Obsah

Týden od 25. - 29. června 2018

V pondělí vycházka do Vstiše - ráno pěšky, zpět autobusem na vlakové nádraží příjezd v 12.50 hodin. Žáky dovedu k jídelně, předám družině. S sebou svačinu, pití, drobné kapesné, na autobus 7,- Kč.

V úterý turnaj ve vybíjené mezi třídami 2. ročníku.

Ve středu úklid třídy, hry.

Ve čtvrtek - pohádka Čertoviny v Káčku. Vstupné 60,- Kč.

V pátek - během první hodiny rozdání vysvědčení. Poté začínají letní prázdniny.

 

 

Týden od 18. - 22. června 2018

V úterý od 15.30 hodin - třídní besídka, seznámení se s novou třídní učitelkou.

Ve středu konec vyučování v 11.25 hodin (pedagogická rada).

V tomto týdnu budou žáci v hodinách  opakovat učivo za celý školní rok.

Ve středu si přinesou starší bílé tričko, které si budou pokreslovat.

 

Týden od 11. - 15. června 2018

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- hod míčkem
- přihrávky
- hod na koš

   ČJ

dokončování úkolů v učebnici i
v PS

M

příklady se závorkami, zaokrouhlování

 PRV    

Opakování

ČT/PS

Pís. s.24

Čít.

 

 

ÚT

ČJ

dokončování úkolů v učebnici,
v PS

M

Opakování

VV

černobílý obrázek "Zebra"

 

ČT/PS

Čtenářská dílna

 

 

 

ST

ČJ

dokončování úkolů v učebnici,
v PS

  

M

Opakování

práce se stavebnicí

PRV

Opakování

ČT/PS

Písanka s. 26

Čétanka

 

 

ČT

ČJ

dokončování úkolů v učebnici,
v PS

M

PS s.61

Počít. zpaměti 2

TV

vybíjená

vytrval. běh

ČT/PS

Pís. s. 27

Čít.

 

 

 

ČJ

dokončování úkolů v učebnici,
v PS

M

Počít.zp.2

Dokončení PS


HV

Letní písničky

Opakování

ČT/PS

Pís. s.28

Čít.

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 4. - 8. června 2018

V úterý si žáci přinesou malé krabičky - "stavební materiál" na hrad.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- nízký start
- šplh
- kotouly

   ČJ

-
učeb. s.118
Přání

PS s.37/1

Pár. souh.

M

PS s.42

Počít. zpaměti3

 PRV    

Léto - PS s.64/2, 65

ČT/PS

Pís. s.20

Čít. s.118

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.119
Pozvánka

PS s.37/2

Pár.souhl.

M

PS s.43

Počít. zpaměti3

VV

nátěr krabiček - příprava stavebního materiálu na hrad

 

ČT/PS

Čtenářská dílna

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.119/8, 120/9

PS s.38/1

Pár. souhl.

  

M

PS s.44

Počít. zpaměti2

"stavba hradu"
z krabiček

PRV

Opakování

 

 

 

ČT

ČJ

učeb. s.120/10,11

PS s.38/4

Pár. souhl.

M

PS s.45

Počít. zpaměti 2

TV

vybíjená

ČT/PS

Pís. s. 22

Čít. s. 121

 

 

 

ČJ

Pár. souh.

Učeb. s.121/12,13

PS s.39/5

M

Počít.zp.2

Počít. zp.3


HV

Letní písničky

ČT/PS

Pís.3 s.23

Čít. s. 122-3

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 28. května - 1. června 2018

V úterý se fotíme - třída.

Ve středu jedeme na výlet autobusem na Radyni. Tam máme objednaný program. Návrat dle rozvrhu. S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení i obutí, pláštěnku, igelitový sáček.

Ve čtvrtek přinést libovolné noviny (denní tisk).

Sbírat krabičky (menší velikosti) na stavbu hradu  - příští týden v úterý.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- vytrvalostní běh
- skok do dálky

   ČJ

-
učeb. s.115
popis
116/12,13

Pár. souh.

M

PS s.38/1,2+58/3

Pětimin.

 PRV    

Léto PS s.63, 64/1

ČT/PS

Pís. s.15

Čít. s.116

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.116/14-16

PS s. 34/2,3

Pár.souhl.

