Obsah

 

Pomoc nemocným dětem

Tříkrálová sbírka existuje v naší zemi od roku 2000. Na dveře tři králové píší křídou K+M+B a letopočet jako symbol požehnání domu. Tři králové jsou součástí Vánoc, protože malému Ježíškovi přinesli dárky. Svátek Tří králů je vždycky na začátku roku - 6. ledna, v církvi se tomuto dni říká slavnost Zjevení Páně.

 

Rozhovor s Míšou Paluchovou

Byla jsi už na tříkrálové sbírce, nebo je to letos poprvé? Byla jsem tam poprvé. Kolik se vám povedlo vybrat peněz? Měli jsme skoro tři čtvrtě pokladničky, to nevím kolik. Stalo se vám, že vás někdo odmítl, když  jste zazvonili u bytu či domu? Že by nás někdo odmítl, to ne. Když jste měli zazvonit, báli jste se? Ani ne. Jak dlouho jste chodili od domu k domu? Asi tři čtyři hoďky.

 

Rozhovor s panem ředitelem Jaroslavem Šedivým

Jak dlouho naše Základní škola pořádá Tříkrálovou sbírku? Naše Základní škola podporuje Tříkrálovou sbírku od jejího začátku. To znamená 14 let. První ročník se týkal jenom olomoucké diecéze a do druhého ročníku, který už byl v celé republice, jsme už vstupovali. Kolik se dohromady vybralo peněz? Já bych to neměl ještě dneska sdělovat, protože vyhodnocení Tříkrálové sbírky bude až příští středu v Liticích. Ale dodám, že výtěžek výrazně převýšil loňský rekordní úspěch. Jak vznikají skupiny koledníků a je těžké najít dospělého, který chodí s koledníky? Dříve bylo těžší sehnat dospělé, teď už víceméně většina skupinek chodí se svými rodiči, za což jsem rád. A kde děti nemají dospělého vedoucího, tak doplňujeme z řad učitelů. Vše je na bázi dobrovolnosti. Kolik skupinek chodilo letos koledovat? Naše škola zajišťuje všechny skupinky, to znamená všech 10, které letos chodily, byly z řad žáků Základní školy. Doplním, že tam byly i tři děti z Mateřské školy a doplňovaly skupinku. A kam putují vykoledované peníze? Celý výtěžek se posílá na společný účet Tříkrálové sbírky s veškerou dokumentací, kde je přesně zaznamenáno, kolik která pokladnička vybrala, která skupinka a tak dále ... Když Katolická charita v Praze centrálně vše takzvaně zadministruje, potom se vrací dvě třetiny výtěžku do místa, kde se vybíralo. To znamená k nám do Dobřan na účel, který jsme popsali před zahájením sbírky. Jednoduše řečeno - třetina zůstává na potřeby republikové charity, kdy se peníze používají na různé české projekty a hlavně do zahraničí, a dvě třetiny se vrací k nám do Diakonie ČCE a do střediska Radost v Merklíně, kde pomáháme autistickým klientům ve vašem a starším věku. (Míša, 6.C)

 

Senát 9. 1. 2015

Přítomni: Matyáš Vaněk a Jakub Jílek, 4.A, Daniel Noska a Kateřina Fialová, 4.B, Adam Černý a Michal Žemlička, 4.C, Barbora Adamcová, 5.A, Filip Umner a Viktorie Khásová, 5.B, Petra Markusová a Vlastimil Pech, 5.C, Anna Bromová a Aneta Vozárová, 6.A, Julie Čepická a Vojtěch Váca, 6.B, Šimon Mertl a Patrik Mach, 6.C, Martina Vébrová a Erika Hessová, 7.A, Petr Hejhal a Adam Pokorný, 7.B, Sára Ženíšková a Václav Strejc, 8.A, Michaela Mafková a Klára Uhlíková, 8.B, Jana Šístková a Martin Adamec, 9.A, Kristýna Flaksová, 9.B, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jaroslav Šedivý

 

Program:

1) Pečení vánočního cukroví: Nápad s výrobou vánočního cukroví hodnotíme kladně. Myslíme si, že se to všem líbilo a příští rok bychom si to mohli zopakovat. Výtěžek na sbírku Adopce na dálku ve výši 1.465Kč není zanedbatelný. Jednotlivé výtěžky tříd jste si přečetli ve 4. prosincovém čísle Podlavičníku.

2) Soutěž v tvorbě bramborového salátu: V soutěži se hodnotila chuť salátu. Děkujeme všem třídám, které se přihlásily a také porotě ve složení paní Černá, Bultasová, Vítová, pan Kouřil a Šedivý (všichni přežili ).

3) Adopce na dálku: Četli jsme si dopis od Resty, jenž přišel na Vánoce, a rozhodli jsme se, že další dopis napíše Sára Ženíšků a zbytek týmu Adopce. Říkali jsme si témata, které by se mohla hodit (např. sport - co se u nás na škole hraje, např. florbal, basketbal, dále tanec, aerobik atd.; hudba, na co se u nás hraje, počasí … připomněli jsme také video o Adopci na dálku, kdo bude chtít se na tohle video podívat, řekne to své paní učitelce třídní. Vybrali jsme zatím 3.127 Kč (k 19. 12. 2014).

