Obsah

 

Týden od 2.  -  6. prosince 2019

Od pondělí 25.11. platí "plavecký" rozvrh.

Ve středu si děti přinesou 2 brambory, vánoční vykrajovátka, zbytky černé nebo hnědé vlny.
 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.44,45

Souhlásky

 

M

PS s.46/2, 47/7,8

Počít. zp.

PRV

PS s.33
Zimní radovánky

 

ČJ

Čítanka s.46

PS2 s.10/1-3

 

 

 

ÚT

ČJ

-Učeb. s.45/2,3

PS s.28/1,2

Opis

M

PS s. 48

Pětimin.

HV

 

 

ČJ

Čítanka s.82

PS2 s.27

 

 

 

ST

ČJ

-Učeb. s.46

-PS s.28/3

-Diktát
 

M

PS s. 49

Počítáme zp.

VV

Čert

Bramborová tiskátka

PRV

Předvánoční tradice

 

 

ČT

ČJ/M

Hry z ČJ i M

Tiché čtení

PLAVÁNÍ

    -  "  -      -  "  -

Návrat k budově 2.st. ZŠ v cca 13.00 hod.

 

 

ČJ

PS s. 29/5,6

učeb. s.46/4-6
Přepis

 

M

PS s. 50/1,2,4,5

ČJ

Čít. s.48

PS s.11

ČJ

Tiché čtení

Představení přečt. knih

Hodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 25.  -  29. listopadu 2019

Od pondělí 25.11. platí "plavecký" rozvrh.

Ve středu si mohou děti přinést foto svého otce. Tento den je vyučování zkráceno na 4 vyuč.hodiny, důvod - seminář v Plzni.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.41/8,9

 

M

PS s.43

Počít. zp.

hra Dálnice

PRV

Opakování les

PS s.31

 

ČJ

Čítanka s.44-5

PS2 s.8/9-11

 

 

 

ÚT

ČJ

-Učeb. s.42/10-12

Opis

M

PS s. 44

Pětimin.

Autobus

HV

-hra na Orffovy nástr.
-tanec Makaréna

 

ČJ

Tiché čtení

PS2 s.9/14-16

 

 

 

ST

ČJ

-Učeb. s.43

-Diktát
 

M

PS s. 45

Hra Žebřík

VV

Kresba tatínka - portrét

PRV

Živočichové v zimě
 

 

 

ČT

ČJ/M

Hry z ČJ i M

Tiché čtení

PLAVÁNÍ

    -  "  -      -  "  -

Návrat k budově 2.st. ZŠ v cca 13.00 hod.

 

 

ČJ

PS s. 27/9-12
Přepis

 

M

PS s. 46

Péče o pokoj. rostliny

ČJ

Čít. s.46

PS s.10

Hodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 18.  -  22. listopadu 2019

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

PS s.24

 

M

PS s.40

Počít. zp.

hra Dálnice

TV

-přeskoky švihadla

-chůze po kladině

  PRV

Význam lesa

  ČJ

Čítanka s.41

PS2 s.4/7

 

 

ÚT

ČJ

-Učeb. s.39/5,6

PS s.25/4,5

Opis

M

PS s. 40/3,4

hra Tichá pošta

HV

-píseň Stromy

 

ČJ

Čítanka s.42

PS2 s.5/1-3

 

 

 

ST

ČJ

-Učeb. s.40

PS s.25/4, 26/6

-Diktát
 

M

PS s. 41/6-8

Autobus

ČT

Čít. s.43

-PS2 s.5/4, 6/5-7

PRV

Savci v lese

ČJ

Samost. tiché čtení

Poslech četby

 

 

ČT

ČJ

-PS s.26/7

-Učeb. s.41/8,9

M

-PS s.41 dokonč.,

hra Žebřík

TV

-vybíjená

-přesné přihrávky

 

ČJ

PS s.7

 

 

 

M

PS s. 42

Počít. zp.

VV

Výrobky na Mikulášský jarmark

Výrobky na Mik. jarmark
 

Výrobky na Mik. jarmark

Hodnocení