Obsah

Vítáme Vás na našich stránkách

1c

Informace pro rodiče: 

listopad:

8.11. kino v rámci Juniorfestu (Bílá paní na hlídání II, 30 Kč, hrazeno z TF)

28.11. Individuální třídní schůzky (viz tabulka v záložkách)

říjen:

16.10.  - Dravci 45 Kč - hrazeno z TF, (1. hod Čj, 2. a 3. hod. - dravci, 4. hod PRV)

září

- prosím, podepisujte veškeré splněné domácí úkoly

(i čtení). 

- trénujte s dětmi sestavování probraných slabik

z písmenek a procvičujte probraná písmenka 😀

- prosím, dejte dětem do všech učebnic (M, ŽA, PRV, Moje první psaní) nějaké záložky (např. kus papíru, ...) 

- 17.9. focení (kalendář atd., cena 150 Kč)