Fond ohrožených dětí Chabajdu sponzoruje, protože tak dává domov několika bezvadným dětem různých věkových kategorií, které jsou vděčné za každou maličkost. Myslím, že nejen děti jsou na Chabajdě šťastné, protože když rodiče vidí, že jsou jejich – ať už vlastní, nebo nevlastní – děti šťastné a veselé, tak se cítí stejně.

Adéla, 7.A

Hola, hola, škola volá!!!

            Tak a je to tady... Je čas říci: „Konec hraní, vzhůru k učení!!!“ Pro mnohé z nastávajících prvňáčků bylo možná velikým šokem zjištění, že teď už si s paní učitelkou nebudou hrát, že už si nebudou hrát s panenkami a autíčky. Ve čtvrtek 20.6. 2013 bylo totiž na městské radnici uspořádána akce pod názvem „PASOVÁNÍ NA PRVŇÁKY“. Postupně přišly dětičky z obou školek. Nejdříve z Loudů a s nepatrným zpožděním i ze Stromořadí. Předškoláci ruku v ruce vstoupili do obřadní síně za doprovodu kláves. Na úvod dětičky zazpívaly písničku jako ukázku své práce. Když se usadily, měla k nim projev paní místostarostka D.Terelmešová, která následně představila malým školáčkům pana ředitele, paní zástupkyni a jejich budoucí třídní učitelky. Slovo si vzal i pan ředitel. Poté přišlo to nejdůležitější - samotné pasování. K tomuto účelu bylo vybráno 6 žáků z devátých tříd, kteří přistoupili ke každému žáčkovi a jako důkaz pasování mu připnuli na trička placku s logem Základní školy Dobřany a předali mu tašku s malými dárečky, které ve škole jistě využijí. Na závěr se již prvňáčci rozloučili se svými dosavadními učitelkami. Jako poděkování každá paní učitelka obdržela růži. Paní Terelmešová se ještě s dětmi rozloučila a popřála jim vše dobré do školních let. Následně děti opět ruku v ruce odcházely již ne jako předškoláčci, ale jako opravdoví školáci.

Míša, loňská 9.B

 

Přechod na druhý stupeň

            Přechod na druhý stupeň byl snadný, ale měli jsme depresi z vyšších ročníků. Ve třídě dosud ještě nejsme uvelebeni, protože se nám třída zdá prázdná, bude to daleko hezčí, až si jí vyzdobíme. Žáci z vyšších ročníků nejsou na nás nejmilejší, ale ani na nás nejsou zlí. Oblíbili jsme si všechny učitele a jsme rádi, že s nimi zatím dobře vycházíme. Naše paní třídní učitelka Miroslava Palkosková na nás udělala dobrý dojem, je na nás hodná a doufáme, že ještě dlouho bude. Zatím nejhodnější učitelkou, co známe, je paní učitelka Alena Boudová. Přísné paní učitelky jsme zatím nepoznali. Jediné, co nás nebaví, je okopávání zahrádky a trhání plevelů. A MOC SE TĚŠÍME, JAK TO BUDE POKRAČOVAT.

Anna-Marie a Kateřina, 6.A

Prázdniny ve vzpomínkách J

Opatrně - žralok!

        prázdniny    Dne 26.7.2013 jsem byla s rodiči v Praze v Mořském světě. V tomto světě je 350 druhů ryb. Je tam také starý koráb lodi. Když vejdete dovnitř, je tma všude kolem vás a vidíte jen osvícená akvária. I když je akvárium malé, tak je v něm spousta malých mořských živočichů. Není ryby, která by mě zaujala nejvíce. V „moři“ se vám líbí doslova všechno. V jednom akváriu spatříte žraloky, jinde zase murény, klauny,… Nebo budete překvapeni z ryby, která když se nafoukne, prázdninytak jsou jí vidět ostny. Vzpomeňte si na mořského živočicha a určitě ho právě v těchto prostorách najdete. Snad žádný nechybí. Budova je patrová a v patře se promítají krátké dokumenty. Vstupné: dospělí = 240 Kč; děti 4 - 15 let= 116 Kč; studenti a důchodci = 152 Kč; rodina (2 dospělí + 2 děti) = 488 Kč; prázdninová sleva na vstupné činila 20 %. Udělejte si někdy o víkendu čas a vydejte se za dobrodružstvím.

