Obsah

DŮLEŽITÁ DATA

 

 
  • do 31. ledna 2016 (u oborů s talentovou zkouškou do 30.10. 2015)
      vyhlásí ředitel střední školy termíny přijímacích zkoušek a otevřené obory
 
 
  • do 15. března 2016

       (do 30. 11. 2015 u oborů s talentovou zkouškou)

            se odevzdávají vyplněné přihlášky řediteli střední školy (podávají rodiče)
 

Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:  
 

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

18. 4. 2016

13. 5. 2016

Tyto termíny testů uvedené ve vyhlášení pokusného ověřování nelze zaměňovat s termíny přijímacích zkoušek konaných podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, nebo s náhradním termínem přijímací zkoušky podle § 60 odst. 11 školského zákona, pro něž obsah a rozsah stanoví ředitel školy.
 

 
  • 22. 4. – 30. 4. 2016

        (u oborů s talentovou zkouškou v lednu 2016)

             proběhne 1. kolo přijímacího řízení