M

PS s.39

Měření výšky

VV

Dekor. práce - džbán

ČT/PS

O Radoušovi

Pís. s. 16

 

 

 

ST

VÝLET

  VÝLET

VÝLET

VÝLET

VÝLET

 

 

ČT

ČJ

učeb. s.117/17,18

PS s. 35

Pár.souhl.

M

PS s.40/1-3
59/1

TV

vybíjená

ČT/PS

Pís.s. 18

Čít. s. 117

. zpaměti3

 

 

 

ČJ

Pár. souh.

PS s. 36

M

PS s.41

Počít.zp.2


HV

Písně Není nutno, Ptala se Zuzana Kuby

zrychl., zpomal.

ČT/PS

Pís. s. 19

hodnocení četby knih

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 21. – 25. května 2018

Ve středu odpadá pátá vyučovací hodina.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- přeskok švihadla
- skok z místa
- přihrávky + hod na koš

   ČJ

-
učeb. s.112
PŘEDLOŽKY

Pár. souh.

M

PS s.33+57/1

Počít. zpaměti3

 PRV    

péče o nemocného

opakování (s.59)

ČT/PS

Pís. s.12

Čít. s.114

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.113

Pár.souhl.

M

PS s.34/1-3

Počít. zpaměti3

ČT/PS

Čtenářská dílna

ČT/PS

Čtenářská dílna

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.114/5,6

PS s.33

Pár. souhl.

  

M

PS s.34 dokonč., 35

Počít. zpaměti2

Záložka

PRV

Léto

 

 

 

ČT

Káčko -
ZUŠ Open

Káčko -
ZUŠ Open

VV

kresba zážitku

M

PS s.37

Počít. zpaměti3

 

 

 

ČJ

Pár. souh.

Učeb. s.7,8

M

PS s.36

Počít.zp.2


HV

Písně Není nutno

taktování

ČT/PS

Pís.3 s. 31

Čít. s. 114

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 14. – 18. května 2018

Ve středu si mohou žáci přinést dvoudírkové knoflíky, přinesou si jehlu, nit.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- procvič. hodu míčkem
- kotoul vzad
- správné držení těla

   ČJ

-
odpovědi na otáz. k textu

Pár. souh. s.13/42, 14/44

M

PS s.29

Počít. zpaměti3

 PRV    

PS. s. 62
- nemoc, úraz

ČT/PS

Otvírání studánek

Pís. s. 7

 

 

ÚT

ČJ

opak. Abeceda

Pár.souhl. s.15/44, 27/68

M

PS s.30

Počít. zpaměti3

VV

Textilní koláž - zahrádka

ČT/PS

Čtenářská dílna

 

 

 

 

ST

ČJ

opak. - věty, slov. druhy

PS s.32

Pár. souhl. s.15/45

  

M

PS s.31

Měření teploty, výšky

PRV

Bezpečí - beseda s Policií ČR

Přišívání dvoudírk. knof.

ČT/PS

Pís. s. 10

Recitace

 

 

ČT

ČJ

Pár. souh. s.27/68, 16/47

učeb. s. 111- ústně

M

PS s.32

Počít. zpaměti3

TV

vytrv. běh

vybíjená

ČT/PS

Pís. s.11

Recitace

 

 

 

ČJ

Pár. souh. s.17/48

opak. - měkké a tvr. souhl.
- slov. druhy

M

PS s.33, 56/1

násob. 9


HV

Pomlka čtvť., půl.

Hudební sklad.

Píseň Žežuličko..

ČT/PS

Pís.3 s. 12

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 7. - 11. května 2018

Ve středu si mohou děti přinést svůj zubní kartáček a pastu na zuby.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

Ředitelské

volno

  

 

 

 

 

 

ÚT

Státní svátek

 

 

 

 

 

 

ST

ČJ

PS s.30/1,2

učeb. s.107, 108

  

M

PS s.26

VV

Přáníčko

PRV

Péče o zuby

ČT/PS

Čten. dílna

 

 

ČT

ČJ

Vzkaz
učeb. s.109/11

PS s.30/3, 31/4

M

PS s.27

TV

Správ. drž. těla

Přes. přihr.