Sáruš, 7.A (obrázky staženy z www.morsky-svet.cz)

 

Chytrolíni v Plzni

           prázdniny I prázdniny byly ve znamení letních kurzů. Kurzy se zaobíraly vším, na co si pomyslíte - fyzika, matematika, dějepis, příčná flétna, klávesy, akordeony, zobcové flétny, housle, klarinety… Bylo tam moc lidí! Všichni nadupaný mozek, ať už dějepisář nebo houslista! Program kurzů probíhal v pěti dnech posledního týdne letních prázdnin. Každý den se něco dělo. „Chytrolíni“ jezdili na různé exkurze do zajímavých míst a „umělci“ hráli a hráli. Na konzervatoři v Plzni se zavřeli do malých tříd a se svými odbornými profesory se snažili zlepšit svou kvalitu hraní. Všichni odborní lektoři byli moc příjemní, prázdninyvstřícní a naučili nás spoustě nových kousků nebo zlepšili naše kvality. Všem, kdo hrají na nějaký nástroj nebo vynikají v nějakém předmětu ve škole, vřele doporučuji letní kurzy, protože nejenom že si týden budete užívat, naučíte se nové věci, ale potkáte tam strašně moc fajn lidi, kteří se zabývají tím samým, čím se zabýváte vy.

Mary, 9.B (obrázky staženy z internetu)

 

Zážitky na celý život!

prázdniny            Bylo úmorné horko. Vystoupili jsme z auta, zaklapli dveře a vydali se do centra. Přišli jsme po mostu dolů k vodě a tam čekali na loď, která nás měla dopravit k jisté zastávce. Nasedli jsme a míjeli jednu zastávku za druhou. Vítr mi vlál ve vlasech a v krvi mi kolovala dobrá nálada. Po cestě lidé nastupovali a nás nabývalo. Naštěstí jsme včas vystoupili. Bylo to neskutečné, jako v romantickém filmu. Úzké uličky, od jednoho domu k druhému voda, v níž pluli na gondolách turisté s údivem na tvářích. Pomalinku jsme chodili a pozorovali všechny obchody a návaly lidí všude kolem. Dostali jsme se k dlouhým táhlým schodům, na jejichž zábradlí visely tisíce připevněných zámečků. Zamilované páry všude kolem zářili štěstím o zpečetění jejich vztahu zahozením klíčku od zámku do moře. Sňatek se dá zrušit, ale tohle? Nikoliv! Po dlouhé cestě a údivu po památkách kolem nás jsme dorazili na obrovské, překrásné náměstí sv. Marka. Všude holubi a turisté s fotoaparáty. Sedli jsme si do luxusní kavárny s výročím 300 let založení. Osvěžili jsme se ledovou kávou a džusy a pozorovali okolí. Po dodání sil jsme pokračovali v cestě. Vydali jsme se zpět k autu, ale tentokrát jinou cestou, všude postávali lidé a prodávali brýle, šátky, kabelky, prostě skoro všechno. Naše cesta směřovala kolem luxusních obchodů s drahými značkami. S úsměvem na tváři a se vzpomínkami jsme se vydali zpět do apartmánu. Výlet v Benátkách byl opravdu skvělým zážitkem a přála bych všem, aby se jim jednou povedlo se sem dostat a vidět všechen ten úžas! J

Domí, 9.B

prázdniny

Moje prázdninová návštěva Velká Británie

           


 

Z Plzně jsme se vydali na cca 1200 km dlouhou cestu do Londýna úplně plným autobusem přes Německo, kousíček Nizozemí, Belgii a Francii. Ve francouzském Calais jsme najeli na trajekt (ten vypadá zevnitř jako obyčejný obchodní dům až na to, že se občas trochu zahoupá). Zhruba po hodině a půl jsme se ocitli na anglickém pobřeží, v Doveru. Než jsme si stačili zvyknout, že se zde jezdí vlevo, byli jsme v Londýně.