4) Tříkrálová sbírka: Tříkrálová sbírka se bude konat 10. 1. 2015 od 9:00, máme 10 skupinek. Peníze půjdou na druhou fázi projektu Voda pro Radost. Na projekt Diakonie už se vybralo 200.000 Kč na vrt, ale ještě se musí vybrat 400 000 Kč na potrubí.

5) Německo: Děti, které pojedou v březnu do Obertraublingu, budou připravovat ve skupinkách prezentace. Budeme rozděleny na 4 skupinky a každá bude mít své téma: sport + národní jídlo, Johannes Kepler + solární systém, naše škola a naše město.

6) Jarní akce: Ptali jsme se, jestli 1. stupeň bude chtít pomoct od 2. stupně s nějakou plánovanou jarní akcí. 1. stupeň bude asi chtít dělat fotbalový turnaj mezi třídami. Pan ředitel navrhl, že by se mohl turnaj jmenovat po Resty, protože nám psala, že hrají ve škole fotbal. Akce by se mohla jmenovat Fotbalový turnaj smíšených družstev Resty Nankingy a do dopisu by jsme jí to mohli i napsat. Návrh byl, že by se akce mohla konat 1. 4. 2015. Dali jsme za úkol Adamu Černému, Viktorii Khásové, Danielu Noskovi, Kateřině Fialové a Filipu Umnerovi, aby zjistili, jestli s tím všechny třídy budou souhlasit. Pomocný tým k této akci (kdyby byla) je Jana Šístková, Martin Adamec, Adam Pokorný, Sára Ženíšková, Kristýna Flaksová, Anna Bromová, Aneta Vozárová a Erika Hessová.

7) Coca-Cola: Konalo se 3. kolo diskuse o Coca-Cole ve škole. Paní učitelka Urbancová z 1. stupně dělala pokusy se zuby a Coca Colou, co Coca Cola udělá se zuby. Pan ředitel dal před jednáním Senátu úkol paní učitelce Vlasákové a Netolické, aby zjistily názor sboroven. Názor sborovny z 1. stupně je, že by se mělo doporučit, aby se Coca Cola nepila, ale ne zakázat. Názor sborovny na 2. stupni je ten samý. Ve 4.C se uskutečnilo hlasování o Coca Cole, jestli jí doporučit, aby se nepila nebo zakázat. Pro „doporučit“ bylo 6 žáků a pro zákaz 11 žáků. Některé třídy mají pravidlo, že se Coca Cola nepije ve třídě. Kdo chce toto pravidlo podpořit, musí se domluvit ve třídě a dát do třídních pravidel. Společné doporučení Senátu, učitelů a rodičů je nepít Coca-colu, energetické a podobné nápoje, kazí zuby a zvyšují hyperaktivitu.

8) Aréna: Paní zástupkyně Netolická nám oznámila, že zrcadla na 1. stupni budou. V učebně cizích jazyků jsou problémy s interaktivní tabulí. 4.B nahlásila poškrábanou tabuli. V 5.C nesvítí světla nad kobercem. 8.B má problém s osvětlením u tabule, bzučí a je to ruší. Pan ředitel oznámil, že o hlavních prázdninách se bude pořizovat nový nábytek a tabule. Paní učitelka Vlasáková řekla, že věci, které chybí ve třídách, by se neměli řešit 1x za měsíc na Senátu, ale prostřednictvím třídních učitelů a školníka okamžitě.

Příští jednání: v pátek 6. 3. 2015

Janina, 9.A

Dopis od Resty

 

Uganda, prosinec 2015

Drazí přátelé,

jsem Resty Nankinga z ostrova Buvuma v Ugandě a zdravím vás. Jak se vám daří? Já se mám se svojí rodinou fajn. Právě teď jsou prázdniny, ale my chodíme do školy a připravujeme se na závěrečnou zkoušku. Hodně s učiteli opakujeme, chtějí nás dobře připravit, aby naše škola dopadla dobře. Příští rok půjdu na střední školu.

Milí přátelé,

nyní zažíváme malé deště a slunce, farmáři sklízí úrodu. Je také čas pro úklid keřů, protože budeme moci brzy zase začít vysadit nové plodiny.

V Ugandě nyní probíhá registrace všech lidí, kterým je víc než 16 let, protože budou dostávat občanské průkazy. Bude provedeno sčítání lidu a my všichni budeme spočítáni.

Milí přátelé,

v naší škole nám představili ženský fotbal. Hrají ho dívky a moc se nám to líbí. Až začne nové pololetí, budeme soutěžit s ostatními školami na pevnině. Také hraju fotbal, ale nejsem ve školním týmu.

Chystám se slavit Vánoce, posílám přání všeho nejlepšího vaší rodině a všem lidem kolem vás. Přeji vám mnoho dobrého v novém roce.

Jsem vaše kamarádka.

Resty Nankinga

Dopis Resty

 

Dobřany 6. 2. 2015

Ahoj Resty

děkujeme Ti za dopis, velice nás potěšil.

