Obsah

 

Týden od  24. - 28. června 2019

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

Pohár Resty Nankingy

Pohár Resty Nankingy

Vyprávění víkend. zážitků

Psaní adresy

Výrazné čtení - ukázky z knih

 

 

ÚT

Opakování

  Opakování

  Opakování

  Opakování

 

 

ST

Opakování

 

Opakování

VV

kresba - Na co se těším o prázdninách

Úklid třídy

 

 

ČT

 

 

KINO

 

 

KINO

Hodnocení a přání prázdn. jubilantům

  Úklid třídy

Rozdání vysvědčení

- konec vyuč.
v 8.30

   Prázdniny 

   

     

 

Týden od  17. - 21. června 2019

V úterý 18. 6. jedeme do ZOO Plzeň. Informace v notýsku.

Od středy si budou nosit žáci opět učebnici ČJ - 2.díl.

Ve čtvrtek či v pátek (dle počasí) - vycházka po Dobřanech - seznámení s bydlištěm spolužáků.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-spol. čtení O Josífkovi - závěrečná beseda, zápis do čten. deníku

ČJ

       -"-

M

-PS2 s.60-61

Opakování

HV

-opakování písní

 

 

ÚT

ZOO Plzeň
 

  

  

  Návrat v cca 11.30 hodin

 

 

ST

ČJ

-
Učebnice s.68-69

 

M

-PS2 s.61, 62

Opakování

VV

Hodnocení prací za celý rok

ČJ
-
Učebnice s.68-69

 

 

ČT

ČJ

-Učebnice s.74-76

 

M

-PS2 s.63-64

Péče o pokoj. květiny

  

PRV

Opakování

Vycházka po Dobřanech

     -  "  -

    -  "  -

      -   "  -

 

 

Týden od  10. - 14. června 2019

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-spol. čtení O Josífkovi (82-87)

-Pís. s.28

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (82-87)

-Pís. s.28

M

-PS2 s.55

-Pětimin.

-Počít. zp. 72

HV

-píseň Hej, meduli

-opakování

 

 

ÚT

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (89-95)

-Pís. s.29

  TV

-slalom

-skok do výšky

   PRV

Opakování + PS s.80

  ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi
(89-95)

-Pís. s.29

 

 

ST

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (96-101)

-Přepis z tab.

M

-PS2 s.56

-Pětimin.

-Počít. zp. 73

VV

Vlčí máky

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (96-101)

-Tajenky

 

 

ČT

ČJ

-spol. čtení O Josífkovi (102-107)

-Diktát

M

-PS2 s.57

-Pětimin.

-Počít. zp. 74

Třešně s červíkem

  

PRV

Opakování +PS s.81

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (108-112)

-Doplňovačky

  

M

-PS2 s.58

-Pětimin.

    

TV

-vybíjená

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi - závěrečná beseda

 

 

Týden od  3. - 7. června 2019

Ve středu jedeme na školní výlet do Švihova. Součástí výletu bude divadelní představení, prohlídka hradu a dílna. Sraz v šatně v 7.30 hodin, návrat v cca 12.30 hodin. S sebou svačinu, pití, 2 igelitové sáčky, drobné kapesné, pláštěnku - vše v batohu na zádech.
 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-spol. čtení O Josífkovi (58-63)

-Pís. s.23

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (58-63)

-Pís. s.23

M

-PS2 s.52, 53 - 6-8

-Pětimin.

-Počít. zp. 70

HV

-píseň Utíkej, Káčo, utíkej

-hra na Orf. nástroje

 

 

ÚT

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (64-69)

-Pís. s.25

  TV

-vyhlášení výsledků Olympiády
v 1.roč.

   PRV

Popis těla,
Naše smysly PS s.72

  ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi
(64-69)

-Pís. s.25

 

 

ST

ŠKOLNÍ  VÝLET

 

 

 

 

 

 

ČT

ČJ

Psaní vět o výletě

M

-PS2 s.53
dokonč.

-Pětimin.

-Počít. zp. 71

VV

Kolorovaná kresba - výlet

  

PRV

Naše smysly PS s.73

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (71-75)

-Pís. s.26

  

M

-PS2 s.54

-Pětimin.

-Počít. zp. 72

    

TV

-vybíjená

ČJ

-
spol. čtení O Josífkovi (71-75)

-Pís. s.26