                Autobus nás vysadil přímo v centru Londýna, u Westminster Abbey. Londýna znalý průvodce nás provedl po nejzajímavějších místech této části města: viděli jsme sídlo královny Alžběty II. - Buckingham Palace (královnu jsme ale nepotkali, pobývala prý právě na svém letním sídle ve Skotsku), královskou třídu Mall (s červeným asfaltem), údajně nejkrásnější královský park na světě St. James´s Park, z mnoha filmových záběrů známé náměstí Piccadilly Circus (v reálu divně malé a přeplněné turisty), Trafalgar Square s Nelsonovým sloupem a lví kašnou, proslulou Downing Street (velmi ostře střeženou) a nakonec i známý symbol Londýna – Big Ben. Musím konstatovat, že večer už mě zajímalo jediné – pád do postele.prázdniny

                Druhý den začal typicky anglicky – deštěm. Nicméně deštníky a pláštěnky jsme měli všichni a neohroženě jsme se vydali na anglický venkov. V typicky anglickém městečku Salisbury s nádhernou katedrálou už počasí pochopilo, že nemá šanci, mraky se rozplynuly a na oblohu se vrátilo sluníčko. Ideální počasí na prohlídku Stonehenge – tam jsem se těšila asi nejvíc. Místo je to opravdu tajemné! Závěr výletu patřil Oxfordu, starobylému městu s třetí nejstarší univerzitou na světě. Na jedné z jejích kolejí - Christ Church College – se dokonce natáčel Harry Potter, konkrétně pro znalce: scény v jídelně ve Velké síni a v bradavické knihovně :o)

                Třetí den patřil opět Londýnu – dopoledne trošku památek (pevnost Tower a Tower Bridge) a pak konečně také zábava: výborné fish & chips s kulisou London Bridge, zmrzlina „salted caramel“ na proslulém labužnickém trhu Borough Market, no a hlavně London Aquarium s neskutečnou frontou u vchodu, která ale opravdu stála za to. Po několika hodinách strávených pozorováním spousty všech možných vodních živočichů už ale bylo po legraci, čekal nás totiž nákup posledních suvenýrů a odjezd domů. A závěr? Neztratili jsme se, domluvili jsme se, takže příští prázdniny jedeme znovu!?

Míša, 6.A

V koupáku je plno pijavic a my se tam mám celé léto koupat?! No to snad ne…

koupalištěDlouho v Dobřanech nebylo nic. Pak někdo dostal dobrý nápad vybudovat v Dobřanech něco. Rozlosování padlo na koupaliště. Bio koupaliště, které bude čištěno rostlinami. Žádný chlór, žádná chemie. Může být ideál ideální? 3. sezóna ukázala, že rostliny nejsou schopny vyčistit úplně všechno. Špinavá voda, ještě k tomu s pijavicemi a různými vodními živočichy, začala návštěvníkům vadit. Lidé z „koupáku“ chodili ověšeni pijavicemi v plavkách. Díky nově udělaným posilovacím strojům návštěvnost vzrostla, ale ne na dlouho, protože skutečnost, která ať už je pravdivá či ne, je taková, že ve vodě je nemálo procent moči. To se mnohým nelíbilo, proto přestali koupák navštěvovat. Na konci letních měsíců však několik návštěvníků zachytilo, že na vstupní bráně do biotopu byla umístěna cedule s nápisem „Na vlastní nebezpečí“. Proč je tomu tak a za jakým účelem byla tato cedule vystavena, nám sdělil pan místostarosta Martin Sobotka.

