Obsah

 

Týden od 17. - 21. února 2020

Od pondělí - původní rozvrh.
Ve středu - zbytky (ústřižky) látek. Na PRV obrázky vlastních domácích mazlíčků (dle možností).

Do konce týdne umět násobky 7.

     

3.

4.

5.

 

 

PO

TV

-vytrv. běh
-soutěživé hry v družstvech
-přeskoky švih.

 

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.72+73/2,3

PS2 s.8/1-3

M

PS2 s. 13/5-7

Počít. zp.3 sl.61

Počít. zp. sl.30

 

PRV

Test Naše vlast

PS s.46

 

ČJ

Čítan. s.74-75

PS3 s.8, 9/2

 

 

ÚT

ČJ

PS2 s.9/4,5

Učeb. s.73/4,5

Přepis vět

M

PS2 s. 13/8
14/1-3

Počít. zp.3 sl.62

Počít. zp.2 sl.31

HV

píseň

 

ČJ

Čítan. s.76

PS3 s.10

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s.74/6,7

PS2 s.10/6

Tvrd. a měk. s.29

Diktát

  

M

PS2 s. 14/4, 15/5-7

Počít.zp.3 sl.63

Počít. zp.2 sl.32

VV

Masopustní postava -  návrh na mas. masku

PRV

Test - hodiny

Domácí mazlíčci

PS s.47

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

ČT

ČJ

Učeb. s.74/8

PS2 s.10/7

Tvrd. a měk. s.30

Opis z tab.

M

PS2 s. 15/8-10, 16/1

Počít.zp.3 sl.64

Počít. zp.2 sl.33

TV

-vybíjená

-vytrval. běh

ČJ

PS3 s.27

Čítan. s.77

 

 

 

ČJ

Učeb. s.75/9

Tvrd. a měk. s. - s. 31/3-5

M

PS2 s. 16/2,3

Počít.zp.3 sl.65

Počít. zp.2 sl.34

Dokončení masky

ČJ

Čten. dílna

Představ. knih

Hodnocení týdne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 10.  - 14. února 2020

Od 25. 11. 2019 -  13. 2. 2020 platí "plavecký" rozvrh.

Do konce týdne umět násobky 6 a básničku Cestička k domovu.

     

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.70/7

PS2 s.6/7

 M

PS2 s. 9/7-9

Počít. zp.3 sl.58

Počít. zp. sl.27

PRV

Rodina členové nejbližší i širší rodin. přísl.

PS s.44

 

ČJ

Čítan. s.70-71

PS3 s.6

 

 

 

ÚT

ČJ

PS2 s.6/8

Učeb. s.71/8

Tvrd. a měk.s. s.28/1,2

M

PS2 s. 10/2,4
11/5

Počít. zp.3 sl.59

Počít. zp. sl.28

HV

píseň Moje teta Sylva

hra na Orffovy nás.

ČJ

Čítan. s.72-3

PS3 s.7/3-5

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s.71/9

PS2 s.7/9,10

Diktát

  

M

PS2 s. 11/6-9

Počít.zp.3 sl.60

Počít. zp.2 sl.29

VV

Tématická práce - plavání v Klatovech

PRV

Pomoc rodičům

PS s.45

ČJ

Čítan. s.73

PS3 s.26/1

 

 

ČT

ČJ/M

opis sloupečků - příklady se závorkou

PLAVÁNÍ

    -  "  -      -  "  -

Návrat k budově 2.st. ZŠ v cca 13.00 hod.

 

 

ČJ

Opis z tabule

PS2 s.7/11

Tvrd. a měk. s. - s. 28/3

M

PS2 s. 12/1-4

Počít.zp.3 sl.61

Počít. zp.2 sl.30

Sněhulák z modelíny

ČJ

PS3 s.8, 9/2

Čítan. s.74-5

Představ. knih

Hodnocení týdne