Jaké jsi měla Vánoce? Jako každý rok se u nás v Dobřanech konal slavnostní novoroční ohňostroj.

Doufáme, že Vaše škola ve fotbalovém turnaji vyhraje. Inspirovala jsi nás a chceme také pro děti z 1 . – 5. třídy uspořádat na Tvou počest 1. dubna fotbalový turnaj smíšených družstev (chlapci i dívky).

Chceme Ti napsat, jak tráví volný čas děti z Dobřan. Máme tu taneční skupinu jménem K&F Dance, která bude v únoru vystupovat na tanečních zábavách (plesech). Základní umělecká škola pořádá soutěže ve zpěvu a ve hře na různé nástroje, např: flétna, klavír, dudy a také taneční přehlídky. U nás je také oblíbeným sportem florbal. Jedná se o hru pětičlenných družstev s míčkem a florbalovými holemi (je to podobné hokeji, ale nehraje se to na ledě, jen ve sportovní hale).

U nás se 29. ledna rozdávalo pololetní vysvědčení.

Přejeme Ti, abys dobře zvládla všechny zkoušky a postoupila na střední školu.

Tví přátelé ze ZŠ Dobřany

 

Co Senát připravuje?

Velikonoce v pohybu – tématický sportovní den pro žáky 1. stupně, na Škaredou středu (letos 1.4.2015). Co žáky čeká? Různé sportovní aktivity včetně Poháru Resty Nankingy ve fotbale smíšených družstev. Více informací bude na plakátech do tříd.

 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Miloslavou Beštovou

1Jak dlouho na naší škole pracujete? Pracuji tady 10 let. Čím jste chtěla být jako malá? Chtěla jsem být paní prodavačkou nebo paní učitelkou, což se mi pak splnilo. Baví vás vaše práce? Baví mě moc. Největší radost mám, když vidím, že učení děti baví taky. Jaký předmět ve škole jste měla nebo máte nejraději? To mám stále stejné, je to výtvarná výchova a matematika. Čím se zabýváte ve volném čase? Já moc volného času nemám, protože ještě dělám starostku v obci Vstiš, ale pokud ten volný čas mám, tak chodím s pejskem na procházku. Dříve jsem věnovala i část volného času tancování s Dobřanskými bábinkami. To bylo taky moc fajn. Chtěla jste být vždycky starostkou? Nikdy!!! Máte nějaký zlozvyk? Přejídám se hořkou čokoládou. Jaký ročník učíte nejraději? 1. a 2. ročník. Máte nějakého domácího mazlíčka? Máme pejska, hrubosrstého jezevčíka a jmenuje se Flip. Je to největší mazel. :-) Vaříte ráda? Vařím nyní už pouze o víkendech a docela nerada, protože většinou nevím co. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Moje nejoblíbenější jídlo je těstovinový salát a taky hrachová kaše, ale jako dítě jsem měla nejraději všechno z brambor. Jaký je váš nesplněný sen? Můj nesplněný sen je mít vlastní domeček, a právě kdybych měla více toho volného času, tak bych si chtěla malovat v přírodě. Jaká je vaše oblíbená barva? Bývala to modrá, tyrkysová, ale v současné době jsou to všechny veselé barvy. Co nejraději malujete? Já právě ten čas na to malování moc nemám, ale když jsem si malovala, tak to byly abstraktní obrazy, jenom tak čáry. Jaké je vaše nejoblíbenější roční období? Nejraději mám jaro, protože všechno krásně voní, většinou bývá teplo, ale příjemné teplo, ne jako v létě. Jak jste mluvila o tom domečku, jakou by měl mít barvu? Mně se nejvíc líbí bílý s červenou střechou, ale může být i světle žlutý s červenou střechou. Také jsou krásné roubenky. (Barča, Naty a Dáša, 6.C)

 

Jaké z toho máte pocity

a co byste udělali, aby se vaše vztahy zlepšily

1Psycholog, ano, ten k nám chodil, chodí a dokonce k nám bude chodit ještě další dva měsíce. Mně osobně nevadí, alespoň se neučíme, ale některým lidem přijde, že je tu zbytečně. Ale možná mám na to stejný názor jako ostatní. Zlepšujeme v naší třídě naše vztahy, ale jaké jsme si je udělali, takové je máme. A na druhou stranu se mně i pár lidem zdá, že je tu prostě zbytečně. Pořád jsme tak hrozní, nadáváme si, mlátíme se a podobně. Spíše se vše zhoršuje. Já se snažím napravit naši třídu, ale s některými se prostě nedá hnout.

Jak vlastně probíhá takové sezení? Tak třeba ve středu, to tu byl naposledy, jsme si vzali libovolné věci a dávali je na čtvrtku. Bylo krásně vidět, jak vznikaly party, kdo drží při sobě, a bylo patrné, kdo je sám, kdo nikam nepatří. Pan psycholog nám potom kladl různé otázky a naše odpovědi si zapisoval. Určitě tato sezení vedou k sebepoznání a poznání ostatních, ale … Uvidíme. (Filip, 8.A)

 

A letošní výherce je?