Vybíjená

ČT/PS

Čít. s. 112

Pís.3 s.4

 

 

 

ČJ

učeb. s.110/13

PS s.31/5, 6

M

PS s.28


HV

píseň Mamince

Pomlky

ČT/PS

Pís.3 s. 5

Čít. s. 113

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 30. dubna - 4. května 2018

Ve středu žáci přinesou vyprané ručníky.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

Ředitelské

volno

  

 

 

 

 

 

ÚT

Státní svátek

 

 

 

 

 

 

ST

ČJ

PS s.39/11

Pár. souhl. s.9/34, 11/36,

  

M

PS s.22/2, 23/2,4, 55/1,2

VV

Rozkvetlý strom

PRV

Lidské tělo s.60

ČT/PS

Čten. dílna

 

 

ČT

ČJ

Pár. souh. s.11/37,38

Podstatná jména
učeb. s.106

M

PS s.24/1,2,3

54//2

55/3

TV

Vybíjená

ČT/PS

Čít. s. 110

Pís.3 s.2

 

 

 

ČJ

Pár. souh. s.11/38

učeb. s.107/5,6

M

PS s.24/4, 25/1-4


HV

Opakování písní

Psí píseň

ČT/PS

Pís.3 s. 3

Čít. s. 112

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 23. – 27. dubna 2018

Ve čtvrtek se koná informativní třídní schůzka - dle rozpisu.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- přeskok švihadla
- kotouly
- šplh

   ČJ

-
učeb. s.104/ 14,15
         
-PS2 s.28/8, 29/9

Pár. souh. s.4

M

PS s.19

Počít. zpaměti3

 PRV    

Opakování

ČT/PS

Čtenářská dílna

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.105/17, 18

PS2 s.29/10

Pár.souhl. s.5

M

PS s.20

Počít. zpaměti3

VV

Motýl

ČT/PS

Čít. s.107

Písanka s.21

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.105/19, 20

PS s.29/10,

Pár. souhl. s.6

  

M

PS s.21

Počít. zpaměti2

Dokončení lesa - lepení, stříhání

PRV

Opakování

ČT/PS

Čten. dílna

 

 

ČT

ČJ

Pár. souh. s.7,8

Diktát

M

PS s.22

Počít. zpaměti3

Káčko - Cimbálová muzika

Káčko - Cimbálová muzika

 

 

 

ČJ

Pár. souh. s.9,10

Hry

M

PS s.23

Počít.zp.2


HV

Písně o psech a kočkách

ČT/PS

Pís.3 s. 1

Čít. s. 109

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 16. – 20. dubna 2018

V pondělí  žáci přinesou vyplněnou tabulku se statistikou domácího nakládání s potravinami. Také informace o mravencích (z encyklopedií, časopisů, knih, ...)

UPOZORNĚNÍ - Ve středu pouze čtyři vyučovací hodiny, ve čtvrtek pět vyučovacích hodin - důvod: akce v rozhlasu.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

-nízký, polovysoký start

-přeskok švéds.bedny

 ČJ

-učeb. s.100
         
-PS2 s.26/1 

.

M

PS s.16, 54/1-2sl.

 PRV    

-vycházka - sledování jara v přírodě

ČT/PS

Čít. s.103

Pís. s. 27

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.101/7,8

PS s.26/2

 

Káčko - Listování

Kvak a Žbluňk

-  "  -

  VV

malba lesa

 

 

 

ST

ČJ

Párové souhlásky

učeb.s.101/9

PS s.26/3, 27/4

 

  

M

PS s.17, 54/1-2sl.

Pětimin.

 

 

tvorba lesa

 

  ČT/PS

rýmování na téma les

 

 

 

 

ČT

ČJ

-učeb. s.102/10,11
         
-PS2 s.27/5

M

PS3 s.18, 54/2-2sl.

Počít.zp.3

Návštěva plzeňského rozhlasu

Návštěva plzeňského rozhlasu

ČT/PS

psaní o návš. rozhlasu

 

 

ČJ

-učeb. s.103/12,13
         
-PS2 s.28/6,7

M

PS3 s.19, 54/2-2sl.

Počít. zp.3

 


PRV

Domácí ptáci

ČT/PS

Pís. s. 28

Čít. s.104

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 9. – 13. dubna 2018

V pondělí v případě pěkného počasí půjdeme 4. a 5. hod. ven.