Co se stalo, že květiny, na které jste spoléhali, nesplnily, co měly? Úkolem květin je zařídit, aby byla voda hygienicky bezvadná, což je jednoznačně prokázané autorizovaným měřením. Rádi bychom, aby i dobře vypadala, protože dnešní doba je povrchní, lidi víc zajímá vzhled než podstata. Zakalená barva znamená pro některé totéž co znečištění. Jak si myslíte, že se znečištění vody bude řešit? Technologie biotopu se časem musí usadit, přesto se každý rok dělají nová vylepšení. Ukázalo se například, že projektant nedomyslel kamínky na okraji, pomáhají k tomu, že se rozvíří neškodné usazeniny, které pak nevypadají hezky. Odborníci věří, že tím, že je nahradíme dlažbou, se zlepší i to, čemu říkáte znečištění. Chodíte i vy na biotop? Každý rok si kupuji permanentku za 1000 Kč, letos ji naše rodina poprvé vyčerpala beze zbytku, dokonce už na začátku srpna! Můj styl návštěvy je asi neobvyklý, po celou dobu pobytu plavu, na dece jsem neležel ani vteřinu. Většinou si

 dávám dvanáct délek (ponořuji hlavu pod vodu, žádný plavecký styl milionář), což říkám proto, že jsem v té vodě a pod ní strávil opravdu hodně času. Proto vím, jaká ta voda doopravdy byla. Když jsem se naposledy před lety vykoupal ve vodě se sinicemi, ležel jsem týden v teplotách, z biotopu mi nebylo nikdy nic. Z moře, chemického bazénu i biotopu mne vždy pálí oči. Když to přejde za hodinu, považuji vodu za čistou. I z tohoto důvodu se půjdu vždy raději vykoupat na biotop než do nějakého chemičáku, chlor bolí víc. Myslíte, že jsou pijavice příjemným společníkem pro volný čas na biotopu? Proč vám vadí/nevadí? Společníkem může být ten, koho jste zaznamenal. Vím, že tam jsou, ale ještě jsem si žádné nevšiml, plavalo kolem mne pár víček od krémů, náplasti, vata. Předpokládám, že se asi najdou spíše při povalování u břehu. Ty druhy pijavic, které tam jsou, štípou méně než komár. Přisátí těch tvorečků asi není vyhledávaná kratochvíle, ale důvod ke strachu taky ne.  Pijavice jsou navíc jasný důkaz toho, že voda je kvalitní, proto mi spíše nevadí. Myslíte, že tím, že byly na biotop umístěny posilovací stroje, se návštěvnost zvedla? Nemyslím si, že by to bylo v zaznamenatelném množství, větší vliv má počasí, zajímavé je, že více láká sluníčko než teplota. 25 stupňů s jasnou oblohou je lákavější než 30 pod mrakem, což souvisí s tím, jak lidé bazén využívají. Málokdo chce utužit tělo plaváním, pro většinu je to střídání krátkého namáčení a dlouhého schnutí. Přiznám se, že taková vražedná nuda mne děsí víc než ty pijavice. Čím dále zkusíte zachránit znečištěnou vodu? Byli jste se podívat na vodu, jak vypadá teď, když ji nikdo nekarbuje? Ta podle vás potřebuje záchranu? Jak na to reagují příbuzní? Na co? Pokud se otázka vztahuje k té panice ohledně „znečištěné vody“, tak …  Moje širší rodina si koupila tři 1000 Kč permanentky, známe vodu v biotopu důkladně, většina z nás, pokud je teplo a jsme v Dobřanech, vynechá tak maximálně dva dny v týdnu. Všichni máme vlastní názor, dobře víme, že jsme ve vodě nic nechytli, nikoho z nás nesežral krokodýl ani pijavice. Víte, kolem biotopu zní spousta žabího kvákání, což je přírodní jev, který někoho ruší, ale naučí se s ním žít. Stejně tak přirozeně zní spousta „zaručených zpráv“, což je daleko otravnější, ale dá se tomu též čelit s humorem. Zkrátka víme, co víme, a nemusíme věřit všemu, co jedna paní povídala. Fandíme personálu, který si nezasloužil, aby mu letos pár zlých jazyků hodně zkazilo náladu.