Na letošním Skřivánku (uskutečnil se v lednu 2015), každoroční soutěži ve zpěvu, 1nebylo moc lidí, ale boj byl docela dost krutý. Skoro jako v džungli. Podstatou soutěže byla jedna písnička lidová a druhá podle výběru soutěžícího. Porota se skládala z pana Slávka Kouřila, „konzervatoristky“ Jany Šístkové a paní učitelky Martiny Brejchové. Na to, že bylo jen asi šest soutěžících, měla porota docela dost napilno, aby vybrala nejlepší. Svým způsobem vyhrály všechny, ale první místo si skutečně zasloužila Adéla Špačková. I přes malinké vynechání slov rozjela písničku Tři oříšky pro popelku bombasticky. Ostatní taky zpívaly dobře, ale cenu prvního místa mohla dostat jenom jedna. Ceny byly krásné. CD, diplom, deska (tato deska byla hliněná a na ní byly vyryty noty) a nějaká ta sladkost. Děkuji za krásné poslouchání a těším se na příští rok. A doufám, že bude hodně soutěžících, protože možná budu v porotě. (Filip, 8.A)

 

Vstávat kvůli tomuhle?!

10. 1. 2015 se v Dobřanech konal turnaj ve florbalu. Ráno jsme měli sraz už v 7:20, přestože jsme hráli první zápas až v osm. Ten byl proti Koterovu a dopadl 3:3, takže docela dobré. Další zápasy už tak dobré nebyly, proti Staňkovu jsme prohráli 1:8. A poslední zápas se Slavií B skončil už trochu lépe - 1:4. Během posledních dvou zápasů padaly i „vlastňáky“, ale většinou jen někdo (kluci nechtěli, abych sem psal jejich jména ) tečoval míč. Diváci nás moc nepovzbuzovali nebo jsem to nevnímal , spíš povzbuzovali jiné týmy (stejně nejlepší atmosféra byla v šatně). Turnaj skončil asi v půl jedné. Ale mezi zápasy jsme mohli jít třeba na oběd. (Většina z nás měla ale k obědu skittlesky z automatu.) Tenhle turnaj nedopadl zrovna dobře, ale doufám, že i přes plánované odchody (ale asi k nim nedojde) těch nejlepších z našeho týmu se nám povede líp. (Martin, 7.A)

 

Kalorické, nekalorické, zdravé a nezdravé

Abych zjistila, jak se na otázky kolem jídla dívají paní vedoucí školní jídelny a její „zástupkyně“ – paní provozní, vydala jsem se za nimi a položila jim pár otázek.

 

Rozhovor s paní Janou Schwarzovou

Které jídlo považujete za nejvíce kalorické a které nejméně? Nejvíce kalorické jídlo je jídlo připravované ze šlehačky, smetany a tuku všeobecně. Nejméně kalorická jídla jsou jídla zeleninová a luštěninová. Jaké jídlo je z vašeho pohledu nejzdravější? Nejzdravější jídla jsou zeleninová jídla a ryby všeobecně na kterýkoliv způsob a také drůbeží maso. Každý týden je v jídelně ryba - kterou rybu upřednostňujete? Filé, upřednostňujeme bílé filé, kostky, anebo lososa. Už jste ochutnala nějaké speciality ze zahraničí? Pokud ano, jaké? Ochutnala jsem v cizině chorvatskou, španělskou, řeckou a slovenskou kuchyni. Většinou jsem ochutnávala mořské plody a speciality uvedených zemí - jak zeleninová, tak masová jídla. Bylo těžší dělat ve školce, nebo je to tady těžší? Práce je stejná jak ve školce, tak tady v jídelně. Ale po administrativní stránce a pro práci kuchaře je více náročná, protože je více jídel. Vaříme 900 jídel, takže je více náročná práce tady v jídelně.

 

Rozhovor s paní Renátou Černou

Které jídlo považujete za nejvíce kalorické a které zase za nejméně? Tak nejvíc 1kalorická jídla jsou všechna sladká jídla: buchtičky se šodó, pečené plněné buchty. Tak to považuju za největší kalorickou bombu. A nejméně kalorickým jídlem je zeleninový salát bez zálivky. Jaké jídlo je z vašeho pohledu to nejzdravější? Nejzdravější jsou podle mého názoru luštěniny. Každý týden je v jídelně ryba. Jakou rybu upřednostňujete? Teďko budete mít úplně prvního lososa. Toho já upřednostňuji, toho jste ještě neměli. Už jste ochutnala nějaké speciality ze zahraničí? Pokud ano, jaké? Mám ráda musaku z Bulharska a mám hodně ráda pizzy. Budete dávat nějaká nová jídla do jídelníčku? Určitě ano. Dneska tam máte Indiánské jídlo. Když jste tady začala pracovat, pozměnila jste jídelníček. Myslíte si, že si děti navykly na novou stravu? Myslím si, že ano. Myslím si, že jsem ale některá jídla potom už neopakovala, když vám nechutnala. A jídla, co vám chutnala, opakuju pořád. Při jednom rozhovoru jste nám říkala, že tady nevaříte. Vaříte, když jste doma? Vaříte stejně, jako se vaří tady? Doma vařím někdy extra, někdy zvlášť pro sebe a někdy zvlášť pro moje kluky, protože něco mi opravdu hodí občas na hlavu. (Sára, 8.A, přepis: Míša, 6.C)