Žáci si přinesou v úterý víčka od zavařovacích sklenic (různé průměry).

Tento týden bude probíhat mapování domácího (ne)plýtvání jídlem - zpracování statistiky domácího nakládání s potravinami do připravené tabulky, kterou si žáci přinesou v pondělí. Tento den jim bude podrobně vysvětleno, jak do tabulky zapisovat - půjde o sledování nákupu a využití pečiva, ovoce a zeleniny.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

ČJ

-učeb. s.95,96
         
-PS2 s.22/1,2

  

M

PS s.12, 53/1

.

ČT/PS

Čít. s.101

Pís. s. 24

 PRV    

-vycházka - sledování jara v přírodě

TV

-běh na 50m

-hod míčkem

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.97- příběh podle obrázků

 

M

PS s.13, 53/2

Pětimin.

VV

jarní barvy - otisk víček

  ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

 

 

ST

OČBRMU

 

  

-   "   -

 

  -   "   -

 

  -   "   -

příprava výrobku LES

 

 

ČT

ČJ

-učeb. s.98/11, 12
         
-PS2 s.23/5-7

M

PS3 s.14

Rýsování

TV

- vybíjená
- rytmická cv.

ČT 

Čít. s.102

Pís. s.25

 

 

 

ČJ

-učeb. s.99/14
         
-PS2 s.25/8,9

M

PS3 s.15

Počít. zp.

 


HV

stupnice C-dur

opak. písní

ČT/PS

Pís. s. 26

Čít. s.103

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 26. – 30. března 2018

Žáci si přinesou v pondělí misku nebo květináč nebo větší kelímek se zemí.

V úterý dvě vařená vajíčka, staré roztrhané silonky (není nutné).

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- vybíjená

- švihadlo - přeskoky

   ČJ

-učeb. s.92/13,14
- PS s.20

M

PS3 s.9

Počít.zp.2, 3

 PRV   

Jaro - zahrada - zelenina

-setí řeřichy

ČT/PS

Velikonoční texty
Přepis básně

 

 

ÚT

ČJ

Práce s velik. texty, vyhledávání informací

M

Procvič. násobilky 0-7, mat. hry

VV

barvení vajíček cibul. slup.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

 

 

ST

ČJ

Práce s velik.
texty, vyhledávání informací

  

M

Procvič. násobilky 0-7, mat. hry 

Velik. dekorace z papíru

PRV

Velikon. tradice a zvyky

ČT/PS

Velikonoce

 

 

ČT

Velikonoční prázdniny

 

 

 

 

 

 

Státní svátek

 

 

 

 

 

Týden od 19. – 23. března 2018

Žáci si přinesou do středy ruličku od toal. papíru či kuchyňské utěrky.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- cvičení na žebřinách

- šplh

   ČJ

Abeceda
-učeb. s.88, 89

M

PS3 s.5,6

Pětimin.

 PRV   

Jaro - jar. rostliny, jejich části

ČT/PS

Čít. s.93, 94

Pís. s. 18

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.90/5-8

PS2 s.18/1

M

PS3 s.7

Rýsování přímek a úseček

VV

perokresba - jarní rostl.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.90/9-11

PS s.18/2,3

Diktát

  

M

PS3 s.8 - násob. 7

Počít. zpaměti3

Dárek pro bud. prvňáky

PRV

Jaro - Stromy na jaře

ČT/PS

Čít. s.95

Pís. s. 19

 

 

ČT

ČJ

Dopis

Hra: Jméno, město, ..

M

PS3 s.9, 50/1

 

TV

- vybíjená

ČT 

Čít. s.96-7

Pís. s.20

 

 

 

ČJ

PS s. 19

učeb. s. 91

TONDA  OBAL - projekt na třídění odpadků


HV

- tříčtvrť. takt
- noty
-píseň Vyletěl holoubek

ČT/PS

Pís. s. 20

Čít. s.98-9

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 12. – 16. března 2018

Žáci si přinesou hned v pondělí čtenářský deník.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- vybíjená

   ČJ

Slovní druhy
-učeb. s.86/9,10
- souvětí
         
-PS2 s.17/6

M

PS2 s.46

Pětimin.

