Obsah

POSTUP V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ V 1. KOLE 

 

  • informovat výchovnou poradkyni o nepřijetí

  • využít možnosti odvolání za předpokladu, že existuje šance na přijetí (např. na doporučení samotné SŠ, umístění v počtu uchazečů „pod čarou“ na takovém místě, které předpokládá možnost přijetí na odvolání)

  • sledovat aktuální informace na webových stránkách SŠ o dalších kolech a nabídce volných míst na SŠ (vyhlašuje ředitel SŠ)

  • vyplnit nové přihlášky do dalších kol (shodným postupem jako v 1.kole), počet přihlášek do dalších kol není omezen

  • přihlášky doručit řediteli příslušné SŠ (opět uchazeč, popř. zákonný zástupce)

 

ODVOLÁNÍ

 

  • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

  • pokud uchazeč nebyl přijat v 1.kole na příslušný obor (ani na odvolání), nemůže o tentýž obor podávat přihlášku v dalších kolech

  • doručuje uchazeč, popř. zákonný zástupce