Instantní polévky, brambůrky nebo …

Za pomoc s vytvořením tohoto textu patří zásluhy také mé mamině. Pracuje jako sestra (zabývá se stravou), tedy se ve zdravé výživě vyzná. Ve výživě školních dětí je důležitá vyvážená strava, ale i dostatečný pitný režim, který by měl být v souladu s tělesnou aktivitou a vývojem dítěte/dospívajícího. Jaké jsou zásady správné výživy dětí / dospívajících školního věku?

Pestrá a rozmanitá strava, která je bohatá na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež. Jíst pravidelně 5-6x denně. Velikost porcí přizpůsobujeme růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě. Dodávat dostatek kvalitních bílkovin – ryby ( 2x týdně), drůbež, luštěniny (1x týdně), cereálie. Několikrát denně konzumovat mléčné výrobky – jogurty, sýry, zakysané mléčné výrobky (dostatečný příjem vápníku). Zařadit do stravy kvalitní rostlinné tuky a oleje – řepkový, olivový, ořechy, různá semínka. Naučit se méně konzumovat sladkosti, cukr a sladké nápoje a zařadit více ovoce a zeleniny (3 - 5 ks za den) – dostatečný příjem vitaminu C, minerálních látek a vlákniny. Příliš nekonzumovat slané pokrmy a smažená jídla – brambůrky, instantní polévky, uzeniny, občerstvení typu Mc. Donald's. Nezapomínat na dostatečný pitný režim (1,5 - 2 litry za den), nejlépe neslazené nápoje – ovocné čaje, voda, ředěné ovocné šťávy. Zákaz alkoholu a černé kávy!

Příklad vhodné skladby jídelníčku:

Snídaně: Doporučené - celozrnné pečivo, rostlinný tuk, plátek sýra nebo kvalitní šunky, zelenina; celozrnné pečivo s pomazánkou (tvarohová, rybí, drožďová, šunková); mléko či bílý jogurt s cereáliemi nebo tvaroh se zavařeninou. Nevhodné - rohlík, máslo, salám; koblihy s marmeládou; smažená vejce se slaninou či párkem.

Přesnídávka: Doporučené - celozrnné pečivo, rostlinný tuk, plátek sýra nebo kvalitní šunky a zelenina; celozrnné pečivo s pomazánkou (pažitková, pórková); jogurt či ovocná přesnídávka, pudink; občas sladký domácí moučník (ovocný koláč, tvarohový řez). Nevhodné - hamburger, cheesburger, párek v rohlíku; koblihy, croissanty, čokoláda, zákusky; ruské vejce, chlebíčky, majonézové saláty.

Oběd: Doporučené - nesmažené ryby, bramborová kaše, zeleninový salát; luštěniny, celozrnné pečivo, zeleninový salát; drůbeží maso, rýže, zeleninový salát. Nevhodné - smažený řízek, bramborový salát; hamburger, hranolky; instantní polévka.

Svačina: Doporučené- ovoce nebo celozrnné pečivo se šunkou či tvrdým sýrem; jogurt s müsli nebo pudink s ovocem. Nevhodné - paštika, klobásy, dorty.

Večeře: Doporučené - celozrnné pečivo, zeleninový salát se sýrem a tuňákem; těstovinový salát. Nevhodné - pizza; sladké kaše, knedlíky.

II. večeře: Měla by být asi 3 hodiny před spaním. Doporučené - jogurt, sýr, kousek zeleniny, ovoce. Nevhodné - párek, salám, sladkosti, brambůrky, tyčinky.

Někdy nejde tohle všechno dodržet, ale představte si lidi, co tohle musí dodržovat celý život. A co vy dodržujete zdravější stravování někdy? V dnešní době existuje tolik špatného jídla, že je tohle víc než potřeba. Ono to chutná a vy si přitom neuvědomujete, že čím dál tím víc tloustnete a dáváte základ nemocem v budoucnosti. A co zkusit si dát alespoň něco zdravého za den a dostat to do sebe. Možná to nechutná nejlépe, ale zaručeně je to zdravé a tělu prospěšné. (Vilda, 7.A)

 

Co jedí naši sousedé?