 PRV    

Opakování

Jaro
- PS s.50, 51/1

ČT/PS

Beseda o přečtené knize a zápis do čt. deníku

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.87/11-13

PS2 s.17/7

M

PS s.47

Psaní sloupečků

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

    -   "   -

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.87/13 - 15

Diktát

  

M

PS2 s.60

Počít. zpaměti3

Výzdoba oken

PRV

Jaro s.51,52

ČT/PS

Čít. s.90

Pís. s. 14

 

 

ČT

ČJ

Procvičování slovních druhů a souvětí

M

PS2 - dokončení

PS3 s.5

Počít. zpaměti3

TV

- cvičení se švihadly
- rytmická cv.

ČT 

Čít. s.91

Pís. s.16

 

 

 

ČJ

Procv. slovních druhů a souvětí

M

PS3 s.6 Rýsování přímek a úseček 

 


HV

Poslech: balet
- noty
-píseň a tanec Ty a já

ČT/PS

Pís. s. 17

Čít. s.92

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 5. – 9. března 2018

Žáci si přinesou v úterý vidličku.

Ve středu končí výuka v 11.25 hodin a ve čtvrtek ve 12.20 hodin.

Prosím o střádání slupek z cibule na letošní barvení velikonočních vajíček.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- cvičení na žebřinách
- vybíjená

   ČJ

-
učeb. s.82 - tvary slov

M

PS2 s.42
61/2

Počít. zpaměti3 - sloup.46

 PRV    

Opakování

ČT/PS

Čít. s.86

Písanka s.10

 

 

ÚT

ČJ

Slovní druhy

učeb. s.83, 84

M

PS s.43/1,3, 44
61/2-2sl.

Počít. zpaměti3 - sloup.47

VV

Otisk vidliček

ČT/PS

Přání

Tiché čtení

 

 

 

ST

ČJ

Slovní druhy

učeb. s.85/6

Adresa

  

M

PS2 s.45/2-4,
61/3-2sl.

Počít. zpaměti3 - sloup.48

Origami

PRV

Návštěva květinářství - pokojové rostliny

 

 

 

ČT

ČJ

učeb. s. 79/6,7, 80/8,9

PS2 s.14/7

M

PS2 s.40/4, 41/1,2
59/3

Počít. zpaměti3 - sloup.43

ALFA - divadlo

    -  "  -

   -  "  -

 

 

ČJ

učeb. s. 86/8

PS2 s.16/5

M

PS2 s.47
 60/1,2


HV

Jaro - rozpočitadlo

Pojem balet, opera, muzikál

ČT/PS

Pís. s. 11

Tiché čtení

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 26. února – 2. března 2018

Žáci si přinesou hned v pondělí věci na tělesnou výchovu, vypraný ručník,  zážitkový deník, DÚ v Počítáme zpaměti 2, 3.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

TV

- skok do dálky z místa
- přihrávky ve vybíjené

   ČJ

Vlastní jména

-učeb. s.76,77
         
-PS2 s.12/1.2

M

PS2 s.38/1,2,3,
58/1,3

Počít. zpaměti3 - sloup.41

 PRV    

Domácí mazlíčci
- PS s.47

ČT/PS

Čít. s.81

Písanka s.7

 

 

ÚT

ČJ

učeb. s.77/2

PS2 s.12/3, s.13

M

PS s.38/4, 39
59/1

Počít. zpaměti3 - sloup.42

VV

Malba do krupičky – domácí mazlíček

ČT/PS

Čít. s.82

Písanka s.8

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.78/3,4,5

Diktát

  

M

PS2 s.40/1-3, 59/2

Počít. zpaměti3 - sloup.43

Výrobek z pap. harmoniky - holubička

PRV

Povolání – PS s.48

ČT/PS

Čít. s.83

Pís. s. 9

 

 

ČT

ČJ

učeb. s. 79/6,7, 80/8,9

PS2 s.14/7

M

PS2 s.40/4, 41/1,2
59/3

Počít. zpaměti3 - sloup.43

TV

-rytmická cvičení
-běh z růz. poloh
-ručkování na hrazdě

ČT 

Čít. s.85

Pís. s.12

 

 

 

ČJ

učeb. s. 80/10, 81/12, 13,14

PS2 s.14/8

M

PS2 s.41/3,4
59/4, 60/1


HV

Poslech: Malá noční hudba
- noty
-píseň Hra na květiny

ČT/PS

Pís. s. 13

Tiché čtení

Hodnocení týdne

 

 

TÝDEN OD 19. - 23. ÚNORA  2018 - jarní prázdniny

 

Týden od 12. - 16. února 2018

V úterý si žáci přinesou malé zbytky látek, provázků, vln, ... na postavu z masopustního průvodu (cca 40 - 50 cm vysokou).