Kačka a Domča, 9.B (foto z www.dobrany.cz)

 

Spousta jídla a dobrá muzika

           1 A máme za sebou další ročník Radbuza festu. Doufám, že už jste z „kocoviny“ venku a rádi budete vzpomínat na 6. a 7. září 2013. Na dalším ročníku Radbuza festu se objevily skupiny jako například Ozzy Osborne revival Praha, Šárka Rezková nebo KISS revival Praha a mnoho dalších. Celé dva dny jste si mohli užívat dobrou muziku a spoustu stánků s tím nejlepšímobčerstvením. Jako vzpo2mínka na zesnulého zakladatele a organizátora všech předešlých ročníků Radbuza festu Míru Bukovjana bylo vystoupení skupiny Potíže, ve které byl přes 20 let kytaristou a skladatelem. Doufám, že jste si Radbuza fest pořádně užili jako správní Dobřaňáci a nevynecháte tuhle skvělou akci ani za rok.

Kačka, 9.B (foto z www.rajce.cz)
 

Lidi, pivo a hudba… dokonalá souhra

        prázdniny    Zde v Dobřanech se již třetím rokem konal Dobřanský Beerfest J. Tento rok se konal 21. září, tedy v době příchodu podzimu. Na Beerfestu bylo dost lidí, zábava byla velká. Účinkovaly známé kapely: Kabát Revival, Tleskač, Ukradený věci a v odpoledních hodinách hrála ještě Pošumavská dechovka. Když jsem odpoledne procházela kolem náměstí, již zdálky zněla dechovka, proto jste na náměstí mohli potkat spíše starší lidi, kteří si hudbu vysloveně užívali J. Už kolem páté hodiny, kdy hráli Kabáti, bylo zcela plné náměstí J. Lidé prázdninybyli podle výrazů v obličeji nadšeni hlavně hudbou,ale když k tomu přidali i pivo, tak to bylo štěstí veliké J. Atmosféra byla příjemná, každý druhý člověk měl v ruce půllitr nebo se cpal langošem a trdelníkem J. Lidé hodnotili akci velmi pozitivně, a to i přes chladné počasí. Všude byl slyšet smích, lidé skákali a zpívali do rytmu písní J.

            Myslím si, že je bezva, když tady máme nějaké kulturní vyžití. Lidé se tak mohou odreagovat, odpoutat se od každodenních starostí a jen si užívat.J

Oli, 9. A (foto staženo z www.rajce.cz)
 

V Plzni se objevila Indie

         1   Dne 21.6. 2013 jsem byla s rodiči na večeři v indické restauraci Everest, která se nachází v Plzni. Lepší restauraci jsem nikdy neviděla. Všichni ji vychvalovali, tak jsme ji tedy byli zkusit. Bylo tam tedy plno, ale naštěstí se po chvíli jeden stůl uvolnil. Obsluha nás odvedla ke stolu, vyměnila ubrus. Pak nám přinesli jídelníčky. Já jsem si dala kuřecí maso s jemnou 1omáčkou a jako přílohu indický vrstvený chléb. Příprava trvala sice déle, trošku jsme si počkali, než přinesli námi objednané jídlo, ale to čekání za to doopravdy stálo. Přinesli jakýsi kotlík, nahoře byla omáčka, dole to bylo oddělené, tam byla svíčka, která pořád jídlo ohřívala. Obsluha byla také velmi milá, ale jak nejsou místní, něco nerozuměli, a tak jsem musela někdy něco říct anglicky, protože naši a angličtina …! J A navíc jsme ani neplatili moc peněz. Za večeři k prasknutí se zde zaplatí opravdu málo. Celý večer se velmi vyvedl. Tuto restauraci doporučuji všem.

