Obsah

V úterý 7. 11. 2017 jdeme do kina Káčko na film Tajemství pokoje 213 v rámci festivalu Juniorfest. Sraz bude před kinem v 7,55 hod. a po skončení filmu se budeme vracet do školy na výuku, zřejmě v průběhu 3. vyučovací hodiny. Vstupné bude uhrazeno z částky vybrané na začátku školního roku.