Obsah

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

 
  • každému žáku, popř. zákonnému zástupci, vydá ZŠ (do 15.3.2016)  zápisový lístek, kterým uchazeč potvrzuje zájem o studium (každý zápisový lístek má uvedeno evidenční číslo, nemůže být proto kopírován či přetištěn, oprávnění jej vydat má pouze příslušná ZŠ nebo KÚ)

  • zápisový lístek musí být doručen řediteli SŠ do deseti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí

  • neuplatní-li žák na škole zápisový lístek, ztrácí nárok studovat na této škole

  • vzít si zápisový lístek ze SŠ zpět lze jen v případě, pokud SŠ předložíte doklad o přijetí na jinou SŠ (na základě odvolání) 

Zápisový lístek