České tradiční jídlo zná snad každý. A kdo ne, tak by si ho měl co nejrychleji dohledat. Dobře, ušetřím vás tohoto hledání. Naše tradiční české jídlo je knedlo-vepřo-zelo, ale víte, co se jí třeba v Kanadě? Zde je pár zemí a jejich tradiční pokrmy:

Kanada: Asi každému se ve spojení s Kanadou vybaví javorový sirup. Myslíte si ale, že tam jedí jen tohle? No to vůbec. V odlehlých částech Kanady mají rádi polévku ze soba nebo třeba koroptve. Mexiko: V Mexiku mají rádi hodně pálivé jídlo, kromě tacos i nachos je to quesadilla (tortilla plněná sýrem, papričkami jalapeňos a mletým masem. Rusko: To, že se v Rusku jí boršč, je celkem jasné, ale věděli jste, že národním jídlem jsou pelmeně (nudlové těsto plněné mletým masem)? V Číně nesmí na stole chybět rýže. Velmi známé je i kung-pao. Méně známá je třeba polévka ze žraločích ploutví a šuej-ču-žou (pokrm z vepřového masa, bambusových výhonků, lusků, hub a zázvoru). Brazílie: Národní pokrm v Brazílii je feijoáda (směs z černých fazolí, několika druhů mas a rýže). Ve Francii nejdete hodně labužníků, kteří si pochutnávají na šnecích nebo koňském masu. K snídani si dávají croissant. Egypt: V Egyptě je oblíbený kebab a třeba i falafell (smažené kuličky z cizrny). Austrálie: Australská kuchyně se moc neliší od anglické. Puding, krocan i fish and chips, ale typické jídlo z Austrálie je třeba klokaní maso. (Vojta, 8.A)

 

Neseď s tím jídlem u televize!

Zlozvyky s jídlem máme skoro všichni. Někdo musí něco chroupat, když leží u televize, někdo jí hodně čokolády, někdo celý den nejí a poté večer sní, na co přijde. Vědci říkají, že jsou čtyři nejčastější zlozvyky: nepravidelné stravování, jídlo ve spěchu, velké porce a antistresové jídlo.

To poslední je pro mě i pro ostatní asi to nejhorší. Mluvím teď za všechny, máme totiž jídlo jako pomůcku k zahnání strachu. To znamená, že když jsme ve stresu, musíme do sebe tlačit co nejvíce jídla. No, ono i to, že se najíte hodně, ale v malém čase, je špatně, protože vám břicho dává najevo, že máte ještě hlad, ale už jste plní. A nejhorší, co kdy může být a máme to všichni, je CHUŤ. To je totiž ten pocit, kdy pořád musíte jíst a jíst a pořád něco cpete do pusy a ona nemizí a nemizí. A co s tím?! (Filip, 8.A - obrázek stažen z internetu)

 

Pan šéf české kuchyně

Ano, už podle nadpisu jste mohli tušit, že jde o Zdeňka Pohlreicha, kterého je teď možné vidět v pořadu Teď vaří šéf!.

Šéf se narodil 10. 4. 1957 (Je mu tedy 57let.). Vystudoval hotelovou školu v Praze a dále ještě Institute of Business Studies v Praze. Na začátku své kariéry vařil v malých restauracích v Praze. Časem se dostal do Nizozemska a Austrálie, kde se stal šéfkuchařem. Po čase se vrátil zpět do Prahy. Brzy začal mít své vlastní televizní pořady o vaření jako např. „Ano, šéfe!“, „Už dost, šéfe!“, „Vařte jako šéf“ atd. V mnoha dílech Z. Pohlreich říkal, že ze všeho nejraději vaří ryby. Myslím, že jeho kuchyně se nedá s žádnou jinou kuchyní v ČR srovnat.

Pořad „Teď vaří šéf“ sledujte každou neděli od 18:00 na Primě. Naučte se vařit svižně, rychle a elegantně pod vedením Z. Pohlreicha. V každém díle uvaří 6 výtečných pokrmů dle vyzkoušených receptů a všechny jsou zaměřeny na jednu surovinu. Byl díl, kdy vařil jen z ryb nebo z hovězího. Doporučuji se na pořad kouknout. Ve srovnání např. s Láďou Hruškou je nepřekonatelný, není to jen tak nějaký kuchař, ale pan kuchař! (Sári, 8.A)

 

Budeme vařit

Možná už jste viděli pořad Karolína, domácí kuchařka. Karolína pracuje v restauracích jako kritička jídel. Má doma tři děti, proto se snaží vařit rychle, zdravě a levně. A proto se liší od ostatních pořadů o vaření. Vaří doma ve své kuchyni a její pořad je vysílán v TV na PRIMA každou sobotu v 18 hodin. Na pořadu se mi líbí, že její recepty jsou od našich babiček a jsou jednoduché. V každém díle vaří každý něco jiného (nejčastěji prý vaří čokoládové buchtičky). Když vaří, je v záběru jen ona. Její kuchyně je moderně vyzdobena. Dívám se na tento pořad, protože vaří velmi zajímavá jídla. Chystám se podle ní uvařit vepřové ve švestkové omáčce s bramboráčky. Už se moc těším.☺ (Natka, 6.C)

 

Stolečku, prostři se, budeme papat.

Prostřeno je pořad o jídle. Myslím si, že ho většina lidí zná. Každý týden se sejde parta pěti lidí a každý vaří jeden den. Televize hned na začátku představuje město, ve kterém žije hostitel. Úkolem soutěžících je pohostit své spoluhráče a sestavit lákavé a chutné menu. Bývá to často předkrm, polévka, hlavní jídlo a zákusek. Když má hostitel vše hotovo, tak přicházejí hosté. Po příchodu si prohlédnou hostitelův byt. Součástí večera je i zábava. Zábava je občas pěkná, někdy se inspirujeme a používáme ji, když někam jedeme. Od televize dostávají soutěžící ještě tajný úkol.

