Obsah

Období 22. 6. - 26. 6. 2020

Učivo: Opakování

PS str. 60, cv. 1, 4, 5

             61, cv. 9, 10, 11

             62, cv. 3, 4, 5, 6

             63, cv. 8, 9, 10, 12

Počítáme zpaměti: 2- 4 sloupečky

 

Období 15. 6. - 19. 6. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20, opakování

PS str. 55, cv. 8, 10

             56, cv. 1, 2, 3, 4

             57, cv. 9

             58, cv. 1, 3

             59, cv. 8, 9

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky

Období 8. 6. - 12. 6. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20

PS str. 52, cv. 1, 2, 3, 4

             53, cv. 6, 7, 10

             54, cv. 1, 4, 5

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky

Období 1. 6. - 5. 6. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20

PS str. 49, cv. 6, 7, 8, 9

             50, cv. 2, 3, 4, 5

              51, cv. 10

Nápověda str. 50, cv. 4 - nejdříve umístěte "neposedu" č.12, potom č. 9

Období 25. 5. - 29. 5. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20, pavučiny

PS str. 46, cv. 1, 2, 3, 4, 5

             47, cv. 6, 8

             48, cv. 1, 4

Pavučina str. 46, cv. 1 - podle výsledků děti doplňují barvu šipek - místo tečkovaných čar. Šipka vždy směřuje k většímu číslu, šipky stejné barvy mají stejnou hodnotu. Ve druhém obr. začínáme od č. 6, které známe. Doplňujeme výsledky podle zadání barevných šipek. Děti si k šipkám mohou napsat jejich hodnoty.

Přečtu slovo str. 47, cv. 8 - aby děti slovo přečetly, musí vybarvit správná pole. Nejdříve si vypočítejte všechny příklady a výsledky si pište nad každý příklad. Potom si  vybarvíte správné čtverečky. Je důležité dodržet řádky. Např. první řádka př. 5 - 4 - vybarvím si 1. čtverec v první řádce, př. 6 - 1 - vybarvím si 5. čtverec v 1. řádce atd. (Správné řešení je slovo LET) Vše barvěte jednou barvou.

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky

 

Období 18. 5. - 22. 5. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20, vyhledání a oprava chyby

PS str. 43, cv. 6, 7, 8, 9, 11

      str. 44, cv. 1, 6

      str. 45, cv. 7, 8, 9, 10

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky

 

Období 11. 5. - 15. 5. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20, počítání s penězi

PS M - str. 41, cv. 8, 9

             str. 42, cv. 1, 2, 3, 5

 

Období 4. 5. - 7. 5. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20

PS M - str. 38, cv. 5

            str. 39, cv. 8, 11

            str. 40, cv. 2, 3, 4

Počítání zpaměti: 2 - 4 sloupečky

Možnost procvičení sčítání: https://learningapps.org/watch?v=pq7xukh7520

Období 27. 4. - 30. 4. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20, součet tří čísel

PS M - str. 36, cv. 1, 3, 4, 5

             str. 37, cv. 7, 10

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky (na str. 20, 21 pište pouze výsledky)

 

Období 20. 4. - 24. 4. 2020

Učivo: sčítání a odčítání do 20

PS M - str. 34, cv. 1, 3

             str. 35, cv. 6, 10

Procvičujte příklady do 20, porovnávejte dvě čísla, hrajte si na obchod (počítání s penězi).

 

Období 14. 4. - 17. 4.

Učivo: sčítání a odčítání do 19, počítání s penězi

PS M - str. 31, cv. 6, 7

            str. 32, cv. 2, 3, 4, 6, 7

             str. 33, cv. 10 - 13

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky

Hra na obchod - výmýšlej, jakým způsobem můžeš zaplatit např. 8,- Kč (2+2+2+2, 5+2+1, 2+2+2+1+1, apod.)

Období 6. 4. - 8. 4. 2020

Učivo: Počítáme s penězi

PS M - str. 28, cv. 4

             str. 29, cv. 6, 8, 9

             str. 30, cv. 1, 2, 3

Počítáme zpaměti: 2 - 4 sloupečky (na str. 20 a 21 pište pouze výsledky)

 

Období 30. 3. - 3. 4. 2020

Učivo: opakujeme a procvičujeme sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

PS M - str. 26/ cv. 2, 3, 4, 5

            str. 27/ cv. 8, 9

            str. 28/ cv. 1, 2, 3

Počítáme zpaměti : 2 - 4 sloupečky ( na str. 20 a 21 pište pouze výsledky)

 

Období 23. - 27. 3. 2020

Učivo: počítáme do 17

PS M - str. 22 - 25

Počítáme zpaměti - každý vypočítá 4 sloupečky

Pokračujte v procvičování sčítání a odčítání do 17 s přechodem přes 10.

Zadávejte dětem jednoduché slovní úlohy. 

 

Na níže uvedeném odkazu si děti mohou online zdarma procvičit některá cvičení.

Potřebný kód naleznete v horní části každé strany pracovního sešitu Matematika.

https://www.skolasnadhledem.cz/

 

Matematické počítání lze procvičovat i zábavnou formou na níže uvedených  odkazech.

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

Doporučuji níže uvedený odkaz. Jedná se o matematiku prof. Hejného.

https://www.matika.in/cs/?fbclid=IwAR2GQoloSvTKLPdzt3SEvqqwtljyTV_cqYQy8SKMP7mQTAfsYjCG2rTaT-A 

 

 

 

Období 11. - 20. 3. 2020

Učivo: Počítáme do 16

 

PS M - do str. 21 ( V případě nějakých nejasností cvičení vynechte.)

Podle potřeby si děti mohou vytvořit krokovadlo na počítání.

Procvičujte příklady na sčítání a odčítání do 16 s přechodem přes 10.