Sáruš, 7.A (obrázky staženy z internetu)

 

Sršní zabiják

            sršniO prázdninách jste určitě všichni byli někde na dovolené. Ať už jste byli u babičky nebo u moře, zažili jste nějaká dobrodružství. I já jsem byl na dovolené. Byl jsem na chatě a zažil jsem tam opravdu velké dobrodružství. Na chatě jsem trávil se svou rodinou prvních čtrnáct dní prázdnin. Asi za dva dny jsme zjistili, že máme v chatě sršně. Sice nás nějak neomezovali, ale rozhlodávali chatu a to vadilo tatínkovi. Často jsme z chaty chodili pěšky na vodní nádrž Hracholusky. Cesta byla mírně dlouhá, ale ke konci šla kolmo dolů. Říkali jsme tomu „krpál“. Celou cestu jsme si pojmenovali podle různých úseků. Tak např. „dálnice, výtah, výhled, krpál“. Také jsme chodili nakupovat do Plešnic. Jednou večer jsme hráli s bratranci (oni jeli s námi) Monopoly a maminka si šla natrhat „kytičky“. No a jak jsme tak hráli, vletěl nám do chaty jeden sršeň. Bratranci se lekli toho bzučení a zalezli do spacáku, náš „statečný“ pejsek se schoval pod postel, sestra si přes sebe přetáhla deku, no a já jsem si vzal plácačku a snažil jsem se ho trefit. Nakonec přišla maminka a sršně zabila. Od té doby říkáme mamince „zabiják sršňů“.

Vojta, 7.A

Mladší žáci hrají BLMF ligu

           florbal Florbalku do ruky, míček na hřiště a můžeme hrát. V sobotu 21. září 2013 se hrál první turnaj BLMF ligy.  Z důvodu odhlášení jednoho týmu byl sestaven náhradní tým Dobřany B. Naši florbalisté hráli tři zápasy.  První s Tlučnou, který prohráli 0:6, druhý s týmem Dobřany B, který skončil 2:2, a to dokázalo, že jsou všichni z Dobřan stejně silní:). Ve třetím si domácí zvedli náladu výhrou 5:1 nad Radnicemi. Za Dobřany A vstřelili góly F. Škudrna, P. Škrland, M.Kops, P. Černák a bránil A. Pokorný. Ale i ostatní hráči také hráli výborně. 27.10. 2013 hrají mladší hráči další zápas, tak je pojďte podpořit. Hodně gólů a vyhraných zápasů. J 

Martin K., 6.A

 

Na dotek!

           1 Začalo to roku 2010 v britské talentové soutěži X Factor. Niall, Zayn, Liam, Harry a Louis jsou chlapci, kteří se nikdy neviděli, avšak dnes již každý ví, že jsou nejlepší přátelé a spolu tvoří nejslavnější chlapeckou popovou skupinu. Ano, řeč je o One Direction a jejich novém filmu s názvem This is us. Jedinečný 3D zážitek ze soukromí, zákulisí a těch nejlepších koncertů po celém světě. Podíváte se, jak spolu kluci vycházejí, a uvidíte ty nejlepší zážitky z koncertů. Poznáte jejich rodinu, příbuzné a i to, jaký byl jejich život před tím, než byli slavní. Tento film není jako ostatní filmy, protože tady opravdu poznáte, jak si kluci užívají života a jaké nesmysly dělají, když je zrovna neprohání fotografové. Celý film doprovázejí ty nejúspěšnější písničky One Direction. Film o One Direction určitě stojí za to vidět!

Kačka, 9.B

 

Za kulturou

ČSFD říká 68%, co vy?

           1 O prázdninách jsem měla možnost vidět v kině několik nových snímků. Nabízím tedy svou recenzi. Československá filmová databáze hodnotí film Líbánky 68% procenty. Tento film vznikl v letošním roce. Režisérem dramatu je Jan Hřebejk. Celý snímek se točí kolem svatební oslavy novomanželů Terezy (Anna Geislerová) a Radima (Stanislav Majer). Jejich svatební obřad se odehrává v kostele za přítomnosti nejbližších a jistého2 člověka. Člověka, který nemá s nevěstou vůbec nic společného, ale s ženichem už trošku více. Jako studenta totiž Radim toho člověka dost fyzicky, psychicky a sexuálně šikanoval, tedy spíše jeho přítele. Čtete správně, člověk byl homosexuál. Radim si před novomanželkou nevzpomínal, ovšem ze svatební oslavy, na kterou se gay dostal také, ho odvezl a ještě poté zmlátil. Jako svatební dar obdrželi novomanželé od nezvaného hosta urnu s popelem jeho zesnulého přítele Jana Bendy. Ale! Jako Jan Benda se představil ten neznámý…Příběh o tom, že minulost by měla být někdy zapomenuta, je nepřístupný do 12 let. Nedoporučuji ho ani jednomu člověku z druhého stupně základky, protože příběh je dost silný! Jestli máte odvahu, zkuste to! J

