Obsah

vykřičník

 

 

 

PŘED ROZHODNUTÍM
 
Volba budoucího studia, tedy i budoucí profese, představuje významný krok v životě člověka. Je proto nezbytné zvážit důkladně všechny okolnosti, které mohou tento důležitý krok ovlivnit tak, aby výsledné rozhodnutí bylo rozhodnutím zodpovědným. V zásadě existují tří důležitá kritéria:
-          co chci (přání, touhy)
-          co mohu (limity a omezení)
-          uplatnění na trhu práce (najdu-li práci)
 
Proto před konečnou volbou profesního zaměření, na které střední škola připravuje, zvažte následující hlediska.
 
1.       vlastní osobnost dítěte – osobnostní předpoklady
·         posuzujte objektivně osobnostní předpoklady, které jsou podmínkou pro výkon daných profesí (např. charakterové vlastnosti, komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, organizační schopnosti, důslednost, zodpovědnost, pečlivost, technické myšlení, přístup k řešení problémů, kreativita atd.)
 
2.       zájmy a koníčky
·         bývají zcela zásadní pro výběr budoucího povolání
·         často vedou děti k oborům, v nichž by mohly úspěšně realizovat to, co je baví, což je předpokladem k úspěšnému výkonu profese
 
3.       znalosti a vědomosti
·     jsou rozhodující a zásadně limitující pro výběr budoucí střední školy
·     zvažte důkladně studijní předpoklady – využijte dobrých studijních výsledků pro výběr náročných studijních oborů u žáků s výborným prospěchem, naopak nepřeceňujte možnosti žáků, kteří se již na základní škole potýkají s průměrným, případně podprůměrným, prospěchem (zkušenosti bohužel ukazují, že mnozí z takových studentů, kteří přecenili své schopnosti a rozhodli se studovat maturitní obory, přestupují v průběhu prvního roku studia na obory učební)
 
4.       dovednosti a schopnosti, talent a nadání
·     posuďte, v jakých oblastech dítě vyniká a která profese by dokázala jejich přednosti vhodně uplatnit (např. umělecké sklony, zručnost, cizí jazyky atd.)
 
5.       znalost světa profesí
·         ujasněte si, jaké požadavky jsou na jednotlivá povolání kladeny (např. pracovní prostředí, prostředky nebo činnosti, potřebné vzdělání, platové ohodnocení)
 
6.       informace z oblasti trhu práce
·    i vzhledem k měnící se situaci promyslete, jak se lze po absolvování určitého oboru uplatnit, tedy získat pracovní místo 
·    dlouhodobě převažuje trvalý zájem zaměstnavatelů o řemeslné obory a oblast zdravotnictví
 
7.       zdravotní stav