Podle mě je nejlepší, když se sejde dobrá parta a když mají vše rádi. Ale protože je to soutěž, vaří tam i velcí hráči, kteří chtějí získat výhru 50.000 Kč za každou cenu. Těmto lidem nic nechutná, vše kritizují a ke všemu mají připomínky. Občas se jim povede vyhrát, ale většinou ne. Hodnotí se tak, že každý soutěžící oboduje večeři spoluhráče. Nejvíce je 10 bodů. Občas dávají speciální díly, ve kterých vaří rodiče s dětmi, nebo vaří Češi žijící v zahraničí. První díl pořadu Prostřeno byl vysílán v březnu 2010.

Jestli máte rádi kritiku nebo hádání, tak je polovina pořadu pro vás. A jestli máte rádi vaření, tak máte příležitost užít si pořadu také. Recepty můžete najít na stránce . (Dáša, 6.C)

 

Lasagně, suši, pizza

Zjistila jsem, že mezi 50 nejoblíbenějších jídel na světě patří například: lasagne, sushi, čokoláda, hamburger, croissant nebo třeba máslový popcorn. A tak jsme se rozhodli, že se zeptáme vás ve škole, co máte nejraději vy.

Julča, 6.B: Lasagně. Anet, 6.A: Ovoce. Anička, 6.A: Těstoviny a suši. Káťa, 6.A: Kuřízek. Marek, 6.C: Hranolky. Franta, 7.B: Suši. Anna, 7.B: Halušky. Fanda, 7.A: Řízek. Jana, 9.B: Špagety. Míša, 6.C: Mám ráda všechno kromě hub. Šimon, 6.C: Hranolky. Kuba, 8.A: Pizza. Barča, 6.C: Pizza. Erika, 7.A: Přírodní kuřecí řízek a hranolky. Naty, 7.B: Kuřecí řízek s bramborami. Paní učitelka Vlasáková: Zeleninová jídla s kuřecím masem. Daniel, 9.B: Řízek s brambory. Natka, 6.C: Hranolky. (Barča, Naty a Dáša, 6.C)

 

Kluci v akci

aneb Jak se u vaření nenudit

Tento kulinářský pořad běží na ČT1 již 10. sezónu. V pořadu vaří Filip Sajler, kterému je 35 let. Za sebou má praxi ve špičkových restauracích a cateringových společnostech v USA, Německu i v České republice. Tři roky byl kapitánem Pražského regionálního týmu, byl i členem Národního kuchařského týmu. V současné době řídí vlastní cateringovou společnost Perfect Catering a školu vaření. Ondřej Slanina, kterému je 31 let, má praxi z mnoha velkých pražských restaurací a byl také členem Pražského kulinářského týmu, se kterým získal bronzovou medaili z kuchařské olympiády v Erfurthu.

Divákům zábavnou formou ukazují tito výborní kuchaři kouzlo vaření a přípravy jídel v podání skutečných profesionálů. Někdy si vyberou osobu, která ukazuje, jak si s některými věcmi poradit. Převážně však vaří kluci a ukazují, jak jídlo připravit, uvařit, upéct a servírovat. Většinou jezdí různě po Evropě a vaří jídlo typické pro tuto zem. Pořad je mezi diváky velmi oblíbený. Kluci své kulinářské umění nepředvádějí pouze v tomto pořadu, ale podíleli se na vydání několik kuchařek. Poslední kniha se jmenuje 31x vyzkoušeno. (Adél, 6.C)

 

Malina (v)obrovská

Tento článek vás neseznámí s nějakým novým druhem maliny, ale s herečkou Halinou Pawlowskou, známou scénáristkou, spisovatelkou a bůhví čím ještě. Napsala scénář například k filmu Díky za každé nové ráno, hraje v seriálu Doktoři z Počátků atd.

Za název chci poděkovat panu Václavu Bradovi, který tak říká Halině. Docela to i souvisí s tím, o čem tu budu psát. Halina totiž má svůj vlastní pořad a není o ničem jiném než o vaření. Pořad se jmenuje U Haliny v kuchyni a běží na TV Nova. Halina vás seznamuje se svými oblíbenými jídly, které sama připravuje. Nechybí ani pořádná dávka humoru. V jednom díle vařila např. zdravé dezerty pro dětskou oslavu, kterou zrovna měl její vnuk. Během vaření vám dá i nějaké ty rady ze života, ukáže vám rodinné fotografie a provede vás bytem. Je to skvělý pořad na zklidnění nervů. Vždy, když se dívám na tento pořad, moc se u něj směji a pokaždé dostanu hlad. (Vojta, 8. A)