Mary, 9.B

 

Šmoulové dobývají česká kina!

            ŠmoulaŠmoulové se vrátili! Každá dětská tvářička se jistě rozzářila, když se dozvěděla, že po úspěšném prvním dílu přichází druŠmoulahý! Příběh o malých, řekla bych až mrňavých modrých skřítcích, dobyl česká kina! V malé šmoulí vesnici čítající okolo stovky šťastných šmoulů se připravuje tajná oslava Šmoulinčiných narozenin. Jenže? Šmoulinka to neví, což je jasné, jestliže má být oslava tajná! Myslí si, že na ni její kamarádi zapomněli a je moc smutná! Mezitím se v romantické Paříži snaží Gargamel, zlý čaroděj, nepřítel všech modrých minilidiček, získat sympatie u francouzského publika svou kouzelnickou show! Stvořil si malé pomocníčky, Neplechy, se kterými chce dostat šmoulí svět jednou provždy! Podaří se mu využít té situace, že Šmoulinka je smutná? Pomohou mu jeho Nepleši? Zkuste si tipnout!

Mary, 9.B

 

Je mi zima a páchne tady shnilé maso, maminko!

        1     Nikde nikdo, tmavé prostředí, ponuré lesy a uprostřed velký starobylý dům, který oplývá temnými silami. Do města Amityville se přistěhovala rodina, která chtěla žít šťastný a spokojený život v „tichu a klidu“, ale ovšem ani zdaleka netušili, co je čeká. Několik dní po nastěhování se však rodina začala cítit stísněně. Jako by něco v domě nebylo v pořádku. Celým domem procházel chlad a pach shnilého masa, který byl víc než nepříjemný. Rodina se proto rozhodla vyhledat odbornou pomoc na paranormální jevy. Příležitost se naskytla, když na střední škole nedaleko od Amityville měl přednášku známý vyšetřovatel paranormálních jevů. Ed a Lorraine Warrenovi se paranormálním jevům věnují už dlouho, proto se rozhodli, že se půjdou do tajemného domu podívat. Celou dobu vyšetřování se v domě dějí nevysvětlitelné věci, které potvrzují aktivitu nadpřirozených bytostí. Nakonec se stane to, co nikdo nečekal. Dostane se matka, která je posedlá ďáblem, zpět do své podoby? Celý příběh je inspirován podle skutečné události, proto je ještě víc zajímavý. A pokud máte rádi lekavé scény, tak je tento film jen a jen pro vás.

Kačka a Domča,9.B

 

Podlavičník - časopis pro lidi  školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní  škola  v  Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618,  PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: Redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové:. 6.A: Martin Kops, Jakub Rada, Viliam Smola; 6.B: Barbora Kubovcová, Michaela Picková; 7.A: Vojtěch Kordík, Sára Ženíšková, Adéla Němečková; 7.B: Valérie Fišerová, Klára Uhlíková, Michal Hrubý (ilustrátor); 9.A: Olga Přibylová, Bára Málková, Matěj Hrubý (ilustrátor); 9.B: Marie Kordíková, Dominika Hrádková, Kateřina Mafková. Koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková.  ePodlavičník -  internetová verze na www.zsdobrany.cz  Mgr. Jana Fialová.  Editace: Mgr. Jaroslav Šedivý.  Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2013/14: 50 Kč.  Časopis č.1/13/14 předán k tisku 5.10.2013. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či  předávejte redaktorům časopisu.