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

ČJ

Vypravování

učeb. s.72

   ČJ/M

-PS s.8/1,2
         
-PS2 s.34/1.2

M

PS2 s.34/3,4, 35/1

Počít. zpaměti3 - sloup.31

 PRV    

Rodina
- PS s.45/3

ČT/PS

Tiché čtení

Písanka s.5

 

 

ÚT

ČT/HV

Tradice - Masopust - film, pohádka

- Lidová muzika

Postava v pohybu - masopustní maska

M

PS s.35/2-4
58/4

Počít. zpaměti3 - sloup.32

ČJ

PS2 s.9, 11/6

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.73/4-7

PS2 s.10/4

  

M

PS2 s.36, 58/1,3

Počít. zpaměti3 - sloup.37

VV

Malba pokojové květiny

PRV

Péče o pokojové rostliny

 

 

 

ČT

POSLEDNÍ  PLAVÁNÍ

sraz
v 6.50 hod.

 

 

 

ČT 

tichá četba knihy

 

 

 

ČJ

učeb. s. 74, 75

PS2 s.11/5

ČJ/HV

opakování písní

noty

M

PS2 s.37

Počít.zp. - sloup.38

ČT/PS

Pís. s. 6

Tiché čtení

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 5. - 9. února 2018

V pondělí si žáci přinesou čtenářský deník.

Během týdne budu zkoušet báseň Domov (na volném papíru z prvouky) - nemocní jej ještě dostanou.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

ČJ

Vypravování

učeb. s.68/8-11

   ČJ/M

-PTMS s.31/1
         
-rýsování přímek

M

PS2 s.30

Počít. zpaměti3 - sloup.25+33

 PRV    

Rodina
- rodinné vztahy

ČT/PS

Čít. s. 63 - čtení po domácí přípravě

Čten. deník

 

 

ÚT

ČJ

učeb.
s. 69/12-16

PS2 s.6/6

PTMS 31/2a

M

PS s.31

Počít. zpaměti3 - sloup.26+34

VV

Malba - zimní krajina - dokončení

ČT

Čít. s. 80,81

Písanka s.3

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.70/17

PS2 s.6/7, 7/8

PTMS s.31/2b

  

M

PS2 s.32

Počít. zpaměti3 - sloup.27+35

Prostorové modely

PRV

Pomoc rodičům

 

 

 

ČT

PLAVÁNÍ

sraz
v 6.50 hod.

 

 

 

ČT 

tichá četba knihy

 

 

 

ČJ

učeb.
s. 70/18, 71

PS2 s.7/9,10

PTMS 31/2c

ČJ/HV

poznáv. písní dle rytmu

Pís.Šel tudy

M

PS2 s.33

Počít.zp. - sloup.28+36

ČT/PS

Pís. s. 4

Tiché čtení

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 29. ledna  - 2. února 2018
 

Ve středu přinést obrázky (pohlednice) Prahy i jiných českých měst.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

PO

ČJ

Vypravování

skup. "mě"

učeb. s.66/1-4

PTMS s.29

   ČJ/M

-PS2
ČJ s.4/1
         
-mat. hry

M

PS2 s.27

Počít. zpaměti

 PRV    

Domov
Česká republika

ČT/PS

Čít. s. 73 - hádanky

Písanka2

 

 

ÚT

ČJ

učeb.
s. 67/6-8

PS2 s.4/2,3

M

PS s.28

Pětimin.

VV

Malba - zimní krajina

ČT

Čít. s. 62,63

Písanka

 

 

 

ST

ČJ

učeb. s.68/9-11

PS2 s.5/4,5

PTMS s.30

  

M

PS2 s.29

PRV

Praha - PS s.43

Vydání výpisu vysvědčení

 

 

 

ČT

PLAVÁNÍ

sraz
v 6.50 hod.

 

 

 

ČT 

tichá četba knihy

 

 

 

Pololetní prázdniny