1

Pořad „Fantastické dorty“ je o dortech. Vždy se sejdou tři týmy, ve kterých jsou čtyři výborní cukráři, a musí za devadesát minut udělat jednometrový (někdy i dvoumetrový) dort. To dá práci, a proto dorty někdy nestihnou dokončit. Poté musí přejet překážky a dokázat, že dort něco vydrží. Následuje předstoupení před porotu, která dort zhodnotí. Některé týmy dokážou doopravdy dorty, které jsou neuvěřitelně krásné, a myslím si, že jsou i velmi chutné. Zase na druhou stranu, kdo by si objednával dvoumetrový dort. Někdy jsou dorty i dost přeplácané. Ale zase pro 10.000 dolarů co by jeden neudělal. Tento pořad dávají každý den na programu WAU v 10:55 a 18:55. (Filip, 8.A)

 

Vaření s počítačem

Existuje mnoho počítačových her o vaření. Můžete je najít na internetu a jsou často i zdarma. Tak například , , , ale určitě je najdete i na mnoha dalších stránkách. Hry jsou většinou hrány dívkami.

Proč si hry zahrát? Jsou tam zajímavé postavičky, do jídla přidáváte různé ingredience, můžete jídlo krájet, sekat, mixovat, prodávat, … Cílem hry je častokrát splnit nějaký úkol, ale také je možné „vařit“ jen pro radost. Otázkou je, zda se během hraní naučíte vařit. To asi ne, možná se dozvíte, jak něco připálit, ale to zvládnete jistě i bez hraní her. A pozor. Ne vždy je vše pravdivé. Abyste si hru zahráli celou, potřebujete tak deset minut, ale samozřejmě záleží na vás, kolikrát si ji zopakujete, protože některé hry jsou nekonečné. Myslíme si, že nej- jsou hry z řady Papas, Sara´s Cooking Class.

Jednou z her je hra Puppy pizza. Děláte pizzu pro psy. V každé hře se ujímáte role majitele restaurace, kuchaře, číšníka nebo jen nějaké postavy, která chce udělat nějaké jídlo, ale neví jak. Hraje se většinou pomocí myši a s kurzorem, např. krájíte nebo obalujete. Skoro v každé hře vám říkají, co máte udělat, takže prakticky nelze ve hře nějak selhat (maximálně dostanete málo peněz ) (Barča, Adél a Dáša, 6.C, a Martin, 7.A)

Čtyři v jedné pohádce

Into the Woods - takový je pravý název pohádky, která je podle všeho nejnovější americkou pohádkou s nejznámějšími herci, např. Johnny Deep (vlk), Meryl Streep (čarodějnice), Anna Kendrick (Popelka), James Corden (pekař).

O co v pohádce jde? Jedna čarodějnice začarovala pekaře, aby jeho rodina už nikdy neměla dítě. Avšak jednou za sto let lze kletbu zlomit. Tak dá tedy pekaři a jeho ženě úkoly, aby přinesli ingredience na zázračný lektvar. Musí sehnat střevíc ze zlata, plášť červený jako krev, vlasy jako kukuřici a krávu bílou jako mléko. To vše do tří půlnocí. Pekař vše sežene podle příkazů. Bílá kráva byla na to, aby snědla ingredience a vyrobila zázračné mléko. Poté se teprve děly věci. Jaké, to už vám neprozradím.

Celá pohádka je plná úžasných písniček. Dá se říci, že tato pohádka je muzikálem. Dále je tam i magie, obři, princové a podobně, zkrátka vše, co v pohádce bývá. Musím však podotknout, že film je tak nový, že nemá český dabing, ale titulky jsou suprové. Jsou v češtině a přece jenom jsem to stihl číst i já. Co bych filmu vytkl? Nic, byl to úžasný nápad zpracovat tento nápad jako muzikál. (Filip, 8.A)

 

Hrůzy lidského těla

V neděli 11. 1. 2015 jsem v Plzni navštívila výstavu voskových figurín Katastrofy lidského těla. Výstava probíhala od 5. do 18. ledna v hotelu Central. Byla v malé místnosti, přesto jsme zde strávili mnoho času, protože jsme si četli vše, co bylo napsáno u jednotlivých figurín. Po prostoru jsme se pohybovali bez průvodce, nikdo nás tak nerušil. Bylo tam však mnoho lidí a museli jsme u některých figurín čekat. Cena vstupenky nebyla vysoká, pro dospělého činila 60 Kč.

Když jsem vstoupila do muzea a uviděla jsem tu hrůzu, hned jsem pochopila, proč se tomu říká Katastrofy lidského těla. Bylo tam 24 voskových figurín, na které byly použity lékařské oční a zubní implantáty a do vosku vpichované pravé lidské vlasy. Lidé, kteří zde byli ztvárněni, doopravdy žili. Mohli jste se setkat s lidmi se dvěma obličeji a hlavami a siamskými dvojčaty. Nejvíce mě zaujala holka s bradkou, pán se dvěma obličeji, paní, která vážila 540 kg a zhubla na 81 kg, největší pán, který měřil 245 cm a žil v Číně nebo pán, který byl porostlý srstí. Všichni tito lidé doopravdy žili, jezdili v cirkusech, protože byli zajímaví a mohli se tak ukazovat světu.

Výlet bych určitě doporučila, ale výstava už skončila, mně osobně se výstava moc líbila. (Naty, 6.C)